Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya"— Sunum transkripti:

1 Hizmetiçi Eğitim Programı 19-21 Kasım 2012, Antalya
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şubesi ÇED Yönetmeliği Uygulamaları” M. Müge ATA Şube Müdür V. Özgür VARLIK (Uzman) ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED ve SÇD DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şube Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı 19-21 Kasım 2012, Antalya

2 İÇERİK ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri Projelerin tanımları Çevresel Etkiler ve Alınması Gereken Önlemler Sıkça Sorulan Sorular ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

3 ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri
9. Şehirlerarası Yollar, Geçişler ve Havaalanları a) Şehirlerarası demiryolu hatları b) Pist uzunluğu m ve üzeri olan havaalanları c) Otoyollar ve devlet yolları ç) Şehirlerarası dört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan şehirlerarası mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

4 ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri
9. Şehirlerarası Yollar, Geçişler ve Havaalanları ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri 10- Su yolları, limanlar ve tersaneler 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi su yollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar, 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar, c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım veya onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m. üzerinde yat imalatı yapan tesisler, ç) Gemi Söküm Yerleri m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 19-21Kasım 2012, Antalya

5 ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri
31) Altyapı Tesisleri Kıtaiçi su yollarını yapımı (EK-1’de yer almayanlar) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-1’de yer almayanlar) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları ç) Denizden m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri d) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı onarımı hariç) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

6 ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri
e) Demiryolu hatları (EK-1’de yer almayanlar f) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı, g) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yer altından geçen demiryolu hatları (metrolar, hafif raylı taşıma sistemleri vb.) h) Havaalanları (EK-1’de yer almayanlar) I) İl Yolları (köy yolları hariç) i) Belediye mücavir alanı dışındaki yolların şerit sayısına bakılmaksızın güzergahtan ayrılan kısımların toplam güzergahın yarısı ve üzerinde değişen yollar, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

7 ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Ulaşım ve Kıyı Projeleri
j) m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan tesisler) l) Tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

8 Ulaşım ve Kıyı Projeleri İle İlgili Tanımlar
ULAŞTIRMA LİMANI: Dalgalara karşı mendireklerle korunmuş, en az 1.000 tonluk gemilerin girişine izin veren minimum 4.0 m. su derinliğine ve 70 m. boyunda rıhtıma, Limandan istifade edecek maksimum gemi boylarının 2.5-3 misli manevra dairesine yetebilecek kadar havuz alanına, Liman kapasitesine yetecek kadar geri sahaya, açık/ kapalı ambarlara,yükleme-boşaltma istasyonu, sabit/ hareketli vinçlere, her türlü alt-üst yapıya sahip, İşletme ve Gümrük teşkilatı bulunan kıyı yapıları ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

9 Ulaşım ve Kıyı Projeleri İle İlgili Tanımlar
YAT LİMANLARI:Yatlara doğrudan yürüyerek çıkılmasına olanak sağlayan, her zaman yeterli derinlikte su bulunan ve çekek-bakım-onarım hizmetleri ile sosyo-kültürel ve turizm hizmeti sunan komple turistik tesislerdir. YAT YANAŞMA YERİ: Yatlara kısa süreli güvenli bir bağlama ve her yata yürüyerek çıkma imkanı sağlayan sosyo-kültürel turizm hizmeti sunan tesislerdir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

10 Ulaşım ve Kıyı Projeleri İle İlgili Tanımlar
İSKELE: Gemilerin yük/yolcu alıp vermelerine veya turistik amaçla kullanılmalarına elverişli, bir ucu sahile irtibatlı ahşap/demir kazıklar üzerine veya beton bloklar üzerine oturtulmuş çıkıntılardır DOLFEN: Gemilerin yanaşma, yaslanma ve bağlanmasına imkan veren, deniz yüzeyinde küçük alanlar oluşturan, kıyıdan bağımsız veya yaya/kedi yolu ile kıyıya/herhangi bir kıyı yapısına bağlanan deniz yapıları. ŞAMANDRA: Özellikle sıvı yük taşıyan tankerlerin yükleme-boşaltma yaptıkları açık denizlerdeki boru hatlarının uç kısımlarında yada diğer deniz yapısı/sığlıkların ikazı amacıyla yerleştirilen tesisler. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

11 Ulaşım ve Kıyı Projeleri İle İlgili Tanımlar
MENDİREK: Liman-barınakları dalgaların etkisinden korumak amacıyla genellikle taş dolgu ile yapılan yapılar. MAHMUZ: Kıyı hareketi nedeni ile, kıyılarda oluşacak oyulma ve birikintileri dengede tutmak, barınak ağızlarının tıkanmasını önlemek amacıyla yapılan yapılar. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

12 Ulaşım ve Kıyı Projelerinin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler ile İlgili Ortak Hususlar
Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Maddelerin Nerelere Taşınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar İçin Kullanılacağı İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar Cinsi Miktarı Bertaraf Yöntemleri İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

13 Ulaşım ve Kıyı Projelerinin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler ile İlgili Ortak Hususlar
İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültü ve Alınacak Önlemler İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması Arka Plan Gürültü Ölçümleri İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Kontrol Tedbirleri ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

14 Ulaşım ve Kıyı Projelerinin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler ile İlgili Ortak Hususlar
Projenin (İnşaat ve İşletme Aşamasında) Proje ve Etki Alanında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Projenin (İnşaat ve İşletme Aşamasında) Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarına Etkileri Alınacak Önlemler Çalışanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Önlemler ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

15 Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar
Deniz suyunun Mevcut Kirliliğinin belirlenmesi amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği “Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri” uyarınca, Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik belgesi almış laboratuarlarca son altı ay içinde yapılmış analiz sonuçlar Deniz Dibi Zemin Etüdü Raporu Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçları Deniz Tabanının Jeolojik ve Jeofiziksel Özellikleri, Sediment Cinsi ve Dağılımı Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine İlişkin Ölçüm Sonuçları (Tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk vb.) Dalga ve Akıntı Koşulları Neticesinde Oluşacak Kumlanma Hareketi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

16 Proje Kapsamında Dolgu Yapılacak İse
Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar Proje Kapsamında Dolgu Yapılacak İse Gerekli Dolgu Malzemesi Miktarı ve Nereden Temin Edileceği Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri ve Analiz Sonuçları Yapım Tekniği Kullanılacak dolgu malzemesi Mülga Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü’nün “Liman ve Deniz İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ne uygun olmalıdır. Dolgu malzemesinin alınacağı ocakların ruhsatlı olması ve “ÇED Olumlu” – “ÇED Gerekli Değildir” Belgesinin olması gerekmektedir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

17 Proje Kapsamında Dip Taraması Yapılacak İse
Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar Proje Kapsamında Dip Taraması Yapılacak İse Dip Taraması Yapılacak Alan, Koordinatları Dip Taramasından Çıkarılacak Malzemenin Miktarı Dip taraması sonucu çıkarılacak malzemenin tehlikelilik özelliğinin belirlenmesi amacıyla “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Ek-III/B’de belirtilen parametrelere göre analizinin yaptırılması, Dip taramasından çıkarılacak malzemenin tehlikeli atık olması ve düzenli depolama tesislerinde depolanacak olması durumunda hangi atık lotunda depolanacağının belirlenebilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeterlik veya ön yeterlik almış laboratuarlarda; “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-11A ’da belirtilen parametrelere göre analizinin yaptırılması gerekmektedir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

18 Proje Kapsamında Dip Taraması Yapılacak İse
Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar Proje Kapsamında Dip Taraması Yapılacak İse Dip taramasından çıkarılacak malzeme tehlikeli atık niteliği taşıyor ise, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak lisanlı bertaraf tesislerinde bertaraf edilmelidir, Dip taramasından çıkarılacak malzeme tehlikeli atık niteliği taşımıyorsa “Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne göre bertaraf edilir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

19 Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Doğrultusunda Verilecek Hizmetler Atık Kabul Tesisinin Özellikleri Kapasite Artışı Projelerinde, Mevcut Atık Kabul Tesisi Kapasitesi Yeterliliğinin İrdelenmesi Atık Kabul Tesisi (münferiden veya müştereken) Gemi İnşaa ve Bakım-Onarım Çalışmaları Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler ile Alınacak Tedbirler (Kapalı alanlarda yapılmalıdır. Açık alanda yapılacağı zaman, raspalama yapılan alanın etrafına perdeleme sistemi uygulanmalıdır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

20 Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel hususlar
Projenin (İnşaat ve İşletme Aşamasında) Mevcut Deniz Trafiği Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (Simülasyon raporu) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

21 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
1. DEMİRYOLLARI-KARAYOLLARI Güzergah Planı, Güzergahın koordinatları, Güzergahın 1/ ölçekli topografik haritası üzerinde gösterimi İstasyon Yapılacak Yerler, Adedi ve Özellikleri (istasyonların kaplayacağı alan, istasyon içerisinde bulunacak üniteler ve verilecek hizmetler), Bunların Vaziyet Planı Üzerinde Koordinat Bilgileriyle Beraber Gösterimi Şantiye Alanları, Sayısı ve Yerleri ile Hafriyat Depolama ve Döküm Alanları (koordinat bilgileri ile birlikte Vaziyet Planı üzerinde gösterimi) Proje Güzergahı Boyunca Zemin Etüdü Raporu Patlayıcı Madde Kullanılacak Yerler, Patlatmanın Proje Alanında Yaratacağı Etkiler, Patlayıcı Maddelerin Taşıma-Patlatma-Depolama Hususları ve Bu Kapsamda Alınacak Önlemler ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

22 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
Proje ve Etki Alanının 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3573 Sayılı Zeytinlerin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması ve Ek 4086 Sayılı Zeytincilik Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu vb. Yönünden Değerlendirilmesi, Bu Konuda Yapılacak İş ve İşlemler ile Alınacak İzinler ve Tedbirler Projenin Güzergahtaki İl, İlçe ve İlçelere Bağlı Yerleşim Merkezleri, Tarım, Mera, Orman ve Dağlık vb. Araziler, Karayolları, Su Kaynakları, Sulama Kanalları, Taşkın Koruma, vb. Kestiği veya Yaklaştığı Noktalar, Bu Noktalarda Kullanılacak Sanat Yapıları (Köprü, Alt ve Üst Geçit, Tünel, Viyadük vb.) Adetleri, Boyutları, Geçitler Arasındaki Mesafe, Geçiş Yapılacak Alanlarla Bağlantının Nasıl Sağlanacağı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

23 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültü ve Alınacak Önlemler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine Göre Hazırlanacak Akustik Rapor (www.csb.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan formata göre hazırlanmalıdır) (Arka plan ölçümü yapacak kurum/kuruluşların Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarınca Ön Yeterlik/Yeterlik Belgesi almış olması ve raporda gürültü bölümünü hazırlayacak personelin Bakanlığımız ile protokol yapan üniversitelerce verilen A Tipi Eğitime Katılım Belgesi’ne sahip olması zorunludur) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

24 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
2. HAVAALANLARI: Proje ve Etki Alanındaki Kuş Hareketlerinin Değerlendirilmesi (havaalanı kurulacak bölgenin kuş göç yolları üzerinde olup olmadığı konusunda çalışma yapılması) Kuş Göç Yollarına Bağlı Olarak Kuş-Uçak Çarpışma Riski ve Alınacak Önlemler (havaalanı işletmeye geçmeden önce yeterli sayıda Hava Kontrol Radarı, Radar Donanımlı Erken Uyarı Sistemi ve Kuş Savma Sisteminin Kurulması, Uzun Dönemli Kuş Gözlem Çalışması Yapılarak Emniyetli Uçuş Güzergahının Belirlenmesi, Yoğun Göç Dönemlerinde Kuş-Uçak Çarpma Riskinin Yüksek Olduğu Tarih ve Saatlerde Uçuş Yapılmaması) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

25 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

26 Projenin Gerçekleştirileceği Yerin Meteorolojik ve
İklimsel Özellikleri Yan Rüzgar Karşı Rüzgar Arka Rüzgar Yan Rüzgar Pist yönü rüzgar esme sayıları ve yönleri dikkate alınarak belirlenir. Uçaklar hakim rüzgarlara paralel, rüzgar yönünün aksi yönde iner ve kalkar. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

27 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
Sıcaklık, Yağış, Nem Dağılımı, Buharlaşma ve Buzlanma Durumu Rüzgar Dağılımı (yönlere göre esme sayıları ve hakim rüzgar yönü, rüzgar hızı vb.) Meteorolojik Şartların Uçuş Emniyeti ve Yer Güvenliğine Etkileri ve Alınacak Önlemler Pist Rüzgar Analizlerinin Detaylı Olarak İrdelenmesi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

28 Ulaşım Yapılarının Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler İle İlgili Özel Hususlar
İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültü ve Alınacak Önlemler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine Göre Hazırlanacak Akustik Rapor (arka plan ölçümü yapacak kurum/kuruluşların Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarınca Ön Yeterlik/Yeterlik Belgesi almış olması ve raporda gürültü bölümünü hazırlayacak personelin Bakanlığımız ile protokol yapan üniversitelerce verilen A Tipi Eğitime Katılım Belgesi’ne sahip olması zorunludur) ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

29 Olumlu Olumsuz Ulaşım 51 1 Kıyı 185 2 Toplam 236 3
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

30 SIKÇA SORULAN SORULAR EK-1 Listesi 9. Madde ç) bendi: Karayollarının genişletilmesi Şehirlerarası yol İki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi Yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olması ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

31 SIKÇA SORULAN SORULAR EK-1 Listesi 10. Madde b) bendi: İskele ve rıhtım projeleri 1.350 DWT inşa kapasitesinin belirlenmesi için iskele veya rıhtımın derinlik bilgileri kullanılabilir Ticari amaçlı olma şartı aranmalıdır ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

32 SIKÇA SORULAN SORULAR EK-2 Listesi 31. Madde ç) bendi:
Denizden m2 ve üzerinde alan kazanılması Dolgunun kullanım amacına değerlendirme yapılması İskele, rıhtım veya liman amaçlı dolgu yapılıyor ise ilgili maddelerdeki eşik değerler dikkate alınarak projenin değerlendirilmesi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

33 SIKÇA SORULAN SORULAR EK-2 Listesi 31. Madde e) bendi:
Demiryolu hatları (EK-1’de yer almayanlar) Fabrika sahası içerisindeki demiryolu hatlarının, ana demiryolu hatlarına bağlanması için yapılacak bağlantı hatları bu madde kapsamına girmemektedir ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

34 SIKÇA SORULAN SORULAR EK-2 Listesi 31. Madde ı) bendi: İl yolları
Çevre yolu projeleri il yolu olarak değerlendirilmektedir ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

35 TEŞEKKÜR EDERİZ… Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şubesi Müdürlüğü
ADI-SOYADI UNVANI Telefon E-posta M. Müge ATA Şube Müdür V. Seçkin GÜLCÜOĞLU Ziraat Müh. Nuray TOPRAKKARIŞTIRAN Fizik Müh. M. İrem ŞEŞENOĞLU Kimya Y. Müh. Hüseyin YILMAZ Özgür VARLIK Çevre ve Şehircilik Uzmanı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya


"Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları