Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir? A. Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir? A. Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi B."— Sunum transkripti:

1 1. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir? A. Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi B. Tam Maliyet Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi C. Fiili Maliyet Sistemi - Standart Maliyet Sistemi D. Sipariş Maliyeti Sistemi - Safha Maliyeti Sistemi E. Sipariş Maliyeti Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi

2 Dönem başı direkt ilk made ve malzeme stoku3,40 TL Dönem içi direkt ilk madde ve malzeme alımı5,60 TL Dönem başı direkt ilk made ve malzeme stoku3,40 TL Dönem içi direkt ilk madde ve malzeme alımı5,60 TL Dönem sonu direkt ilk madde ve malzeme stoku2,50 TL Dönem sonu direkt ilk madde ve malzeme stoku2,50 TL Bu bilgilere göre üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme miktarı kaç TL'dir? Bu bilgilere göre üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme miktarı kaç TL'dir? A. 6,50 B. 3,10 C. 5,90 D. 8,10 E. 11,50 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

3 3. Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir? A. Makine parçası imalinde kullanılan çelik B. Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği C. Elbise üretiminde kullanılan kumaş D. Masa imalinde kullanılan kereste E. Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

4 4. Stok bulundurma maliyetleriyle sipariş maliyetleri göz önüne alındığında optimal sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a. Stok bulundurma maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. b. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu noktadır. c. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri toplamının en az olduğu noktadır. d. Stok bulundurma maliyetlerinin en az olduğu noktadır. e. Sipariş maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. 5. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? a. Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ücret b. Üretken işçiye malzeme beklediği süre için ödenen ücret c. Üretken işçiye yeni bir mamul için makine ayarlaması için ödenen ücret d. Bakım onarım departmanında çalışan işçiye ödenen ücret e. Üretim hattında çalışan ustabaşının ücreti 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

5 6. Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdakilerden hangisi direkt işçilik maliyetidir? a. Bir üretim departmanında çalışan ustabaşının ücreti b. Malzeme taşıyan işçilerin ücretleri c. Tamir-bakım ekibi işçilerinin ücretleri d. Üretim departmanlarının alan temizliğini yapan işçilerin ücretleri e. Torna tezgâhlarını kullanan işçilerin ücretleri 7. Toplam üretim miktarı değişse bile, toplam gider tutarının değişmediği maliyetlere ne ad verilir? a. Değişken maliyetler b. Şekillendirme maliyetleri c. Direkt maliyetler d. Birincil maliyetler e. Sabit maliyetler 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

6 8. Üretimde kullanılmayan duran varlıkların amortisman giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? A. Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı B. Genel Yönetim Giderleri Hesabı C. Çalışmayan Kısım ve Zarar Hesabı D. Genel Üretim Giderleri Hesabı E. Birikmiş Amortismanlar Hesabı 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

7 Yukarıdaki bilgilere göre montaj gider yerinin su giderinden alacağı pay kaç TL'dir? A.760 B.840 C.800 D.820 E.780 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

8 10. Makine üreten bir işletmede, gider yerlerindeki makinelerin bakım onarım işlerini yapan bakım onarım gider yeri, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi içinde yer alır? a. Üretim Yönetimi Gider Yeri b. Yardımcı Üretim Gider Yeri c. Esas Üretim Gider Yeri d. Yardımcı Hizmet Gider Yeri e. Genel Yönetim Gider Yeri 11. Üretim sürecinde nisbi satış değerleri düşük olan mamullere ne ad verilir? a. Artık b. Yan mamul c. Fire d. Kusurlu mamul e. Birleşik mamul 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

9 Mamuller Miktar Satış Tutarı (TL) A 200 235 B 350 140 C 250 95 Birleşik maliyet: 900.-TL Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre A mamulüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? a.375 b.175 c.225 d.250 e.280 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

10 14. Sipariş maliyet sistemini uygulayan bir işletme, Tekdüzen Hesap Planı 7/A seçeneğine göre direkt malzeme maliyetleri dönem sonunda hangi hesaba ve ne şekilde aktarılır? A. Genel Üretim Giderleri Hesabının borcuna B. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabının borcuna C. Yarı Mamuller Üretim Hesabının borcuna D. Genel Üretim Giderleri Hesabının alacağına E. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabının alacağına 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

11 1. Maliyet-gider ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Mamul üretimi için katlanılan tüm maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. B. Üretilen mamuller satıldıkları zaman gidere dönüşürler. C. Bazı maliyetler dönemler itibariyle giderleştirilirler. D. Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler. E. Gelecek dönemlerle gelir yaratmayacağı düşünülen maliyetler cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler. 2. Aşağıdakilerden hangisi giderin tanımıdır? A. Bir dönem içinde üretim için katlanılan maliyetlerin toplamıdır. B. Dönem sonu itibariyle tükenmemiş maliyetlerin toplamıdır. C. Bir dönemin hasılatından düşülen maliyetlerdir. D. Bir dönem içinde satın alınan üretim girdilerinin toplam tutarıdır. E. Bir dönem içinde çeşitli nedenlerle yapılan ödemelerin toplamıdır. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

12 3. Mamulle ilişkisi açısından mutfak dolabı imal etmek için kullanılan sunta ne tür malzemedir? A. İşletme malzemesi B. Direkt malzeme C. Özel malzeme D. Endirekt malzeme E. Yardımcı malzeme 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

13 4. İmalat işletmesinin döneme ilişkin (C) cinsi malzeme hareketleri şöyledir: 4. İmalat işletmesinin döneme ilişkin (C) cinsi malzeme hareketleri şöyledir: Tarih Açıklama Birim Fiyat (TL) Miktar Tutar (TL) 01.12 Mevcut 150 20 3 000 Tarih Açıklama Birim Fiyat (TL) Miktar Tutar (TL) 01.12 Mevcut 150 20 3 000 10.12 İmalata verilen 10 10.12 İmalata verilen 10 18.12 Satın alınan 200 60 12 000 18.12 Satın alınan 200 60 12 000 25.12 Satın alınan 220 100 22 000 25.12 Satın alınan 220 100 22 000 30.12 İmalata verilen 80 30.12 İmalata verilen 80 Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre imalata verilen malzemenin maliyeti kaç TL'dir? Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre imalata verilen malzemenin maliyeti kaç TL'dir? A. 17 600 B. 14 450 C. 19 100 D. 16 445 E. 15 300 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

14 5. Ödenecek ücretin belirlenmesinde zaman ölçüsü olarak saatin temel alındığı bir işletmede, saat ücreti 2,75 TL olan bir işçinin günde 8 saat çalışması halinde bir ayda alacağı ücret kaç TL'dir? (bir ay 30 gün) A. 680 B. 740 C. 660 D. 710 E. 700 6. Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? A. Genel imalat maliyetlerine eklenir. B. Dönem giderlerine eklenir. C. Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. D. Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. E. Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

15 7. Aşağıdakilerden hangisinde genel üretim maliyetini oluşturan kalemler birlikte verilmiştir? A. Endirekt malzeme - Makinelerde kullanılan yağlar - Masa üreteminde kullanılan sunta B. Fabrika binasının amortismanı - Fabrika temizlik malzemeleri - Direkt işçilik C. Makinelerin amortismanı - Tamir, bakım işçiliği - Direkt malzeme D. Endirekt işçilik - Makine bakım malzemeleri - Torna tezgâhlarını çalıştıran işçilerin ücretleri E. Üretim departmanı yöneticisinin aylığı - Makinelerin amortismanı - Endirekt malzeme 8. Bir işletmede, üretilen mamul miktarı 10 000 birim, toplam değişken genel üretim maliyetleri (GÜM) 350 000 TL ve toplam sabit genel üretim maliyetleri (GÜM) 208 000 TL'dir. Buna göre, işletme 16 000 birim mamul ürettiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Buna göre, işletme 16 000 birim mamul ürettiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Birim başına değişken GÜM 21,87 TL'dir. B. Birim başına sabit GÜM 20,80 TL'dir. C. Birim başına toplam GÜM 48 TL'dir. D. Toplam GÜM 558,00 TL'dir. E. Toplam GÜM 892,80 TL'dir. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

16 9. (A) Üretim işletmesinde iki esas, iki de yardımcı maliyet yeri bulunmaktadır. Birinci dağıtım sonucunda maliyet merkezlerinde biriken maliyetler ile kullanılacak dağıtım ölçülerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: YHGY I'de toplanan giderler işçi sayısına, YHGY II'de toplanan giderler ise malzeme maliyeti esas alınarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre EÜGY I'in YHGY II'den alacağı pay kaç TL'dir? A. 12 B. 10 C. 7,50 D. 1,60 E. 2,50 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

17 10. Farklı mamuller üreten (A) işletmesinde dönem içinde 600 TL gelen üretim maliyetine (GÜM) katlanılmış ve 3 000 direkt işçilik saati (DİS) harcanmıştır. Dönem içinde (A) mamulünden 200 birim üretilmiştir. Bir birim (A) mamulü için 3 DİS harcanmaktadır. Buna göre (A) mamulüne yüklenmesi gereken toplam GÜM tutarı kaç TL'dir? A. 120 B. 160 C. 40 D. 200 E. 80 11. Bir bileşik imalat sürecinde 10 000 birim (Y) ve 5 000 birim (Z) birleşik mamullerini üretebilmek için 17 500 TL maliyete katlanılmıştır. Birim satış fiyatları (Y) mamulü için 2 TL, (Z) mamulü için ise 3 TL'dir. İşletme birleşik maliyetleri satış değerlerini esas alarak dağıtmaktadır. Bu bilgilere göre (Z) mamulü için toplam birleşik maliyet kaç TL'dir? A. 5 000 B. 10 000 C. 15 000 D. 12 500 E. 7 500 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

18 12. Mamuller Miktar Satış Tutarı(TL) A 200 235 A 200 235 B 350 140 B 350 140 C 250 95 C 250 95 Birleşik maliyet: 900 TL Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre A mamulüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? A. 375 B. 225 C. 175 D. 280 E. 250 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

19 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A. Direkt ilk madde ve malzeme maliyetinin siparişe yüklenmesi B. Eksik yüklenen GİM nin devri C. Yarı mamul stoklarının imalat hesabına devri D. İmalatı tamamlanan siparişlerin satılması E. Malzeme satın alınması 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

20 14. Dönem içinde üretimi tamamlanan sipariş ile ilgili maliyet bilgileri şöyledir: Direkt hammadde ve malzeme maliyeti 400 TL Direkt hammadde ve malzeme maliyeti 400 TL Direkt işçilik maliyeti 100 TL Direkt işçilik maliyeti 100 TL Genel üretim maliyeti 250 TL Genel üretim maliyeti 250 TL Genel üretim maliyetleri siparişlere göre direkt hammadde ve malzeme maliyetinin %75'i oranında yüklenmektedir. Bu bilgilere göre siparişin maliyeti kaç TL'dir? Genel üretim maliyetleri siparişlere göre direkt hammadde ve malzeme maliyetinin %75'i oranında yüklenmektedir. Bu bilgilere göre siparişin maliyeti kaç TL'dir? A. 750 B. 400 C. 800 D. 500 E. 650 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

21 1. Maliyet-gider ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Mamul üretimi için katlanılan tüm maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. B. Üretilen mamuller satıldıkları zaman gidere dönüşürler. C. Bazı maliyetler dönemler itibariyle giderleştirilirler. D. Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler. E. Gelecek dönemlerle gelir yaratmayacağı düşünülen maliyetler cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler. 2. Aşağıdakilerden hangisi giderin tanımıdır? A. Bir dönem içinde üretim için katlanılan maliyetlerin toplamıdır. B. Dönem sonu itibariyle tükenmemiş maliyetlerin toplamıdır. C. Bir dönemin hasılatından düşülen maliyetlerdir. D. Bir dönem içinde satın alınan üretim girdilerinin toplam tutarıdır. E. Bir dönem içinde çeşitli nedenlerle yapılan ödemelerin toplamıdır. 3. Mamulle ilişkisi açısından mutfak dolabı imal etmek için kullanılan sunta ne tür malzemedir? A. İşletme malzemesi B. Direkt malzeme C. Özel malzeme D. Endirekt malzeme E. Yardımcı malzeme 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

22 4. İmalat işletmesinin döneme ilişkin (C) cinsi malzeme hareketleri şöyledir: 4. İmalat işletmesinin döneme ilişkin (C) cinsi malzeme hareketleri şöyledir: Tarih Açıklama B. Fiyat (TL) Miktar Tutar (TL) Tarih Açıklama B. Fiyat (TL) Miktar Tutar (TL) 01.12 Mevcut 150 20 3 000 10.12 İmalata verilen 10 18.12 Satın alınan 200 60 12 000 25.12 Satın alınan 220 100 22 000 30.12 İmalata verilen 80 Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre imalata verilen malzemenin maliyeti kaç TL'dir? A. 17 600 B. 14 450 C. 19 100 D. 16 445 E. 15 300 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

23 5. Ödenecek ücretin belirlenmesinde zaman ölçüsü olarak saatin temel alındığı bir işletmede, saat ücreti 2,75 TL olan bir işçinin günde 8 saat çalışması halinde bir ayda alacağı ücret kaç TL'dir? (bir ay 30 gün) A. 680 B. 740 C. 660 D. 710 E. 700 6. Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? Genel imalat maliyetlerine eklenir. Genel imalat maliyetlerine eklenir. Dönem giderlerine eklenir. Dönem giderlerine eklenir. Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir. Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

24 7. Aşağıdakilerden hangisinde genel üretim maliyetini oluşturan kalemler birlikte verilmiştir? A. Endirekt malzeme - Makinelerde kullanılan yağlar - Masa üretiminde kullanılan sunta B. Fabrika binasının amortismanı - Fabrika temizlik malzemeleri - Direkt işçilik C. Makinelerin amortismanı - Tamir, bakım işçiliği - Direkt malzeme D. Endirekt işçilik - Makine bakım malzemeleri - Torna tezgâhlarını çalıştıran işçilerin ücretleri E. Üretim departmanı yöneticisinin aylığı - Makinelerin amortismanı - Endirekt malzeme 8. Bir işletmede, üretilen mamul miktarı 10 000 birim, toplam değişken genel üretim maliyetleri (GÜM) 350 000 TL ve toplam sabit genel üretim maliyetleri (GÜM) 208 000 TL'dir. A. Buna göre, işletme 16 000 birim mamul ürettiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? B. Birim başına değişken GÜM 21,87 TL'dir. C. Birim başına sabit GÜM 20,80 TL'dir. D. Birim başına toplam GÜM 48 TL'dir. E. Toplam GÜM 558,00 TL'dir. F. Toplam GÜM 892,80 TL'dir. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

25 9. (A) Üretim işletmesinde iki esas, iki de yardımcı maliyet yeri bulunmaktadır. Birinci dağıtım sonucunda maliyet merkezlerinde biriken maliyetler ile kullanılacak dağıtım ölçülerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: YHGY I'de toplanan giderler işçi sayısına, YHGY II'de toplanan giderler ise malzeme maliyeti esas alınarak dağıtılacaktır. YHGY I'de toplanan giderler işçi sayısına, YHGY II'de toplanan giderler ise malzeme maliyeti esas alınarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre EÜGY I'in YHGY II'den alacağı pay kaç TL'dir? Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre EÜGY I'in YHGY II'den alacağı pay kaç TL'dir? A. 12 B. 10 C. 7,50 D. 1,60 E. 2,50 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

26 10. Farklı mamuller üreten (A) işletmesinde dönem içinde 600 TL gelen üretim maliyetine (GÜM) katlanılmış ve 3 000 direkt işçilik saati (DİS) harcanmıştır. Dönem içinde (A) mamulünden 200 birim üretilmiştir. Bir birim (A) mamulü için 3 DİS harcanmaktadır. Buna göre (A) mamulüne yüklenmesi gereken toplam GÜM tutarı kaç TL'dir? Buna göre (A) mamulüne yüklenmesi gereken toplam GÜM tutarı kaç TL'dir? A. 120 B. 160 C. 40 D. 200 E. 80 11. Bir bileşik imalat sürecinde 10 000 birim (Y) ve 5 000 birim (Z) birleşik mamullerini üretebilmek için 17 500 TL maliyete katlanılmıştır. Birim satış fiyatları (Y) mamulü için 2 TL, (Z) mamulü için ise 3 TL'dir. İşletme birleşik maliyetleri satış değerlerini esas alarak dağıtmaktadır. Bu bilgilere göre (Z) mamulü için toplam birleşik maliyet kaç TL'dir? A. 5 000 B. 10 000 C. 15 000 D. 12 500 E. 7 500 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

27 Mamuller Miktar Satış Tutarı (TL) A 200 235 B 350 140 B 350 140 C 250 95 C 250 95 Birleşik maliyet: 900 TL Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre A mamulüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? A.375 B.225 C.175 D.280 E.250 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

28 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A.Direkt ilk madde ve malzeme maliyetinin siparişe yüklenmesi B.Eksik yüklenen GİM nin devri C.Yarı mamul stoklarının imalat hesabına devri D.İmalatı tamamlanan siparişlerin satılması E.Malzeme satın alınması 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

29 2. Bir üretim işletmesinde maliyetler 7/B seçeneğine göre izlenmektedir. Üretim hattında çalışan işçilerin tahakkuk eden ücretleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A. İşçi Ücret ve Giderleri B. Hizmet Üretim Giderleri C. Direkt İşçilik Giderleri D. Genel Üretim Giderleri E. Çeşitli Giderler 3. Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir? A. Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı B. Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği C. Makine parçası imalinde kullanılan çelik D. Masa imalinde kullanılan kereste E. Elbise üretiminde kullanılan kumaş 4. Stok bulundurma maliyetleriyle sipariş maliyetleri göz önüne alındığında optimal sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sipariş maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. B. Stok bulundurma maliyetlerinin en az olduğu noktadır. C. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri toplamının en az olduğu noktadır. D. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu noktadır. E. Stok bulundurma maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

30 5. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? A. Bakım onarım departmanında çalışan işçiye ödenen ücret B. Üretken işçiye yeni bir mamul için makine ayarlaması için ödenen ücret C. Üretken işçiye malzeme beklediği süre için ödenen ücret D. Üretim hattında çalışan ustabaşının ücreti E. Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ücret 6. Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdakilerden hangisi direkt işçilik maliyetidir? A. Torna tezgâhlarını kullanan işçilerin ücretleri B. Bir üretim departmanında çalışan ustabaşının ücreti C. Malzeme taşıyan işçilerin ücretleri D. Üretim departmanlarının alan temizliğini yapan işçilerin ücretleri E. Tamir-bakım ekibi işçilerinin ücretleri 7. Çeşitli mamuller üreten bir işlemede, bu mamullerin üretiminde kullanılan bir makinenin dönem amortisman giderleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Gelir tablosunda faaliyet giderleri içinde yer alır. B. Aynı dönemde giderlerin içinde yer alır. C. Mamullerin direkt maliyetlerinin bir kısmını oluşturur. D. İşletme o dönemde hiç satış yapmadıysa, gelir tablosunda peşin ödenmiş giderler içinde rapor edilir. E. Dönemin genel üretim maliyetleri içinde yer alır. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

31 8. Üretimde kullanılmayan duran varlıkların amortisman giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? A. Genel Üretim Giderleri Hesabı B. Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı C. Çalışmayan Kısım ve Zarar Hesabı D. Genel Yönetim Giderleri Hesabı E. Birikmiş Amortismanlar Hesabı 9. Giderlerin gider yerine dağıtımı kaçıncı dağıtımdır? A. İkinci dağıtım B. Üçüncü dağıtım C. Beşinci dağıtım D. Birinci dağıtım E. Dördüncü dağıtım 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

32 Yukarıdaki bilgilere göre kesim gider yerinin fabrika binası amortismanından alacağı pay kaç TL'dir? A.14 700 B.8 100 C.9 900 D.6 900 E.1 800 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

33 11. Aşağıdakilerden hangisi gelişmeler karşısında bilinçlenen müşterinin isteklerinden biri değildir? A. Ürünün son yenilikleri içermesi B. Ürünün pahalı olması C. Ürünle ilgili satış sonrası hizmetlerin olması D. Ürünle ilgili ayrıntılı bilginin olması E. Ürünün kaliteli olması 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

34 12. MAMÜLLER MİKTAR SATIŞ TUTARI (TL) K 125 145 L 375 95 M 250 110 TOPLAM 750 350 Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre (L) mamülüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? (Birleşik maliyet 400 TL'dir.) Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre (L) mamülüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? (Birleşik maliyet 400 TL'dir.) A. 300 B. 100 C. 250 D. 200 E. 150 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

35 13. Sipariş maliyet sistemini kullanan bir işletmede yıl sonu kontrolleri sırasında tamamlanan X-45 nolu sipariş için kullanılan 20 TL'lik direkt malzeme kaydının yapılmadığı ve bu parti malın henüz satılmadığı saptanmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. İmalat hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. B. Mamul Stok Hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. C. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL eksiktir. D. Yıl içinde tamamlanan malların maliyeti, 20 TL fazladır. E. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL fazladır. 14. Aşağıdakilerden hangisi sipariş üzerine üretilebilir? A. Cam B. Un C. Gemi D. Çimento E. Şeker 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

36 1. Tekdüzen Hesap Planının 7/A seçeneğine göre, üretim için kullanılan elektriğin maliyeti, hangi fonksiyonel maliyet hesabının yardımcı hesabına kaydedilir? A. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı B. Genel Üretim Giderleri Hesabı C. Genel Yönetim Giderleri Hesabı D. Hizmet Üretim Giderleri Hesabı E. Direkt İşçilik Giderleri Hesabı 2. Tekdüzen Hesap Planında 7/A seçeneğindeki maliyet hesapları, aşağıdakilerden hangisi esas alınarak büyük defterde düzenlenmiştir? A. Fonksiyonellik B. Yardımcı hesap C. Maliyet yerleri D. Çeşitlilik E. İşletmelerin tercihi 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

37 3. Bir işletmede üretimde kullanılan A malzemesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Tarih Miktar (Birim) Birim Maliyeti (TL) Tutar (TL) Tarih Miktar (Birim) Birim Maliyeti (TL) Tutar (TL) Stok 1 Eylül 300 40 12 000 Satın alınan5 Eylül 1 500 44 66 000 Satın alınan12 Eylül 1 000 50 50 000 Üretime 15 Eylül 2300 Satın alınan 22 Eylül 2200 55 121 000 Üretime verilen28 Eylül 2000 Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre, Eylül ayında üretimde kullanılan malzemenin maliyeti kaç TL'dir? A. 38 500 B. 29 600 C. 210 500 D. 214 140 E. 217 200 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

38 4. Aşağıdakilerden hangisi direkt malzemeye örnektir? A. Makinelerde kullanılan yağlar B. Tahta eşya üretiminde kullanılan zımpara kâğıtları C. Temizlik malzemeleri D. Televizyon üretiminde kullanılan ekran E. Mobilya üretiminde kullanılan tutkal 5. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? A. Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ücret B. Üretken işçiye yeni bir mamul için makine ayarlaması için ödenen ücret C. Üretken işçiye malzeme beklediği süre için ödenen ücret D. Üretim hattında çalışan ustabaşının ücreti E. Bakım onarım departmanında çalışan işçiye ödenen ücret 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

39 6. Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? A. Dönem giderlerine eklenir. B. Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir. C. Genel imalat maliyetlerine eklenir. D. Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. E. Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. 7. Aşağıdakilerden hangisinde genel üretim maliyetini oluşturan kalemler birlikte verilmiştir? A. Makinelerin amortismanı - Tamir, bakım işçiliği - Direkt malzeme B. Fabrika binasının amortismanı - Fabrika temizlik malzemeleri - Direkt işçilik C. Endirekt işçilik - Makine bakım malzemeleri - Torna tezgâhlarını çalıştıran işçilerin ücretleri D. Üretim departmanı yöneticisinin aylığı - Makinelerin amortismanı - Endirekt malzeme E. Endirekt malzeme - Makinelerde kullanılan yağlar - Masa üretiminde kullanılan sunta 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

40 8. Çeşitli mamuller üreten bir işlemede, bu mamullerin üretiminde kullanılan bir makinenin dönem amortisman giderleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Mamullerin direkt maliyetlerinin bir kısmını oluşturur. B. Aynı dönemde giderlerin içinde yer alır. C. Dönemin genel üretim maliyetleri içinde yer alır. D. Gelir tablosunda faaliyet giderleri içinde yer alır. E. İşletme o dönemde hiç satış yapmadıysa, gelir tablosunda peşin ödenmiş giderler içinde rapor edilir. 9. Plastik mutfak araçları üreten bir şirkette personel yemekhanesi ne tür bir gider yeridir? A. Pazarlama, satış ve dağıtım gider yeri B. Yardımcı (tali) üretim gider yeri C. Yardımcı hizmet gider yeri D. Esas üretim gider yeri E. Genel yönetim gider yeri 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

41 10. (D) İmalat işletmesinde iki esas üretim gider yeri (EÜGY) ve iki yardımcı hizmet gider yeri (YHGY) bulunmaktadır. Bu maliyet yerleri ile ilgili bilgiler şöyledir: YHGY (1)'in maliyetleri personel sayısı, YHGY (2)'nin maliyetleri ise DİS esas alınarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere ve doğrudan dağıtım yöntemine göre YGHY (1)'den EÜGY (B)'ye yüklenecek maliyet tutarı kaç TL'dir? 80 80 160 160 200 200 120 120 180 180 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

42 14. Sipariş maliyet sistemini kullanan bir işletmede yıl sonu kontrolleri sırasında tamamlanan X-45 nolu sipariş için kullanılan 20 TL'lik direkt malzeme kaydının yapılmadığı ve bu parti malın henüz satılmadığı saptanmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Mamul Stok Hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. B. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL eksiktir. C. Yıl içinde tamamlanan malların maliyeti, 20 TL fazladır. D. İmalat hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. E. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL fazladır. 1. İşletmenin sahip olduğu mal ve stokları, mamul stokları, demirbaşlar, makinalar gibi ekonomik değerlerine ne ad verilir? A. Zarar B. Varlık C. Gider D. Hasılat E. Harcama 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

43 2. Bir üretim işletmesinin belli bir dönemdeki faaliyetleriyle ilgili bilgileri şöyledir: Dönem başı yarı mamul stoku 115 TL Dönem sonu yarı mamul stoku 120 TL Dönem başı mamul stoku 220 TL Dönem sonu mamul stoku 190 TL Satılabilir mamullerin maliyeti 755 TL Buna göre üretilen mamullerin maliyeti kaç TL dir? A. 685 B. 650 C. 945 D. 975 E. 535 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

44 5. Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir? A. Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. B. Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. C. Genel imalat maliyetlerine eklenir. D. Dönem giderlerine eklenir. E. Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir. 6. Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdakilerden hangisi direkt işçilik maliyetidir? A. Üretim departmanlarının alan temizliğini yapan işçilerin ücretleri B. Bir üretim departmanında çalışan ustabaşının ücret C. Torna tezgâhlarını kullanan işçilerin ücretleri D. Tamir-bakım ekibi işçilerinin ücretleri E. Malzeme taşıyan işçilerin ücretleri 7. Üretim işletmesi genel üretim maliyetlerini (GÜM) bütçelemek istemektedir. Sabit genel imalat maliyetlerinin 300 000 TL ve faaliyet hacmi olan direkt işçilik saati başına değişken genel imalat maliyetlerinin de 150 TL olacağı tahmin edilmektedir. İşletmenin faaliyet hacmi olan direkt işçilik saatinin 4 000 saat olması durumunda birim başına bütçelenen GÜM kaç TL'dir? A. 225 B. 435 C. 375 D. 75 E. 150 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

45 8. Bir üretim işletmesinde tamir-bakım maliyetleri şöyledir: Ay Direkt İşçilik Saatleri Tamir-Bakım Maliyetleri (TL) Kasım 12 000 580 000 Aralık 10 250 527 000 Ocak 9 000 487 000 Şubat 10 200 594 000 Bu bilgilere ve en düşük-en yüksek noktalar yöntemine göre, aylık sabit tamir-bakım maliyeti kaç TL'dir? A. 230 400 B. 256 800 C. 250 000 D. 208 800 E. 220 000 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

46 9. Makine üreten bir işletmede, gider yerlerindeki makinelerin bakım onarım işlerini yapan bakım onarım gider yeri, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi içinde yer alır? A. Yardımcı Üretim Gider Yeri B. Esas Üretim Gider Yeri C. Üretim Yönetimi Gider Yeri D. Yardımcı Hizmet Gider Yeri E. Genel Yönetim Gider Yeri 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

47 13. Eksik yüklenen genel üretim maliyeti aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılarak tamamlanır? A. Satılan mamullerin maliyeti B. Yurtiçi satışlar C. Yarı mamüller ve üretim D. Mamüller E. Satıcılar 14. Aşağıdakilerden hangisi sipariş üzerine üretilebilir? A. Cam B. Çimento C. Gemi D. Şeker E. Un 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

48 1. Maliyet-gider ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bazı maliyetler dönemler itibariyle giderleştirilirler. B. Gelecek dönemlerle gelir yaratmayacağı düşünülen maliyetler cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler. C. Mamul üretimi için katlanılan tüm maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. D. Üretilen mamuller satıldıkları zaman gidere dönüşürler. E. Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler. 2. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir? A. Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi B. Tam Maliyet Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi C. Sipariş Maliyeti Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi D. Sipariş Maliyeti Sistemi - Safha Maliyeti Sistemi E. Fiili Maliyet Sistemi - Standart Maliyet Sistemi 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

49 4. Mamullere doğrudan yüklenebilme olanağı açısından bir fabrikada üretimde kullanılan elektrik enerjisi ne tür maliyettir? A. Direkt maliyet B. Değişken maliyet C. Endirekt maliyet D. Fırsat maliyeti E. Dönem maliyeti 5. Üretilen ürün veya hizmetin maliyetine doğrudan yüklenebilen nitelikteki işçiliklere ne ad verilir? A. Yardımcı işçilik B. Endirekt işçilik C. Primli işçilik D. Direkt işçilik E. Boşa geçen işçilik 6. Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdakilerden hangisi direkt işçilik maliyetidir? A. Malzeme taşıyan işçilerin ücretleri B. Üretim departmanlarının alan temizliğini yapan işçilerin ücretleri C. Tamir-bakım ekibi işçilerinin ücretleri D. Torna tezgâhlarını kullanan işçilerin ücretleri E. Bir üretim departmanında çalışan ustabaşının ücreti 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

50 7. Aşağıdakilerden hangisinde genel üretim maliyetini oluşturan kalemler birlikte verilmiştir? A. Endirekt işçilik - Makine bakım malzemeleri - Torna tezgâhlarını çalıştıran işçilerin ücretleri B. Endirekt malzeme - Makinelerde kullanılan yağlar - Masa üreteminde kullanılan sunta C. Üretim departmanı yöneticisinin aylığı - Makinelerin amortismanı - Endirekt malzeme D. Makinelerin amortismanı - Tamir, bakım işçiliği - Direkt malzeme E. Fabrika binasının amortismanı - Fabrika temizlik malzemeleri - Direkt işçilik 8. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması B. Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları C. Direkt işçilik maliyetleriyle aralarında hiç değişmeyen bir oranın mevcut olması D. Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması E. Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

51 9. Bir tekstil fabrikasında dokuma departmanı ne tür bir gider yeridir? A. Esas üretim gider yeri B. Yardımcı hizmet gider yeri C. Pazarlama, satış ve dağıtım gider yeri D. Üretim yerleri yönetimi gider yeri E. Yardımcı (tali) üretim gider yeri 10. Makine üreten bir işletmede, gider yerlerindeki makinelerin bakım onarım işlerini yapan bakım onarım gider yeri, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi içinde yer alır? A. Yardımcı Üretim Gider Yeri B. Genel Yönetim Gider Yeri C. Yardımcı Hizmet Gider Yeri D. Esas Üretim Gider Yeri E. Üretim Yönetimi Gider Yeri 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

52 11. MAMÜLLER MİKTAR SATIŞ TUTARI(TL) K 125 145 K 125 145 L 375 95 L 375 95 M 250 110 M 250 110 TOPLAM 750 350 Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre (L) mamülüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? (Birleşik maliyet 400 TL'dir.) Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre (L) mamülüne dağıtılacak maliyet kaç TL'dir? (Birleşik maliyet 400 TL'dir.) A. 200 B. 300 C. 150 D. 100 E. 250 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

53 12. Aşağıdakilerden hangisi gelişmeler karşısında bilinçlenen müşterinin isteklerinden biri değildir? A. Ürünün kaliteli olması B. Ürünün son yenilikleri içermesi C. Ürünün pahalı olması D. Ürünle ilgili satış sonrası hizmetlerin olması E. Ürünle ilgili ayrıntılı bilginin olması 13. Sipariş maliyet sistemini kullanan bir işletmede yıl sonu kontrolleri sırasında tamamlanan X-45 nolu sipariş için kullanılan 20 TL'lik direkt malzeme kaydının yapılmadığı ve bu parti malın henüz satılmadığı saptanmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Yıl içinde tamamlanan malların maliyeti, 20 TL fazladır. B. Mamul Stok Hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. C. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL fazladır. D. İmalat hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 TL eksiktir. E. Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 TL eksiktir. 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

54 1. Maliyet-gider ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gelecek dönemlerle gelir yaratmayacağı düşünülen maliyetler cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler. B. Mamul üretimi için katlanılan tüm maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. C. Bazı maliyetler dönemler itibariyle giderleştirilirler. D. Üretilen mamuller satıldıkları zaman gidere dönüşürler. Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler. Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler. 2. Bir üretim işletmesinde maliyetler 7/B seçeneğine göre izlenmektedir. Üretim hattında çalışan işçilerin tahakkuk eden ücretleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A. Hizmet Üretim Giderleri B. Çeşitli Giderler C. Direkt İşçilik Giderleri D. Genel Üretim Giderleri E. İşçi Ücret ve Giderleri 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

55 3. Stok bulundurma maliyetleriyle sipariş maliyetleri göz önüne alındığında optimal sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu noktadır. B. Stok bulundurma maliyetleriyle, sipariş maliyetleri toplamının en az olduğu noktadır. C. Sipariş maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. D. Stok bulundurma maliyetlerinin en az olduğu noktadır. E. Stok bulundurma maliyetlerinin dikkate alınmadığı miktardır. 4. Mamulle ilişkisi açısından mutfak dolabı imal etmek için kullanılan sunta ne tür malzemedir? A. İşletme malzemesi B. Endirekt malzeme C. Yardımcı malzeme D. Direkt malzeme E. Özel malzeme 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

56 5. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz? A. Üretim hattında çalışan ustabaşının ücreti B. Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ücret C. Bakım onarım departmanında çalışan işçiye ödenen ücret D. Üretken işçiye yeni bir mamul için makine ayarlaması için ödenen ücret E. Üretken işçiye malzeme beklediği süre için ödenen ücret 6. Ödenecek ücretin belirlenmesinde zaman ölçüsü olarak saatin temel alındığı bir işletmede, saat ücreti 2,75 TL olan bir işçinin günde 8 saat çalışması halinde bir ayda alacağı ücret kaç TL'dir? (bir ay 30 gün) A. 660 B. 710 C. 700 D. 740 E. 680 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

57 7. Çeşitli mamuller üreten bir işlemede, bu mamullerin üretiminde kullanılan bir makinenin dönem amortisman giderleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Dönemin genel üretim maliyetleri içinde yer alır. B. İşletme o dönemde hiç satış yapmadıysa, gelir tablosunda peşin ödenmiş giderler içinde rapor edilir. C. Gelir tablosunda faaliyet giderleri içinde yer alır. D. Aynı dönemde giderlerin içinde yer alır. E. Mamullerin direkt maliyetlerinin bir kısmını oluşturur. 8. Üretimle ilgili olup direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyeti dışında kalan maliyetlere ne ad verilir? A. Değişken maliyet B. Sabit maliyet C. Karma maliyet D. Genel üretim maliyeti E. Yönetilebilen maliyet 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

58 Buna göre YHMY A'dan, Üretim Departmanı R'nin alacağı pay doğrudan dağıtım yöntemine göre kaç TL'dir? A.42,20 B.105,40 C.52,30 D.60,15 E.69,30 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

59 10. Bir üretim işletmesinde döküm ve montaj olmak üzere iki esas üretim gider yeri mevcuttur. Dökümü yapılan parçalar montaj gider yerine aktarılmakta ve üretim montaj gider yerinde tamamlanmaktadır. Montaj gider yeri yöneticisinin maaşı gider yerleri açısından değerlendirildiğinde ne tür maliyettir? A. Bu gider yerinde üretilen mamuller açısından direkt maliyettir. B. Her iki gider yeri açısından genel imalat maliyetidir. C. Bu gider yeri açısından endirekt maliyettir. D. Bu gider yeri açısından direkt maliyettir. E. Her iki gider yeri açısından direkt maliyettir. 11. Üretim sürecinde nisbi satış değerleri düşük olan mamullere ne ad verilir? A. Yan mamul B. Birleşik mamul C. Kusurlu mamul D. Fire E. Artık 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ

60 7. Üretimde kullanılmayan duran varlıkların amortisman giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? A. Birikmiş Amortismanlar Hesabı B. Genel Yönetim Giderleri Hesabı C. Genel Üretim Giderleri Hesabı D. Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı E. Çalışmayan Kısım ve Zarar Hesabı 8. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları B. Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi C. Direkt işçilik maliyetleriyle aralarında hiç değişmeyen bir oranın mevcut olması D. Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması E. Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması 28.03.2015 FİKRET SÖYÜNMEZ


"1. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir? A. Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları