Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Arş. Gör. Ceyhun OZAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Arş. Gör. Ceyhun OZAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Arş. Gör. Ceyhun OZAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

2 Toplumu oluşturan insanın öğrendiği, bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.Toplumu oluşturan insanın öğrendiği, bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür. Kültür

3 Kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecidir.Kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecidir. Örn. Çocuklara ana dili öğretmekÖrn. Çocuklara ana dili öğretmek Kültürleme

4 Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen insan ve grupların buluşması ve bir etkileşim süreci sonunda, asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir senteze varılmasıdır.Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen insan ve grupların buluşması ve bir etkileşim süreci sonunda, asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir senteze varılmasıdır. Kültülenme

5 Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi öğelerle, başka kültürden insan ve grupların, belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesidir.Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi öğelerle, başka kültürden insan ve grupların, belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesidir. Kültürleşme

6 KültürlenmeKültürlemeGelişigüzelZorakiKasıtlıEğitimKültürleşmeKültür KÜLTÜRÜN BOYUTLARI

7 EğitimYaşantıDavranışİstendikSüreç Kasıtlı Kültürlenme EĞİTİM

8 Bireyin kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla davranışlarında istendik yönde değişme oluşturma sürecidir.Bireyin kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla davranışlarında istendik yönde değişme oluşturma sürecidir. Eğitim

9 Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimi sonucunda bireyde kalan izdir.Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimi sonucunda bireyde kalan izdir. Yaşanılmış yaşantı ve kazanılmış yaşantı olarak ikiye ayrılır.Yaşanılmış yaşantı ve kazanılmış yaşantı olarak ikiye ayrılır. Yaşantı

10 Belli bir sonuca ulaşmak ya da belli bir oluşumu gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların ya da durumların akışıdır.Belli bir sonuca ulaşmak ya da belli bir oluşumu gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların ya da durumların akışıdır. Süreç

11 Bireyde oluşturulması hedeflenen davranış değişiklikleridir.Bireyde oluşturulması hedeflenen davranış değişiklikleridir. İstendik

12 Organizmanın her hareketi davranış olarak kabul edilebilir.Organizmanın her hareketi davranış olarak kabul edilebilir. Organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki ya da tepkiye karşı gösterdiği etkidir.Organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki ya da tepkiye karşı gösterdiği etkidir. Davranış

13 1) Doğuştan gelen davranışlar: Öğrenmeyle değiştirilemeyen davranışlardır. Örn. Gözbebeğinin şiddetli ışıkta küçülmesi, az ışıkta büyümesi.1) Doğuştan gelen davranışlar: Öğrenmeyle değiştirilemeyen davranışlardır. Örn. Gözbebeğinin şiddetli ışıkta küçülmesi, az ışıkta büyümesi. 2) Geçici davranışlar: Alkol, ilaç, uyuşturucu madde, hastalık gibi etkilerle ortaya çıkan ve bu etki ortadan kalktıktan sonra kaybolan davranışlardır. Örn. Alkolün etkisinde yapılan konuşmalar.2) Geçici davranışlar: Alkol, ilaç, uyuşturucu madde, hastalık gibi etkilerle ortaya çıkan ve bu etki ortadan kalktıktan sonra kaybolan davranışlardır. Örn. Alkolün etkisinde yapılan konuşmalar. 3) Sonradan kazanılmış davranışlar: Doğuştan getirilmeyen öğrenme ürünü olan davranışlardır. İstendik ya da istenmedik olabilir.3) Sonradan kazanılmış davranışlar: Doğuştan getirilmeyen öğrenme ürünü olan davranışlardır. İstendik ya da istenmedik olabilir. İnsan davranışları üçe ayrılır.

14 SİSTEM YAKLAŞIMI AÇISINDAN EĞİTİM

15 Sistem Açık Sistem Girdi, işlem, çıktı ve değerlendirmeden oluşur. Yarı Açık Sistem Girdi, işlem ve çıktıdan oluşur. Kapalı Sistem Yeterli girdisi ya da çıktısı yoktur. Bunun zorunlu sonucu olarak değerlendirme de yoktur. SİSTEM

16 EĞİTİM Formal Eğitim Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Halk Eğitimi Hizmet İçi Eğitim İnformal Eğitim EĞİTİMİN TÜRLERİ

17 Yaşam içinde kendiliğinden oluşur.Yaşam içinde kendiliğinden oluşur. Amaçlı, planlı ve programlı değil; gelişigüzeldir.Amaçlı, planlı ve programlı değil; gelişigüzeldir. Ailede, sokakta, işyerinde, gazete okurken, televizyon izlerken kendiliğinden gerçekleşir.Ailede, sokakta, işyerinde, gazete okurken, televizyon izlerken kendiliğinden gerçekleşir. Öğrenme yolu gözlem ve taklittir.Öğrenme yolu gözlem ve taklittir. Kazanılan davranışlar istendik ve istenmedik olabilir.Kazanılan davranışlar istendik ve istenmedik olabilir. Formal eğitimle iç içedir. Yaparak yaşayarak öğrenme baskın olduğundan çoğu zaman formal eğitimden daha güçlüdür.Formal eğitimle iç içedir. Yaparak yaşayarak öğrenme baskın olduğundan çoğu zaman formal eğitimden daha güçlüdür. İnformal (Plansız) Eğitim

18 Amaçlıdır.Amaçlıdır. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır.Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır. Eğitim süreci öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.Eğitim süreci öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Eğitim süreci başlangıcından bitişine kadar kontrollüdür.Eğitim süreci başlangıcından bitişine kadar kontrollüdür. Belli bir ortam ve mekanda (okul, ordu, halk eğitim merkezleri vs.) gerçekleştirilir.Belli bir ortam ve mekanda (okul, ordu, halk eğitim merkezleri vs.) gerçekleştirilir. İstendik davranışlar kazandırılır.İstendik davranışlar kazandırılır. Formal (Planlı) Eğitim

19 Belli yasalar çerçevesinde, belli plan ve program uyarınca belli yaş grubundaki bireylere okul ortamında verilen eğitimdir.Belli yasalar çerçevesinde, belli plan ve program uyarınca belli yaş grubundaki bireylere okul ortamında verilen eğitimdir. Uzun sürelidir.Uzun sürelidir. Yaş gruplaması vardır.Yaş gruplaması vardır. Kademelidir, aşamalıdır, önkoşulluk ilişkisi içindedir.Kademelidir, aşamalıdır, önkoşulluk ilişkisi içindedir. Belli kademeleri toplumun tüm bireyleri için zorunludur.Belli kademeleri toplumun tüm bireyleri için zorunludur. Örgün Eğitim

20 Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir.Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir. Yaş gruplaması yoktur.Yaş gruplaması yoktur. Gereksinim duyuldukça yapılır.Gereksinim duyuldukça yapılır. Belli konu ve alanlarla sınırlıdır.Belli konu ve alanlarla sınırlıdır. Temel işlevi, okul eğitimini tamamlamak ve insanları yaşam boyu eğitmektir.Temel işlevi, okul eğitimini tamamlamak ve insanları yaşam boyu eğitmektir. Yaygın Eğitim

21 Her yaş ve her kesimden kişi katılabilir.Her yaş ve her kesimden kişi katılabilir. Örgün eğitimden yararlanamayan ya da tamamlayamayanlar bilgi ve becerilerini artırmak için yararlanır.Örgün eğitimden yararlanamayan ya da tamamlayamayanlar bilgi ve becerilerini artırmak için yararlanır. Yaşam boyu eğitim anlamına da gelir.Yaşam boyu eğitim anlamına da gelir. Resmi ve özel kurumlar aracılığıyla yürütülebilir.Resmi ve özel kurumlar aracılığıyla yürütülebilir. Boş zaman değerlendirme, meslekte ilerleme, meslek edinebilme, hobi edinme, okuma yazma öğrenme isteğinde olan kişiler için planlı ve programlı eğitim çalışmalarıdır.Boş zaman değerlendirme, meslekte ilerleme, meslek edinebilme, hobi edinme, okuma yazma öğrenme isteğinde olan kişiler için planlı ve programlı eğitim çalışmalarıdır. Gönüllülük esastır.Gönüllülük esastır. Halk Eğitimi

22 Kamu ve özel sektör çalışanlarının işteki verimlerini arttırmak ve onları gelişmelerden haberdar etmek için düzenlenen, kurum tarafından organize edilen eğitim çalışmalarıdır.Kamu ve özel sektör çalışanlarının işteki verimlerini arttırmak ve onları gelişmelerden haberdar etmek için düzenlenen, kurum tarafından organize edilen eğitim çalışmalarıdır. İşin gerektirdiği yeniliklere uyum sağlama, iş verimini arttırma, ürün hizmet kalitesini arttırma temel amaçtır.İşin gerektirdiği yeniliklere uyum sağlama, iş verimini arttırma, ürün hizmet kalitesini arttırma temel amaçtır. Katılım genellikle zorunludur.Katılım genellikle zorunludur. Hizmet İçi Eğitim

23 Eğitimin İşlevleri Toplumsal Bireyi Geliştirme SiyasalEkonomik FORMAL EĞİTİM SİSTEMİNİN İŞLEVLERİ

24 Toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek.Toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek. –Kültürel mirası aktarmak –Toplumsallaşmayı sağlamak –Yenilikçi ve toplumun kültürünü geliştirecek bireyler yetiştirmek –Toplumsal değişime uyumunu sağlamak Eğitimin Toplumsal İşlevi

25 Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı vatandaşlar olarak yetiştirmekToplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı vatandaşlar olarak yetiştirmek –Mevcut anayasal ve siyasal düzeni korumak –Lider yetiştirmek –Bilinçli seçmen yetiştirmek –İyi bir vatandaş yetiştirmek –Vatandaşlık haklarını kullanan ve görevlerini yerine getiren bireyler yetiştirmek –Demokratik yaşamın gerektirdiği bilgi, davranış ve tutumlar sergileyen bireyler yetiştirmek Eğitimin Siyasal İşlevi

26 Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmekBireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmek –Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını ve gelişmesini sağlamak –Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek –Bireylere, ülke kaynaklarını akılcı biçimde kullanılması ve değerlendirilmesi için gerekli davranışları kazandırmak Eğitimin Ekonomik İşlevi

27 Eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirebilmesi için bireyin hem zihinsel hem bedensel hem de duygusal yönden gelişmesini sağlayacak faaliyetlere yer vermesidir.Eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirebilmesi için bireyin hem zihinsel hem bedensel hem de duygusal yönden gelişmesini sağlayacak faaliyetlere yer vermesidir. –Eğitim faaliyetlerini bireyin ilgi ve gereksinimlerine göre düzenlemek –Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak –Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönlerini geliştirmek –Bir mesleğin gerekli niteliklerini kazandırmak Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi

28 Öğrenmeyi sağlama faaliyetine öğretme denir.Öğrenmeyi sağlama faaliyetine öğretme denir. Öğretim ise okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleridir.Öğretim ise okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleridir. ÖĞRETME - ÖĞRETİM

29 Öğrenme, yaşantı ürünü olarak davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli değişmedir.Öğrenme, yaşantı ürünü olarak davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli değişmedir. Öğrenme öğretmenin ön koşuludur ancak öğretme öğrenmenin önkoşulu değildir.Öğrenme öğretmenin ön koşuludur ancak öğretme öğrenmenin önkoşulu değildir. ÖĞRENME

30 Öğrenmenin Özellikleri Davranışta gözlenebilir değişme olmalıdır. Yaşantı ürünü olmalıdır. Davranıştaki değişme nispeten kalıcı olmalıdır. Davranış geçici olmamalıdır. Davranıştaki değişme sadece büyüme yada olgunlaşma sonucunda oluşmamalıdır. Öğrenmenin Özellikleri


"EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Arş. Gör. Ceyhun OZAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları