Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kamu Muhasebe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kamu Muhasebe."— Sunum transkripti:

1

2 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kamu Muhasebe Sistemi 24 Aralık 2003 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE Sayı : 25326

3 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

4 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 3 Yapılan Çalışmalar Ne Sağlayacak ? Kapsama giren kurumlarda, Muhasebe birliği sağlanacak, Muhasebe birliği sağlanacak, Hesapların konsolidasyonu mümkün olabilecek, Hesapların konsolidasyonu mümkün olabilecek, Bütün mali işlemler muhasebe sisteminde izlenecek, Bütün mali işlemler muhasebe sisteminde izlenecek, Maddi duran varlıklar kayıt altına alınacak, Maddi duran varlıklar kayıt altına alınacak, Alacaklar ve işlemiş faiz alacakları doğru bir şekilde izlenebilecek, Alacaklar ve işlemiş faiz alacakları doğru bir şekilde izlenebilecek, Vade yapısı, dönemsellik ve süreklilik esasları uygulanabilecek. Böylece, Devlet borçları ve işlemiş faiz borçları izlenebilecek, Vade yapısı, dönemsellik ve süreklilik esasları uygulanabilecek. Böylece, Devlet borçları ve işlemiş faiz borçları izlenebilecek,

5 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 4 ÇALIŞMALARA KATILIM MALİYE BAKANLIĞI 1-MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-KURUM VE KURULUŞLAR

6 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 5 Muhasebat Genel Müdürlüğünce Yapılacak işlemler 1- Uygun görüş vermek 2- Eğitim ve Danışmanlık 3- Yazılım

7 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 6 Bu Düzenlemeler Yapılırken 1-Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine, 2-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Hazırlanan ABS’ye, 3-5018 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan ikincil mevzuat düzenlemelerine, uyulacaktır.

8 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 7 MALİ KONTROL SİSTEMİ REFORMLARI İÇİN AB STANDARTLAR 1.MALİ KONTROL SÜRECİNİ TANIMLAYAN BİR YASA 2.AMACA UYGUN İÇ KONTROL SİSTEM VE YÖNTEMLERİ -Muhasebe ve Raporlama Standartları ile Politika Belgesi -Otomasyona Dayalı Muhasebe -Fonların Denetimini Ortaya Koyan Mekanizma -Ödeme Ve Taahhütler Üzerinde Ön Mali Kontrol -İhale Kontrol Sistemi -Kamu Gelirleri Kontrolü 3. FONKSİYONEL OLARAK BAĞIMSIZ BİR İÇ DENETİM 4. USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA

9 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 8 AB’YE ÜYE ÜLKELERDE MALİ KONTROL 1.KUZEY MODELİ (İNGİLTERE, HOLLANDA, İSVEÇ, DANİMARKA) -YÖNETİM SORUMLULUĞU ANLAYIŞI HAKİMDİR. -KURUMUN MALİ KONTROL SİSTEMİNE KURUM DIŞINDAN MÜDAHALE YOKTUR. 2.GÜNEY MODELİ (FRANSA, PORTEKİZ, İSPANYA, YUNANİSTAN) -DENETİM HARCAMACI KURULUŞ DIŞINDA ÖRGÜTLENMİŞTİR. -MALİYE BAKANLIĞI VE BENZERİ İDARELERİN MÜDAHALESİ VARDIR.

10 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 9 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNDE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNDE IMF’YE VERİLEN NİYET MEKTUPLARINDA IMF’YE VERİLEN NİYET MEKTUPLARINDA TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA TÜRKİYE’DE SAYDAMLIĞIN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET PROGRAMINDA VE ACİL EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET PROGRAMINDA VE ACİL EYLEM PLANINDA ELEŞTİRİLEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE YER VERİLMİŞTİR. ELEŞTİRİLEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE YER VERİLMİŞTİR.

11 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 10 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BÜTÇE KODLAMA YAPISI BÜTÇE KODLAMA YAPISI MUHASEBE SİSTEMİ MUHASEBE SİSTEMİ 5217 SAYILI ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU 5217 SAYILI ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU SAYIŞTAY KANUN TASARISI SAYIŞTAY KANUN TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI

12 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 11 Yapılan Çalışmalar Kamuda muhasebe birliğini sağlamak üzere Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, Özel Bütçeli İdareleri, Özel Bütçeli İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, Mahalli İdareleri, Mahalli İdareleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Sosyal Güvenlik Kurumlarını, Kapsayan, Kapsayan, -Çerçeve hesap planını, -Standartları -Raporlamaya ilişkin esasları düzenleyen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Taslağı hazırlandı.

13 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 12 ÇALIŞMALAR 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 sayılı Kanunun 5018 sayılı Kanuna işlenmeyen maddeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 sayılı Kanunun 5018 sayılı Kanuna işlenmeyen maddeleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 13 ÇALIŞMALAR 2 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 14 5018 sayılı Kanunun Amacı: Madde-1; Bu kanunun amacı,  Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,  Ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,  Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere,  Kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,  Kamu bütçelerinin hazırlanmasını,  Uygulanmasını,  Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,  Raporlanmasını ve malî kontrolü, düzenlemektir.

16 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 15 GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAP.KUR. ÖZEL BÜTÇE KAP.KURULUŞ DÜZEN.DENET.KURUM SOS.GÜV.KURUMLARI S.S.K.B T.C. EMEK.SAN BAĞ-KUR İŞ KUR MAHALLİ İDARELER BELEDİYELER İL ÖZEL İDARELERİ

17 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 16 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MALİ YÖNETİM VE BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR MALİ YÖNETİM VE BÜTÇENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTEDİR HESAP VEREBİLİRLİK VE MALİ SAYDAMLIK SAĞLANMAKTADIR HESAP VEREBİLİRLİK VE MALİ SAYDAMLIK SAĞLANMAKTADIR KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTEDİR KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULMAKTADIR İÇ KONTROL SİSTEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULMAKTADIR SAYIŞTAY’IN DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SAYIŞTAY’IN DENETİM KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

18 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 17 HESAP VEREBİLİRLİK SAĞLANMAKTADIR. MALİ AÇIDAN HESAP VEREBİLİRLİK; HÜKÜMETİN, KAMU İDARELERİNİN VE MALİ YÖNETİMDE GÖREVLİ OLANLARIN KAMU KAYNAKLARININ ELDE EDİLMESİ, YÖNETİMİ VE KULLANILMASINDA YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLER İLE İŞ VE İŞLEMLERİ NEDENİYLE HİYERARŞİK ÜSTLERİNE, DENETİM VE DEĞERLENDİRME YAPMAKLA GÖREVLİ KURULUŞA (SAYIŞTAY), PARLAMENTOYA VE KAMUOYUNA HESAP VERMELERİDİR.MALİ AÇIDAN HESAP VEREBİLİRLİK; HÜKÜMETİN, KAMU İDARELERİNİN VE MALİ YÖNETİMDE GÖREVLİ OLANLARIN KAMU KAYNAKLARININ ELDE EDİLMESİ, YÖNETİMİ VE KULLANILMASINDA YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLER İLE İŞ VE İŞLEMLERİ NEDENİYLE HİYERARŞİK ÜSTLERİNE, DENETİM VE DEĞERLENDİRME YAPMAKLA GÖREVLİ KURULUŞA (SAYIŞTAY), PARLAMENTOYA VE KAMUOYUNA HESAP VERMELERİDİR. HESAP VERME SORUMLULUĞU İDARİ BİR SORUMLULUKTUR.HESAP VERME SORUMLULUĞU İDARİ BİR SORUMLULUKTUR. HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN GEREĞİ ESAS İTİBARİYLE RAPORLAMAYLA YERİNE GETİRİLMEKTEDİR.HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN GEREĞİ ESAS İTİBARİYLE RAPORLAMAYLA YERİNE GETİRİLMEKTEDİR. BU AMAÇLA KANUNDA;BU AMAÇLA KANUNDA;  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI  KAYNAKLARIN ELDE EDİLMESİ, KULLANILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ  KAMU İDARELERİNİN FAALİYET RAPORU DÜZENLEMELERİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

19 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 18 MALİ SAYDAMLIK TÜM GELİR VE GİDERLERİN BÜTÇELERDE YER ALMASI TÜM GELİR VE GİDERLERİN BÜTÇELERDE YER ALMASI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÜTÇELER DIŞINDA BÜTÇE YAPILMAMASI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BÜTÇELER DIŞINDA BÜTÇE YAPILMAMASI STRATEJİK PLANLAR, BÜTÇELER, KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLERİN KAMUOYUNA AÇIK OLMASI STRATEJİK PLANLAR, BÜTÇELER, KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLERİN KAMUOYUNA AÇIK OLMASI KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAP VE FAALİYET RAPORLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE YETKİLİ MERCİLERİ VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELERİ KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAP VE FAALİYET RAPORLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE YETKİLİ MERCİLERİ VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELERİAMAÇLANMIŞTIR

20 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 19 BÜTÇE KODLAMASI İHTİYACI DEVLET FAALİYETLERİ İLE BU FAALİYETLERİN MİLLİ EKONOMİNİN GENELİ VEYA BÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ İÇİN UYGUN BİR BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İHTİYAÇ DUYULUR.

21 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 20 BÜTÇE SSK Başkanlığı bütçesinin tip ve sınıflandırılması 1. Kurumsal, 2. Fonksiyonel, 3. Finansman, 4. Ekonomik olmak üzere 4 gruba ayrılır.

22 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 21 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK

23 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 22 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN STRATEJİK PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ BÜTÇELERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLERİNİN BU GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLERİNİN BU GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ RAPORLAMA RAPORLAMA

24 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 23 Hükümet politikaları Hükümet politikaları Kalkınma planı ve programlar Kalkınma planı ve programlar Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan İdare stratejik planı İdare stratejik planı Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Faaliyet/Projelerin belirlenmesi Kaynak İhtiyacının belirlenmesi Performans Göstergelerinin belirlenmesi Birim ve İdare Performans Programının hazırlanması İdare ve birim performans programları İdare ve birim performans programları İdare Bütçesi İdare Bütçesi İdare ve birim faaliyet raporları İdare ve birim faaliyet raporları Performans değerlendirmesi ve denetimi Performans değerlendirmesi ve denetimi

25 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 24 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ ANALİZ EDİLMESİ DEĞERLENDİRMERAPORLAMA BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI

26 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 25 1.Üst yönetici 2.Harcama yetkilisi 3.Muhasebe yetkilisi 4.Muhasebe yetkilisi yardımcısı 5.Muhasebe yetkilisi mutemedi 6.Gerçekleştirme görevlileri 7.Mali hizmetler birimi başkanı / yöneticisi 8.Mali hizmet uzmanı (5436 sayılı Kanunla Getirildi) 9.Mali kontrol yetkilisi (5436 sayılı Kanunla Kaldırıldı) 10.İç denetçiler İta amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru ünvanları kaldırılmış, yerine yeni görev ve ünvanlar getirilmiş.

27 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 26 ÜST YÖNETİCİ Kanunun 11.maddesinde,üst yöneticiler;  Bakanlıklarda müsteşar,  Diğer kamu idarelerinde en üst yönetici,  İl özel idarelerinde vali,  Belediyelerde belediye başkanı, üst yönetici olarak sayılmıştır.

28 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 27 ÜST YÖNETİCİLER Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

29 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 28 Harcama Birimi Tanımlar Başlıklı 3.Madde; k) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

30 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 29 Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri Teşkilat Yapısı Üst Yönetici Bütçeyle Ödenek Tahsis Edilen Harcama Birimi Harcama Yetkilisi KurumBaşkan Kurul Başkanlığı Genel Müdürlük Müstakil Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği Uzmanlık Kurul Başkanı Genel Müdür Daire Başkanı Savunma Uzmanı Hukuk Müşaviri Uzman Genel Müdürlük Genel Müdür Kurul Başkanlığı Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Birimi Kurul Başkanı Daire Başkanı Hukuk Müşaviri Sivil Savunma Uzmanı

31 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 30 Ödenek Gönderme Belgesiyle Ödenek Gönderilen Birim Harcama Yetkilisi Bölge Müdürlükleri veya eşdeğer birimler Bölge Müdürü veya eşdeğer yetkili İl Müdürlükleri veya eşdeğer birimler İl Müdürü veya eşdeğer yetkili İlçe Müdürlükleri veya eşdeğer birimler İlçe Müdürü veya eşdeğer yetkili MERKEZ DIŞI BİRİMLERDE HARCAMA YETKİLİLERİ GÖREV UNVANLARI

32 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 31 Harcama Yetkisi ve Yetkilisi Madde 31. – (Değişik:5436 s.K.md.1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

33 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 32 Harcama Yetkisi Devredilebilir. Madde-31 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

34 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 33 Harcama Yetkisinin Devri Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G. Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; - Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, - Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilirler.

35 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 34 Harcama Yetkisinin Devri Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G. Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000-YTL, mal ve hizmet alımlarında 250.000-YTL, yapım işlerinde ise 1.000.000-YTL, yapım işlerinde ise 1.000.000-YTL, aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

36 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 35 Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

37 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 36 Harcama Yetkilisinin Görevde Olmaması Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G. Harcama yetkilisinin; kanuni izin, kanuni izin, hastalık, hastalık, geçici görev, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma, ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir. ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

38 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 37 Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) - 31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G. Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

39 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 38 Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Harcama Yetkilisinin Harcama Yapma Sınırı

40 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 39 Harcama talimatı ve sorumluluk MADDE 32.- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

41 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 40 Harcama yetkililerinin sorumluluğu Madde-32: Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

42 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 41 İdarenin bütününü ilgilendiren harcamalar Madde-60: Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir.

43 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 42 Gerçekleştirme işinin başka birimce yapılması Madde-60: Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi, harcama birimlerinin talebi, üst yöneticinin onayıyla, üst yöneticinin onayıyla, bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

44 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 43 Gerçekleştirme görevlileri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 Tarihli Mükerrer R.G.) Ön malî kontrol süreci Madde 12- Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

45 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 44 HARCAMA YETKİLİSİ VE “ÖDEME EMRİ” 33.maddede, Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin “Ödeme Emri” belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı açıklanmıştır.

46 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 45 HARCAMA TALİMATI VE SORUMLULUK Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

47 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 46 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; malî hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur. Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; malî hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur.

48 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 47 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

49 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 48 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri Kamu idarelerinin malî hizmetler birimi yöneticisi ile malî kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar. Kamu idarelerinin malî hizmetler birimi yöneticisi ile malî kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar.

50 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 49 İLGİLİ MEVZUAT LİNKLERİ www.muhasebat.gov.tr www.bumko.gov.tr

51 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 50 muhasebe@ssk.gov.tr muhasebe@ssk.gov.tr muhasebe@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr mtuncel@ssk.gov.tr


"© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Kamu Muhasebe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları