Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL HALKININ MECLİS TARTIŞMALARINA BAKIŞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL HALKININ MECLİS TARTIŞMALARINA BAKIŞI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL HALKININ MECLİS TARTIŞMALARINA BAKIŞI
ŞUBAT 2010 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/ Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

2 Amaç İstanbul halkının Meclis’te AK Parti milletvekilleri ile MHP Milletvekilleri arasında yaşanan olağandışı tartışmayı nasıl algıladığını saptamak amacıyla yapılan araştırmada, İstanbul il sınırları içinde yaşayan vatandaşların yaşam memnuniyeti, Türkiye’nin geleceğine dair algısı ile Meclis’teki tartışmadan hangi partiyi daha çok sorumlu tuttuğu konusundaki düşünceleri araştırma kapsamına alınmıştır. İstanbul, Türkiye siyasal gündeminin fotoğrafını çekme, seçmen eğilim ve tepkilerini doğru olarak saptama olanağı sunan en büyük ve en fazla seçmen sayısını barındıran bir metropoldür. Bu bakımdan yapılan araştırmanın Türkiye geneli seçmen eğilimleri için tutarlı bir örnek teşkil edeceği inancındayız.

3 Yöntem Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “CATI yöntemi“ (telefonla görüşme) kullanılarak uygulanmıştır. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli, online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.

4 Örneklem Araştırma; İstanbul Halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Tartışmalara Bakışı Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından İstanbul’da yer alan 39 ilçede, Şubat tarihleri arasında, toplam 2450 kişi üzerinde; cinsiyet, yaş, ilçe büyüklüğü kotaları uygulanarak; CATI (Telefonla görüşme) tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların %51,2’si kadınlardan, %48,8’i ise erkeklerden oluşmuştur.

5 HAYATTAN MEMNUNİYET Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan ne Kadar memnunsunuz?

6 HAYATTAN MEMNUNİYET Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan ne Kadar memnunsunuz? (Türkiye Ocak 2010 – İstanbul Şubat Karşılaştırması %) Türkiye İstanbul Çok memnunum 5,3 5,1 Memnunum 46,2 44,0 Memnun Toplamı 51,5 49,1 Memnun değilim 48,0 46,6 Ne Memnunum Ne Memnun Değilim - 4,1 Fikrim yok 0,6 0,2 TOPLAM 100

7 TÜRKİYE’NİN GİDİŞATI Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye Doğru mu Gidiyor, Yoksa Kötüye Doğru mu Gidiyor?

8 TÜRKİYE’NİN GİDİŞATI Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye Doğru mu Gidiyor, Yoksa Kötüye Doğru mu Gidiyor? (Türkiye Ocak 2010 – İstanbul Şubat Karşılaştırması %) Türkiye İstanbul İyiye gidiyor 29,9 32,7 Kötüye gidiyor 65,8 60,9 Fikrim yok 4,3 6,4 TOPLAM 100

9 HALKIN MECLİSTEKİ TARTIŞMAYA BAKIŞI
Meclis Genel Kurulunda MHP ve AKP Milletvekilleri arasında yaşanan kavganın sorumlusu sizce kimdir?

10 HALKIN MECLİSTEKİ TARTIŞMAYA BAKIŞI
Meclis Genel Kurulunda MHP ve AKP Milletvekilleri arasında yaşanan kavga ile ilgili olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tavrını onaylıyor musunuz?

11 HALKIN MECLİSTEKİ TARTIŞMAYA BAKIŞI
Meclis Genel Kurulunda MHP ve AKP Milletvekilleri arasında yaşanan kavga ile ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tavrını onaylıyor musunuz?

12 Demografik Özellikler
Kendinizi Siyasi Kimliklerden Hangisi İle Tanımlamayı Uygun Bulursunuz? Sayı Yüzde 1 Ülkücü 118 4,8 2 Sosyal demokrat 594 24,2 3 Ulusalcı 255 10,4 4 İslamcı 452 18,4 5 Sosyalist 163 6,7 6 Liberal 131 5,3 7 Kürt milliyetçisi 44 1,8 8 Atatürkçü 34 1,4 9 Milliyetçi 268 10,9 10 Demokrat 47 1,9 11 Muhafazakar 30 1,2 12 Dindar 0,1 13 Cumhuriyetçi 0,4 14 Hiçbiri 117 15 CY/FY 185 7,6 TOPLAM 2450 100

13 Demografik Özellikler
Etnik kökeniniz nedir? Sayı Yüzde 1 Türk 1973 80,5 2 Kürt 190 7,8 3 Göçmen 56 2,3 4 Laz 42 1,7 5 Arap 33 1,3 6 Çerkez 29 1,2 7 Alevi 27 1,1 8 Zaza 22 0,9 9 Diğer 41 10 Cevap Yok 37 1,5 TOPLAM 2450 100

14 Demografik Özellikler
İnanç olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sayı Yüzde 1 Sunni 1967 80,3 2 Alevi 179 7,3 3 Ateist 41 1,7 4 Caferi 25 1,0 5 Hıristiyan 11 0,4 6 Musevi 8 0,3 7 Cevap Yok 219 8,9 TOPLAM 2450 100

15 Demografik Özellikler
Sayı Yüzde Cinsiyet Kadın 1255 51,2 Erkek 1195 48,8 Yaş 18-24 362 14,8 25-34 648 26,4 35-44 605 24,7 45-54 458 18,7 55+ 377 15,4 Eğitim Durumu Okuryazar değil 24 1,0 Sadece okur/yazar 34 1,4 İlkokul mezunu 730 29,8 Ortaokul mezunu 317 12,9 Lise mezunu 793 32,4 Üniversite/yüksek okul mezunu 552 22,5

16 Demografik Özellikler
Meslek İşçi 539 22,0 Memur 205 8,4 Emekli 289 11,8 Ev hanımı 695 28,4 Serbest meslek (Avukat, muhasebeci vb) 204 8,3 Öğrenci 149 6,1 İşsiz 97 4,0 Küçük ve orta ölçekli ticaret 254 10,4 Sanayi ve büyük ölçekli ticaret 8 0,3 Çiftçi 10 0,4 Gelir 0 – 500 TL 87 3,6 TL 795 32,4 1001 – 1500 TL 498 20,3 TL 329 13,4 2001 – 2500 TL 139 5,7 2501 TL ve üstü 435 17,8 Geliri yok 50 2,0 Bilmiyor/CY 117 4,8 TOPLAM 2450 100


"İSTANBUL HALKININ MECLİS TARTIŞMALARINA BAKIŞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları