Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıp Hizmetlerinin Etik Danışmana İhtiyacı Var mı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıp Hizmetlerinin Etik Danışmana İhtiyacı Var mı?"— Sunum transkripti:

1 Tıp Hizmetlerinin Etik Danışmana İhtiyacı Var mı?
Does Medical Service Need Ethical Consultation? Doç. Dr.Hanzade Dogan, Dr.İnci Hot PhD. C.T.F Deontoloji Anabilim Dalı Doç. Dr.Hanzade Dogan, Dr.İnci Hot PhD C.T.F Deontoloji Anabilim Dalı

2 Danışmana ihtiyaç var mı?
Etik Danışmanlık? Klinik Etik Danışmanlık? Ethics Consultation? Clinical Ethics Consultation?

3 Danışmana ihtiyaç var mı?
Kürtaj yaptırmak doğru mudur? Bu kürtaj için karar verirken nasıl bir yol izlemeliyim? Is abortion morally right? How should I justify and formulate my decision about abortion?

4 Danışmana ihtiyaç var mı?
Etik Danışmanlık sakıncalı olabilir. Klinik Etik danışmanlığa ihtiyaç var. Ethics consultation might be dangerous. Clinical Ethics consultation is necessary.

5 Danışmana ihtiyaç var mı?
Klinik etik danışmanlığın olumsuz yönleri: --Hekim-Hasta ilişkisinde tehlike yaratabilir. .Risks for Clinical Ethics Consultation --Might be dangerous for patient-physician relationship.

6 Danışmana ihtiyaç var mı?
Örnek: Komada bir hastanın kızı, doktoruna hastayı yaşatabilmek için tüm tedavi olanaklarını kullanmaya devam etmenin anlamını ve faydasını sorarsa: Example: If the daughter of a comatose man asks the benefits and meaning of the usage of maximum treatment to lenghten his life:

7 Danışmana ihtiyaç var mı?
Hekim: Kendisinin bilmediğini ve etik konsültasyon isteyeceğini söylerse: Physician: If he tells that he does not know and will ask for ethics consultation:

8 Danışmana ihtiyaç var mı?
Hekim sorumluluğu devretmiş olur ve hasta yakını hastasının baştan beri iyi izlenmediğini düşünüp, güveni sarsılabilir. When the physician is considered to have transfered the responsibility, it might be thought that the patient was not cared enough from the beginning.

9 Danışmanlıkta riskler
Danışman karara müdahale edebileceği için, eğer sınırı aşarsa (danışmanlığın ötesine geçmek isterse), hastanın tedavi sürecine zarar verebilir. Consultant has an intervening role and if goes beyond his limits (only consultation), might endanger the treatment process.

10 Danışmanlıkta Riskler
Etik danışman hastanın isteklerini öğrenebilmek için, hasta yakınlarını sorgularken sınırı aşarsa, hasta yakınlarını rahatsız etmeye başlayabilir. If ethics consultant, to learn more about the patient’s preferences, goes beyond the limits when questioning the relatives,,

11 Danışmanlıkta Faydalar
Sadece danışmanlık yaparsa ve sınırları aşmazsa faydalı olur. Başlıca görevi kararlarda arabuluculuk yapmak olursa faydalı olur. If the consultant restricts his job to consultancy and does not go beyond limits, it is beneficial. If the major action is reconciliation, then it is beneficiary.

12 Danışmanlıkta faydalar
Danışmanlık uygun zamanda istenirse, doktorun sorumluluk bilincinin ifadesidir. If consultancy is demanded at the right time then it might be a good indication of responsibility.

13 Danışmanlıkta faydalar
Klinikte, sağlık bakım ekibi arasında sıklıkla gelişebilen profesyonel çekişme, hasta yakınları ve tedavi arasında güven kaybına neden olabilir. Dışardan bir kişi olarak danışmanın arabuluculuk görevi, tedavinin başarısı açısından fayda sağlar. In the clinics, the conflict inbetween the health care team, causes the loss of confidence between patient’s relatives and the team. Consultant, as a neutral intermediate might contribute to the success of the treatment.

14 Danışmanlıkta faydalar
Etik danışman rolünü iyi bir moderatör ile karıştırmamalıdır. Psikiyatrist, teolog, hukukçu ve sosyal hizmet uzmanı ile işbirliğini unutmamalıdır. Ethics consultant should not act as a good moderator but only as a neutral ethicist.He should not forget contact with psychiatrist,teologist,legislator or social worker.

15 Olması gerekenler Danışman için teorik eğitimden fazlası gerekir.
Kliniklerde antremanlı olmalıdır. For consultancy, more than theoretical education is necessary. He should have a background of training and exercise in the clinics.

16 Danışmanlık için gerekenler
Danışman belirlenmiş sorgulama ölçülerine göre iyi bilgi toplayabilmelidir. Consultant should gather information according to the norms or standard protocols.

17 Danışmanlık için gerekenler
Danışman, sadece danışmanlık yapacağını bilmeli, sağlıklı ve ölçülü bir karar göstergesi sunmalıdır. Consultant should restrict his job only to consultancy and should be an indication for healthy and normative decision.

18 Danışmanlık için gerekenler
Hekimlere, danışmanlar iyi bir eğitim vermelidir. Ahlak, hekimin bütünlüğüne ait bir özelliktir ve bu öğretilmez. İyi bir koordinasyon öğretilir. Consultant should give a good education to clinicians. Morality is a part of the physician’s integrity and can not be taught. A good coordination might be the goal.

19 The Consultant Danışman uzlaşma kararından sorumludur. Tedavi ekibini muhatab almalıdır. Consultant is basically responsible for the decisions of compromise. He should adress the health care team.

20 Danışmanlıkta gerekenler
Danışmanlık başlıca riskli durumlarda, belirsizliklerde, dar boğaz kararlarında, çelişkilerde, seçenek çokluğunda özellikle anlam kazanır. Consultancy, is meaningful under risk, uncertainity, obstacles, conflicts, various alternatives of decisions.

21 İyi bir danışmanlık için
Danışman uzlaşma kararından sorumludur. Tedavi ekibini muhatab almalıdır. Consultant is basically responsible for the decisions of compromise. He should adress the health care team.

22 İyi bir danışmanlık Etik danışman çelişkiyi sınırlandırır, hizmetinin sınırlarını aşmaz, bütünlüğü korumayı başarabilirse hizmetin sahip olduğu potansiyel risklere rağmen klinik için bir şans olabilir. If the ethics consultant restricts the conflicts and uncertainity, protects the solidarity, does not go beyond the limits of interference THEN might turn out to be a chance for the clinics despite the risks of duty.


"Tıp Hizmetlerinin Etik Danışmana İhtiyacı Var mı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları