Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. EĞİTİM KONULARIMIZ  1. Genel konular  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  b) Çalışanların yasal hak ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. EĞİTİM KONULARIMIZ  1. Genel konular  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  b) Çalışanların yasal hak ve."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

2 EĞİTİM KONULARIMIZ  1. Genel konular  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,  c) İşyeri temizliği ve düzeni,  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar  2. Sağlık konuları  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,  ç) İlkyardım  3. Teknik konular  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,  b) Elle kaldırma ve taşıma,  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,  d) Ekranlı araçlarla çalışma,  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,  ı) Tahliye ve kurtarma

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İşyerlerinde ; ÇALIŞANLARIN NORMAL SAĞLIKLI HALLERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN FAALİYETLERİN TÜMÜDÜR. ÇALIŞANLARIN NORMAL SAĞLIKLI HALLERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN FAALİYETLERİN TÜMÜDÜR.

4 İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İşyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMALARINI SAĞLAMAK ÜZERE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER DİZİSİDİR.

5 İş güvenliğinin amacı;  Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak,  zarar verici etkileri asgariye indirmek,  fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip  yüksek nitelikte hayat sağlayıp dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir.

6 İŞ GÜVENLİĞİ UNSURLARI  ÇALIŞANLARI, TEHLİKE VE SAĞLIĞI BOZUCU NEDENLERE KARŞI KORUNMASI.  ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARININ DÜZELTİLMESİ.  TEHLİKELERİN VE SAĞLAĞA ZARAR VEREBİLECEK NEDENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI.  BU ÇALIŞMALARIN TÜMÜNÜN SİSTEMLİ VE YÖNTEMLİ BİÇİMDE YAPILMASI.

7

8 SORUMLULUKLAR

9 İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK SORUMLULUKLAR

10 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaza nedir? Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara KAZA denir. İş kazası nedir? Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur. İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar.

11 Meslek hastalığı nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14.maddesine göre; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

12 İş Kazalarının Nedenleri a)Çevresel Faktörler b)Kişiye Bağlı Faktörler c)Eğitim Yetersizliği

13 “ GÜVENLİK ASLA İNCİTMEZ. İŞ KAZALARI ACI VERİR!!!”

14 İş Kazalarının Nedenleri SGK İstatistiklerine göre İş kazalarının nedenleri genel olarak 3 grupta incelenir. A) Tehlikeli Durumlar «Şartlar»: ( % 20 – 30 )  Arızalı makine araçlar  Makinelerin düzensiz yerleştirilmesi  İş yerinin tertipsiz ve düzensiz olması  Yetersiz aydınlatma, ısı ve havalandırma  Toz ve gürültünün fazla olması

15 İş Kazalarının Nedenleri B) Tehlikeli Davranışlar «Hareketler» ( % 70 – 80 )  Teknik bilgi noksanlığı  Dikkatsizlik, ihmal, beceriksizlik  Aşırı cesaret ve güven  Utanma ve fiziksel noksanlıklar Ruhsal bunalımlar

16 İş Kazalarının Nedenleri C) Umulmadık Olaylar ( % 1 – 2 )  Deprem,  Yıldırım,  Sel,  Su baskını vb.

17 Bu sözler sizlere tanıdık geliyor mu? Bana bir şey olmaz! 20 senedir böyle yapıyorum, daha başıma bir şey gelmedi. Öyle yaparsam iş yetişmez. Bizde büyük kaza olmaz. Baret baş ağrısı yapıyor, kulaklık mantar yapıyor, gözlük buhar yapıyor, maskeyle daralıyorum…

18 TEHLİKELİ DEĞİLDİ ▲ KOLAYIMA GELDİ ▲ KİMSE DİKKATLİ OL DEMEDİ ▲ GÖRMEDİM ▲ ACELEM VARDI ▲ BANA BİR ŞEY OLMAZ İŞ KAZASININ MAZERETİ OLMAZ

19 TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE AİLEMİZİN, KENDİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK ONLARA DAHA İYİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK HAYATTA KALMAK

20 YAŞLILIKTAN DOLAYI İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİĞİMİZ ZAMAN İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK KADAR SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN

21 Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı. Canım sıkkın zaten akşam olsa da eve gitsem. İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallardır. İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR !

22 Ooff ayağım!! KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!

23 ÖNGÖR – ÖNLEM AL!

24 Dikkatsizlik Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli dikkati sarfetmemesi kaza nedenlerinin başında yer alır. Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli çalışmalar da dikkatin dağılmasına neden olabilir.

25 Tedbirsizlik Nasıl olsa ben kaza yapmam veya kaza olmaz şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli davranmaktan alıkoyabilir. En tehlikeli düşünce "Bana birşey olmaz" düşüncesidir. Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok zordur. Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli olmak gerklidir. Her an kaza olabilecek gibi tedbirli olmak zorundayız.

26 İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla belirlenmiş bir takım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir. Kurallara Uymama

27 Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin bilinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir. Bilgisizlik

28 Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmazsa bozulma nedeniyle kaza olabilir. Çalışırken bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir. Bakım Eksikliği

29 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  YETERSİZ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI

30 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  ARIZALI ARAÇLAR VE EKİPMANLAR

31 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  KORUYUCUSUZ MAKİNE KULLANIMI

32 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  DAR ÇALIŞMA ALANLARI

33 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  ÇALIŞMA ALANINDA TERTİP DÜZEN EKSİKLİĞİ

34 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  YÜRÜME YOLLARINA MALZEME YIĞILMASI

35 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  KAPI ÇIKIŞLARI MERDİVENLER, KORİDORLAR, ÇIKIŞI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE KAPATILMAZ

36 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  ZEMİN ARIZALARI GİDERİLMELİDİR.

37 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  KAYGAN ZEMİN.

38 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  YERE DÖKÜLMÜŞ KİMYASAL VE YAĞLI SIVI.

39 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  UYGUN OLMAYAN İSTİFLEME

40 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  TEHLİKELİ KİMYASALLAR

41 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  YETERSİZ AYDINLATMA

42 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  YALITILMAMIŞ ELEKTRİK DONANIMI

43 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  TEMİZLİK VE BAKIM

44 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  TEHLİKELİ ORTAM HAVASI

45 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  AŞIRI GÜRÜLTÜ

46 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  BAKIM İŞLEMLERİNİN ZAMANIDA YAPILMAMASI

47 A – BAŞLICA GÜVENSİZ DURUMLAR  GÜVENLİ OLMAYAN ÇALIŞMA ALANLARI MERDİVEN VE DÖŞEMELER

48 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMAMA

49 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  KENDİNE AŞIRI GÜVENME

50 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  PROSEDÜR VE TALİMATLARA UYMAMA

51 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  MAKİNE ÇALIŞIRKEN MÜDAHALE EDİLMESİ

52 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  UYGUN OLMAYAN TAŞIMA ŞEKİLLERİ

53 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  AŞIRI İŞ YÜKÜ ALTINDA ÇALIŞMA

54 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  ALKOL UYUŞTURUCU VE İLAÇ ETKİSİ

55 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  DALGIN ÜZGÜN VE ÖFKELİ ÇALIŞMA

56 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  GEREKSİZ TELAŞ

57 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  UYKUSUZLUK

58 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  YORGUNLUK

59 B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER  BİLGİ VE BECERİ EKSİKLİĞİ

60  ÜRETİM ZORLAMASI B – BAŞLICA GÜVENSİZ HAREKETLER

61 TEHLİKE; İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.

62 Görülebilir Gizli Gelişen TEHLİKE ÇEŞİTLERİ

63 ZARAR; Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi (fiziksel yaralanma, hastalık) veya ortadan kalkması (ölüm), işletme için ise ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü maddi kayıp olarak tanımlanabilir.

64 RİSK; Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile, olayın oluşma olasılığının bileşkesidir. RİSK KAVRAMI

65 HASAR DERECESİ OLASILIKOLASILIK RİSK R = O X D R : Risk O : Olasılık D : Hasarın Derecesi RİSK KAVRAMI

66 TEHLİKERİSK Çalışma ortamı; kapalı alan Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbon monoksitten zehirlenme olasılığı Enerji ; Elektrik İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan işçiyi çarpma olasılığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ

67 TEHLİKERİSK Elle Taşıma 25 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı Gürültü Sürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ

68 TEHLİKERİSK Gürültü Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde : Bulaşıcı kan Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ

69 TEHLİKERİSK İşyeri : Pres makinası Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ

70 İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur. Bunlar; 1.Tehlikelerin tanınması 2.Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi RİSK YÖNETİMİ

71 1.Tehlikelerin tanınması 2.Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi 3.Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilmesi 4.Kontrol tedbirlerinin tamamlanması 5.Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilmesi RİSK YÖNETİMİ

72

73

74

75

76

77 Çalışma alanının ortasında bırakılmış bir cihaz, işçilerin çalışırken kordonlara takılıp düşme riskini arttırır.

78 Elektrik kaçağına neden olabilecek güvensiz bir priz yanıcı maddelerle yakın şekilde konumlandırılmış.

79 Kapağı açık bırakılmış bir sigorta kutusu her zaman tehlike yaratabilir.

80 Çivileri çıkık durumda bırakılan tahtalar her zaman kazaya sebebiyet verebilir.

81 "Kaza geliyorum demez" yazılı levhanın altında yerde bulunan ve her an takılıp düşme riski bulunan parçalarla dolu bir zemin

82 Raflara sistematik olmayan bir şekilde sıralanmış alet edevat iş kazası riskini arttırır.

83 Basınçlı tüplerin bulunduğu yerde bir uyarıcı levhanın bulunmaması ve bunların ısı kaynağına olan yakınlığı iş kazalarına neden olabilir.

84 Çalışma ortamında yerde bulunan hurdalar ve koruyucusuz durumdaki raylar tehlike arz etmektedir.

85 Yüksekte aşağı düşecek şekilde bırakılan demir çubuk ve hurdalar her an iş kazalarına yol açabilir.

86 Duvarda açıktan geçen elektrik kabloları kazalara neden olabilir.

87 Motorin dolum yerinde uyarı levhaları mutlaka bulundurulmalıdır.

88 Hatalı dizilmiş ufak bir sarsıntıda düşme riski bulunan kimyasal madde kutuları tehlike arz eder.

89 Hatalı dizilmiş düşme riski bulunan dolu yağ varilleri tehlike arz eder.


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. EĞİTİM KONULARIMIZ  1. Genel konular  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  b) Çalışanların yasal hak ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları