Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMU (ARDA) Dr. László Rieger Müdahale Tedbirleri Ba ş kanı 11.9.2006 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMU (ARDA) Dr. László Rieger Müdahale Tedbirleri Ba ş kanı 11.9.2006 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMU (ARDA) Dr. László Rieger Müdahale Tedbirleri Ba ş kanı 11.9.2006 ANKARA

2 ARDA’NIN TANITIMI

3 3 BAŞKAN ARDA’nın Teşkilat Yapısı Başkan Yardımcısı Doğrudan Ödemeler Başkanlığı Piyasa Destekleme Tedbirleri Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı Mali İşler Başkanlığı Bütçe Yönetim Başkanlığı Müdahale Tedbirleri Başkanlığı Kırsal Kalkınma Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı İç Denetim Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İletişim ve Yönetim Başkanlığı Fiziksel Kontrol Başkanlığı ARDA Taşra Teşkilatı

4 4 ARDA’nın Personel Durumu Toplam Personel Sayısı1 406 Merkez Personeli (Budapeşte)484 Taşra Teşkilatı922 Lise/Üniversite mezunu sayısı1 149 Orta Okul Mezunu Sayısı257 Erkek Personel Oranı46,5 % Bayan Personel Oranı53,5 % Müdahale Tedbirleri Başkanlığındaki Personel Sayısı 43 Müdahale Tedbirleri Başkanlığındaki Personelin Yüzdesi3,0 %

5 5 Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu EAGGF Garanti Bölümü EAGGF Yönverme Bölümü İç Piyasa Tedbirleri Dış Piyasa Tedbirleri Müdahale Tedbirleri Doğrudan Ödemeler (SAPS & CNDP) Eşlik Edici Tedbirler (Kırsal Kalkınma Planı) Ulusal Teşvikler Katılım Öncesi Fon: SAPARD ARDOP ARDA ‘nın Uyguladığı Müdahale Tedbirleri

6 6 ARDA’nın Yaptığı Toplam Ödemeler Tedbir çeşitleri Ödemeler2005 (milyon €) Ödemeler 2006 (milyon €) (milyon €) Doğrudan ödemeler 682.8810.2 Müdahale531.2577.9 NRDP tedbirleri 142.7267.3 Piyasa tedbirleri 56.824,7 Kırsal Kalkınma tedbirleri (AVOP+SAPARD) 174.8160.4 Toplam1588.31840.5 * Kur oranı: 275 HUF/EUR

7 7 ARDA’nın Macaristan Tarım Sektöründeki Önemi ARDA Macarista’ın tek ödeme kurumudur (tek ödeme kurumunun avantajları ve dezavantajları) ARDA macaristan’daki bütün destek programlarını uygulamaktadır  AB tarımsal Garanti Fonu ( EAGF);  AB Kırsal kalkınma Fonu (EARDF),  Mevcut Ulusal Destekler Toplam destek tutarı yaklaşık olarak yıllık 1,6-1,8 milyar Euro’dur

8 8 EAGF ve EARDF fonlarını yerine getiren Kurumsal Yapı İçin Ulusal karar –Tek Ödeme Kurumunun avantaj ve dezavantajları ile delege edilecek görevlerin ele alınması; Ulusal Kotaların BelirlenmesiUlusal Kotaların Belirlenmesi –İstatistiki verilerin esasına ilişkin AB ile zorlu müzakereler OPD’nin ParametreleriOPD’nin Parametreleri –AB mevcut OPD tüzükleri ile sınırlı olmak kaydıyla bütün ulusal çözümleri kabul etmektedir. Bir Ulusal Kalkınma Planının GeliştirilmesiBir Ulusal Kalkınma Planının Geliştirilmesi –Ülke içerisindeki çok değişik milli menfaatlerin ele alınması için önemli bir işlem Macaristan’ın AB katılımında kazanmış olduğu deneyim alanları

9 9  Yetkili Otorite  Sertifika Kurumu  Ödeme Kurumlarının Sayısı  (Birden fazla ödemer kurumu olduğu takdirde koordinatör kurum)  Delege Edilecek Görevlere İlişkin kararlar Kurumsal yapı için ana kararlar- temel kurumlar

10 10 Ortak Tarım Politikasının Macaristan’daki Uygulanmasına İlişkin Kurumlarla İlgili Ana Kararlar Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Yetkili Otorite Sayıştay Sertifika Kurumu ARDA Çiftçiler, müşteriler, firmalar

11 11 Macar Gümrük ve Finansal Muhafaza Macaristan Devlet Hazinesi Arazi Ölçümü.Kartografi ve Uzaktan Algılama Kurumu Macaristan Ziraat Odası Ulusal Tarımsal Kalite Kontrol Kurumu Ulusal Şarap Konseyi Ulusal Şarap Kalite Enstitüsü Devlet Ormancılık Hizmeti Macaristan Ziraat Mühendisliği Enstitüsü Çevre Bakanlığı Kurumsal yapı için ana kararlar- delege edilecek görevler

12 12 ARDA’NIN MÜDAHALE FAALİYETLERİ

13 13  Hububat ve çeltik  Alkol  Şeker  Tereyağı  Yağsız Süt Tozu  Sığır Eti OTP’DE Müdahale Programları ARDA 6 müdahale programından ilk 3’ünü yerine getirmektedir

14 14 ARDA’NIN HUBUBAT MÜDAHALE ALIMLARI

15 15  2005 yılındaki müdahale alımları 4 milyon ton olmu ş tur.  2005 yılında üretim 16 million ton olmu ş tur.  Pazar payı 25 + 25 %  2005 yılındaki müdahale alımları 4 milyon ton olmu ş tur.  2005 yılında üretim 16 million ton olmu ş tur.  Pazar payı 25 + 25 % Müdahale – Hububat Sektöründe Yeni bir Aktör

16 16 Müdahale İçin Teklif Edilen Hububat Miktarı Teklif Edilen Toplam Miktar6 862 000 t Geri Çekilen Miktar2 276 000 t Ret edilen miktar 228 000 t Teklif edilen net hububat miktarı 4 358 000 t Satın Alınan Hububat ARDA tarafından satın alınan hububat 3 291 000 t

17 17 Müdahale alımlarındaki depolama kapasitesi Müdahale alımları için teklif edilen depolama kapasitesi Teklif edilen toplam depolama kapasitesi 6 540 000 t Depolama kontratları Kontrata bağlanan depolama kapasitesi 4 672 000 t

18 18 Müdahale stoklarının satışı  İ ç piyasa  İ hracat  Fakirlere yardım  Özel önlemler (Portekize sevkiyat,v.s.)

19 19 2005/2006 Pazarlama yılında Hububat Müdahale Stoklarının Satışları Satı ş çe ş itleriMiktar (ton) Bu ğ day ihracatı242 000 Bu ğ day iç piyasa satı ş ları32 000 Mısır iç piyasa satı ş ları142 000 Arpa ihracatı 78 000 Portekize Bu ğ day sevkiyatı 49 000 Portekize Mısır sevkiyatı 49 000 Portekize Arpa sevkiyatı 25 000 İ spanya’yaMısır sevkiyatı141 000 İ spanya’yaBu ğ day sevkiyatı209 000 Fakirlere yardım 28 000 Toplam995 000

20 20 AB Komisyonu ile iletişim – hububat müdahalesi Tahıl Yönetim Komitesinin haftalık toplantısında ulusal temsilci bulundurma Bütün üyelerle ikili görüşmeler (en son ele alınan konu: mısırın minimum kalite kriterleridir) Ulusal Bilgi Verme Servisi– Brüksel’e haftalık hububat raporu verme

21 21 Hububat müdahale Masraflarının AB tarafından geri ödenmesi Ürün bedelinin geri ödenmesi-üye devlet önce alımı ulusal bütçesinden gerçekleştirir bilahare malların satışını müteakip AB tarafından geri ödeme yapılır Teknik ve finansal masraflar aylık olarak geri ödenir Geri ödeme yöntemi– 25 üye ülke için standart internet yazılımı (ismi: e-Faudit)

22 22 SınıflandırmaBirimToplamBuğdayMısır Diğer hububat ŞekerAlkol 1. Başlangıç Stokları Bin ton/hl**3 757,31 330, 72 188,6111,4110,516,1 2. Satın alınan miktar Bin ton/hl**4 276,8874,33 170,284,2121,826,2 3. Satılan miktarBin ton/hl**719,8435,5192,783,18,30,2 4. Kapanış stoku Bin ton/hl**7 314,31 769,55 166,2112,4224,042,1 5. Stok değeriMilyon HUF 190 453,5 39 805,3127 030,72 424,520 458,70,7 6. AB geri ödemesi Milyon HUF2 479,9691,02 199,6-9,3-505,6104,3 a) Teknik masraflar Milyon HUF 3 053,6602,51 756,544,8102,73,9 b) Finansal masraflar Milyon HUF820,1171,9544,011,288,64,5 c) Diğer masraflar Milyon HUF-1 014,6-151,2-100,9-65,5-696,8-0,3 d) Değer kaybı Milyon HUF179,467,70,015,40,096,2

23 23 MACARİSTAN’DAKİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ

24 24 Lisanslı Depoculuk Sistemi Macaristan;Avrupa’da 19.yüzyılın sonunda lisanslı depoculuk sistemi başladığında bunu uygulayan ikinci ülke olmuştur. (Act of 1875. XXXVII.) Yeni lisanslı depoculuk kanunu Komünizmin çökmesinden sonra yayınlanmıştır. (Act of 1996 XLVIII.) –Büyük kuruluş sermayesi (1.8 milyon Euro) –Çeşitli Ürün Depolama (sadece hububat değil) –Yasa yönetim için minimum profesyonel ihtiyacı kapsamaktadır. –Lisanslı Depoculuk Kanunu ticareti yasaklamasına karşın borç para vermeye izin vermektedir. (aradaki bir rol).

25 25 Macaristan Makbuz Senedi sisteminin daha İyi Anlaşılması – ABD ‘deki Sistemle Karşılaştırma

26 26 Macaristan’daki Lisanslı depoculuk şirketleri Firma İsmi Kuruluş Yılı Concordia1996 Hungaria1996 Danubius2006

27 27 Ödünç para verme işlemleri Makbuz Senedi bir teminattır Macaristan’daki depo makbuzunun iki bölümü vardır. Makbuz senedi karşılığında borç para verildiğinde senedin her iki parçası da banka tarafından teminat olarak saklanır Lisanslı depoculuk şirketlerine bankalar tarafından kredi sağlanır ve makbuz senedi sahibine direkt olarak ödünç para verilir.

28 28 Macaristan hububat sektörü ve özellikle ARDA için makbuz Senedinin Önemi Hububat sektörü İçin Önemi  Makbuz senedi kredisi kritik dönemdeki hububat üretiminin finansmanını sağlar (Hububat müdahale alımları başlamadan önce) ARDA için önemi  ARDA, makbuz senedi sistemini müdahale uygulamaları sistemine katmıştır.

29 29 Lisanslı Depoculuk Sistemi ve AB Hububat Müdahale Alımları 2005 ÜrünLisanslı Depolama (1 000 tons) AB Müdahale Alımları (1 000 tons) Macaristan Üretimi Buğday1 6631 7595 079 Mısır 3 1465 1129 017 Toplam 4 809 6 872 14 096 Macaristan üretimi = 100 Buğday 32,7 34,6 100,0 Mısır 34,9 56,7 100,0 Toplam 34,1 48,8 100,0

30 30 Ürün Borsaları ve AB Müdahale Alımları AB Müdahale sisteminin uygulanmasıyla Fiyat Riski azaldığından dolayı ürün borsalarının önemi azalmıştır. Müdahale alımlarının ilk yılındaki müdahale mekanizmasının belirsizliği ürün borsalarına ilave bir şans vermiştir. Ürün Borsaları piyasa fiyatları yüksek olduğu taktirde rolü vardır. (minimum müdahale alım fiyatının üstünde).

31 31 Ürün Borsaları ve AB Müdahale Sistemi – Problemler ve olasılıklar Ürün Borsaları ve Müdahale alımları için farklı standartlar (ürün kalitesi) Büyük depolar için 2 seçenek –Büyük depoların fiziksel teslimatları baz olarak alması (bu vadeli kontratlar için teslimat noktaları olarak kullanılabilir).

32 32 Bilgi  www.mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu  1/3743-603 és 1/3743-604  1385 Budapest 62. Pf.: 867

33 33 İlginize teşekkür ederiz!


"1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMU (ARDA) Dr. László Rieger Müdahale Tedbirleri Ba ş kanı 11.9.2006 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları