Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER HEKİMLİĞİN Eğitim-Öğretimi 21 Şubat 2009-Kayseri prof.dr.tahsin yeşildere İVHO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER HEKİMLİĞİN Eğitim-Öğretimi 21 Şubat 2009-Kayseri prof.dr.tahsin yeşildere İVHO."— Sunum transkripti:

1

2 Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER HEKİMLİĞİN Eğitim-Öğretimi 21 Şubat 2009-Kayseri prof.dr.tahsin yeşildere İVHO Başkanı

3 AB I- Yükseköğretim Sistemlerini Etkileyen Süreçler 1. Artan Yükseköğretim Talebi. Okullaşma Oranının Yükselmesi. Yükseköğretimde Öğrenci Sayısı Artışı 1990-96 (%) İngiltere 81, İsveç 41, Norveç 39, Portekiz 144, Fransa 32 İngiltere 81, İsveç 41, Norveç 39, Portekiz 144, Fransa 32 1995 – 2002 Artışı 6 OECD ülkesinde %50, 8 ülkede %20 1995 – 2002 Artışı 6 OECD ülkesinde %50, 8 ülkede %20 Yükseköğretimde Okullaşma Oranı %70 (İsveç, Finlandiya, Polonya, Avustralya). 2 Teknolojik İlerleme. İşgücünün Niteliğinde Yükselme. İşgücünün Niteliğinde Yükselme. 3. Uzmanlık Konularının Artması. Bilimsel Bilginin Genişlemesi. Bilimsel Bilginin Genişlemesi. Yayın Sayısının Artması. Yayın Sayısının Artması. 4. Giderlerin Yükselişi. Kaynak Gereksiniminin Artışı. Kaynak Gereksiniminin Artışı. 5. Küreselleşmenin Sosyal Harcamalara Baskısı 6. Finansman Modeline Etki. Endüstriden Kaynak Arayışı Katılım Payı Arayışı. Katılım Payı Arayışı. 7. Piyasanın Gereksinimleri Önem Kazanıyor.Küresel Rekabet Baskısı. Ekonominin Üniversiteden Beklentileri. Mesleki Eğitime Ağırlık. 8. Araştırmalarda Üniversiteden Endüstriye Kayma 9. Üniversite – Endüstri İşbirliğinin Artışı. Ekonomik Bağımlılık Sorunu

4 II-Uluslararasılaşma 1.Yabancı Öğrenci Sayısının Artışı 2. Değişim Programları 3. Uluslararasılaşan Yükseköğretim “Piyasası 4. İngilizce Programların Yaygınlaşması 5. Avrupa Yükseköğretim Alanı Nedenleri Nedenleri Bologna Süreci (4 ülkeden 40 ülkeye) Bologna Süreci (4 ülkeden 40 ülkeye) Diplomaların Karşılaştırılabilir Olması Diplomaların Karşılaştırılabilir Olması Yükseköğretim Sistemlerinin Uyumlaştırılması Yükseköğretim Sistemlerinin Uyumlaştırılması Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredi Transfer Sistemi (ECTS) İki Aşamalı Sistem ( Bachelor, Master) İki Aşamalı Sistem ( Bachelor, Master) Öğrenci Değişiminin Desteklenmesi (ERASMUS) Öğrenci Değişiminin Desteklenmesi (ERASMUS) 6. Avrupa Araştırma Alanı Ortak Araştırma Programları Ortak Araştırma Programları Araştırma Değişiminin Desteklenmesi Araştırma Değişiminin Desteklenmesi AB Çerçeve Programları (7. Çerçeve Programı, 2007-2010, 40 milyar €) AB Çerçeve Programları (7. Çerçeve Programı, 2007-2010, 40 milyar €)

5 III-Kurumsal Yapıda Değişim 1. Hukuksal Yapı, Ortaklıklar, Teknoparklar. 2. Rekabetin Artışı (Kurum İçi – Kurum Dışı) 3. Rekabetin Ön Koşulları, Esneklik + Farklılaşma 4. Kurum Kimliği -Odaklaşma, Profil Oluşturma, Tanıtım, Pazarlama 5. Mali Özerklik 6. Kaynak Yaratma Çabalarında Artış 7. Kaynak Tahsisinde Yenilikler (Global Bütçe) (Global Bütçe) Birkaç yıllık bütçe Birkaç yıllık bütçe Performansa göre bütçe (HEFCE) Performansa göre bütçe (HEFCE) Formüle göre tahsis Formüle göre tahsis 8. Hesap Verebilirlik ve Saydamlık 9. Kalite Ölçme-Kalite Geliştirme Öz Değerlendirme – Dış Değerlendirme Öz Değerlendirme – Dış Değerlendirme 10. Performans Göstergeleri a. Araştırma – Yayın a. Araştırma – Yayın b. Öğretim b. Öğretim 11. Akreditasyon

6 IV_Genel Değerlendirme -Program-Bölüm -Kurum (EUA) -Fonksiyon (Öğretim, Araştırma, Kütüphane, IT) -Değerlendirme-Derecelendirme-Sıralama-Akreditasyon -Göstergeler (Input, Output, Process) -Araştırma Değerlendirmesi (ulusal,uluslar arası -Araştırma Değerlendirmesi (ulusal,uluslar arası v.d.) -Öğretimin Değerlendirilmesi

7 IV-Genel Değerlendirme -Üniversite üzerinde bir dış gündemin baskısı var. -Üniversitelerin ekonomik ve sosyal gereksinimler doğrultusunda çalışması isteniyor. -Piyasa baskısı ekonomik etkinlik istiyor. -Akademik özgürlük ve özerklik aşınıyor. -Getirisi olan faaliyetlere kayma -Ölçülebilir faaliyetlere kayma ve sayıları yükseltme çabası -Değerlendirme ve denetleme üniversiteyi değiştiriyor, dönüştürüyor. -Üniversitenin misyonu, rolü ne? “Girişimci üniversite?” -Toplumsal ilerlemenin öncüsü üniversite? Neler korunmalı? - Akademik özgürlük, özerklik. - Eleştiri gücü ve cesareti

8 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİM - ÖĞRETİM-EĞİTİMİ- Değişimi-Yetkinlik VETERİNER HEKİM - ÖĞRETİM-EĞİTİMİ- Değişimi-Yetkinlik TVHB -VETERİNER HEKİM ODALARI MEVZUAT-AB HAYVANCILIK POLİTİKALARI VETERİNER HEKİMLİK VETERİNER HEKİMLİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLAÇ-AŞI-BİYOLOJİK MAD. YEREL YÖNETİMLER Veteriner Halk Sağlığı KANATLI -- YEM -- GIDA SEKTÖRÜ Veteriner hekim- UZMANLAŞMA ÖZEL SEKTÖR Yetkin-akredite,branşlaşma Diğer kamu sektörü - -- - ANİMAL WELFARE Diğer kamu sektörü - -- - ANİMAL WELFARE AKREDİTASYO N DEĞİŞİM

9 Hayvansal Üretiminin, Türkiye ve Bölge Üretimi ile Karşılaştırılması (1998-2004) Setbir2004 DİE 2006 YumBir BESD BİR 2007 19982007 Büyükbaş Hayvan (Adet)11.207.00010 069 000 Küçükbaş Hayvan (Adet)37.492.00025 201 000 Kümes Hayvanları (Adet) 344.819.845 Kıl Keçisi Kovan Sayısı (Adet) 6 379 000 4.199.351 4.400.000 Süt (ton)11.970.53110 677 494 Et (ton)532.504 834.649 Deri (Adet)12.447.592 Yapağı (ton)44.368 Kıl (ton)2.9812715 Tiftik (ton)608304 Beyaz Et (ton)487.4881 100.000 Yumurta (Adet)9.192.000.000(2004) 11.733.572.200 Bal (ton) _________________________ Kişi başı et(beyaz + Kırmızı 67.490 _________________ 25. 77 73 929

10 Veteriner Hekim Eğitim-Öğretimi Fakülte Öğretim El. Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci/Öğr. Ele. Oranı Fakülte Öğretim El. Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci/Öğr. Ele. Oranı Adnan Menderes 51217 8,34 Afyon Kocatepe22 22011,57 Akdeniz2819117,36 Ankara 162933 8,11 Atatürk 2675 5,35 Dicle1314924,83 Erciyes3819213,71 Fırat 114654 9,76 Harran26105 6,56 Istanbul 13395510,97 Kafkas5045512,63 Kırıkkale 37121 7,56 Mustafa Kemal 34 94 5,22 Selçuk99744 9,07 Uludağ 118544 8,77 Yüzüncü Yıl 73542 9,18 Ondokuz Mayıs ---- --. Marmara ve Gazi Üniv.Çorum Vet.Fak. Henüz faaliyete geçmedi Toplam.(7706 öğ.) Kaynak:Türk Vet.Hek.Kur mezun sayısı 1076 (kız167 erk.909) 2008 de Toplam okuyan: 9249(kız 1560 erk.7689) kay. ÖSYM Kaynak:Türk Vet.Hek.Kur mezun sayısı 1076 (kız167 erk.909) 2008 de Toplam okuyan: 9249(kız 1560 erk.7689) kay. ÖSYM

11 : Veteriner Fakültelerinde Bulunan Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (2006) Fakülte ProfesörDoçen t Yrd. Doç.Dr. Araş. Gör. Öğren ci Öğrenci / Öğrt. Üyesi Sayısı Adnan Menderes 1612235192905.68 Afyon Kocatepe511352263136.13 Ankara8720314259318.46 Atatürk *24173152289.91 Dicle22128817711.06 Erciyes9721452657.16 Fırat41211724216768.55 Harran210131261646.56 İstanbul4338734137758.80 Kafkas15292518144466.65 Kırıkkale*31098171637.40 M. Akif Ersoy *26142923210.5 Mustafa Kemal * 29202111745.61 Ondokuz Mayıs5532-983 **1.97 Selçuk4927135166837.67 Uludağ34231117515968.76 Yüzüncü Yıl2118273176239.43 Toplam331259298 + 117 1 2766807 * Bütün sınıflarında öğrenci bulunmamaktadır. ** 1., 2. ve 3. sınıflar mevcut  Öğrenci /Öğretim Üyesi oranı EAEVE ‘nin öngördüğü standartlara göre yapılmıştır.

12 ÖSS Sonuçlarına göre veteriner fakültelerine kabul edilen öğrencilerin %'lik dilimleri. Üniversite 1997 Yılı %'lik dilim 2000 yılı %'lik dilim En Küçük Puan Adnan Menderes Adnan Menderes 4342.6172.414 Afyon, Kocatepe -49.1168.805 Akdeniz 5044.3171.459 Ankara 3335.0177.283 Atatürk -52.5167.079 Dicle 5549.9 168. 398 Erciyes 4545.4170.807 Fırat 6254.7165.966 Harran 6052.3167.153 İstanbul 4238.2175.189 Kafkas 6560.4163.320 Kırıkkale -47.1169,895 Mustafa Kemal -50.8167.903 Selçuk 4647.2169.852 Uludağ 3940.1173.986 Yüzüncü Yıl Yüzüncü Yıl 6356.1 165 312 Yüzüncü Yıl (2. Eğitim) 63.2162.060

13 TABLO I :Türkiye’de Eğitim – Öğretim Yapan Veteriner Fakülteleri ve Mezun Sayıları ÜNİVERSİTE BULUNDUĞU İLKURULUŞ YILIMEZUN SAYISI Adnan MenderesAydın1993216 Ankara *Ankara18427170 AtatürkErzurum199733 DicleDiyarbakır1993171 ErciyesKayseri1995145 FıratElazığ19703035 HarranŞanlıurfa1995123 İstanbul 19724200 KafkasKars1985687 Kırıkkale 199578 KocatepeAfyon1997164 Mehmet Akif ErsoyBurdur1996187 Mustafa KemalHatay199558 Ondokuz MayısSamsun2003- SelçukKonya19821730 UludağBursa19781951 Yüzüncü YılVan1982984 Toplam20.932 *2005 – 2006 Eğitim – Öğretim yılı sonundaki mezunlar dahildir.

14 ÖSS Sonuçlarına göre Veteriner Fakültelerine Kabul Edilen Öğrencilerin %’ lik Dilimleri 2000 yılı Verileri 2005 yılı Verileri2006 yılı ÜNİVERSİTE%’lik dilim En Düşük Puan%’lik dilimEn Düşük Puan Adnan Menderes42.6172.41426.29309.608271.031 Afyon Kocatepe49.1168.80529.37305.359265.774 Ankara35.0177.28322.22315.604279.510 Atatürk52.5167.07930.93303.293265.098 Dicle49.9168.39831.45302.638266.040 Erciyes45.4170.80728.80306.125266.859 Fırat54.7165.96633.37300.223262.192 Harran52.3167.15332.80300.909262.067 İstanbul38.2175.18923.63313.442276.592 Kafkas60.4163.32036.45296.461257.768 Kırıkkale47.1169.89528.87306.038265.747 M. Akif Ersoy44.3171.45927.32308.148267.738 Mustafa Kemal50.8167.90330.01304.513265.644 Selçuk47.2169.85227.95307.294267.738 Uludağ40.1173.98625.11311.329273.771 Yüzüncü Yıl56.1165.31234.44298.891260.075 Yüzüncü Yıl (2. Eğt.)63.2162.06039.49293.002257.768 Ondokuz Mayıs26.38309.487269.502

15 Puan Durumları 2006 yılı2007 yılı ÜNİVERSİTEEn Düşük Puan Adnan Menderes271.031299.892 Afyon Kocatepe265.774294.275 Ankara279.510306.013 Atatürk265.098292.480 Dicle266.040292.73 Erciyes266.859295.218 Fırat262.192290.00 Harran262.067288.946 İstanbul276.592304.366 Kafkas257.768285.055 Kırıkkale265.747293.092 M. Akif Ersoy267.738295.975 Mustafa Kemal265.644293.052 Selçuk267.738295.286 Uludağ273.771302.216 Yüzüncü Yıl260.075287.615 Yüzüncü Yıl (2. Eğt.)257.768283.424 Ondokuz Mayıs269.502297.126 “ÖSS Başvuru Kitapçığı”

16 Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi 1Temel Bilimler Bölümü2 Klinik Bilimleri Böl.3 Klinik Öncesi Bilimler Anatomi Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim D Anatomi Anabilim DalıBiyokimya Anabilim DalıHistoloji Embriyoloji nabilim DalıFizyoloji Anabilim DalıVeteriner Hekimliği arihi ve Deontoloji Anabilim D 4 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Bioistatistik Anabilim Dalı Genetik Anabilim Dalı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Bioistatistik Anabilim DalıGenetik Anabilim DalıHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim DalıHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim DalıZootekni Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalıİç Hastalıkları Anabilim DalıDölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim DalıDoğum ve Jinekoloji Anabilim Dalıİç Hastalıkları Anabilim DalıDölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 5 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Patoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim DalıParazitoloji Anabilim DalıPatoloji Anabilim DalıViroloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim DalıFarmakoloji ve Toksikoloji Anabilim DalıParazitoloji Anabilim DalıPatoloji Anabilim DalıViroloji Anabilim Dalı

17 İstanbul Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü. ANATOMİ ANABİLİM DALI HİSTOLOJİ ve EMBRİOLOJİ ANABİLİM DALI FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2. Veteriner Hekimliği Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü. CERRAHİ ANABİLİM DALI CERRAHİ ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI BESİN HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ ANABİLİM DALI MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖLERME ve SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI VİROLOJİ ANABİLİM DALI 3. Veteriner Hekimliği Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü HAYVAN BESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

18 School of Clinical Veterinary Sciences School of Medical Sciences Departments AnatomyAnatomy Biochemistry Cellular & Molecular Medicine Pharmacology PhysiologyBiochemistryCellular & Molecular Medicine PharmacologyPhysiology Clinical Veterinary Sciences BRISTOL FACULTY OF MEDICAL AND VETERINARY SCIENCES (UK da 6 veteriner fakültesi vardı 5 e düşürüldü)

19 MedicineMedicine teaching (BSc Vet. Pathogenesis - Levels 1 & 2) PharmacologyPharmacology teaching (BVSc) PhysiologyPhysiology teaching (BVSc) AnatomyAnatomy teaching (BVSc | BSc Equine Science) BiochemistryBiochemistry teaching (BVSc) Biological SciencesBiological Sciences teaching (BVSc - Parasitology & Environmental Sci) Clinical Veterinary ScienceClinical Veterinary Science teaching (BVSc | BSc VNPA | BSc Vet. Pathogenesis [Level 3]| MSc Meat Sci & Tech.) Cellular & Molecular The following departments have teaching responsibilities in Veterinary Science and related programmes:

20 Clinical Veterinary Science Companion Animal Studies Companion Animal Studies Small Animal Practice Small Animal Practice Equine Practice Equine Practice Farm Animal “Science Farm Animal “SciencePreclinical Animal Management Animal Management Animal Health and Husbandry Animal Health and Husbandry Clinical Clinical Farm Animal Science Farm Animal Science Reproduction Reproduction Veterinary Pathology, Infection & Immunity Veterinary Pathology, Infection & Immunity

21 The Faculty of Veterinary Science at the University of Liverpool is organized into three main Departments: Departments Departments Veterinary Preclinical ScienceVeterinary Preclinical Science including Anatomy, Physiology, Cell Biology & Pharmacology Veterinary Preclinical Science Veterinary PathologyVeterinary Pathology including Pathology and Microbiology Veterinary Pathology Veterinary Clinical Science Veterinary Clinical Science including Divisions: Veterinary Clinical Science –Livestock Health and Welfare Livestock Health and WelfareLivestock Health and Welfare –Equine Equine –Small Animal Small AnimalSmall Animal –Animal Husbandry Animal HusbandryAnimal Husbandry

22 University of Utrecht -Faculty of Veterinary MedicineFaculty of Veterinary Medicine -Department of Farm Animal Health - Department of Equine Sciences - Department of Clinical Sciences of Companion Animals - Department of Animals, Science and Society Ethology and Welfare Ethology and Welfare Human-Animal Relationships (there is a job position for this chair at present) Laboratory Animal Science Netherlands Centre Alternatives to Animal Use -Department of Infectious Diseases and Immunology Molecular Infectiology Infection Biology Immunology Virology Clinical Infectiology Teaching Section Diagnostic Centre Clinical Research Administration and support Contactinformation -Department of Pathobiology -Department of Biochemistry and Cell Biology -Department of Public Health and Food SafetyDepartment of Public Health and Food Safety

23 Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht Additional data: Patient care - the Academic Animal Hospital Number of visits, per year and per species 1994 1996 1998 1994 1996 1998 Goat 246 255 305 Dog 12,922 12,783 12,286 Cat 1,992 2,112 1,964 Horse/Pony 7,313 6,650 6,794 Cow 12,864 12,222 10,514 Sheep 873 825 848 Pig 1,654 1,998 2,200 Other 1,150 1,129 1,250 Total 39,014 37,974 36,161

24 Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina (İtalya’da 12 veteriner fakültesi var) Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzione Animale Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata Istologia ed Embriologia Generale e Speciale Veterinaria Anatomia TopograficaBiologia dei Vertebrati di Interesse Medico VeterinarioAnatomia degli Animali Domestici Anatomia Topografica Veterinaria Biologia applicata Anatomia aviare Dipartimento di Chirurgia, Fisiopatologia e Clinica della Riproduzione degli Animali Domestici (Ostetricia Veterinaria--- Patologia della Riproduzione e Fecondazione Artificiale----Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria) Sezione di Riproduzione Animale (Ostetricia Veterinaria--- Patologia della Riproduzione e Fecondazione Artificiale----Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria) Sezione di Chirurgia, Anestesia e Rianimazione Veterinaria) Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Terapia Medica Veterinaria- Ematologia Clinica Comparata-Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia- Patologia degli Animali da Compagnia- Semeiotica Medica Veterinaria---Terapia Medica Veterinaria -Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia-- Diagnostica per Immagine ed Endoscopia Medica Veterinaria Patologia Nutrizionale e Metabolica Veterinaria Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Terapia Medica Veterinaria- Ematologia Clinica Comparata-Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia- Patologia degli Animali da Compagnia- Semeiotica Medica Veterinaria---Terapia Medica Veterinaria -Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia-- Diagnostica per Immagine ed Endoscopia Medica Veterinaria Patologia Nutrizionale e Metabolica Veterinaria

25 College of Veterinary Medicine Michigan State University (ABD de 25 veteriner fakültesi var) Academic Departments Large Animal Clinical Sciences Microbiology and Molecular Genetics Pathobiology and Diagnostic Investigation Pharmacology and Toxicology Physiology Small Animal Clinical Sciences Veterinary Technology Program Large Animal Clinical Sciences Microbiology and Molecular Genetics Pathobiology and Diagnostic Investigation Pharmacology and Toxicology Physiology Small Animal Clinical Sciences Veterinary Technology ProgramLarge Animal Clinical Sciences Microbiology and Molecular Genetics Pathobiology and Diagnostic Investigation Pharmacology and ToxicologyPhysiology Small Animal Clinical SciencesVeterinary Technology ProgramLarge Animal Clinical Sciences Microbiology and Molecular Genetics Pathobiology and Diagnostic Investigation Pharmacology and ToxicologyPhysiology Small Animal Clinical SciencesVeterinary Technology Program

26 California Davis School of Veterinary Medicine Faculty by Department Academic Departments VM: Anatomy, Physiology, & Cell Biology VM: Medicine & Epidemiology VM: Anatomy, Physiology, & Cell Biology VM: Medicine & EpidemiologyVM: Anatomy, Physiology, & Cell Biology VM: Medicine & EpidemiologyVM: Anatomy, Physiology, & Cell Biology VM: Medicine & Epidemiology VM: Molecular Biosciences VM: Molecular BiosciencesVM: Molecular BiosciencesVM: Molecular Biosciences VM: Pathology, Microbiology & Immunology VM: Population Health & Reproduction VM: Population Health & Reproduction VM: Surgical & Radiological Sciences VM: Surgical & Radiological Sciences Research Departments & Other Units Research Departments & Other Units Animal Resource Services Animal Resource Services California Animal Health & Food Safety Laboratory System (CAHFSCalifornia Animal Health & Food Safety Laboratory System (CAHFS) California Animal Health & Food Safety Laboratory System (CAHFS California Regional Primate Research Center Center For Comparative Medicine Center For Comparative Medicine Center for Equine Health Veterinary Genetics Laboratory Veterinary Genetics Laboratory Veterinary Medical Teaching & Research Center Veterinary Medical Teaching & Research Center Veterinary Medical Teaching Hospital Veterinary Medical Teaching Hospital Wildlife Health Center Wildlife Health Center

27 Yasalardan kaynaklanan olumsuzluklar, Fakülte sayısının fazlalığı, Teknik altyapı ve donanım eksikliği, Mali ve idari destek yetersizliği, Fakülteler arasında eğitim birliğinin sağlanamaması, Teknolojinin yeterince kullanılamaması, Fakülte ve öğrenci sayıları ile mezun olacak veteriner hekimlerin istihdamı konusunda planlama ve eşgüdüm bulunmaması, Kaynak:2.Türk Vet.Hek.Kur. Eğitim ve Öğretim Sorunları

28 Öğretim kadrosunun nicel ve nitel yetersizliği, Öğrenci sayısının fazlalığı ve niteliğinin yetersizliği, Ülkenin hayvancılık ve veteriner hizmetleri koşulları göz önüne alındığında eğitim öğretim planlamasının yeterli olmaması, Müfredatın güncel olmaması, AB Ülkeleri ile uyumsuzluğu Ders programlarının yoğunluğu, teorik ders fazlalığı Uygulamalarda öğrencilere yeterince beceri kazandırılamaması, Staj sürelerinin kısalığı, Kitap vb. doküman eksikliği. Kaynak:2.Türk Vet.Hek.Kur.

29 Veteriner Hekimlik Eğitiminde Değişim Gerekçeleri 1970 li yıllardan günümüze hayvana-probleme-yeterliğe dayalı Vet.Hek.eğitimi süreci ile moleküler,klinik ve mesleki toplumsal bakış açısı değişime başlamıştır.Daha sonra Anabilim dalı-disipline dayalı eğitim sınırları kaldırılmış Temel Vet.Hek.Bilimleri ve Klinik Bilimleri arasında entegrasyonun sağlandığı organ-sisteme dayalı Vet.Hek. Eğitimine geçilmiş ve eğitimde kendi kendine öğrenme ve problem çözme yetkisi kazandırma konuları üzerinde durulmuştur.1971 den sonra çoğu Vet.Fakültesinde,bilginin daha iyi kullanımını sağladığı,aktif öğrenci katılımını ve klinik karar vermede yeterliliği arttırdığı öne sürülen probleme dayalı eğitime geçilmiştir. Eğitimin Stratejisi ve Yöntemleri Probleme dayalı Eğitim Hayvana dayalı eğitim Aktif Eğitim Öğrenci Merkezli Eğitim Yeterliğe dayalı eğitim-Veteriner hekimlik eğitiminde bilgi yükünün öğrenci kapasitesini aşması- bilim dalları arasında ilişkilendirme yokluğu Kürteselleşmenin etkileri-ulusal sınırların aşılması(araştırma-değişim programları-diploma tanınırlılığı,uluslararasılaşma ) Standartların genişlemesi-uluslararasılaşması Uzmanlık alanları-sertifikalaşma-yeterlilik-akreditasyon Finansman sorunları- Vet. Sağlık hizmet maliyet artışı-iyi hizmet-Uluslar arası sözleşmeler- Hayvancılık işletmelerinin bilimsel çalışma yükselişi Biyomedikal bilimlerde bilgi teknolojisi ve biyoteknolojide hızlı ilerlemeler(sosyal-hayvan hakları,etik değerler-yasal zorlamalar,maliyet artışları-Veteriner hekimi tehdit eden unsurlar- toplumsal yarar ve eşitlik ilkelerini koruma

30 Fakülte sayıları azaltılmalı veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılmalıdır.  Gelişmiş fakültelerdeki kontenjan 60 öğrenciye düşürülmeli ve bu fakülteler araştırma ve lisansüstü eğitime yönlendirilmelidir.  Yeni kurulmuş veya gelişimini tamamlayamamış fakültelere merkezi planlama ile öğretim üyesi desteği sağlanmalı ve daha çok lisans eğitimi görevi verilmelidir. Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

31 Fakülte kliniklerine gelen hayvan sayısı ve çeşidi arttırılmalıdır. Çiftlik, şehir içi ve kırsal kesimde istasyoner klinik, gezici klinik gibi uygulama alanları ile uygulama laboratuvarları oluşturulmalıdır. Staj süreleri uzatılmalıdır. Uygulamalı bilim dallarında öğrencilerin beceri kazanmalarına önem verilmesi ve olabildiğince uygulama sırasında teorik bilginin verilmesi, interaktif eğitime yönelinmesi hedef tutulmalıdır. Fakültelerdeki öğrenci sayıları kaliteli eğitim verilebilecek düzeyde tutulmalıdır. Fakültelerarası ortak ders kitapları yapılmalıdır.

32 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğretim üye ve yardımcıları özellikle eğitim konusunda yetiştirilmeli, atamalarda nitelik- liyakat ön plana çıkmalıdır. Eğitime yardımcı kaynaklar yönünden fakülte kütüphaneleri yerli ve yabancı kitap yönünden zenginleştirilmeli, öğrencilere açık internet kafeleri kurulmalı ve on-line bilimsel dergilere yıllık abone yolu ile evrensel bilginin tamamlanması ivedilikle sağlanmalıdır. Öğrenci barınma, eğitim ve diğer giderleri için burs, kredi gibi maddi imkanlar arttırılmalıdır.

33 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fiziki alt yapı ve öğretim elemanı ve teknik personel sorunu çözülmelidir. Fakültelerde her akademik derecedeki öğretim üyesi kadro sayıları kabul edilebilir düzeyde ve oranlı olmalıdır. Uygulamalı eğitim-öğretime ağırlık verilmelidir. Uygulamalı çiftlik kurulmalı- üretim ile dönersermaye geliştirilmeli-Örnek ahır modelleri ve çiftçi eğitimlerine gidilmeli Akreditasyona önem verilmeli Ulusal bağımsız VEDEK (Vet. Fak.Eğitim Denetim kurulu- bağımsız ) kurulmalı

34 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yeni kurulan fakültelere her ana bilim dalında en az bir öğretim üyesi oluncaya kadar veya 5 yıl süreyle öğrenci alınmamalı, fakülteler belli alanlarda uzmanlaşmalı, öğrenim süresi tartışılmalı, haftalık ders yükü uluslar arası ölçütlerde olmalı ve dersler geleneksel yöntemler yerine çağdaş yöntemlerle sunulmalıdır. 6343 sayılı yasa değişikliği ile mezunlar için çalışma alanlarına göre board sınavları getirilmeli,yetkilendirme,akredite belgeleri verilme yöntemleri geliştirilmeli ve bu eğitim-kredilendirme sonrası hekimlik ünvanı verilmeli,Sürekli meslek içi eğitim- kredilendirme sistemi getirilmeli,malpractis yasası çıkarılmalı, İzlenebilirlik ilkelerini her fakülte uygulamalı Fakültelerde performans ölçümleri yapılmalı ve açıklanmalı

35 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Veteriner Hekimlik Eğitiminin yaşam boyu öğrenmeyi özendirmesi-Yaşam boyu Eğitim Temel Bilimler,Klinik Bilimleri ve hatta sosyal bilimler arasında entegrasyon-Yabancı dil eğitimi Erken dönemde değişik hasta hayvan ile temas Yeniden yapılandırılarak hayvan sağlığının biyolojik,toplumsal,sosyal ve ekonomik bileşenlerini birlikte içermesi Tüm veteriner hekimler için temel yeterlikler;profesyonalizm,sosyal bilimler,hayvan sağlığı ve hayvancılık ekonomisi,Veteriner Hekimlik hizmetleri ve bilginin yöntemi –uygulanması,çevre bilinci,hayvanın refahı,topluma dayalı Vet.Hekimlik hizmetleri Evrensel tanımlanan minimum mesleki yeterliği geliştirme,ölçme,değerlendirmenin öğrenme ile ilişkilendirilmesi Kendi Kendine Öğrenme stratejileri; Probleme Dayalı Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenme Buluş Yolu ile Öğrenme, Buluş Yolu ile Öğrenme, Göreve dayalı(Task-based) Öğrenme, Göreve dayalı(Task-based) Öğrenme, Deneyerek ve tartışarak Öğrenme, Deneyerek ve tartışarak Öğrenme, Küçük Guruplarda,kendi kendine öğrenme, Küçük Guruplarda,kendi kendine öğrenme, Projeye dayalı Öğrenme, Projeye dayalı Öğrenme, Akran Değerlendirmesi(peer evaluation) Akran Değerlendirmesi(peer evaluation) Eğiticilerin Eğitimi;Öğrenmeyi kolaylaştırıcılık,Öğretim elemanlarını geliştirme,yeni eğitim stratejileri,problem çözmeyi öğretebilecek,hipotez oluşturma,analiz,sentez,ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi,bilgiye nasıl ulaşılacağını göstermek,kişiler arası iletişimi sağlamak,farkındalık yaratmak,Ekip çalışmasının önemini kavratmak

36 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Veteriner fakülteleri Mezunları için Yeterliklerinin belirlenmesi(TVHB bünyesinde “Veteriner Hekimlik Eğitimi Sonrası –Yetkinlik ve Akreditasyon Komitesi” )kurulması. Görevi ; 1-Hasta hayvan bakımı(Klinik karar verme dahil), 1-Hasta hayvan bakımı(Klinik karar verme dahil), 2-Veteriner Hekimlik Bilgisi; temel vet.hek.bilgisi,klinik bilgisi-becerileri 2-Veteriner Hekimlik Bilgisi; temel vet.hek.bilgisi,klinik bilgisi-becerileri 3-uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme(bilginin yönetimi dahil), 3-uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme(bilginin yönetimi dahil), 4-Hasta hayvan –hasta hayvan sahibi ve toplumsal iletişim becerileri, 4-Hasta hayvan –hasta hayvan sahibi ve toplumsal iletişim becerileri, 5-Profesyonalizm,bilginin yönetilmesi,kritik düşünme ve araştırma 5-Profesyonalizm,bilginin yönetilmesi,kritik düşünme ve araştırma 6-Veteriner Hekimlik Hizmetlerine dayalı uygulama(hayvan sağlığı ekonomisi,hayvancılık ekonomisi ve ekip çalışması dahil) 6-Veteriner Hekimlik Hizmetlerine dayalı uygulama(hayvan sağlığı ekonomisi,hayvancılık ekonomisi ve ekip çalışması dahil) Ayrıca bu görevlere ilave olarak; Ayrıca bu görevlere ilave olarak; 1-Minimum öğrenim çıktı değerleri;Tutum,davranış ve etik değerler, 1-Minimum öğrenim çıktı değerleri;Tutum,davranış ve etik değerler, Toplum sağlığı hizmetleri,hayvan refahı,yasal prosedürler, Veteriner Fakülteleri Mezunları için Ulusal Veteriner Hekimlik Eğitim Enstitüsü Kurulması da bir çözüm olacaktır. PublicHealt (halk sağlığı) One Medicine-One health Ecosystem Health Emergency manangement and crisis response Business-corporate model of practice Food safety and security Clinical medicine Small Animal, Large Animal, Equine Further subdivisions of clinical practice

37

38 Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. prof.dr.tahsin yeşildere İVHO Başkanı 2009 Şubat Kayseri


"Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER HEKİMLİĞİN Eğitim-Öğretimi 21 Şubat 2009-Kayseri prof.dr.tahsin yeşildere İVHO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları