Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2012. Çayeli, M.Ö.700’lerde Miletoslularca kurulduğu sanılan bir yerleşim yeridir. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus İmparatorluklarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2012. Çayeli, M.Ö.700’lerde Miletoslularca kurulduğu sanılan bir yerleşim yeridir. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus İmparatorluklarının."— Sunum transkripti:

1 ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2012

2 Çayeli, M.Ö.700’lerde Miletoslularca kurulduğu sanılan bir yerleşim yeridir. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus İmparatorluklarının egemenliği altında kalmışken, 1470’te Rize ile birlikte Osmanlı Devletine katılmıştır. 1878 yılında Nahiye olan Çayeli’nde belediye teşkilatı 1915 yılında kurulmuş, 1 Eylül 1944 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. 473 Km2’lik alan üzerine kurulu ilçemize bağlı 2 belde ve 54 köy bulunmaktadır. İlçe merkezinin nüfusu 22.613, belde ve köylerle birlikte toplam nüfusu ise 41.333 tür.(ADNKS-2009) İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ DURUM A A Bununla birlikte ilçe nüfus kütüklerine kayıtlı yaşayan kişi sayısı 120.000 civarındadır. Diğer bir deyişle ilçe halkının üçte ikisi başta İstanbul olmak üzere diğer il ve ilçelerde yaşamaktadırlar. İlçe merkezi dar bir kıyı şeridinde kurulmuş olup, belde ve köyler bölgenin coğrafi yapısı paralelinde oldukça dağınık bir yerleşim sergilemektedir.

3 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ B B İlçe merkezindeki iki anaokulunda ve diğer okullarımızın bünyesinde açılan anasınıflarında toplam 585 öğrenci okul öncesi eğitime tabi tutulmaktadır. Çağ nüfusu 602, okullaştırma oranı: % 97,18 OKUL ÖNCESİ İlçemizde şuanda 1’i özel, toplam 16 ilköğretim okulunda 8 yıllık zorunlu eğitim verilmektedir. Toplam 286 dersliği bulunan bu okullarımızda 295 öğretmen görev yapmaktadır. Eğitim gören 5053 öğrencidir. Çağ nüfusu 5078, okullaştırma oranı: %99,50 İLKÖĞRETİM OKULLARI İlçemizdeki 2 YİBO’nun yurt kapasitesi toplamı 780 olup, bu yurtlarda toplam 281 öğrenci kalmaktadır. YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI Ortaöğretim kurumu olarak da ilçede 1’i genel lise, 1’i Anadolu lisesi, 5’i Meslek lisesi olmak üzere 7 lise mevcuttur. Toplam derslik sayısı 110 olan bu okullarımızda 156 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır. Toplamda 2487 öğrenci eğitim görmektedir. Çağ nüfusu 2516, okullaştırma oranı : %98,88 dir. ORTAÖĞRETİM OKULLARI İlçe genelinde hizmet veren 2 Anaokulu,16 İlköğretim okulu ve 8 ortaöğretim okulunun toplam derslik sayısı 410 olup,bunun yaklaşık %50 ne denk gelen 204 dersliği (1 Anaokulu, 7 İlköğretim okulu, 4 Lise) hayırsever işadamları tarafından yaptırılarak ilçemize kazandırılmıştır. İlköğretim okullarımızda derslik başına 18, ortaöğretim okullarımızda 25 öğrenci, toplamda ise derslik başına 22 öğrenci düşmektedir İlçe genelinde hizmet veren 2 Anaokulu,16 İlköğretim okulu ve 8 ortaöğretim okulunun toplam derslik sayısı 410 olup,bunun yaklaşık %50 ne denk gelen 204 dersliği (1 Anaokulu, 7 İlköğretim okulu, 4 Lise) hayırsever işadamları tarafından yaptırılarak ilçemize kazandırılmıştır. İlköğretim okullarımızda derslik başına 18, ortaöğretim okullarımızda 25 öğrenci, toplamda ise derslik başına 22 öğrenci düşmektedir

4 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ B B RİZE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İlçemizde bulunan Eğitim Fakültesi, 03 Eylül 1997 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Rize Eğitim Fakültesi adıyla kurularak 05 Ekim 1998 tarihinde öğretime başlamıştır.17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesinin kurulması ile birlikte Rize Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemizin 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak hizmet vermektedir. Fakültede Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi bölümlerinde eğitim verilmektedir. Akademik personel olarak; 1 Profesör, 4 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 17 öğretim görevlisi, 2 okutman ve 37 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren Fakültede bu eğitim döneminde 1976 öğrenci eğitim görmüştür.

5 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ B B YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin bir kısmı 428 kişi kapasiteli(228 Kız-200 Erkek) YURT-KUR’a ait Ahmet Mesut Yılmaz öğrenci yurdunda, geri kalanı ise özel yurt, pansiyon ve evlerde kalmaktadır. YURT-KUR ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ ÖĞRENCİ YURDU ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

6 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI SAĞLIK HİZMETLERİ C C İlçemizde birinci kademe sağlık hizmeti 11 Aile Hekimi tarafından verilmektedir. Ayrıca toplum sağlığı merkezinde 1 doktor ve 41 sağlık personeli görev yapmaktadır. (1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 10 hemşire,1 Laboratuar Teknisyeni, 1 Röntgen Teknisyeni, 3 ebe, 2 sağlık memuru,1 tıbbi sekreter, 3 teknisyen,2 memur,2 şoför,3 hizmetli1 aşçı, 11 Sağlık Elemanı,). Yine köy ve kasabalardaki 9 sağlık evinde de birer ebe veya hemşire tarafından temel sağlık hizmetleri yürütülmektedir. 70 yataklı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinde ise; röntgen ve biyokimya laboratuarı, 2 ameliyat salonu, 1 doğum salonu, 11 diyaliz makinesine sahip diyaliz ünitesi mevcuttur. Acil servis polikliniğinde 8 müşahede yatağı bulunmaktadır. 112 Acil Servis hizmeti hastane bünyesinde yürütülmektedir.

7 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ) SOSYAL VE EKONOMİK YAPI (TARIM VE HAYVANCILIK) D D Çay yetiştiricilerine ait çay bahçeleri, kamuya ait bir devlet kuruluşu olan Çay-Kur tarafından alan(m2) olarak tespit edilerek mevcut bahçeler müstahsiller adına ruhsatlandırılmıştır. Bu anlamda İlçemizde; - Çay- Kur’dan ruhsatlı toplam müstahsil sayısı = 20,016 kişi, - Çay-Kur tarafından ruhsatlı toplam çay bahçesi alanı = 82.166.217-dekar dır. 2012 Yılı Mayıs Haziran sezonunda, ilçemizdeki Çay-kur’a ait 5 fabrika tarafından toplam 25.526.073 Ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında ilçede faaliyet gösteren özel sektöre ait 9 adet çay fabrikası tarafından da aynı dönemde 8.459.207 Ton yaş çay alınmıştır. 1996 yılında başlayan kivicilik, bugün toplamda 520 dekar civarındadır. Yıllık ortalama 750 Ton kivi yetiştirildiği tahmin edilmektedir. İlçe genelinde ortalama 13.000 civarında arı kolonisi mevcut olup bunun 800 adedi yuvarlak kara kovan niteliğindedir. Diğer koloni varlığı fenni kovanlardan ibarettir. İlçemizde ticari anlamda deniz balık avcılığı da yapılmaktadır. İlçe sahilinde Limanköy, Büyükcaferpaşa, Çayeli Liman ve Taşhane olmak üzere 4 adet çekek yeri ve balıkçı barınağı mevcuttur.Yıllık 15.000 ton hamsi olmak üzere, mezgit, istavrit, palamut ve sargan gibi diğer çeşitler de, yıllık olarak ortalama 100 ton civarında istihsal edilmektedir. İlçe tarım müdürlüğünde ilçe müdürüyle birlikte 4 veteriner hekim,4 ziraat mühendisi 1 balıkçılık teknolojisi mühendisi,ve 4 tarım işçisi görev yapmaktadır.

8 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ) SOSYAL VE EKONOMİK YAPI (TİCARET ve SANAYİ) D D İlçemizde sanayi, ağırlıklı olarak çay sanayine dayalıdır. Bu kapsamda Çay-kur’a ait 5 adet, özel sektöre ait 9 çay fabrikası faaliyettedir. Bu fabrikalarda 298 daimi, 1149 geçici personel çalışmaktadır. 1995 yılında faaliyete geçen İlçemiz Küçük Sanayi Sitesinde toplam 120 işyeri bulunmakta, bu iş yerlerinde yaklaşık 300 esnaf ve sanatkar çalışmaktadır. İlçe Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 610, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 997, Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı 836 üye bulunmaktadır. 2012 Haziran ayı sonu itibariyle ilçe genelinde 2570’i Gelir Ve Kurumlar Vergisi,6625’si de Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi olmak üzere toplam 9195 vergi mükellefi bulunmaktadır.Yıl içerisinde tahakkuk eden vergi miktarı 68.777.315,78 TL,tahsilat miktarı ise 50.415.038,80 TL olmuştur (%73,03) İlçede 7 banka şubesi (Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Akbank,Yapı Kredi,Garanti, Denizbank) bulunmaktadır.

9 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ) SOSYAL VE EKONOMİK YAPI (TİCARET ve SANAYİ) D D ÇAYKUR’A AİT FABRİKALAR Fabrika Adı Personel Sayısı Müstahsil SayısıÇay Bahçesi Alanı/m2 2012 Yılı (Mayıs Haziran) Yaş Çay Mubayaası / kg DaimiGeçici Büyükköy 35148216211.186.8093.555.654 Musadağı40130283212.414.2843.761.245 Çayeli38224574522.705.5716.710.694 Sabuncular58167518118.626.8566.154.203 Aşıklar561594.09617.232.6975.344.277 TOPLAM22782820.01682.166.21725.526.073

10 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ) SOSYAL VE EKONOMİK YAPI (TİCARET ve SANAYİ) D D ÖZEL SEKTÖRE AİT ÇAY FABRİKALARI Fabrika Adı Personel Sayısı DaimiGeçici Okumuş Çay 35158 Şirin Çay Kapalı Ufuk Çay 219 Abanoz Çay Kapalı Çaycılar Çay 1161 Morgil Çay Kapalı Saruhan Çay 412 Çaykan Çay Kapalı Zinde Çay Kapalı Kapris Çay Kapalı Ezo Çay 115 Neşe Çay 1014 Kaçkar Çay 525 Demirhisar Çay 37 Kibaroğlu Çay 010 TOPLAM 71321

11 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ) SOSYAL VE EKONOMİK YAPI (TİCARET ve SANAYİ) D D ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ (ÇBİ) İlçemizin en önemli sanayi kuruluşu, Madenli Beldesinde faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleridir. 7 Temmuz 1983 tarihinde Türk ve yabancı sermaye ortaklığı olarak kurulmuş bir madencilik şirketidir. (Eti Maden İşletmeleri genel müdürlüğü % 45, İnmet Mining Co. % 49 Kanada, Gama % 6). Şirket ortaklarından İnmet, 2001 yılında Gama’nın % 6 hissesini satın almış, akabinde özelleştirme kapsamında 2004 yılında devlete ait % 45 payı 49.750.000 ABD doları bedelle satın almıştır. Bugün şirketin % 100 hissesi Kanada’da (Toronto) yerleşik İnmet Mining firmasına aittir. 1983-1991 yılları arasında arama, araştırma, test ve fizibilite çalışmaları devam etmiş, 1992 yılında yatırımlara başlanıp 1994 Ağustos ayında üretime geçilmiştir. Madendeki ham cevher yaklaşık olarak ortalama % 4 Bakır ve % 6 Çinko içermektedir. İşletme tesisleri, 18 hektar alan üzerine kurulu olup şirketin işlettiği maden işletme ruhsat sahası 134 hektardır. İşletmede yılda 1 milyon ton cevher üretme ve işletme kapasiteyle, ortalama 150 bin ton % 25 tenörlü Bakır ve 70 bin ton % 50 tenörlü Çinko konsantresi üretilmektedir. Üretilen Bakır ve Çinko Konsantreleri Rize limanından gemiler vasıtasıyla yurt dışında çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Şirket, yeraltı metal madenciliği sektöründe Türkiye birincisidir. İşletmede toplam çalışan sayısı 496 olup buna ilaveten belirli işlerde 100 civarında müteahhit elemanı istihdam edilmektedir

12 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ASAYIŞ VE GÜVENLİK E E İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde; 1 Subay, 9 Astsubay, 12 Uzman Jandarma Çavuş, 41 Erbaş / Er görev yapmaktadır. Hizmete tahsisli 7 araç bulunmaktadır. Komutanlık binası 1962 yılında yapılmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığının görev alanında 2 belde, 54 köy bulunmaktadır. Sorumluluk bölgesinde 24 kahvehane ve çay ocağı Mevcuttur İlçe Emniyet Müdürlüğünde: 1 Müdür, 2 Amir, 47 Polis Memuru, 1 Çarşı ve mahalle Bekçisi ve 1 Teknisyen Yardımcısı olmak üzere toplam 52 personel mevcuttur. İlçe Emniyet Müdürlüğünde 5 adet hizmete tahsisli araç bulunmaktadır. Hizmet binasının üstünde 6 adet lojman bulunmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü görev sahasında; 34 Kıraathane, 4 otel, 11 Internet cafe ve 2 atari salonu bulunmaktadır.

13 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI (BELEDİYELER) F F ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI:1915 yılında kurulan Çayeli Belediyesinin nüfusu 24.089, mahalle sayısı 17’dir. Belediyede 55 personel görev yapmaktadır. BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1953 yılında kurulan Büyükköy Belediyesinin nüfusu 2.459, mahalle sayısı ise 8’dir. Belediyede 12 personel görev yapmaktadır. MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI : 1973 yılında kurulan Madenli Belediyesinin nüfusu 2.309, mahalle sayısı ise 9’dir. Belediyede 10 personel görev yapmaktadır ADIKURULUŞUNÜFUSU MAHALLE SAYISI PERSONEL DURUMU MEMURİŞÇİ Çayeli Belediyesi 191524.089172134 Büyükköy Belediyesi 19532.4598210 Madenli Belediyesi 19732.309955 BELEDİYELER

14 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI (KÖYLER) F F Kaymakamlığımıza bağlı 54 köy bulunmaktadır. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen stabilize yollarla sağlanmaktadır. İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 800 km olup; bunun 50 km’si asfalt (Karayolları ağı), 160 km’si beton yol, 500 km’si stabilize, geri kalanı ise ham yol niteliğindedir. Köylerimizin 46 tanesinin ilçe merkeziyle bağlantısı asfalt veya beton yollarla,8 tanesinin ise kısmen beton,kısmen stabilize yollarla yapılmaktadır. Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz köylerinde devlet imkanlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin yanında, vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yaptığı tesislerde bulunmaktadır. İlçeye bağlı 54 köyde de içme suyu tesisi bulunmakla birlikte, bir kısmı yetersizdir. Tüm köylerimizin ve bağlılarının elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur. Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli kesintiler dışında, elektrik ve telefon hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır. Köylerin 2 tanesi hariç(Çeşmeli ve Karaağaç kadastro çalışmaları devam etmektedir)geri kalanın tamamının kadastrosu yapılmıştır.

15 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI (KÖYLER) F F

16 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI (KÖYLER) F F

17 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI MAHALLİ İDARELER VE ALTYAPI (KÖYLER) F F

18 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI G G KÖYDES PROJESİ YATIRIMLARI KÖYDES Projesi kapsamında 2007 –2011 yılları arasında ilçemize gönderilen toplam 9.899.772.05 TL ödenekle; yaklaşık 77 Km beton ve asfalt yol, 3 adet köprü, 11 adet menfez ve 248 adet istinat duvarı ile 25 köyün içme suyu tesisleri yapılmıştır 2007 YILI2008 YILI2009 YILI2010 YILI2011 YILITOPLAM MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR(TL) BETON YOL-Km25.782.295.349,555363.299,1011.20714.478,6521.3831.642.199,787.283862.842,9770.6465.878.170.05 ASFALT YOL-Km0.6059.858,061,25105.138,001.40115.365,772.815181.630,000.83389,691.846.898551.683.67 YOL TESFİYESİ-Km00 HAM YOL -Km 00 KÖPRÜ (Adet) 3128.130,0000 3128.130,00 MENFEZ (Adet)525.007,24451.117,0000 222.572,9624191.703,0835290.400.28 DUVAR (Adet) 53282.962,1515190.359,2226170.227,5834377.112,5485912.016,422131.932.677.91 İÇME SUYU TESİSİ(Adet) 6458.902,009190.172,687297.210,00171.415,192101.010,27251.118.710.14 GENEL TOPLAM3.250.209,00900.086,001.297.282,002.294.930,472.157.264,589.899.772.05

19 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI G G KÖYDES PROJESİ YATIRIMLARI KÖYDES Projesi kapsamında 2012 yılları arasında ilçemize gönderilen toplam 2,155,562.00 TL ödenekle; 47 köyün içme suyu tesisleri yapılacaktır. 2012 YILITOPLAM MİKTAR TUTAR (TL) MİKTARTUTAR(TL) İÇME SUYU TESİSİ(Adet)472,155,562.00472,155,562.00 GENEL TOPLAM2,155,562.00

20 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI ÇAYELİNİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI 1- Merkez Atatürk İlköğretim Okulu üniversiteye devredildiğinden söz konusu okulun öğrenci kapasitesine uygun 32 derslikli yeni bir ilköğretim okulu yapılması. 2-1978 yılında yapılmış olan mevcut 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu son derece yetersiz olduğundan en az 1000 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılması. 3- Yeni bir anaokulu yapılması. 4- Mevcut hükümet konağı 1971 yılında yapılmış olup ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Bu nedenle bir kısım resmi daire hükümet konağı dışında bulunmakta, vatandaşa verilen kamu hizmetleri dağınıklık arz ettiğinden yeni bir hükümet konağı yapılması. 5- 1979 Yılında yapılan ve yetersiz olan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerine yeterli büyüklükte yeni bir hizmet binasının yapılması. 6- Bir bölümü İlçe Halk Kütüphanesi olan binanın yıkım kararı olduğu için yeni bir Halk Kütüphanesi binası yapılması. Abdullah AYAZ Çayeli Kaymakamı

21


"ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI BRİFİNGİ 2012. Çayeli, M.Ö.700’lerde Miletoslularca kurulduğu sanılan bir yerleşim yeridir. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus İmparatorluklarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları