Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırmanın Bibliyografik Gösterimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırmanın Bibliyografik Gösterimi"— Sunum transkripti:

1 Araştırmanın Bibliyografik Gösterimi
Arı Özel Okulları Ocak 2015

2 Araştırma Sonucunda Rapor Hazırlama
Giriş İçindekiler sayfası Araştırma metninin tamamı ( giriş-gelişme ve sonuç olarak) Ekler Kaynakça/ Bibliyografya/ Referans

3 Araştırmada Kullanılan Kaynakların Gösterimi

4 Metin İçinde Alıntı Metin okunur ve olduğu şekliyle kullanılır. Alıntılar tırnak ”………” içinde yazılır. Alıntının yapıldığı yazar ve sayfa numarası verilir. Sekman başarılı kariyer yükselişini “bir uçağın kalkışı gibi üç şeye bağlıdır: Doğru zaman, elverişli zemin ve uygun iklim!” şeklinde açıklamaktadır. “Başarılı kariyer yükselişi bir uçağın kalkışı gibi üç şeye bağlıdır: Doğru zaman, elverişli zemin ve uygun iklim’ ” şeklinde açıklanmıştır (Sekman 72). Kaynakça: Sekman, Mümin. Limitsizsiniz. İstanbul: Alfa, Baskı.

5 Metin İçinde Alıntı Alıntı 4 satır veya daha fazla ise, 10 karakter içerde ve satır aralığı çift bırakılarak yazılır ve tırnak kullanmaya gerek yoktur. Dinlemek ve dinlemeyi öğrenip alışkanlık haline getirmek son derece önemlidir. Bunun için de kendi kendinize alıştırmalar yapabilirsiniz. Alıştırmalarda çevrenizde olur bitenlerin daha fazlasını duymak üzere aktif olunmalıdır – iş yerinde, yolculukta, sohbetlerde, partilerde, kırda, uykuya dalarken. Ses tonları, değişik kuşların şarkıları, günün farklı saatlerinde iş yerinde ve evde genel gürültü düzeyi arasındaki farkı belirlemek için kendinize küçük kişisel testler yapın. (Buzan 88).

6 Metin İçinde Gönderme Metin okunur ve herhangi bir yorumda bulunmadan alıntı yapılan yazarın söylediğini, araştırmacı kendi cümleleriyle ifade eder. Arterlerin kılcal kan damarlarında kan basıncı nispeten yüksektir. (Kiziroğlu 146). Bu bilgiyi Gönderme yoluyla yazacak olursak: Kiziroğlu, Genel Biyoloji Canlılar Bilimi kitabında arterlerin kılcal kan damarlarında kan basıncının nispeten daha yüksek olacağını belirtmiştir.

7 Metin Sonunda Alıntı Kitapların gösterimi
Tek yazarlı ise Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi. Baskı. İki ya da üç yazarlı ise Birinci yazarın Soyadı, Adı ve İkinci Yazarın Adı Soyadı. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam.

8 Üçten fazla yazarlı ise
Birinci yazarın soyadı, adı, ve diğerleri. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam. Yazarı olmayan (Anonim) kitap Kitap adı. Yayım Yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam. Tek editörlü kitap Editör’ün soyadı, adı, ed. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam.

9 İki ya da Üç editörlü kitap
Birinci editör’ün soyadı, adı ve ikinci (üçüncü) Editör’ün adı ve soyadı, ed. Kitap adı. Yayım yeri : Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam. Üçten fazla editörlü kitap Birinci editör’ün soyadı, adı, ed., ve diğerleri. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam .

10 Basım Bilgisi Olan Kitap
Akın, Sunay. Kaza Süsü. 7. basım. İstanbul: Çınar Yayınları, Baskı. Çeviri Kitap Yazarın soyadı, adı. Kitap adı. Çevirenin adı soyadı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam. Çok Ciltli Kitap Yazar’ın soyadı, adı. Kitap adı. Cilt sayısı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam.

11 Aynı yazarın başka bir eseri
Bir yazarın birden fazla eserini kullanıldıysa yazarın ikinci kitabı için soyadı ve adını üç çizgi ve ardından noktaladıktan sonra kitabın başlığına geçilebilir. Pamuk, Orhan. Benim Adım Kırmızı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Baskı. ---. Kara Kitap. İstanbul: İletişim Yayıncılık, Baskı.

12 Antoloji’den alınmış tek bir çalışma
Alıntı yapılan Çalışmanın Yazarının Soyadı, Adı.”Alıntının Başlığı”. Kitap adı. Editör’ün adı soyadı. Yayım yeri : Yayımlayan, Yayım tarihi. Alıntının sayfa numaraları. Ortam. Genel referans kaynaklarından alınmış bir madde (Genel ansiklopediler, sözlükler, almanaklar v.s.) “Maddenin başlığı”. Referans kaynağının ya da ansiklopedinin adı. Basım bilgisi. Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam.

13 Özel referans kaynaklarından alınmış bir madde (Konu ansiklopedileri, konu sözlükleri, almanaklar v.s.) Yazarın Soyadı, Adı. “Maddenin başlığı”. Referans kaynağının ya da ansiklopedinin adı. Basım bilgisi. cilt no. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Ortam.

14 Süreli Yayınların Gösterimi
Bilimsel Dergilerden Alınmış Bir Makale Yazarın Soyadı, Adı. “Makale adı.” Dergi adı. Cilt sayısı (Derginin tarihi) : sayfa numaraları. Ortam. Magazinlerden Alınmış Bir Makale Yazarın Soyadı, Adı. “Makale adı.” Dergi adı. Derginin Tarihi : sayfa numaraları. Ortam.

15 Bilimsel Dergilerden Alınmış Bir Makale (Yazarı Belli Olmayan)
“Makale adı”. Dergi adı. Cilt sayısı (Derginin tarihi) : sayfa numaraları. Ortam. Yazarı Belli Gazete makalesi Yazarın soyadı, adı. “Makale adı”. Gazete adı. Tarihi : sayfa numaraları. Ortam. Yazarı Belli Olmayan gazete makalesi “Makale adı”. Gazete adı. Tarihi: sayfa numaraları. Ortam.

16 Bildiri Gösterimi Yayımlanmış Bildiri
Bildiriyi Oluşturanın Soyadı, Adı. “Bildiri Adı ” Bildiri Kitabının Adı. Yayına Hazırlayan. Yayınyeri : Yayınlayan, Yayın Tarihi. Ortam. Keseroğlu, Hasan. “Küreselleşme mi? Yerel Kalış mı? Kütüphanecilik Ahlakı Açısından Bir İrdeleme” 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu :Ulusal Sempozyum Bildirileri : Nisan 2001 Hatay. Yay. Haz. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, Baskı.

17 Elektronik Kaynakların Gösterimi
Web 1. Bilgiyi web sayfasına ekleyen kişinin soyadı, adı (Varsa) 2. Web sayfasının adı (Bilgiyi aldığınız çalışmanın başlığı tırnak içinde) 3. Web sitesinin adı (ana sayfada ya da tarayıcının üst kısmında çıkan başlık, italik yazılır.) 4. Yayınlayan (eğer yayıncı yoksa yayıncı yok / y.y. ibaresini kullanınız. ) 5. Yayın Tarihi (eğer tarih yoksa tarih yok / t.y. ibaresini kullanınız.) 6. Ortam(web) 7. Erişim Tarihi (Gün, Ay, Yıl)

18 Online Kitap Basılı bir kitaptaki bilgiler verildikten sonra aşağıdaki adımlar izlenir ; 1. Kitabın bulunduğu internet sitesinin adı (italik yazınız), 2. Ortam (Web) 3. Erişim Tarihi (Gün, Ay, Yıl)

19 Online Dergilerden Alınan Bir Makale
1.Yazar soyadı, adı (verildiyse) 2. Makalenin Adı (tırnak içinde) 3. Derginin adı (italik) 4. Yayınlayan (varsa) 5. Cilt ve sayı numarası 6. Basım tarihi (parantez içinde ) 7. Toplam sayfa sayısı ya da sayfa aralığı (sayfa numarası yoksa sayfa yok/s.y. ibaresi kullanılır) 8. Ortam (Web) 9. Erişim tarihi (Gün, Ay, Yıl)

20 Online Gazeteden Alınan Makale
Yelçe, Ayşegül Domaniç. “Rüya ve Maskeler” Hürriyet. Doğan Yayın Holding.19 Ocak Web. 19 Ocak 2014. Google Maps “Ealing Broadway London Underground Station, The Broadway, Londra, İngiltere“ Map. Google Maps. Google. Web. 18 Ocak.2011.

21 Youtube “Birdy – Fire Within (Full Album) 2013” Youtube. Youtube, 1 Şubat Web.13 Ocak 2015. Bloglar Pogue, David. “Some E-Books Are More Equal Than Others.” Pogue’s Posts: the Latest in Technology from David Pogue. The New York Times, 17 July Web. 24 July 2009.

22 Veri Tabanı Veri Tababından Makale Basılı bir makale künyesi hazırlandıktan sonra; Kullanılan veri tabanı adı (İtalik yazınız) Ortam (Web) Erişim tarihi (Gün, Ay ve Yıl) Erişim Adresi Veri Tababından Alınan Kitap Basılı bir kitap künyesi hazırlandıktan sonra yukarıdaki 4 madde uygulanır.

23 CD-ROM 1. Yazarın soyadı, adı (verildiyse) 2. Yayın adı (altı çizili) 3. Editör’ün adı, derleyen ya da çeviren (eğer konuyla ilgili ise) 4. Basım ya da versiyonu 5. Yayım yeri 6. Yayımlayan 7. Yayım tarihi 8. Ortam (CD-ROM)

24 Diğer Kaynak Türleri Görüşme
Görüşme Yapılan Kişinin Soyadı, Adı. Görüşme Şekli (Kişisel Görüşme, Telefon Görüşmesi vs.). Görüşme Yapılan Tarih (Gün, Ay, Yıl). Bröşür, Kitapcık, Basın Bülteni Kitap kaynakçaları ile aynı işlem uygulanır.

25 Tez Yazar Soyadı, Adı. “Tezin Adı.” Ne Tezi Olduğu (Yüksek Lisans, Doktora, Bitirme).Tezin Verildiği Üniversite, Yayın Yeri,Tarih. Ortam. E-Posta E-postayı yazanın Soyadı, Adı . “E-Postanın Konu Başlığı.” ’a gönderilen e- posta ve Mesajın Gönderildiği Tarih (Gün, Ay, Yıl.). Ortam.

26 Film Filmin Adı.Yönetmen Adı. Başrol Oyuncuları.Filmin Yayınlandığı Tarih. Dağıtımcı Firma, Dağıtım Tarihi. Ortam (Film, DVD). Resim, Heykel, Fotoğraf Webden Alınan Resim, Heykel, Fotoğraf Eser Sahibinin Soyadı, Adı. Çalışmanın Adı. Çalışmanın Tarihi. Müze veya Bulunduğu Koleksiyon, Şehir.Web sitesinin adı.Web.Erişim Tarihi.

27 Veritabanından Alınan Resim, Heykel, Fotoğraf
Eser Sahibinin Soyadı, Adı. Çalışmanın Adı. Çalışmanın Tarihi. Müze veya Bulunduğu Koleksiyon, Şehir.Veri tabanın adı.Web.Erişim Tarihi. Basılı Kaynaklardan Alınan Resim, Heykel, Fotoğraf Eser Sahibinin Soyadı, Adı. Çalışmanın Adı. Çalışmanın Tarihi. Müze veya Bulunduğu Koleksiyon, Şehir. Kitabın adı.Yazar,editör, hazırlayan vb.Yayın yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi. Sayfa numarası.Basılı.

28 Tablolar, Şekiller ve grafikler
Basılı Kaynaklardan Alınan Tablolar, Şekiller ve grafikler Kaynak:Yazarın Adı soyadı, Kaynağın adı (Yayın yeri: yayınlayan, yayın tarihi; baskı; sayfa no.) Webden Alınan Tablolar, Şekiller ve grafikler Kaynak:Yazarın Adı soyadı, Kaynağın adı (Yayın yeri: yayınlayan, yayın tarihi; web; erişilen tarih.)

29 Gösteri/ Performans: Piyes, Opera, Bale
Sahne yapıtlarında (oyun, opera, bale, dans, konser) önce yapıt adı, yazar, ardından yönetmen, oyuncu/ oyuncular yazılır. Oyunun sahnelendiği yer ve şehir adı, izlediğiniz tarih belirtilir ve ortam olarak da gösteri olduğu belirtilir. Yaşamaya Dair. Genco Erkal. Yön. Genco Erkal. Oy. Genco Erkal, Tülay Günal. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi. İstanbul. 15 Ocak Gösteri. Televizyon ve Radyo Programları Beyazıt Öztürk, sun. Beyaz Show. KANALD. 26 Ara Televizyon.

30 Ses Kaydı: Kaset, CD Besteci, Yorumcu, Artist. Eser adı (CD veya kapağın üzerinde). Yapımcı. Kayıt tarihi. CD. Gencoğlu, Sıla. Sıla Gencoğlu. Yeni Ay. Sony Müzik CD. Pavarotti, Luciano. Classic Duets. Decca CD.

31 Kaynakça Hazırlamaya Yardımcı Araçlar

32

33

34

35

36

37 Örnek Uygulamalar Baykurt, Fakir. Yılanların Öcü. İstanbul: Literatür Yayınları, Baskı. Marquez, Gabriel Garcia. Yüzyıllık Yalnızlık. Çev. Seçkin Selvi. İstanbul: Can Yayınları, Baskı. “Kasavet”. Büyük Sözlük. Milliyet, Baskı. Ekici, Özlem Kılıç. “Genetiği İyileştirilmiş Nesiler”. Bilim ve Teknik. Ocak 2015: Baskı. Slumdog Millionaire. Danny Boyle. Patel, Dev ve diğerleri As Sanat, DVD. Yazarın Soyadı, Adı. “Makale adı.” Dergi adı. Cilt sayısı (Derginin tarihi) : sayfa numaraları. Ortam. Al, Umut, İrem Soydal. “Kütüphane-E Türkiye Projesi: Halk Kütüphanesi Potansiyel Kullanım Araştırması. Türk Kütüphaneciliği. 28(2014): 6. Basılı.

38 Kaynakça bibme. Web. 3 Ocak <http://www.bibme.org/mla/book-citation> Buzan, Tony. Aklını En iyi Şekilde Kullan. Çev. Banu Ergüder. İstanbul: Arion Yayınevi Baskı. EasyBib. Web. 3 Ocak <http://www.easybib.com/> Sekman, Mümin. Limitsizsiniz. İstanbul: Alfa, Baskı. Son of Citation Machine. Web. 3 Ocak <http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-magazine/manual>


"Araştırmanın Bibliyografik Gösterimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları