Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER."— Sunum transkripti:

1 Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER HEKİMLİĞİN Eğitim-Öğretimi Şubat 2009-Kayseri prof.dr.tahsin yeşildere İVHO Başkanı

2 AB I-Yükseköğretim Sistemlerini Etkileyen Süreçler
1. Artan Yükseköğretim Talebi. Okullaşma Oranının Yükselmesi. Yükseköğretimde Öğrenci Sayısı Artışı (%) İngiltere 81, İsveç 41, Norveç 39, Portekiz 144, Fransa 32 1995 – 2002 Artışı OECD ülkesinde %50, 8 ülkede %20 Yükseköğretimde Okullaşma Oranı %70 (İsveç, Finlandiya, Polonya, Avustralya) . 2 Teknolojik İlerleme. İşgücünün Niteliğinde Yükselme. 3. Uzmanlık Konularının Artması. Bilimsel Bilginin Genişlemesi . Yayın Sayısının Artması. 4. Giderlerin Yükselişi. Kaynak Gereksiniminin Artışı. 5. Küreselleşmenin Sosyal Harcamalara Baskısı 6. Finansman Modeline Etki. Endüstriden Kaynak Arayışı Katılım Payı Arayışı. 7. Piyasanın Gereksinimleri Önem Kazanıyor.Küresel Rekabet Baskısı Ekonominin Üniversiteden Beklentileri. Mesleki Eğitime Ağırlık. 8. Araştırmalarda Üniversiteden Endüstriye Kayma 9. Üniversite – Endüstri İşbirliğinin Artışı. Ekonomik Bağımlılık Sorunu

3 II-Uluslararasılaşma
1.Yabancı Öğrenci Sayısının Artışı 2. Değişim Programları 3. Uluslararasılaşan Yükseköğretim “Piyasası 4. İngilizce Programların Yaygınlaşması 5. Avrupa Yükseköğretim Alanı Nedenleri Bologna Süreci (4 ülkeden 40 ülkeye) Diplomaların Karşılaştırılabilir Olması Yükseköğretim Sistemlerinin Uyumlaştırılması Kredi Transfer Sistemi (ECTS) İki Aşamalı Sistem ( Bachelor, Master) Öğrenci Değişiminin Desteklenmesi (ERASMUS) 6. Avrupa Araştırma Alanı Ortak Araştırma Programları Araştırma Değişiminin Desteklenmesi AB Çerçeve Programları (7. Çerçeve Programı, , 40 milyar €)

4 III-Kurumsal Yapıda Değişim
1. Hukuksal Yapı, Ortaklıklar, Teknoparklar. 2. Rekabetin Artışı (Kurum İçi – Kurum Dışı) 3. Rekabetin Ön Koşulları, Esneklik + Farklılaşma 4. Kurum Kimliği -Odaklaşma, Profil Oluşturma , Tanıtım, Pazarlama 5. Mali Özerklik 6. Kaynak Yaratma Çabalarında Artış 7. Kaynak Tahsisinde Yenilikler (Global Bütçe) Birkaç yıllık bütçe Performansa göre bütçe (HEFCE) Formüle göre tahsis 8. Hesap Verebilirlik ve Saydamlık 9. Kalite Ölçme-Kalite Geliştirme Öz Değerlendirme – Dış Değerlendirme 10. Performans Göstergeleri a. Araştırma – Yayın b. Öğretim 11. Akreditasyon

5 IV_Genel Değerlendirme
-Program -Bölüm -Kurum (EUA) -Fonksiyon (Öğretim, Araştırma, Kütüphane, IT) -Değerlendirme -Derecelendirme -Sıralama -Akreditasyon -Göstergeler (Input, Output, Process) -Araştırma Değerlendirmesi (ulusal,uluslar arası v.d.) -Öğretimin Değerlendirilmesi

6 IV-Genel Değerlendirme
-Üniversite üzerinde bir dış gündemin baskısı var. -Üniversitelerin ekonomik ve sosyal gereksinimler doğrultusunda çalışması isteniyor. -Piyasa baskısı ekonomik etkinlik istiyor. -Akademik özgürlük ve özerklik aşınıyor. -Getirisi olan faaliyetlere kayma -Ölçülebilir faaliyetlere kayma ve sayıları yükseltme çabası -Değerlendirme ve denetleme üniversiteyi değiştiriyor, dönüştürüyor. -Üniversitenin misyonu, rolü ne? “Girişimci üniversite?” -Toplumsal ilerlemenin öncüsü üniversite? Neler korunmalı? - Akademik özgürlük, özerklik. - Eleştiri gücü ve cesareti

7 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
AKREDİTASYON DEĞİŞİM VETERİNER HEKİMLİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLAÇ-AŞI-BİYOLOJİK MAD. YEREL YÖNETİMLER Veteriner Halk Sağlığı KANATLI -- YEM -- GIDA SEKTÖRÜ Veteriner hekim-UZMANLAŞMA ÖZEL SEKTÖR Yetkin-akredite,branşlaşma Diğer kamu sektörü ANİMAL WELFARE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

8 Hayvansal Üretiminin, Türkiye ve Bölge Üretimi ile Karşılaştırılması (1998-2004)
Setbir DİE YumBir BESD BİR 2007      1998 2007 Büyükbaş Hayvan (Adet) Küçükbaş Hayvan (Adet) Kümes Hayvanları (Adet) Kıl Keçisi Kovan Sayısı (Adet) Süt (ton) Et (ton) Deri (Adet) Yapağı (ton) 44.368 Kıl (ton) 2.981 2715 Tiftik (ton) 608 304 Beyaz Et (ton) Yumurta (Adet) (2004) Bal (ton) _________________________ Kişi başı et(beyaz + Kırmızı 67.490 _________________ 25. 77 73 929

9 Veteriner Hekim Eğitim-Öğretimi
Fakülte   Öğretim El. Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci/Öğr. Ele. Oranı  Adnan Menderes  ,34 Afyon Kocatepe ,57 Akdeniz ,36 Ankara ,11 Atatürk   ,35 Dicle ,83 Erciyes ,71 Fırat ,76 Harran ,56 Istanbul  ,97 Kafkas ,63 Kırıkkale         ,56 Mustafa Kemal ,22 Selçuk ,07 Uludağ ,77 Yüzüncü Yıl  ,18 Ondokuz Mayıs  Marmara ve Gazi Üniv.Çorum Vet.Fak. Henüz faaliyete geçmedi Toplam.(7706 öğ.) Kaynak:Türk Vet.Hek.Kur mezun sayısı 1076 (kız167 erk.909) de Toplam okuyan: (kız 1560 erk.7689) kay.ÖSYM

10 : Veteriner Fakültelerinde Bulunan Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (2006)
Profesör Doçent Yrd. Doç. Dr. Araş. Gör. Öğrenci Öğrenci / Öğrt. Üyesi Sayısı Adnan Menderes 16 12 23 5 19 290 5.68 Afyon Kocatepe 11 35 2 26 313 6.13 Ankara 87 20 3 14 25 931 8.46 Atatürk * 4 17 15 228 9.91 Dicle 8 177 11.06 Erciyes 9 7 21 265 7.16 Fırat 41 24 676 8.55 Harran 10 13 6 164 6.56 İstanbul 43 38 34 775 8.80 Kafkas 29 18 446 6.65 Kırıkkale* 163 7.40 M. Akif Ersoy * 232 10.5 Mustafa Kemal * 174 5.61 Ondokuz Mayıs 32 - 83 ** 1.97 Selçuk 49 27 683 7.67 Uludağ 51 596 8.76 Yüzüncü Yıl 623 9.43 Toplam 331 259 171 276 6807 * Bütün sınıflarında öğrenci bulunmamaktadır. ** 1., 2. ve 3. sınıflar mevcut Öğrenci /Öğretim Üyesi oranı EAEVE ‘nin öngördüğü standartlara göre yapılmıştır.

11 ÖSS Sonuçlarına göre veteriner fakültelerine kabul edilen öğrencilerin %'lik dilimleri.
Üniversite               1997 Yılı %'lik dilim 2000 yılı %'lik dilim En Küçük Puan Adnan Menderes        43 42.6 Afyon, Kocatepe  - 49.1 Akdeniz                     50 44.3 Ankara    33 35.0 Atatürk                  52.5 Dicle                       55 49.9 Erciyes                 45 45.4 Fırat                 62 54.7 Harran                      60 52.3 İstanbul                    42 38.2 Kafkas   65 60.4 Kırıkkale                    - 47.1 169,895 Mustafa Kemal 50.8 Selçuk                      46 47.2 Uludağ                      39 40.1 Yüzüncü Yıl                 63 56.1 Yüzüncü Yıl (2. Eğitim) 63.2

12 TABLO I :Türkiye’de Eğitim – Öğretim Yapan Veteriner Fakülteleri ve
Mezun Sayıları ÜNİVERSİTE BULUNDUĞU İL KURULUŞ YILI MEZUN SAYISI Adnan Menderes Aydın 1993 216 Ankara * Ankara 1842 7170 Atatürk Erzurum 1997 33 Dicle Diyarbakır 171 Erciyes Kayseri 1995 145 Fırat Elazığ 1970 3035 Harran Şanlıurfa 123 İstanbul 1972 4200 Kafkas Kars 1985 687 Kırıkkale 78 Kocatepe Afyon 164 Mehmet Akif Ersoy Burdur 1996 187 Mustafa Kemal Hatay 58 Ondokuz Mayıs Samsun 2003 - Selçuk Konya 1982 1730 Uludağ Bursa 1978 1951 Yüzüncü Yıl Van 984 Toplam 20.932 *2005 – 2006 Eğitim – Öğretim yılı sonundaki mezunlar dahildir.

13 ÖSS Sonuçlarına göre Veteriner Fakültelerine Kabul Edilen Öğrencilerin
%’ lik Dilimleri 2000 yılı Verileri 2005 yılı Verileri 2006 yılı ÜNİVERSİTE %’lik dilim En Düşük Puan Adnan Menderes 42.6 26.29 Afyon Kocatepe 49.1 29.37 Ankara 35.0 22.22 Atatürk 52.5 30.93 Dicle 49.9 31.45 Erciyes 45.4 28.80 Fırat 54.7 33.37 Harran 52.3 32.80 İstanbul 38.2 23.63 Kafkas 60.4 36.45 Kırıkkale 47.1 28.87 M. Akif Ersoy 44.3 27.32 Mustafa Kemal 50.8 30.01 Selçuk 47.2 27.95 Uludağ 40.1 25.11 Yüzüncü Yıl 56.1 34.44 Yüzüncü Yıl (2. Eğt.) 63.2 39.49 Ondokuz Mayıs 26.38

14 Puan Durumları 2006 yılı 2007 yılı ÜNİVERSİTE En Düşük Puan
Adnan Menderes Afyon Kocatepe Ankara Atatürk Dicle 292.73 Erciyes Fırat 290.00 Harran İstanbul Kafkas Kırıkkale M. Akif Ersoy Mustafa Kemal Selçuk Uludağ Yüzüncü Yıl Yüzüncü Yıl (2. Eğt.) Ondokuz Mayıs “ÖSS Başvuru Kitapçığı”

15 3 Klinik Öncesi Bilimler
Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi 1Temel Bilimler Bölümü 2 Klinik Bilimleri Böl. 3 Klinik Öncesi Bilimler   Anatomi Anabilim Dalı   Biyokimya Anabilim Dalı   Histoloji Embriyoloji   Anabilim Dalı   Fizyoloji Anabilim Dalı   Veteriner Hekimliği   Tarihi ve Deontoloji   Anabilim D 4 Zootekni ve Hayvan  Besleme Bölümü Bioistatistik Anabilim Dalı Genetik Anabilim Dalı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 5 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Patoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı

16 İstanbul Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü. ANATOMİ ANABİLİM DALI HİSTOLOJİ ve EMBRİOLOJİ ANABİLİM DALI FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2. Veteriner Hekimliği Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü. CERRAHİ ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI BESİN HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ ANABİLİM DALI MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖLERME ve SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI VİROLOJİ ANABİLİM DALI 3. Veteriner Hekimliği Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü HAYVAN BESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

17 BRISTOL FACULTY OF MEDICAL AND VETERINARY SCIENCES (UK da 6 veteriner fakültesi vardı 5 e düşürüldü)
School of Clinical Veterinary Sciences School of Medical Sciences Departments Anatomy Biochemistry Cellular & Molecular Medicine Pharmacology Physiology Clinical Veterinary Sciences

18 The following departments have teaching responsibilities in Veterinary Science and related programmes: Medicine teaching (BSc Vet. Pathogenesis - Levels 1 & 2) Pharmacology teaching (BVSc) Physiology teaching (BVSc) Anatomy teaching (BVSc | BSc Equine Science) Biochemistry teaching (BVSc) Biological Sciences teaching (BVSc - Parasitology & Environmental Sci) Clinical Veterinary Science teaching (BVSc | BSc VNPA | BSc Vet. Pathogenesis [Level 3]| MSc Meat Sci & Tech.) Cellular & Molecular

19 Clinical Veterinary Science
Companion Animal Studies Small Animal Practice Equine Practice Farm Animal “Science Preclinical Animal Management Animal Health and Husbandry Clinical Farm Animal Science Reproduction Veterinary Pathology, Infection & Immunity

20 Veterinary Pathology including Pathology and Microbiology
The Faculty of Veterinary Science at the University of Liverpool is organized into three main Departments: Departments Veterinary Preclinical Science including Anatomy, Physiology, Cell Biology & Pharmacology Veterinary Pathology including Pathology and Microbiology Veterinary Clinical Science including Divisions: Livestock Health and Welfare Equine Small Animal Animal Husbandry

21 University of Utrecht -Faculty of Veterinary Medicine
Department of Farm Animal Health - Department of Equine Sciences - Department of Clinical Sciences of Companion Animals - Department of Animals, Science and Society Ethology and Welfare Human-Animal Relationships (there is a job position for this chair at present) Laboratory Animal Science Netherlands Centre Alternatives to Animal Use Department of Infectious Diseases and Immunology Molecular Infectiology Infection Biology Immunology Virology Clinical Infectiology Teaching Section Diagnostic Centre Clinical Research Administration and support Contactinformation Department of Pathobiology -Department of Biochemistry and Cell Biology -Department of Public Health and Food Safety

22 Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht
Additional data: Patient care - the Academic Animal Hospital Number of visits, per year and per species Goat Dog , , ,286 Cat , , ,964 Horse/Pony , , ,794 Cow , , ,514 Sheep Pig , , ,200 Other , , ,250 Total , , ,161

23 Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina (İtalya’da 12 veteriner fakültesi var) Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzione Animale Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata Istologia ed Embriologia Generale e Speciale Veterinaria Anatomia TopograficaBiologia dei Vertebrati di Interesse Medico VeterinarioAnatomia degli Animali Domestici Anatomia Topografica Veterinaria Biologia applicata Anatomia aviare Dipartimento di Chirurgia, Fisiopatologia e Clinica della Riproduzione degli Animali Domestici Sezione di Riproduzione Animale (Ostetricia Veterinaria--- Patologia della Riproduzione e Fecondazione Artificiale----Clinica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria) Sezione di Chirurgia, Anestesia e Rianimazione Veterinaria) Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Terapia Medica Veterinaria- Ematologia Clinica Comparata-Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia- Patologia degli Animali da Compagnia- Semeiotica Medica Veterinaria---Terapia Medica Veterinaria -Medicina Leg. Vet., Legislazione Vet., Protezione Anim. e Deontologia-- Diagnostica per Immagine ed Endoscopia Medica Veterinaria Patologia Nutrizionale e Metabolica Veterinaria

24 College of Veterinary Medicine Michigan State University (ABD de 25 veteriner fakültesi var)
Academic Departments Large Animal Clinical Sciences Microbiology and Molecular Genetics Pathobiology and Diagnostic Investigation Pharmacology and Toxicology Physiology Small Animal Clinical Sciences Veterinary Technology Program

25 California Davis School of Veterinary Medicine Faculty by Department
Academic Departments VM: Anatomy, Physiology, & Cell Biology VM: Medicine & Epidemiology VM: Molecular Biosciences VM: Pathology, Microbiology & Immunology VM: Population Health & Reproduction VM: Surgical & Radiological Sciences Research Departments & Other Units Animal Resource Services California Animal Health & Food Safety Laboratory System (CAHFS) California Regional Primate Research Center Center For Comparative Medicine Center for Equine Health Veterinary Genetics Laboratory Veterinary Medical Teaching & Research Center Veterinary Medical Teaching Hospital Wildlife Health Center

26 Eğitim ve Öğretim Sorunları
Yasalardan kaynaklanan olumsuzluklar, Fakülte sayısının fazlalığı, Teknik altyapı ve donanım eksikliği, Mali ve idari destek yetersizliği, Fakülteler arasında eğitim birliğinin sağlanamaması, Teknolojinin yeterince kullanılamaması, Fakülte ve öğrenci sayıları ile mezun olacak veteriner hekimlerin istihdamı konusunda planlama ve eşgüdüm bulunmaması, Kaynak:2.Türk Vet.Hek.Kur.

27 Eğitim ve Öğretim Sorunları
Öğretim kadrosunun nicel ve nitel yetersizliği, Öğrenci sayısının fazlalığı ve niteliğinin yetersizliği, Ülkenin hayvancılık ve veteriner hizmetleri koşulları göz önüne alındığında eğitim öğretim planlamasının yeterli olmaması, Müfredatın güncel olmaması, AB Ülkeleri ile uyumsuzluğu Ders programlarının yoğunluğu, teorik ders fazlalığı Uygulamalarda öğrencilere yeterince beceri kazandırılamaması, Staj sürelerinin kısalığı, Kitap vb. doküman eksikliği. Kaynak:2.Türk Vet.Hek.Kur.

28 Veteriner Hekimlik Eğitiminde Değişim Gerekçeleri
1970 li yıllardan günümüze hayvana-probleme-yeterliğe dayalı Vet.Hek.eğitimi süreci ile moleküler,klinik ve mesleki toplumsal bakış açısı değişime başlamıştır.Daha sonra Anabilim dalı-disipline dayalı eğitim sınırları kaldırılmış Temel Vet.Hek.Bilimleri ve Klinik Bilimleri arasında entegrasyonun sağlandığı organ-sisteme dayalı Vet.Hek. Eğitimine geçilmiş ve eğitimde kendi kendine öğrenme ve problem çözme yetkisi kazandırma konuları üzerinde durulmuştur.1971 den sonra çoğu Vet.Fakültesinde,bilginin daha iyi kullanımını sağladığı,aktif öğrenci katılımını ve klinik karar vermede yeterliliği arttırdığı öne sürülen probleme dayalı eğitime geçilmiştir. Eğitimin Stratejisi ve Yöntemleri Probleme dayalı Eğitim Hayvana dayalı eğitim Aktif Eğitim Öğrenci Merkezli Eğitim Yeterliğe dayalı eğitim-Veteriner hekimlik eğitiminde bilgi yükünün öğrenci kapasitesini aşması-bilim dalları arasında ilişkilendirme yokluğu Kürteselleşmenin etkileri-ulusal sınırların aşılması(araştırma-değişim programları-diploma tanınırlılığı,uluslararasılaşma ) Standartların genişlemesi-uluslararasılaşması Uzmanlık alanları-sertifikalaşma-yeterlilik-akreditasyon Finansman sorunları- Vet. Sağlık hizmet maliyet artışı-iyi hizmet-Uluslar arası sözleşmeler-Hayvancılık işletmelerinin bilimsel çalışma yükselişi Biyomedikal bilimlerde bilgi teknolojisi ve biyoteknolojide hızlı ilerlemeler(sosyal-hayvan hakları,etik değerler-yasal zorlamalar,maliyet artışları-Veteriner hekimi tehdit eden unsurlar-toplumsal yarar ve eşitlik ilkelerini koruma

29 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fakülte sayıları azaltılmalı veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılmalıdır. Gelişmiş fakültelerdeki kontenjan 60 öğrenciye düşürülmeli ve bu fakülteler araştırma ve lisansüstü eğitime yönlendirilmelidir. Yeni kurulmuş veya gelişimini tamamlayamamış fakültelere merkezi planlama ile öğretim üyesi desteği sağlanmalı ve daha çok lisans eğitimi görevi verilmelidir. Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

30 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fakülte kliniklerine gelen hayvan sayısı ve çeşidi arttırılmalıdır. Çiftlik, şehir içi ve kırsal kesimde istasyoner klinik, gezici klinik gibi uygulama alanları ile uygulama laboratuvarları oluşturulmalıdır. Staj süreleri uzatılmalıdır. Uygulamalı bilim dallarında öğrencilerin beceri kazanmalarına önem verilmesi ve olabildiğince uygulama sırasında teorik bilginin verilmesi, interaktif eğitime yönelinmesi hedef tutulmalıdır. Fakültelerdeki öğrenci sayıları kaliteli eğitim verilebilecek düzeyde tutulmalıdır. Fakültelerarası ortak ders kitapları yapılmalıdır.

31 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğretim üye ve yardımcıları özellikle eğitim konusunda yetiştirilmeli, atamalarda nitelik-liyakat ön plana çıkmalıdır. Eğitime yardımcı kaynaklar yönünden fakülte kütüphaneleri yerli ve yabancı kitap yönünden zenginleştirilmeli, öğrencilere açık internet kafeleri kurulmalı ve on-line bilimsel dergilere yıllık abone yolu ile evrensel bilginin tamamlanması ivedilikle sağlanmalıdır. Öğrenci barınma, eğitim ve diğer giderleri için burs, kredi gibi maddi imkanlar arttırılmalıdır.

32 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fiziki alt yapı ve öğretim elemanı ve teknik personel sorunu çözülmelidir. Fakültelerde her akademik derecedeki öğretim üyesi kadro sayıları kabul edilebilir düzeyde ve oranlı olmalıdır. Uygulamalı eğitim-öğretime ağırlık verilmelidir. Uygulamalı çiftlik kurulmalı-üretim ile dönersermaye geliştirilmeli-Örnek ahır modelleri ve çiftçi eğitimlerine gidilmeli Akreditasyona önem verilmeli Ulusal bağımsız VEDEK(Vet. Fak.Eğitim Denetim kurulu-bağımsız) kurulmalı

33 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yeni kurulan fakültelere her ana bilim dalında en az bir öğretim üyesi oluncaya kadar veya 5 yıl süreyle öğrenci alınmamalı, fakülteler belli alanlarda uzmanlaşmalı, öğrenim süresi tartışılmalı, haftalık ders yükü uluslar arası ölçütlerde olmalı ve dersler geleneksel yöntemler yerine çağdaş yöntemlerle sunulmalıdır. 6343 sayılı yasa değişikliği ile mezunlar için çalışma alanlarına göre board sınavları getirilmeli,yetkilendirme,akredite belgeleri verilme yöntemleri geliştirilmeli ve bu eğitim-kredilendirme sonrası hekimlik ünvanı verilmeli,Sürekli meslek içi eğitim- kredilendirme sistemi getirilmeli,malpractis yasası çıkarılmalı, İzlenebilirlik ilkelerini her fakülte uygulamalı Fakültelerde performans ölçümleri yapılmalı ve açıklanmalı

34 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Veteriner Hekimlik Eğitiminin yaşam boyu öğrenmeyi özendirmesi-Yaşam boyu Eğitim Temel Bilimler,Klinik Bilimleri ve hatta sosyal bilimler arasında entegrasyon-Yabancı dil eğitimi Erken dönemde değişik hasta hayvan ile temas Yeniden yapılandırılarak hayvan sağlığının biyolojik,toplumsal,sosyal ve ekonomik bileşenlerini birlikte içermesi Tüm veteriner hekimler için temel yeterlikler;profesyonalizm,sosyal bilimler,hayvan sağlığı ve hayvancılık ekonomisi,Veteriner Hekimlik hizmetleri ve bilginin yöntemi –uygulanması,çevre bilinci,hayvanın refahı,topluma dayalı Vet.Hekimlik hizmetleri Evrensel tanımlanan minimum mesleki yeterliği geliştirme,ölçme ,değerlendirmenin öğrenme ile ilişkilendirilmesi Kendi Kendine Öğrenme stratejileri; Probleme Dayalı Öğrenme Buluş Yolu ile Öğrenme, Göreve dayalı(Task-based) Öğrenme, Deneyerek ve tartışarak Öğrenme, Küçük Guruplarda,kendi kendine öğrenme, Projeye dayalı Öğrenme, Akran Değerlendirmesi(peer evaluation) Eğiticilerin Eğitimi;Öğrenmeyi kolaylaştırıcılık,Öğretim elemanlarını geliştirme,yeni eğitim stratejileri,problem çözmeyi öğretebilecek,hipotez oluşturma,analiz,sentez,ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi,bilgiye nasıl ulaşılacağını göstermek,kişiler arası iletişimi sağlamak,farkındalık yaratmak,Ekip çalışmasının önemini kavratmak

35 Eğitim-Öğretime ilgili ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Veteriner fakülteleri Mezunları için Yeterliklerinin belirlenmesi(TVHB bünyesinde “Veteriner Hekimlik Eğitimi Sonrası –Yetkinlik ve Akreditasyon Komitesi” )kurulması. Görevi ; 1-Hasta hayvan bakımı(Klinik karar verme dahil), 2-Veteriner Hekimlik Bilgisi; temel vet.hek.bilgisi,klinik bilgisi-becerileri 3-uygulamaya dayalı öğrenme ve gelişme(bilginin yönetimi dahil), 4-Hasta hayvan –hasta hayvan sahibi ve toplumsal iletişim becerileri, 5-Profesyonalizm,bilginin yönetilmesi,kritik düşünme ve araştırma 6-Veteriner Hekimlik Hizmetlerine dayalı uygulama(hayvan sağlığı ekonomisi,hayvancılık ekonomisi ve ekip çalışması dahil) Ayrıca bu görevlere ilave olarak; 1-Minimum öğrenim çıktı değerleri;Tutum,davranış ve etik değerler, Toplum sağlığı hizmetleri,hayvan refahı,yasal prosedürler, Veteriner Fakülteleri Mezunları için Ulusal Veteriner Hekimlik Eğitim Enstitüsü Kurulması da bir çözüm olacaktır. PublicHealt (halk sağlığı) One Medicine-One health Ecosystem Health Emergency manangement and crisis response Business-corporate model of practice Food safety and security Clinical medicine Small Animal, Large Animal, Equine Further subdivisions of clinical practice

36

37 Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. prof. dr
Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. prof.dr.tahsin yeşildere İVHO Başkanı Şubat Kayseri


"Veteriner Hekim Eğitim Öğretimde Yeni Gelişmeler AB SÜRECİNDE VETERİNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları