Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ERHAN KATILMIŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİM UZMANI

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

3 UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Ceza Miktarı 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.240 (Her yükümlülük için) 4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 6/1-c 26-1/b İSG Hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak 1.680 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.120 (Her tedbir için) 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.361 Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. 5.041 ( Her ay için)

4 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Ceza Miktarı 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1.120 (Her Çalışan İçin) 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. 20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. 1.680 (Her Çalışan İçin) 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 2.240(Her aykırılık için) 30 26-1/n 30. Madde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek 1.120 Her ay

5 EĞİTİMİN AMACI İ N S A N 5

6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyerlerinde ; ÇALIŞANLARIN NORMAL SAĞLIKLI HALLERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN FAALİYETLERİN TÜMÜDÜR.

7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları
Kimleri kapsar; Kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları 7

8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
AMACI 1-ÇALIŞANLARI KORUMAK 2-ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK 3-İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA 8

9 KAZA TEORİSİ Bana bir şey olmaz ! Şimdiye kadar hep böyle yaptık.
Böyle olacağı aklıma gelmemişti. Güvenli görünüyordu!

10 Basit Bir Kazanın Maliyeti Çalışanın Parmağı Yaralanır
Faaliyet Süre(dk) Olay anı 5 Arkadaşına gösterir 10 Sağlık görevlisini ziyaret 30 Hastaneyi ziyaret 240 Arkadaşlarına anlatır 60 Rapor formlarını doldurur 60 Formlar kontrol edilir 10 İş Güvenliği Komitesinde tartışılır 60 Toplam 475 dk (8 saat)

11 KAZALARIN 4 ANA NEDENİ .görmedim düşünemedim bilmiyorum acelem vardı

12 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ
İNSANİ SEBEPLER (%88) TEKNİK SEBEPLER ( %10 ) DİĞER SEBEPLER (%2)

13 HEDEF İŞ KAZALARINI AZALTMAK
İŞ KAZALARININ %98‘İ ÖNLENEBİLİR. (Bunun içerisinde %50'si kolaylıkla önlenebilir) ve %2'si önlenemez kazalardır. İŞ KAZALARININ %88’İNİN NEDENİ ÇALIŞANLARIN GÜVENSİZ HAREKETLERİDİR. Güvensiz koşullar %10 Nedeni bilinmeyen ise %2 dir. 13

14 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ
İNSANİ SEBEPLER: -BİLGİSİZLİK -İŞE UYUMSUZLUK -TEHLİKEYİ ÖNEMSEMEME -İHMAL -TEDBİRSİZLİK -BAKIM YETERSİZLİĞİ -YORGUNLUK -DİSİPLİNSİZLİK, İŞİ CİDDİYE ALMAMA -MORAL BOZUKLUĞU 14

15 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ
İNSANİ SEBEPLER: -FİZİKİ RAHATSIZLIKLAR -GEREKLİ EĞİTİMLERİN VERİLMEMESİ -YETERLİ TEKNİK ELEMAN BULUNMAMASI -İŞ BÖLÜMÜNÜN OLMAMASI - YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELLİ OLMAMASI -GÜVENLİK İLE İLGİLİ YÖNETİM HATALARI -ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ETKİSİ 15

16 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ
TEKNİK SEBEPLER: - İŞYERİNİN MAKİNE VE TEZGAHLARININ YANLIŞ PLANLANMASI, UYUMSUZLUĞU, -YETERSİZ AYDINLATMA, - YETERSİZ ISITMA, - KORUYUCUSUZ MAKİNE, -KİŞİSEL KORUYUCULARIN EKSİK VE UYGUN OLMAMASI, -KAYGAN VE/VEYA PÜRÜZLÜ ZEMİN 16

17 İŞ KAZALARININ SONUCLARI
Yaralanma, Sakatlanma, Ölüm.

18 ÖNLEMEK KOLAYDIR (PROAKTİF YAKLAŞIM) * EKONOMİKTİR 18

19 19

20 20

21 TEHLİKE BİR KİŞİYE, MADDEYE, CİHAZA, İŞE VEYA İŞ YÜRÜTÜMÜNE ;
SAKATLIK, HASAR, KAYIP VEYA ZARAR VERME İHTİMALİ OLAN HER ŞEY.....

22 RİSK TEHLİKE DURUMUNDAKİ ZARARIN GERÇEKLEŞMESİ VE MEYDANA GELMESİDİR.

23 ? ? ? ? ? TEHLİKE RİSK KAYGAN ZEMİN KAYMA - DÜŞME
ELEKTRİK ÇARPMASI / YANGIN ? ELEKTRİK SAĞLIK BOZULMASI / HİJYEN ? HAŞERET VE BÖCEKLER ? SICAK YÜZEYLER YANMA VE YANIK ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞLE VE ÇALIŞTIKLARI ORTAMLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMAMALARI. KURALLARI BİLMEMELERİ VEUYGULAMAMALARI ? YETERSİZ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

24 ? ? ? ? ? TEHLİKE RİSK ASMA KAT PLATFORM KORKULUĞU YOK YÜKSEKTEN DÜŞME
B.Hastalık Taşıyan Hasta ve/veya Hasta Yakını ? Enfeksiyon Kapma Sözel yada fiziksel şiddet Acil Biriminde Ajitasyon ? Enfeksiyon Kapma ? Çalışanların Eldiven, Maske v.b. K.K.D. kullanmaması Kesici, Delici atıkların evsel atık kutularının içine atılması ? Bu olayın Riskleri Saymakla Bitmez

25 İŞ KAZALARININ İŞ SAATLERİNE GÖRE DAĞILIMI

26 İŞ KAZALARININ YAŞLARA GÖRE DAĞILIMI

27 İŞ KAZALARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

28 Buzdağının altı ve üstü ?

29 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
TEHLİKELİ KİMYASALLAR 29

30 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR
YALITILMAMIŞ ELEKTRİK DONANIMI 30

31 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
KENDİNE AŞIRI GÜVENME 31

32 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER
İŞ VE YÖNETİCİ STRESİ ALTINDA ÇALIŞMA 32

33 BİR İŞİN DOĞRU YAPILMASI,ONUN AYNI ZAMANDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI DA İÇERMEKTEDİR...

34 SORUNUZ Emin olmadığınız durumlarda amirinize ve iş güvenliği sorumlusuna sormaktan çekinmeyiniz. Yanlış bir hareket yapmak ve yaralanmak kolaydır.

35 MEŞGUL ETMEK Arkadaşlarınızı rahatsız yada meşgul etmemeye dikkat ediniz. Bu yüzden kazaya neden olabilirsiniz.

36 GÜVENCESİZ ÇALIŞMAK Bir arkadaşınız güvencesiz çalışıyorsa, kendisini uyarınız. Güvencesiz çalışmaya devam ettiği takdirde derhal ilgilileri uyarınız.

37 AMAÇ işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamaktır.
Bu nedenle, İşverenlere; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ÇALIŞANLARI, 1. Eğitme 2. Bilgilendirme 3. Denetleme yükümlülüğü getirilmiştir.

38 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİR AYNADIR, SİZ ONA GÜLÜMSERSENİZ O DA SİZE GÜLÜMSER
Ooff ayağım KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim

39 DİKKAT EK MALİYETLERİ; SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ORTAMI,
İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI İŞLETMELERE EK MALİYETLER GETİRMEZ! EK MALİYETLERİ; SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ORTAMI, ÖNLEMİ ALINMAMIŞ TEHLİKE VE RİSKLER, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI GETİRİR!

40 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI RİSK GRUPLARI:
Hemşireler Hekimler Temizlik Görevlileri Teknik Personel Diğer Sağlık Çalışanları

41 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN ANA UNSURLAR
Radyasyon kaynaklı risk unsurları Gürültü Travma Tehlikeli atıklar Kanserojen mutojen maddeler (Sitotoksik ajanlar) Tıbbi atıklar (enfekte ve biyolojik atıklar) Enfeksiyon bulaşma riski Alerjen maddeler Tesis kaynaklı risk unsurları Donanım, elektrik ve elektronik cihazlar Laboratuar kaynaklı risk unsurları

42 İĞNE UCU YARALANMALARI
İĞNE UCU YARALANMALARI... Sağlık sektöründe En sık görülen sorunlardan biridir.

43 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI BİLDİRİMLERİ

44 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI BİLDİRİMLERİ

45 Eğitimle azalan yaralanmalar Grafiği

46 VII- ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşan patojenler Kan ve diğer vücut sıvıları salya, vajinal sekresyon, serebrospinal sıvı, sinovial sıvı, perikardial sıvı, pleural sıvı, amnion sıvısı vb. Önem sırasına göre: HIV Hepatit B Hepatit C Hepatit A Stafilokok ve Streptokok enf. Shigella ve Salmonella enf. Pnömoni Sifilis Sıtma Kızamık KKKA ……..

47 KORUYUCU ÖNLEMLER Sağlık çalışanları koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır. (kep, maske, koruyucu gözlük...) Kesici ve sivri uçlu aletler için atık kutuları Riskli alanlar için daha güvenli enjeksiyon sistemleri seçilebilir. Temizlik ve çamaşırhane çalışanları için enfekte materyaller işaretli ve izole taşınmalı. Personele yönelik aşı programları planlanmalıdır.

48 Başaracağımıza inancımız tamdır.
HEDEFİMİZ (0) SIFIR İŞ KAZASI (0) SIFIR İŞ GÜCÜ KAYBI (0) SIFIR İŞ GÖREMEZLİK GÜN SAYISIDIR Başaracağımıza inancımız tamdır.

49 KAZASIZ BELASIZ GÜNLER GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE İYİ GÜNLER


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları