Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE KOBİ’LERE SAĞLANAN OLANAKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE KOBİ’LERE SAĞLANAN OLANAKLAR."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE KOBİ’LERE SAĞLANAN OLANAKLAR

2 AB Mali Yardımları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Avrupa Yatırım Bankası Kredileri III.Topluluk Programları ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI

3 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I II Çerçeve Projeler Mikro Projeler

4  Proje sahibi Kurumlar  Mali İşbirliği Komitesi  AB Komisyon Temsilciliği Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi Sektörel Çalışma Grupları ABABGS Kamu Kuruluşları Proje Önerileri Kamu Kuruluşları Proje Önerileri ÇERÇEVE PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? Eylül………………………………………………………………………Nisan

5 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

6 KOBİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJELER I. Uygulanmasına Devam Edilen Projeler  AB İş Geliştirme Merkezleri  Küçük İşletmeler Kredi Programı  Otomotiv Yan Sanayii Organize Küçük Sanayi Bölgesi  AB-Online Bilgi Ağı Projesi  Ayakkabıcılık Sektörü Mesleki Eğitim Merkezi  Tekstil Sektörü Mesleki Eğitim Merkezi  Tekstil Sektöründe Çevre Standartları Projesi

7 KOBİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJELER AB İŞ GELİŞTİRME PROJESİ Faydalanacı Kuruluş: TOBB Bütçe: 18 milyon € Amaç: Proje, üç ilde KOBİ’lere destek sağlayacak iş merkezleri (Gaziantep, Kocaeli, İzmir) kurulmasını amaçlıyor.  Projenin amacı temel olarak, Türkiye’de KOBI’lerin rekabet seviyelerinin ve uluslararası piyasalarda aktivitelerinin arttırılması konusunda desteklenmesidir.  Merkezler hem işletmeyle ilgili genel konularda hem de özel alanlarda danışmanlık hizmetleri sunacak ve eğitim programları düzenleyecek.  Her bir iş merkezinin toplam 1,200 firmaya hizmet vermesi hedefleniyor.

8 KOBİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJELER KÜÇÜK İŞLETMELER KREDİ PROJESİ Faydalanacı Kuruluş: Aracı Bankalar (Finansbank, TEB ve Dışbank) Bütçe: 20 Milyon Euro Amaç: Küçük işlermelerin uzun vadeli finansman ihtiyacının karşılanması Projede küçük işletme 50 kişiden az çalışanı olan ve bilanço değeri 1.1 milyon Euro’yu geçmeyen firmalar olarak tanımlanıyor. Özellikle, istihdam yaratma ve uluslararası piyasalara açılma potansiyeli olan yenilikçi küçük işletmeler üzerinde durulacak. Bu işletmelere verilen kredilerin, 30 bin Euro’yu geçmemesi, vadelerinin de 3 ila 5 yıl arasında olması planlanıyor.

9 KOBİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJELER  Moda-Tekstil Geliştirme Projesi  Ekonomik ve Sosyal Uyum Projeleri -Bölgesel Kalkınma Projeleri -Sınırötesi İşbirliği Projeleri  İş Kümesi Geliştirme Projesi  Küçük İşletmeler Kredi Programı II  Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi II II. Uygulanmasına Geçilecek olan Projeler Uygulanacak Proje Teklifi Değerlendiriliyor

10 MODA-TEKSTİL GELİŞTİRME PROJESİ Faydalanacı Kuruluş: İTKİB Bütçe: 10 milyon € Amaç: İstanbul bölgesindeTekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler arasında bir network oluşturarak sektörün daha rekabetçi hale getirilmesine destek olmak.  Sektöre hizmet verecek Moda Enstitüsü kurulması.  Sektörel analizler yapılarak KOBİ’lerin üretime yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi.  Ortak kullanım makine atölyeleri ve laboratuvarlarının oluşturulması.  KOBİ’ler mikro-hibeler sağlanarak finansman ihtiyaçlarının karşılanması 4 Milyon € 2 Milyon € KOBİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJELER

11 EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ 1/3  Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi  KOBİ’ler  Sivil Toplum EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

12 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ III Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon € IV Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon € I Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € II Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon €

13 Projenin Kapsadığı İller  Edirne  Kırklareli Toplam Bütçe 20 Milyon € 2003-2006 BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

14 Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (2004-2006)  Ekonomik Kalkınma ve İstihdam  Turizmin gelişmesinin desteklenmesi  Kültürel aktivitelere Destek BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

15 YUNANİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ (DPT) Projenin Kapsadığı İller  Edirne  Çanakkale  Balıkesir  İzmir  Aydın  Muğla Toplam Bütçe19.3 Milyon € 2004-2006 2004 yılı Programlamasında ayrıtan tutar 2.4 milyon €

16 YUNANİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ (DPT) Yunanistan ile Sınır Ötesi İşbirliği Projesi (2004-2006)  Ekonomik Kalkınma ve İstihdam  Yaşam Kalitesinin Artırılması  Altyapı Yatırımlarına Destek

17 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

18 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

19 Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... -Komşu Ülkeler Kredi Paketi (2004-2006) Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin faydalanacağı AB Bütçesi tarafından garanti sağlanan bir kredi programı. 200420052006 Türkiye (Milyon €) 700750800 2004-2006 Dönemi AYB Kredileri

20 FİRMALARIN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER AVRUPA YATIRIM BANKASI KOBİ KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Vakıfbank, TSKB, TKB, Ziraat Bankası ve Halkbank Bütçe: 250 Milyon € Amaç: Özellikle, tarımsal sanayi, imalat sanayi, turizm ve sağlık-eğitim hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin toplam maliyeti 500.000 – 25.000.000 Euro arasında olabilecektir. Projelerin toplam maliyetinin % 50’si kredi olarak temin edilebilmektedir. Alt krediler en az 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, kiralamalar ise en az 4 yıl vadeli olacaktır. Kredinin kullanım süresi ise 3 yıl olarak belirlenmiştir.

21 FİRMALARIN FAYDALANABİLECEĞİ PROJELER AVRUPA YATIRIM BANKASI LEASİNG KREDİSİ Faydalanacı Kuruluş: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (Ticari Bankalar aracılığı ile) Bütçe: 150 Milyon € Amaç: Özellikle, imalat sanayi, turizm ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. AYB kredisi ile finanse edilebilecek projelerin ortalama proje büyüklüğünün 9-10.000.000 Euro arasında olabileceği düşünülmektedir.

22 TÜRKİYE’DE VE DİĞER ADAY ÜLKELER İLE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE SAĞLANAN İŞ OLANAKLARI

23 AB PROJELERİ VE İHALE OLANAKLARI AB Mali Yardımları ile finanse edilen projeler 3 değişik kategoride yürütülen ihaleler ile Türkiye’deki KOBİ’lere iş olanakları sağlamaktadır:  Hizmet İhaleleri  Mal Alımı İhaleleri  İnşaat İhaleleri

24 AB FONLARI VE TÜRK FİRMALARINA İHALE OLANAKLARI AB üye ülkeleri haricinde aday ülkelere ve diğer üçüncü ülkelere mali yardım sağlamaktadır.  Aday Ülkelere sağlanan mali yardımlar (PHARE, ISPA ve SAPARD)  Akdeniz Ülkelerine sağlanan mali yardımlar (MEDA)  Balkan Ülkelerine Sağlanan mali yardımlar (CARDS)  Eski Sovyet Cumhuriyetlerine sağlanan mali yardımlar (TACIS)

25 AB FONLARI VE TÜRK FİRMALARINA İHALE OLANAKLARI İhalelerin ve Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr -Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.deltur.cec.eu.trwww.deltur.cec.eu.tr -Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr -Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plwww.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

26 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Bülent ÖZCAN AB Uzmanı Tel: 0 312 285 77 20 / 247 e-mail: bozcan@abgs.gov.tr


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE KOBİ’LERE SAĞLANAN OLANAKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları