Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri Hasan SABIR 23 Haziran 2014

2 Balıkesir KHB Mali Hizmetler A- Sağlık Hizmeti

3 Sağlık ve Sağlık Hizmeti
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık ve Sağlık Hizmeti Sağlık kavramı, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar hastalık, sakatlık veya ölümle ilişkilendirilen dar bir bakış açısıyla ele alınmıştır yılında Dünya Sağlık Örgütü Anayasası ile “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanan sağlık, dar anlamlı geleneksel tanımını aşarak sağlık ile sosyal etmenler arasında doğrudan bir ilişki kuran kapsamlı ve çağdaş bir yaklaşıma kavuşmuştur.

4 Sağlık ve Sağlık Hizmeti
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık ve Sağlık Hizmeti Sağlık hizmetleri bireyin ve toplumun sağlığını korumak; bedenen, ruhen ve sosyal yönden ortaya çıkacak olan hastalıkları tedavi edip insanları mutlu kılmak için yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler, ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, çevre sağlığı, tıp eğitimi, ilaç, medikal araç ve gereç üretimi gibi, kişilerin sağlığını koruyan, hastaları iyileştiren ve kişilerin yaşam kalitelerini sağlık yönünden yükseltilmesi niteliğindeki hizmetleri kapsamaktadır.

5 Sağlık Hizmetinin Amaçları
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık Hizmetinin Amaçları Kişilerin ve toplumun; a- Sağlığını Korumak, b- Hastalandıklarında Tedavilerini Yapmak, c- Başkalarına Bağımlı Olmadan Yaşabilmesini Sağlamak , d- Toplumların Sağlık Düzeylerini Yükseltmek,

6 Sağlık Harcamalarının Artış Nedenleri
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık Harcamalarının Artış Nedenleri Demografik: Nüfusun giderek yaşlanmaktadır. Epidemiyolojik: Eskiden ölümle sonuçlanacak birçok vaka yaşatılmakta, ancak bu başarının mali bedeli yüksek olmaktadır. Teknolojik gelişmeler İletişim ve ulaşım olanakları: Dünyanın bir ülkesinde görülen yeni bir buluş kısa sürede bütün ülkelere yayılmakta ve talepler hızla artmaktadır. Sigorta uygulamasının yaygınlaşması Üretkenlik ile ilgili değişim: Tıbbi hizmetlerin üretkenlik kazanımları daha düşüktür. Bu durum tıp hizmetlerinin fiyatının giderek yükselmesine yol açmaktadır. Savunmacı tıp: Sağlık görevlilerinin hukuki ve adli işlemlere karşı kendilerini tazminat açısından korumaya almaya çalışmaları hizmetleri daha pahalı hale getirmektedir. Gelir artışı

7 Neden Sağlıkta Finansman Modeli?
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Neden Sağlıkta Finansman Modeli? Belirtilen nedenler bu sektöre ayrılan kaynakların çok büyük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda; sağlık sektöründe yaşanan finansman krizi ülke yönetimlerini sağlık sistemleri üzerinde yeniden değerlendirmeye ve giderlerin ne şekilde kısıtlanacağı konusunda maliyet kontrol mekanizmaları oluşturmaya itmiştir.

8 Sağlık Hizmetleri Finansmanı
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlık Hizmetleri Finansmanı

9 Sağlığın Finansman Yöntemleri
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlığın Finansman Yöntemleri

10 Sağlıkta Finansman Yöntemleri
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Sağlıkta Finansman Yöntemleri Kamu Kaynaklı Finansman Sosyal Sağlık Sigortacılığı Vergilerle Finansman Piyango ve Bahis Gelirleri Açık Finansman ve Enflasyonun Kullanımı/Borç Kullanımı/İç ve Dış Borç Özel Finansman Yöntemleri Cepten Ödemeler Özel Sağlık Sigortası Tıbbi Tasarruf Hesapları

11 Türkiye’de Sağlığın Finansman Kaynakları
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Türkiye’de Sağlığın Finansman Kaynakları 1- Kamu Sağlık Harcamaları: a-Sosyal Güvenlik Kurumu: Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hizmetler karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödemeler. b- Merkezi Yönetim Bütçesi: Sağlık hizmetleri için merkezi yönetim bütçesinden yapılan ödemeler. 2- Özel Sağlık Harcamaları: a- Cepten Harcamalar: Vatandaşın sağlık hizmeti karşılığı katkı payı, ilave fark ücreti ve doğrudan yaptığı ödemeler. b- Diğer Özel Harcamalar: Özel sağlık sigorta şirketleri ve sandıklar özel işletmeler ve müteşebbislerin sağlık yatırımları için yaptığı ödemeler.

12 Finansman Kaynaklarının Dağılımı
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Finansman Kaynaklarının Dağılımı Kaynak: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlık Harcamaları Kitapçığı

13 Kamu Sağlık Tesislerinde Finansman Döngüsü
Balıkesir KHB Mali Hizmetler Kamu Sağlık Tesislerinde Finansman Döngüsü Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluşu Vatandaş Sağlık Hizmeti Sunumu Hizmet Bedeli Medula Global Bütçe Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek Ödemesi Ödenek Aktarımı Cepten Ödeme


"Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları