Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİRAL HEMORAJİK ATEŞ Dr BAŞAK DOKUZOĞUZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİRAL HEMORAJİK ATEŞ Dr BAŞAK DOKUZOĞUZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 VİRAL HEMORAJİK ATEŞ Dr BAŞAK DOKUZOĞUZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

2 Mayıs - 2002  Kliniğimize Tokat ili ve çevresinden benzer şikayetlerle hastalar gelmeye başladı.  Ateş, başağrısı, miyalji, ve kanama  Ankara’ya sevk edilen bir hemşirenin öldüğü öğrenildi.  Hastanemize sevk edilen bir doktora Salmonella Enteriti tanısı kondu. Tokat Hastalığı

3 Ön Tanılar  Hematolojik hastalık  İnfeksiyon  Leptospiroz  Bruselloz  Riketsiyoz  Viral  ?  İntoksikasyon  Mantar  Kimyasal

4 SONUÇ KIRIM – KONGO KANAMALI ATEŞİ

5 olgularexitus 2001?? 200217 20031336 200424913 Toplam39919 (4.7%) Sağlık Bakanlığı verileri

6 VİRAL HEMORAJİK ATEŞLER Etkenler: Çeşitli virus familyalarına ait virüsler Patoloji: Vasküler sistem hasarı Hedef: Vücuttaki pek çok organ ve sistem

7 Ortak Tablo  Ateş  Kanamalar  Ölümle sonuçlanabilen hastalık

8 Hemorajik Ateş Virüsleri  Filoviridae  Marburg Hemorajik Ateşi  Ebola Hemorajik Ateşi  Arenaviridae  Lassa ateşi  Arjantin Hemorajik Ateşi  Bolivya Hemorajik Ateşi  Venezuela Hemorajik Ateşi  Brezilya Hemorajik Ateşi  Flaviviridae  Sarı humma  Dang Hemorajik Ateşi  Kyasanur Ormanı hastalığı  Bunyaviridae  Hanta virüs RSHA  Hanta virus PS  Rift vadisi ateşi  Kırım kongo hemorajik ateşi

9 Rezervuar ve Vektörler

10

11 Ortak Tablo (klinik seyir)  Başlangıç: ateş, halsizlik, baş ve kas ağrıları  Ciddi olgularda:  cilt altı  iç organlar  ağız boşluğu kanamalar  Göz  kulaklardan  Bu grupda kan kaybına bağlı ölüm nadir

12 Ortak Tablo (klinik seyir)  Ağır olgular:  Ciddi kanama  Şok  Deliryum  Koma  Nöbet  Renal yetmezlik ( bazı VHAlerde )  Ölüm

13 Tedavi  Destek tedavi: Volum replasmanı Trombosit süspansiyonu Taze donmuş plazma Tam kan  Ribavirin: Lassa ateşi Renal yetmezlikle seyreden HA Kırım-Kongo HA ?  Konvelesan dönem plazması: Arjantin HA

14 Tedavi başarısı güçlü bir kan bankası desteğine bağlıdır.

15 Filoviridae  Marburg Hemorajik Ateşi  Ebola Hemorajik Ateşi Afrika hemorajik ateşleri

16 Marburg Hemorajik Ateşi  1967  Uganda Avrupa  Afrika yeşil maymunları ( Cercopithecus aethiops )  Maymun böbrek hücre kültür hazırlayan  Primer laboratuvar personeli- 25  Sekonder hasta kanı ile 7 ölüm cinsel temas Filoviridae 6

17 Ebola Hemorajik Ateşi  1976  Sudan 284 olgu % 53 ölüm Zaire 318 olgu % 88 ölüm  1979  1996-7  Bulaş yolu : maymunlar hasta kanı hastaların vücut sıvıları Filoviridae

18 Marburg-Ebola (Klinik bulgu)  Ateş  Miyalji  Baş ağrısı  Konjunktival kızarıklık ve fotofobi  Farenjit, öksürük, göğüs ağrısı  Bulantı, kusma, ishal  Deri ve mukaza kanamaları  Sarılık, pankreatit  Meninks iritasyonu, letarji, huzursuzluk, saldırganlık  Hematemez, melena  Ölüm %50-80  Kuduzdan sonra en öldürücü hastalık Filoviridae

19 Arenaviridae  Lassa Ateşi  Arjantin Hemorajik Ateşi  Bolivya Hemorajik Ateşi  Venezuela Hemorajik Ateşi  Brezilya Hemorajik Ateşi

20 Lassa ateşi  1967  Nijerya, Liberia, Sierra Leone, Guenea  Tarla faresi (asemptomatik)  Bulaş:  çıkartılarla kontamine aerosol kontamine gıda  cilt ve mukoza teması  insandan insana yakın temas -aeresol  cinsel yolla bulaş  nosokomiyal bulaş  Ölüm %27 Mastomys natalensis Arenaviridae

21 Lassa ateşi (Klinik bulgu)  Ateş, relatif bradikardi  Konjuktivit, fasiyal ödem  Boğaz ağrısı, pürülan farenjit  Retrosternal ağrı, öksürük  Sırt ağrısı  Karın ağrısı  Kusma, ishal, dehidratasyon  Mukozal kanamalar  GIS kanaması  Menenjial tutulum, ensefalit, serebellar sendrom  Proteinüri  Lökosit normal veya artmış,  Trombositopeni  AST yüksekliği  Ribavirin etkili Arenaviridae %17

22 Güney Amerika Hemorajik Ateşleri  Arjantin H A Junin v 1958  Ateş  Kanamalar  Böbrek tutulumu böbrek yetmezliği  SSS tutulumu ( % 50 olguda )  Ölüm %16  Lab: lökopeni, trombositopeni, faktör eksikliği, fibrinojen eksikliği Arenaviridae

23 Güney Amerika Hemorajik Ateşleri Bolivya H A Machupo v 1965  Ateş  Artralji, miyalji  Baş ağrısı  Subkonjuktival hemoraji ve diğer kanamalar  Nörolojik bulgular, tremor, nöbetler ve koma  Ölüm %22 Arenaviridae

24 Güney Amerika Hemorajik Ateşleri  Venezuela H A Guanarito v 1991  Brezilya H A Sabia v 1990  Klinik tablolar benzer  İnsanlara aerosol yoluyla bulaşır.  İnsandan insan geçiş genelde yoktur, ama olabilir.  Ribavirin tedavisi başarılı ?  Olgu sayısı az Arenaviridae

25 Flaviviridae  Sarı Humma  Dang Hemorajik Ateşi  Kyasanur Ormanı hastalığı  Omsk Hemorajik Ateşi  Al Khumrah Hemorajik Ateşi

26 Sarı Humma Sarı humma -Yellow fever  Afrika kaynaklı  1648 Amerika tanımlanmış  1927 de izole edilmiş  1937 aşısı bulunmuş Flaviviridae

27 Sarı Humma  Rezervuar: Maymun  Vektör: A aegypti Haemagogus sivrisinek Sabethes  Zincir:Maymun sivrisinek maymun Maymun sivrisinek insan Flaviviridae

28 Sarı Humma  1986-1991 Afrika’da  20 424 olgu  5 447 ölüm  Ölüm oranı %20  Güney Amerika’da son yirmi yılda 100 hasta  Kliniği aynı iki form: orman tipi şehir tipi Flaviviridae

29 Sarı Humma ( klinik)  İnfeksiyon  Remisyon  İntoksikasyon Flaviviridae

30 Sarı Humma (klinik) İnfeksiyon evresi  Ateş  Relatif bradikardi (faget bul.)  Baş ağrısı  Konjuktival hiperemi  Fasial kızarıklık  Lumbosakral ağrı  Lökopeni Flaviviridae viremi

31 Sarı Humma (klinik)  İyileşme  Remisyon 1-2 saat 1-2 gün Flaviviridae

32 Sarı Humma (klinik)  Sarılık  Oligüri, albuminüri,  Renal yetmezlik  Kanama  GIS kanama  Delirium, stupor  Metabolik asidoz, şok  Ölüm %20-50  Tedavi: Destek tedavisi Flaviviridae İntoksikasyon dönemi

33 SARI HUMMA korunma AŞI: Hedef kitle: Endemik bölgede yaşayanlar Endemik bölgelere seyahat edenler Zaman: Seyahatten 10 gün önce Koruyuculuk: Hayat boyu Flaviviridae

34 DANG (DENGUE)  Dört serotip  Çapraz bağışıklık yok  Tropikal subtropikal bölgeler  Yılda 500 000 olgu  Vektör Aedes aegypti Flaviviridae

35 Dang (Dengue) Hemorajik Ateşi  Amerika Küba  Daha önce farklı bir suptip ile infekte olmuşlarda görülür  Ag-Ab kompleksleri kompleman aktivas. Sitokin salınımı kapiller hasar koagülopati Dank HA Flaviviridae

36 Dang HA (Klinik)  Ateş  Peteşi, purpura, ekimoz  Kanamalar  Hepatomegali  Pulmoner efüzyon  Ödem  Dolaşım yetmezliği  ŞOK Flaviviridae ÖLÜM % 44

37 Dang HA (Laboratuvar)  Lökopeni  Trombositopeni  ALT –AST yüksekliği  Hemokonsantrasyon  Hemostaz bozukluğu Destek tedavisi Aspirinden kaçının !! Flaviviridae

38 Kyasanur Orman Hastalığı  Hindistan  Etken: Flavi virus  Rezervuar: sığırlar  Vektör: Kene (Haemaphysalis)  Ensefalit ön planda  Ölüm %5-10 Flaviviridae

39 Omsk Ateşi  Sibirya’nın batısı  Rezervuar: Av hayvanları  Vektör: Keneler  Kene- kurt – misk sıçanı ??  Su kaynaklı bulaş olasıdır.  Ensefalit ön planda  Ölüm %03-3 Flaviviridae

40 Bunyaviridae Cins Üyeleri Bunyavirus Bunyamwero virus Kaliforniya ensefaliti virüsü La Crosse virusu Hantavirus Hantaan virus Muertto Canyon virus Phlebovirus Rift Vadisi Ateşi virüsü Nairovirus Kırım-Kongo HA virüsü Tospovirus İnsanlarda patojen değil

41 Hantavirus  Renal sendromla seyreden HA (HFRS)  Hantavirus pulmoner sendrom (HPS) Bunyaviridae

42 Hanta virus - HFRS 1976 Hantaan virus: Kuzey ve Güney Kore Dobrava virus: Balkanlar Puumala virus: İskandinavya Seoul virus Rezervuar: kemirgenler (Apodemus agrarius) (Rattus norvegicus) Ölüm %5-30 Ölüm %1 Bunyaviridae

43 Hanta virüs - HFRS  Ateş  Hipotansiyon  Oligüri  Diürez  Konvelesan Bunyaviridae

44 Hanta virüs - HFRS Ateş: 3-7gün Baş ağrısı Sırt ve karın ağrısı Bulantı, kusma Yüzde kızarıklık Peteşi Konjuktival kanama Hipotansiyon: Saatler- 3 gün Bulantı Kusma Taşikardi Hipotansiyon Görme bulanıklığı Hemorajik bulg. Pulmoner ödem DIC -Şok Ölüm ( 1/3 olgu) Bunyaviridae

45 Hanta virüs - HFRS Oligüri: 3-7 gün Bulantı Kusma Hipertansiyon Anüri Kanamalar Ölüm (½ olgu) Diürez: 2 gün-haftalar Konvelesans: aylar sürer Bunyaviridae

46 Hanta virüs - HFRS Laboratuvar Lökositoz Trombositopeni Proteinüri Üre yüksekliği Kreatinin yüksekliği Tedavi Ribavirin Destek tedavi Bunyaviridae

47 Hanta virüs - HPS  1993  Güneybatı Amerika  Rezervuar: Fare (Peromyscus maniculatis) Bunyaviridae

48 Hanta virüs - HPS Klinik Ateş Kas ağrıları Öksürük Baş ağrısı Bulantı Kusma Akciğer ödemi ARDS Bulgular Ateş Taşikardi Takipne Hipotansiyon Laboratuvar Lökositoz Trombositopeni Hemokonsantrasyon LDH yüksekliği Bunyaviridae

49 Rift Vadisi Ateşi  1975 Güney Afrika  1997-98 Batı Afrika  2000 Arabistan, Yemen  Etken: Phlebo virüs  Vektör: Aedes grubu sivrisinek  Aedes çiftlik hayvanları insan  Aedes insan

50 Rift Vadisi ateşi  Asemptomatik  Hafif form: ateş karaciğer bozukluğu  Ağır olgu: hemorajik ateş ensefalit koma  Okuler form Bunyaviridae Ölüm %1 Kalıcı görme kaybı %1-10

51 Rift Vadisi ateşi Bunyaviridae Tedavi  ribavirin deneysel olarak etkili ( İnvitro ) insanlarda ?  interferon  immün modülatörlerler  konvelesan dönem plazmaları

52 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ  1944 - 45 Kırım  1956 Kongo  1967 Virüsün izolasyonu  1969 Kırım - Kongo Bunyaviridae

53 TEŞEKKÜR EDERİM


"VİRAL HEMORAJİK ATEŞ Dr BAŞAK DOKUZOĞUZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları