Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAKAÖREN İ LKÖRET İ M OKULU FATİME MATUR SINIFI:2/A NO:66 HUR İ YE CEReN KILINÇ NO :61 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAKAÖREN İ LKÖRET İ M OKULU FATİME MATUR SINIFI:2/A NO:66 HUR İ YE CEReN KILINÇ NO :61 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 YAKAÖREN İ LKÖRET İ M OKULU FATİME MATUR SINIFI:2/A NO:66 HUR İ YE CEReN KILINÇ NO :61 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 DERS HAYAT B İ LG İ S İ TEMA:VÜCUDUMUZ Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık

3

4 Vücudumuzun bölümleri ba Ş gövde Kollar ve bacaklar VÜCUDUMUZU TANIYALIM Vücudumuz üst deri ile kaplıdır.Derinin altında kaslar ve kemikler vardır.Kaslar vücudumuzun hareketini sa ğ lar.Kemikler vücudumuzun çatısını meydana getirirler. İ lk bakı ş ta vücudumuzda üç bölüm göze çarpar. Bunlar; Ba ş,gövde, kollar ve bacaklardır.

5 Burun DUYU ORGANLARIMIZ Çevremizdeki olayları, cisimlerin ş eklini rengini görürüz. Kokusunu alırız. Sıca ğ ı ve so ğ ugu hissederiz.Sesleri duyarız.Algıladı ğ ımız bu duyulara be ş duyu denir. Duyu Organlarımızın Görevleri Göz;görme duyusu organıdır. Çevremizdeki varlıkları gömemizi sa ğ lar. Kulak; i ş itme duyusu organıdır. Burun; koklama duyusu organıdır.Ayrıca nefes alıp vermemize yardımcı olur. Dil; tat alma duyu organıdır. Yediklerimizin tatlı, acı, ek ş i,tuzlu olup olmadıklarını anlamamızı sa ğ lar. Ayrıca konu ş mamıza yardımcı olur. Deri; dokunma duyusu organıdır.Dokundu ğ umuz cisimlerin sıcaklı ğ ını, so ğ uklu ğ unu, sertli ğ ini, yum ş aklı ğ ını anlamamızı sa ğ lar. Ayrıca solunuma yardımcı olur.

6 İ Ç ORGANLARIMIZ Ba ş lıca iç organlarımız; kalp, akci ğ er, mide, ba ğ ırsaklar, karaci ğ er ve böbreklerdir. Kalp; gövdemizin gö ğ üs bo ş lu ğ unda soldadır.Kanımızın damarlarda dola ş masını sa ğ lar.Vücudumuzda kirlenen kanı toplar. Akci ğ erler; gövdemizin gö ğ üs kısmındadır. Biri sa ğ da biri solda olmak üzere iki tanedir.Kirli kan solunum organımız olan akci ğ erlerde temizlenir. Akci ğ erlerdedeki hava kanımızı temizlerken kirlenir. Kirli hava dı ş arı atılır. Yerine temiz hava alınır. Bu ş ekilde nefes alıp vermeye solunum denir. Mide; gövdemizin karın bo ş lu ğ undadır. Yedi ğ imiz besinler, a ğ zımızdan yemek borusu ile mideye geçer. Burada parçalanarak ba ğ ırsaklarda emilecek hale gelir.

7 Kollar ve bacaklar Kollar ve bacaklar vücudumuzun en hareketli kısımlarıdır.Kolumuz da omuz dirsek ve bilek kısımları vardır.Bacaklar gövdemizin alt bölümünde kalçamıza eklidir.

8 KAYNAKÇA \burun - Google Görsel Arama.htm D:\2.A SINIFI\SA Ğ LIKLI BÜYÜYEL İ M - Ödevarsivi Görüntüle

9 BİZİBİZİ D İ NLED İĞİ N İ Z İÇİNİÇİN TE Ş EKKÜR EDER İ Z Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"YAKAÖREN İ LKÖRET İ M OKULU FATİME MATUR SINIFI:2/A NO:66 HUR İ YE CEReN KILINÇ NO :61 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları