Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI
ÖĞr. Gör. Osman albayrak Rize- 2014 albayrakegitim.com

2 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir. albayrakegitim.com

3 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla,
kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) albayrakegitim.com

4 albayrakegitim.com

5 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir süreçtir,
Eğitim sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik yönde olmalıdır, Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar (sosyalleştirir), İçsel ya da dışsal yaşantı sonucu oluşur albayrakegitim.com

6 EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM FORMAL EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN
( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM 2 albayrakegitim.com

7 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı olarak bir amaç doğrultusunda , belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. albayrakegitim.com

8 Formal Eğitimin Özellikleri
a)     Amaçlıdır. b)     Planlı ve programlıdır. c)     Süreç profesyonel eğiticiler tarafından yürütülür. d)     Süreç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e)     Eğitim belirli bir mekanda sürdürülür. f)       Amaçlı ( kasıtlı ) olarak hazırlanmış araç- gereç kullanılır. g)     Süresi sınırlıdır. albayrakegitim.com

9 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız, hayatın içerisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve kültürlenme sürecidir. Bu süreç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ölünceye kadar devam eder. albayrakegitim.com

10 albayrakegitim.com

11 ÖRGÜN EĞİTİM Okullarda verilen eğitimdir; Yaş grupları yakındır
Zaman bellidir Sonunda diploma vardır Usta öğreticileri vardır Resmidir Planlı , programlıdır Belli bir dönemi kapsar albayrakegitim.com

12 albayrakegitim.com

13 YAYGIN EĞİTİM albayrakegitim.com

14 YAYGIN EĞİTİM Okullarda yeterli eğitimi alamamış,ya da sonradan ihtiyaç hasıl olmuş yeterliliklerin verildiği eğitimdir Planlıdır, programlıdır Zaman bellidir Usta öğreticileri vardır Yaş grupları değişkendir Sonunda bir sertifika verilir- yada verilmez albayrakegitim.com

15 HİZMET İÇİ EĞİTİM Bireylerin hizmet yürütürken , çalıştıkları kurum tarafından niteliklerinin arttırılması için verilen eğitimdir. Ör: Bir okuldaki öğretmenlere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akıllı tahta kullanım kursunun verilmesi albayrakegitim.com

16 SARGIN EĞİTİM Bireylerin kendi çabalarıyla gerçekleştirdikleri öğrenmelerdir Ör: Kişinin kendi uğraşlarıyla bilgisayar kullanmayı , halı dokumayı öğrenmesi albayrakegitim.com

17 albayrakegitim.com

18 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir. Camiler Para Binalar Giysiler vs. Düğünler Bayramlar Örf adetler albayrakegitim.com

19 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ albayrakegitim.com

20 albayrakegitim.com

21 albayrakegitim.com

22 albayrakegitim.com

23 albayrakegitim.com

24 albayrakegitim.com

25 Öğretim Eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da , belirli bir mekanda gerçekleştirilen dilimine denir. Daha çok okullarda yapılmaktadır. albayrakegitim.com

26 Öğretme: Öğrenmenin gerçekleşmesi için ortamın düzenlenmesidir.
Öğrenmenin kılavuzlanmasıdır Öğretme bilinçli ve amaçlı bir çabadır. albayrakegitim.com

27 Amaçlar, formal eğitimin temel taşlarıdır.
Eğitimde Amaç / Hedef : Amaçlar, eğitim sürecine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Amaçlar, formal eğitimin temel taşlarıdır. albayrakegitim.com

28

29 b) Hedef Davranış / Kazanım:
Bireyin göstermiş olduğu ölçülebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilinçli ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Öğrenilmeyen şey davranış değildir. 2005 programında davranış yerine kazanım ifadesi kullanılmıştır albayrakegitim.com

30 Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir.
Öğrenme: Bireyin çevresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. albayrakegitim.com

31 Eğitim Teknolojisi Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve gereçlerin eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından, eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir albayrakegitim.com

32 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı Örtük ( gizil ) Program albayrakegitim.com

33 Bir okuldaki tüm dersleri ve etkinlikleri kapsar. Ör: İlkokul programı
1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). Bir okuldaki tüm dersleri ve etkinlikleri kapsar. Ör: İlkokul programı albayrakegitim.com

34 albayrakegitim.com

35 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

36 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir.
2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. ( EŞGÜDÜ SAĞLAR) 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. 7. Sağlıklı ölçme – değerlendirmeye imkan tanır albayrakegitim.com

37 albayrakegitim.com

38 E albayrakegitim.com

39 Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı
Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da , Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı ( 5,6,7,8. sınıf düzeyindeki matematik derslerini kapsar ) albayrakegitim.com

40 Eğitim ve Öğretim programı arasındaki temel fark
Eğitim programı “ Ne ?” sorusuna yanıt arar . Tasarıdır , plandır, programlama sürecidir. Öğretim Programı ; “ Nasıl ? “ sorusunu yanıtlar. Bir uygulamadır. Stratejilere , yöntemlere , öğretmen niteliklerine odaklanır albayrakegitim.com

41 Ör: Ortaokul 5. Sınıf Matematik Programı
3. Ders Programı Bir sınıf düzeyinde herhangi bir dersin planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir düzenektir Ör: Ortaokul 5. Sınıf Matematik Programı albayrakegitim.com

42 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler. Okul müdürünün tutumu öğrenme ortamına etki eder. _ Öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevre öğrenmeleri üzerinde etkiye sahiptir albayrakegitim.com

43 PROGRAM ve PLAN ÇEŞİTLERİ
EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI ÖRTÜK PROGRAM albayrakegitim.com

44 albayrakegitim.com

45 A albayrakegitim.com

46 Posner'in program türleri
- Milli eğitim tarafından okullara gönderilen programdır - Resmi programın gerçek anlamda uygulanan kısmıdır. - Resmi programın uygulanmayan, es geçilen, araya kaynayan kısımlarıdır - Resmi programın üstüne , plan dahilinde eklenen uygulamalardır. Ör: Müzeler haftasında , önceden planlanan şekilde öğrencileri müze ziyaretine götürme albayrakegitim.com

47 albayrakegitim.com

48 ÖĞRENME VE ÖĞRETİMDE KULLANILAN DİĞER KAVRAMLAR
İLKE: Eğitim öğretim sırasında devamlı göz önünde bulundurulması gereken prensipler, kurallardır . İlkeler, konu ve metot seçiminde etkili olur. Öğretimde başarıya ulaşmak için, uygun yöntem kullanmak kadar; bu faaliyetlerde bazı ilkelere de uymak gereklidir. albayrakegitim.com

49 YASA (KANUN ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. albayrakegitim.com

50 TEORİ ( KURAM ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Ör: Çoklu zeka teorisi, yapıladırmacı öğrenme kuramı albayrakegitim.com

51 MODEL Teorilerini pratiğe aktarmak için, belirli bir düzen içerisinde atılması gereken adımları ve her bir adımda nelerin yapılması gerektiğini ifade eden sistematik bilgiler bütünüdür. Ör: Tam öğretim modeli, okulda öğrenme modeli, bireysel yada grupla öğretim modelleri albayrakegitim.com

52 STRATEJİ Bir şeyi elde etmek için izlenen ya da amaca ulaşmak için geliştirilen palanın uygulama şeklidir. Öğretimde strateji ise ; Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan , yöntem, teknik , araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşım demektir. Ör: İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi albayrakegitim.com

53 YÖNTEM Bir sorunu çözmek , bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek – öğretmek için belirlenen strateji doğrultusunda bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol. Ör: Düz anlatım yöntemi, tartışma yöntemi albayrakegitim.com

54 TEKNİK Yöntemlerin uygulama biçimi. Yöntemlerin işe koşulma şeklidir
Ör: Bir konunun öğrenilmesi için tartışma yöntemini seçen bir öğretmen, beyin fırtınası ya da altı şapka tartışma tekniğini uygulayarak dersini işleyebilir. albayrakegitim.com

55 KURAM ( TEORİ) MODEL STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK albayrakegitim.com

56 SONNNNN albayrakegitim.com


"EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları