Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE TURİZM TEŞVİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE TURİZM TEŞVİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE TURİZM TEŞVİKLERİ
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE TURİZM TEŞVİKLERİ 28-29 Haziran 2012 ANKARA Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ( KTKGB)
SUNUM PLANI 1- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARININ İŞLEVLERİ 2- YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulaması Bölgesel Teşvik Uygulaması Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 3- TURİZM YATIRIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ( KTKGB) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2

3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar çerçevesinde ekonomik gelişmelere paralel olarak revize edilmektedir.

4 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
İhracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde Yatırım-Üretim – İhracat- İstihdam zincirine ilişkin uygulanan bütüncül politikaların etkinliğini artırmak amacıyla Yeni Teşvik Mevzuatı hazırlanmıştır. Hedefler: Yatırımların Katma Değeri Yüksek Yatırımlara Yönlendirilmesi Üretim ve İstihdamın Artırılması Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Kümelenme ile ARGE Çalışmalarının Teşvik Edilmesi Yurtdışına Bağımlılığın ve Dış Ticaret Açığının Azaltılması

5 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5 5

6 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

7 III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilmektedir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sağlanmaktadır.

8 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

9 GÖSTERGELER DEĞİŞKEN SAYISI 61
İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri Erişilebilirlik Göstergeleri Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 61 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 9

10 III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

11 SEGE 2011 6 BÖLGE YENİ BÖLGESEL HARİTA
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 11

12 SEGE 2011 6 BÖLGE 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12

13 III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel bazda desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

14 BÖLGELER BAZINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER

15 BÖLGELER BAZINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER

16 İLLER BAZINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER

17 İLLER BAZINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER

18 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Turizm yatırımları : Sabit Yatırım Tutarı: 1 ve 2. Bölgelerde Asgari TL. 3,4,5 ve 6. Bölgelerde Asgari TL. 1,2,3,4 ve 5. bölgelerde Turizm Yatırım/İşletme Belgeli 3 yıldız ve üzeri otel ve tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisi ve dağ/yayla evi 6. bölgede ise teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar haricindeki tüm turizm yatırımları BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLİR

19 BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI
K.D.V. İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge) Sigorta Primi Desteği ( Sadece 6. Bölge)

20 K.D.V. İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

21 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

22 VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

23 DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER
VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

24 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler
DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 15 50 100 II. Bölge 20 55 10 90 III. Bölge 25 60 80 IV. Bölge 30 70 Bölge 40 VI. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

25 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

26 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 31.12.2013’e kadar
DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler ’e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I 2 yıl - 10 3 II 3 yıl 15 5 III 5 yıl 20 8 IV 6 yıl 25 V 7 yıl 35 11 VI* 10 yıl 50 * 6. Bölgede yer alan OSB’de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

27 FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

28 FAİZ DESTEĞİ Faiz Desteği Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı
DEĞİŞEN ORAN VE SÜRELER FAİZ DESTEĞİ Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin ¨) ¨ Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi I - II III 3 Puan 1 Puan 500 IV 4 Puan 600 V 5 Puan 2 Puan 700 VI 7 Puan 900 Faiz Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

29 YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

30 GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

31 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek ve bölgesel destek unsurlarından yararlanabilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

32 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

33 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. 33

34 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

35 yatırımları teşvik etmektir.
STRATEJİK YATIRIMLAR GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35

36 STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, Asgari yatırım tutarı 50 milyon olan, %50’den fazlası ithalatla karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

37 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50 Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi 500 Milyon’un üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon ¨’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37

38 ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 38

39 ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; Belirli ilaç yatırımları, Savunma sanayi yatırımları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 39

40 KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

41 ÜLKEMİZDEKİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ
SIRA NO ADI 1 Adana Karataş Yumurtalık K.T.K.G.B. 15 Erzincan Ergan Dağı K.T.K.G.B. 2 Ankara Kızılcahamam K.T.K.G.B. 16 İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal K.T.K.G.B. 3 Antalya (Kuzey) K.T.K.G.B. 17 İzmir Dikili Termal K.T.K.G.B. 4 Antalya Demre K.T.K.G.B. 18 Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.T.K.G.B. 5 Antalya Kemerağzı-Kundu K.T.K.G.B. 19 Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB 6 Antalya Kent Merkezi K.T.K.G.B. 20 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.T.K.G.B. 7 Antalya Oymapınar K.T.K.G.B. 21 Mersin Tarsus K.T.K.G.B. 8 Aydın Didim K.T.K.G.B. 22 Muğla Milas Fesleğen K.T.K.G.B. 9 Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.T.K.G.B. 23 Nevşehir Kapadokya K.T.K.G.B. 10 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K.T.K.G.B. 24 Ordu Bolaman K.T.K.G.B. 11 Denizli Termal K.T.K.G.B. 25 Rize Anzer K.T.K.G.B. 12 Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.K.G.B. 26 Rize Çamlıhemşin Ayder K.T.K.G.B. 13 Elazığ Harput K.T.K.G.B. 27 Samsun Ayvacık K.T.K.G.B. 14 Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.K.G.B. 28 Şanlıurfa Kent Merkezi K.T.K.G.B. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

42 ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. BÖLGE DESTEKLERİ K.D.V. İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi VİO: % 80 YKO : % 40 ( % 50 Yatırım Dönemi ) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl ( ’e kadar) 6 Yıl ( ’ten sonra) Faiz Desteği Azami TL Yatırım Yeri Tahsisi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 42

43 TEŞEKKÜRLER

44 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE
TURİZM TEŞVİKLERİ 28-29 Haziran 2012 ANKARA Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


"YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KARARINA GÖRE TURİZM TEŞVİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları