Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Toraks Derneği, Göğüs hastalıkları uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Toraks Derneği, Göğüs hastalıkları uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir."— Sunum transkripti:

1

2 Türk Toraks Derneği, Göğüs hastalıkları uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

3 VİZYONUMUZ Akciğer sağlığı alanında; Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği, Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği, Hekim, hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği, Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

4 MİSYONUMUZ Akciğer sağlığı alanında; Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek, Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek, Bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemek.

5 İLKELERİMİZ İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı, Katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik, Bilime ve kanıta dayalı tıp, Etik kurallara uyum.

6 AMAÇLARIMIZ Akciğer sağlığını geliştirmek için; Eğitimi iyileştirmek, Araştırmaları desteklemek, Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, En etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamak, Ulusal sağlık politikalarını geliştirmek, Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek, Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak, Güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme sağlamak.

7 ÖRGÜTÜMÜZ Türkiye çapındaki 15 şube, 81 il temsilcisi, 18 çalışma grubu 3800 üyesi ile Solunum hastalıkları alanında Türkiye’nin en büyük uzmanlık örgütü

8 ŞUBELERİMİZ AKDENİZ ANKARA BATI ANADOLU BATI KARADENİZ ÇUKUROVA DOĞU ANADOLU DOĞU KARADENİZ GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇ ANADOLU İSTANBUL İZMİR KUZEYDOĞU ANADOLU MARMARA ORTA ANADOLU ORTA KARADENİZ

9 YÖNETİM ve ÇALIŞMA ORGANLARI Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme kurulu, Genel Merkez Onur Kurulu, Şubeler, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu,

10 TTD NELER YAPAR? BİLİMSEL ETKİNLİKLER Yıllık Kongre, Sempozyumlar, Projeler, Klinik Araştırmalar, Çalışma Grubu Toplantıları, Yurtdışı Eğitim Bursları.

11 Türk Toraks Derneği yıllık kongreleri; Göğüs Hastalıkları alanında ülkemizde en geniş katılımın gerçekleştiği, solunum sistemi hastalıkları konusunda en yeni bilgilerin gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta tartışıldığı, yabancı ve Türk bilim adamları arasında fikir alışverişinin yapıldığı bir zemindir. Kongrelerde bir kısmı bölge ülkelerinden olmak üzere, bildiri sayısı 1.850’ye katılımcı sayısı ise 2000’lere ulaşmıştır. Program “klinik pratik”, “akademik”, “temel bilimler” ve “sosyal konular” olmak üzere dört ana kategoride Türkçe ve İngilizce oturumlardan oluşmaktadır. Ayrıca her kongrede Türk Toraks Derneği Okulu tarafından mezuniyet sonrası mesleki eğitim kursları da yapılmaktadır.

12 TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU ETKİNLİKLERİ Göğüs hastalıkları uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Okul, TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirir: Kış Okulu: Her yıl Ocak ayında asistanlarının bilgilerini artırmak, bilgi düzeylerini ulusal düzeyde geliştirmek, standart düzeye ulaştırmak amacıyla mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitiminin parçası olmak üzere “Kış Okulu” olarak adlandırılan düzenli eğitim etkinliği düzenlenir.

13 Mesleki Gelişim Kursu :Toraks Derneği Okulu, kış okulu ile birlikte özellikle sahada çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerini hedef alarak, bilimsel gelişmeleri aktarmak, göğüs hastalıkları alanındaki tanı ve tedavi standardını yükseltmek ve sürekli mesleki gelişimi sağlamak amacıyla, “Mesleki Gelişim Kursu” olarak tanımlanan eğitim etkinliklerini düzenler. Bölgesel Kurslar TDO, her yıl sürekli tıp eğitimi amacı ile şubeleriyle ortak bölgesel kurslar düzenler. Elektronik Öğrenme (e-learning) Hizmetleri: Türk Toraks Derneği Okulu mezuniyet sonrası eğitim sürecini internet aracılığı ile de devam ettirmektedir. dernek web sitesinde üyelerine hizmet vermektedir. Eğitim paketinde internet ortamında hasta danışma ve olgu tartışma modülleri de mevcuttur.

14 SEMPOZYUMLAR Akademisyenlerin ve akademisyen olma yolundaki uzmanların eğitim düzeyini yükseltmeyi, güncellemeyi amaçlayan, uluslararası katılılımlı toplantılardır. Her yıl tek bir konunun işlendiği, güncel bilgilerin tartışıldığı bu toplantılara dünya’da konusunda isim yapmış bilim adamları katılır.

15 DÜNYA GÜNLERİ Dünya KOAH, Tüberküloz, Astım Günleri ile 31 Mayıs Sigarasız bir Dünya Günü, Rehabilitasyon haftasının kamuoyu ve sağlık çalışanlarında farkındalık yaratma adına önemli günler olarak değerlendirmektedir. Özellikle Astım ve KOAH konusunda T.C.Sağlık Bakanlığı ile birlikte Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Kontrol programı çerçevesinde tüm ülkede etkinlikler yapılmaktadır.

16 ULUSAL İŞBİRLİKLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Gard Türkiye Projesi (58 paydaş) Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Türk Tabipleri Birliği

17

18 ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GARD (GLOBAL ALLIANCE AGAINST CHRONIC RESPIRATORY DISEASES) Forum of European Respiratory Societies (FERS) Global Initiative for Asthma (GINA) European Respiratory Society (ERS) American Thoracic Society (ATS) MECOR

19 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GARD (GLOBAL ALLIANCE AGAINST CHRONIC RESPIRATORY DISEASES) GARD, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında kurulmuş kronik akciğer hastalıklarının (KAH ) önlenmesi ve kontrolüne yönelik küresel işbirliğinin sağlanmasını amaçlayan bir organizasyondur. Amaç dünyada KAH’ın artışını duyurmak, bu hastalıklar konusunda kamuoyunun bilincini arttırmak ve aynı alanda çalışan resmi ve sivil kuruluşların işbirliğini sağlamaktır. 2005 yılında ilk adımları atılan bu kuruluşta başlangıçta 17 hükümet veya hükümet dışı kuruluş yer almış, bugün üye sayısı 78 ‘i bulmuştur. Bu kuruluşlar içinde solunum hastalıkları alanının en önemli kuruluşları yer almaktadır, Türk Toraks Derneği de GARD içinde ilk yer alan dernekler arasındadır.

20 FERS Forum of European Respiratory Societies (FERS) GINA Global Initiative for Asthma (GINA) ERS European Respiartory Society (ERS) TTD Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory Society-ERS) ile son derece etkin iş birlikleri yürütmektedir. ATS American Thoracic Society (ATS) TTD Amerikan Toraks Derneği (American Thoracic Society-ATS) ile işbirliği yapmakta özellikle MECOR (Methods in Epidemiological, Clinical and Operations Research) kursunu en başarılı bir şekilde yürüten ülkedir. Ülkemize pek çok araştırmacı bilim insanı kazandırmıştır.

21 PROJELER Türkiye’nin akciğer kanseri haritası “Akciğer Kanseri ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu’’, Türkiye’de Astım epidemiyolojisi “Astım ve Allerji Çalışma Grubu’’, Türkiye’de Sarkoidoz epidemiyolojisi “Klinik Sorunlar Çalışma Grubu’’, Türkiye’de Akciğer Transplantasyonu “Akciğer Nakli Çalışma Grubu”

22 ÖDÜLLER Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü Y.İzzettin Barış Hizmet Ödülü Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Yurt Dışı Yayın Ödülü Yayınlanmış Kongre Bildirisi Ödülü Actelion Pulmoner Hipertansiyon Ödülü Elgiz Pekdemir Ödülü Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü

23 YAYINLAR Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal, Toraks Kitapları, Toraks Eğitim Serisi, Toraks Bülteni

24 REHBERLER

25 TORAKS KİTAPLARI 19 Kitap

26 BÜLTENLER

27 HASTALAR İÇİN

28 ONLINE KÜTÜPHANE

29 TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSAL VE KÜRESEL ÖNEMLİ BİR AKTÖR Özverili ve coşkulu bir üye tabanı, İyi bir tüzük, İyi bir örgütlenme, Katılımcı ve demokratik bir işleyiş, Sorgulayan, araştıran ve yenilenen işleyiş, Etkin STE ve ivmelenen Yeterlilik Kurulu etkinlikleri, Başarılı kongre, Etkin ödüllendirme, Sağlık hizmetlerinin sunumunu iyileştirmeye ilgi, Halk sağlığı etkinlikleri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve parlamento ile yakınlaşma, Giderek güçlenen uluslararası ilişkiler.

30 DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN AKLA GELECEK İLK VE TEK ADRES TÜRK TORAKS DERNEĞİ www.toraks.org.tr


"Türk Toraks Derneği, Göğüs hastalıkları uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları