Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM SEKTÖRÜ  Sektörün Önemi: Temel ihtiyaç maddeleri Diğer sektörlere girdi temin eder İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracattaki payı yüksektir İç pazarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM SEKTÖRÜ  Sektörün Önemi: Temel ihtiyaç maddeleri Diğer sektörlere girdi temin eder İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracattaki payı yüksektir İç pazarı."— Sunum transkripti:

1 TARIM SEKTÖRÜ  Sektörün Önemi: Temel ihtiyaç maddeleri Diğer sektörlere girdi temin eder İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracattaki payı yüksektir İç pazarı oluşturur, diğer sektörlere talep yaratır İşgücü için doğrudan geçim kaynağıdır Tarımdan diğer sektörlere kaynak aktarılır  Üretim girdisi  İşgücü  Sermaye

2 TARIM: Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri (%) Tarım/GSMHTarımsal İşgücü/Toplam İstihdam 19603077 197025-3067 198020-2550 19901540 20001535

3 TARIM: AB ve ABD ile Karşılaştırma (1998 verileri ile, Kaynak: G.Kazgan, 2003) ABDABTÜRKİYE Ortalama İşletme Büyüklüğü (Hektar) 18017,45,9 GSMH’da tarımın Payı (%) 1,71,914 İstihdamda Pay (%) 2,8545 Tarımda kişi başına gelir ($) 1771992861384

4 TARIM: Alt Kesimlerde Üretim (%) 19382000’li Yıllar Bitkisel58,871,6 Hayvansal38,921,7 Su0,63,9 Orman1,62,8  Kuzey Avrupa Ülkeleri: %30 bitkisel, %70 hayvansal üretim

5 Toplam Ekilen Alanlar (1000 hektar) YILLAR1980199019992000 Tarla Bitkileri Alanı16 37218 86818 45018 260 Nadas Alanı8 1885 3245 0394 900 Sebze Alanı596635790793 Bağ Alanı820580535 Meyve Alanı1 3861 5831 3161 413 Zeytin Alanı813866595600 Kaynak: DİE, TKB

6 Bitkisel Üretim  Tarla Ürünleri: % 47 Tahıllar: % 17 Baklagiller: %3 Endüstri bitkileri: % 27  Bahçe Bitkileri: % 53 Meyve: % 29 Sebze: % 16 Yan ürünler ve çiçekçilik: % 8

7 Tarımsal Destekleme  Üretime fiyat desteği  Maliyet azaltıcı destekler  İç ve dış ticaret politikaları  Ar-ge, aşılama, denetleme  Altyapı: Yol, elektrik, sulama

8 Maliyet Azaltıcı Destekler (2007) ÜRÜN GRUPLARI MAZOT DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar) KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar) Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları 1,81,43 Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları 2,882,13 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 5,43

9 Tarımda Fiyat Oluşumu  Tam rekabet koşulları olmasına rağmen fiyat serbest piyasada oluşmaz  Arz düzensizlikleri  Yoğun ihraç edilen malların fiyatları dünya piyasalarına göre belirlenir  Tarımsal fiyatlar üreticilerin geliridir: İç talebin canlandırılması istenirse, tarımsal fiyatlar arttırılır Diğer taraftan yüksek tarım fiyatları kentlerde işgücünün maliyetini arttırır. Ayrıca tarımsal ürünü girdi olarak kullanan sektörler olumsuz etkilenir.

10 Tarımsal Destekleme  1980 Öncesi: Desteklemeye kolu olan malların sayısı fazladır Amaç: İç pazarı genişletmek ve üreticiyi fiyat dalgalanmalarından korumak.  1980 Sonrası: Amaç: Tarımsal alım gücünü düşük tutarak, işgücü maliyetini ve girdi kullanan sanayi ürünlerin maliyetini azaltarak, ihraç ürünlerinin fiyatını düşürmek ve yine iç pazarı daraltarak üretim fazlasını ihraç etmek. Gelir dağılımı tarım aleyhine bozulmuştur.

11 Tarımsal Destekleme (2001 verileri, G. Kazgan, 2003) OECDABTÜRKİYE Hektar başına destek ($) 17967699 Kişi başına destek ($) 27828194

12 Tarımsal Destekleme: Güncel Uygulamalar  IMF İstikrar Programları Doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilerek, diğer kredi ve girdi desteklerinin azaltılması  Dünya Bankası Yapısal Uyum Buğday gibi ürünlerde dünya borsa fiyatlarının esas alınması Tahıllarda gümrük vergisinin önce %45’e sonra %5’e düşürülmesi

13 Tarımsal Destekleme: Güncel Uygulamalar  GATT-Uruguay Round (1995) Tarımsal ithalatın aşamalı olarak serbestleştirilmesi Devlet müdahalesinin azaltılması  Avrupa Birliği Ortak tarım politikasına uyum

14 Tarımsal Destekleme: Doğrudan Gelir Desteği  İki tür uygulama vardır: Üretimden bağımsız  ABD  Aşırı stok birikimi olan ülkelerde uygulanır Üretime bağımlı  AB

15 Tarımsal Destekleme: Doğrudan Gelir Desteği (%)ABDAB DGD1030 Fiyat5055 Girdi108

16 Tarımsal Destekleme: Doğrudan Gelir Desteği  Türkiye’de uygulama Çiftçi kayıt sistemine dahil olup, 500 hektardan az toprak sahiplerine Dekar başına yılda 5$ ödeme  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına temel DGD ödemesi, bununla birlikte organik tarım yapan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere, tavsiye edilen üretim tekniklerini kullandıkları araziler dikkate alınarak ilave DGD ödemesi de yapılır. Dekar başına yapılacak temel ve ilave DGD miktarları Bakanlık tarafından açıklanır.

17 TARIM: Yapısal Sorunlar  A. Fiziksel Erozyon Toprak ve su kirlenmesi Biyoteknoloji  B. Sosyo-ekonomik Verimli toprakların tarım dışı kullanımı Sulanabilir toprakların yarısı sulanabiliyor Kadastro sorunları Topraklar dağınık parçalar halinde

18 Türkiye’de su tüketimi (m 3 ) YILLAR Sulamaİçme-KullanımSanayi TOPLAM Tüketim% % % 199022 016725 141173 4431130 600 199625 308745 302163 5901034 200 200031 500756 400154 1001042 000 Kaynak: DPT

19 TARIM: Yapısal Sorunlar  C. Tarım nüfusu Aşırı işgücü yığılması Eğitim düzeyi düşük Ücretsiz aile işçiliği (mevsimlik göç, sosyal güvenlik yok...)


"TARIM SEKTÖRÜ  Sektörün Önemi: Temel ihtiyaç maddeleri Diğer sektörlere girdi temin eder İşlenmiş tarım ürünlerinin ihracattaki payı yüksektir İç pazarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları