Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BÖLÜMÜ
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ DOÇ. DR. AYŞİN ÖGE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BÖLÜMÜ

2 Osteoporoz Nedir? Azalmış kemik kütlesi ve kemik dokusundaki mikroyapıda bozulma ve kırılganlık artışıyla sonlanan sistemik bir iskelet hastalığıdır. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis. JAMA, 2001

3 Normal Osteoporotik Ağır Osteoporotik
These images illustrate the microarchitecture of vertebrae of normal bone, osteoporosis and severe osteoporosis. In the normal bone, note the perpendicular orientation between the horizontal and vertical trabeculae. This interconnectivity of the three-dimensional lattice of the trabeculae makes the vertebral bodies particularly well suited to support compressive loads. In the osteoporotic vertebrae, one sees loss of connectivity, with interrupted or truncated rods, and thinning of trabecular plates. Note that the loss of horizontal or lateral struts occurs before loss of vertical struts, resulting in reduced load-bearing capacity, decreased bone strength and a greater susceptibility to fracture. This helps us understand why the definition of osteoporosis includes a reference to both a loss in mass or bone density as well as microarchitectural deterioration.

4 Osteoporoz tanımı Tanısal kriter Klasifikasyon T değeri > –1 Normal
-2.5 <T değeri < –1 Osteopeni T değeri < – Osteoporoz T değeri < – frajilite kırığı Ağır/yerleşmiş osteoporoz T değeri; Genç erişkinlerde ort. kemik kütlesinin standart sapması Z değeri; Kişinin kendi yaş grubunun ort. kemik kütlesinin standart sapması WHO, 1994

5 Frajilite fraktürü: Normal bir kemiğin kırılmasına sebep
Frajilite fraktürü: Normal bir kemiğin kırılmasına sebep olmayacak derecedeki hafif travma sonucu oluşan kırık WHO, 1998 Klinik olarak frajilite fraktürü insanın kendi ayakta duruş yüksekliğinden daha az bir yükseklikten düşmesi gibi minimal bir travma ya da hiç travma olmadan kırık olması olarak tanımlanabilir.

6 Osteoporoz, artmış kırık riski için iyi bir göstergedir
35 30 25 20 % vertebra kırıkları 15 2 x 10 Çok sayıda araştırmada düşük kemik mineral yoğunluğunun artmış bir vertebra kırığı riskinin iyi bir öngörücüsü olduğu gösterilmiştir. Bu grafikte görüldüğü gibi, düşük KMY ilerideki bir vertebra kırığı için artmış riskin iyi bir göstergesidir. KMY’de 1SD’lik bir azalma kırık riskinde 2 kat artışı yansıtmaktadır. Referans: Watts et al., ASBMR 2001, symposium session. 5 –1SD -5 -4 -3 -2 -1 T–skoru Watts, ASBMR 2001

7 Postmenopozal Osteoporoz
Kırık Bilek Vertebra Kalça

8 Kadında Yaşam Boyu Kırık Riski
İnsidans/ kişi-yıl 85 4000 3000 2000 1000 Kalça Vertebra El bileği Bu slaytda osteoporotik kırıkların yaşla birlikte arttığı görülüyor. Kadınlarda bu artış özellikle ön kol kırıklarının artışı ile 45 yaşında başlıyor, 65 yaşından sonrada kalça kırıkları eksponansiyel olarak artıyor. Vertabra kırıkları ise yaşla birlikte lineer olarak artıyor. Cooper C and Melton LJ. Trends Endocrinol Metab : Cooper C and Melton LJ. Trends Endocrinol Metab :

9 Osteoporoz-Epidemiyoloji
Sık görülür – dünyada 200 milyon kadın1 50 yaşın üzerinde % 15 (en az bir bölgede) 60-70 yaş grubundaki kadınlarda 1/3 oranında 80 yaş üzerindeki kadınlar 2/3 oranında 50 yaş üstündeki kadınların %20-25’inde bir veya daha fazla vertebral kırık görülür2 ABD: %25 Avustralya: %20 Batı Avrupa: %19 Danimarka: %21 İskandinavya: %26 1. International Osteoporosis Foundation 2. Melton LJ 3rd et al. Spine 1997

10 Türkiye’de Postmenopozal Osteoporoz
Sağlıklı 849 kadın (20-84 yaş) 20-39 yaş grubunda kemik-mineral yoğunluğu değerleri normal bulunurken, yaş grubunda tüm lokalizasyonlarda belirgin olarak kemik-mineral yoğunluğu azalması saptandı. Ertüngealp E ve ark. Climacteric, 1999 118 postmenopozal kadın Çok doğum yapanlarda, cerrahi menopoz ve 5 yıldan uzun süreli menopozda olanlarda osteoporoz riskinin arttığı saptandı. Biberoğlu ve ark. Int J Gynaecol Obstet, 1993 515 kadın, 12 şehir, 22 merkez Türk kadınının kemik mineral yoğunluğu ABD ve Avrupa referanslarına göre % 5 daha düşüktür. Dilşen G. Ve ark. Aktüel Tıp, 1997

11 Kırık Niçin Önemli? Sırt ağrısı Deformite, kifoz, Boy kısalması
Uyku bozuklukları Günlük aktivitede azalma, verimsizlik Solunum güçlüğü Anksiyete ve depresyon Kendine güven kaybı Yaşam kalitesinde azalma

12 Kırık Niçin Önemli? Kalça kırığı (yaşam boyu risk) 1/6
Meme Kanseri (yaşam boyu risk) 1/9 Meme kanserinden ölüm oranı kalça kırığından ölüm oranından düşük! ABD’de 1 yıllık maliyet Milyar Dolar! Cummins SR. Arch Intern Med, 1989 Melton LJ. J Bone Miner Res, 2000

13 Kalça Kırığı Niçin Önemli?
Kalça kırığı oluştuktan sonraki 1 yıl içinde olguların % 20-25’i yaşamını yitirir. % 25 olgu normale dönmek için uzun dönem bakıma gereksinim gösterirken, % 50 olgu kırık öncesi yaşamlarına tam olarak dönememektedir.

14 Kırık nasıl oluşuyor ? Hiperkolesterolemi kalp krizi
Kan basıncı yüksekliği İnme Düşük kemik mineral yoğunluğu Kırık

15 NIH Konsensus Bildirisi 2000
Kemik Gücü NIH Konsensus Bildirisi 2000 Kemik Kalitesi Kemik Gücü Kemik Yoğunluğu ve Kemik mimarisi (Makro ve mikro yapı) Turnover hızı (yapım ve yıkım oranı) Hasar birikimi (“micro crack”) Mineralizasyon durumu Matriks (kollagen,çapraz bağlar) Shifting the Osteoporosis Paradigm - Bone Strength According to the NIH Consensus Statement, bone strength reflects the integration of bone quality and bone density. Bone density is expressed as grams of mineral per area or volume. Bone quality refers to architecture, turnover, damage accumulation [microcracks], and mineralization.1 1NIH Consensus Development Panel. JAMA. 2001;285: NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis and Therapy. JAMA, 2001

16 Kemik Mineral Yoğunluğu - BMD
Nereyi Ölçelim ? Ne ile Ölçelim ? Kimleri ölçelim ? Ne sıklıkla ölçelim ?

17 Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçüm Noktaları
Merkezi Omurga Kalça Periferik Önkol Kalkaneus El - falansklar - metakarplar Ölçümün yapıldığı bölgeden bağımsız olarak, azalmış kemik kütlesi gelecekte kırık riskinde artma ile ilişkilidir.1 Bu nedenle, kemik dansitometrisi osteoporozlu veya osteoporoz riski taşıyan hastaların tanı ve tedavisinde primer teknolojidir. 1,2 Dansitometri, kırık meydana gelme riskini önceden belirler; kimlerin tedavi edilmesi gerektiğini anlamak için kullanılabilir. Ve aynı zamanda tedaviye yanıtları izlemek için yararlıdır. Bu tür ölçümler kırıkların meydana geldiği merkezi bölgelerde yapılabilir, fakat aynı zamanda periferik ve ihtiyaca yönelik bölge ölçümleri de mevcuttur. KMY ölçümlerinin yapıldığı bütün bölgeler, gelecekteki olası bir kırılmayı aynı derecede başarıyla öngörmektedirler. Ancak, önkol veya ayak bileğinden yapılan bir ölçümle omurgadaki kemik yoğunluğunu anlamak zordur. İzlemek de sonuçlardaki farklılığı ortaya koyabilir. Örneğin; alendronat tedavisi önkolda hiçbir etki yaratmayabilir, ancak omurgada ve femurda yoğunluğu artırabilir. Biyokimyasal belirteçlerin kemik kaybını, kemik yoğunluğunu ve kalçada kırılma riskini gösterdiğine dair artan kanıtlar mevcuttur. Eldeki veriler, kemik rezorpsiyonunun idrardaki belirteçlerinin, kemik mineral yoğunluğunun HRT tedavisine verdiği yanıtı görmek ve aynı zamanda HRT’nin terapötik etkilerini izlemek için spesifik yetenekleri olduğunu düşündürmektedir. 3,4 Klinik uygulama açısından, KMY ölçümleri tarafından sağlanan bilgiler kemik belirteçleri tarafından gelen bilgilerle desteklenebilir. Özellikle, kemik rezorpsiyon belirteçleri KMY ölçümünün verebildiğinden daha kısa zamanda tedaviye yanıt konusunda bilgi verebilirler. References: 1) Cummings SR, Black DM, Nevitt MC, et al and the Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Appendicular bone density and age predict hip fracture in women. JAMA. 1990;263: 2) Notelovitz M. Osteoporosis: screening, prevention, and management. Fertil Steril. 1993;59: 3) Chesnut CH, Bell NH, Clark GS, et al. Hormone replacement therapy in postmenopausal women: urinary N-telopeptide of Type I collagen monitors therapeutic effect and predicts response of bone mineral density. Am J Med. 1997;102:29-37. 4) Garnero P, Sornay-Rendu E, Chapuy M-C, Delmas PD. Increased bone turnover in late postmenopausal women is a major determinant of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1996;11:

18 Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçüm Yöntemleri
Direkt radyografi Single Photon Absorptiometry (SPA) Dual Photon Absorptiometry (DPA) Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) Quantitative Computed Tomography (QCT) Quantitative Ultrasound Radiogrammetry - Digital imaging analysis MRI KMY ölçümü için günümüzde kabul edilen altın satndart DEXA’dır. Bu yöntemle santral ve periferik bölgelerde KMY tayini mümkün olup, böylelikle önemli osteoporotik kırıkların (ör: kalça) görülebileceği ölgelerde KMY tayininin doğru tespiti mümkündür. DEXA ile kalça, omurga ve tüm vücutta KMY ölçümü yapılır. Radyasyon temelli KMY ölçüm yöntemlerinin esası, röntgen ışınlarının emilmesi prensibine dayanır. Kemik yoğunluğuna göre, kemiğin ionize radyasyonu emmesi değişir. KMY ne kadar fazla ise emilen enerji o kadar artar. Bunun dışında son zamanlarda, muayenehane koşullarında yapılabilen kantitatif USG yöntemiyle kalça, topuk, diz gibi bölgelerden ölçüm yapmak mümkünse de, kalça kırığını öngörmede en hassas bölge topuktan (kalkaneus) yapılan ölçümlerdir.

19 Vertebra’da morfometrik analiz
Radyografilerle vertebra kırıklarını bile saptamak her zaman kolay değildir, Direkt radyogramda osteoporozu tanımak için ise KMY’nun % 30-40’lık bir kayba uğraması gerekir. Hp Ha Hp Ha Bir röntgenle bile, vertebra kırıklarını saptamak her zaman kolay değildir. Genant, vertebra kırığı tanısı koymak için kantitatif bir yöntem önermiştir. Bu, 3 ölçümle kolaylıkla yapılabilir: vertebranın posterior boyu, ortadaki boyu ve anterior boyu. Bu üç ölçümden birinin bitişik vertebra gövdesindeki benzer bir ölçümden %15 daha düşük olması halinde, vertebra kırığı morfometrik olarak doğrulanır. Dolayısıyla bu resimde, her iki radyografi de bir kırığı göstermektedir. Sağdaki kırığı gözden kaçırmak son derece kolaydır, ancak her iki kırığın da klinik sonuçları vardır. Referans: Genant et al., Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique, JBMR 1993, 8(9): Genant et al. JBMR 1993

20 Single / Dual Foton Absorbsiyometrik Yöntemler
Radyoizotop (I 125 ve Gd 153) kullanılır Perifer ölçümleri mümkündür (SPA’da) % 3-5’lik ölçüm hatası vardır, 3-5ve mrem radyasyon alınır Kortikal ve trabeküler kemik ayrımı yapılamaz Periferik ölçüm sonuçları vertebralarla çok uyumlu değildir Ekonomik olması dolayısıyla epidemiyolojik çalışmalarda işe yarayabilir Rutin kullanımda önemini yitirmiştir.

21 Kantitatif Ultrasonografi (qUSG)
Temel 2 teknik ile periferik (kalkaneal) ölçüm yapar BUA (Broadband Ultras. Attenuation) SOS (Spead of Sound) Kemiğin kütlesine ek olarak, yapısı ve materyal özelliklerini de yansıtır. (elastisite – stiffness ölçümü) Osteoporoz tanısında uluslar arası geçerliliği yok Radyasyon içermemesi, ucuz olması avantajı DEXA yok ise yaşlı popülasyonda kullanılabilir Kullanılacaksa takipte değil risk değerlendirilmesinde kullanılmalı

22 Kantitatif Tomografi (qCT)
Santral ve periferik ölçüm yapılabilir Konvansionel CT cihazlarının kullanımı için kalibrasyona gerekir. Trabeküler kemik hakkında detaylı bilgi verir.(Volümetrik ölçüm) Dejeneratif hastalıklardan etkilenmez Trabeküler kemiğin tedaviye iyi yanıt vermesinden dolayı tedavinin monitörizasyonunda kullanılabilir. Ancak % 4-11 arası variabilite bildirilmiştir. Radyasyon içerir ( mrem), kalite kontrolü zordur, ve DEXA’dan pahalıdır.

23 Dual Enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA)
Pekçok otorite tarafından risk değerlendirmesi için en uygun yöntem olarak kabul edilmektedir. İki boyutlu alan ölçümü verir DEXA’nın kalçadaki doğruluk oranı % 90’ın üzerindedir. Femur kırıklarını en iyi predikte eden ölçüm femur boynu DEXA ölçümüdür.

24 DEXA-Farklı zamanlarda yapılan ölçümler kıyaslanırken
Mümkün olduğunca aynı marka cihazla yapılmalı. Değerlendirilen bölgelerin aynı olması gerekir. Değerlendirme, aynı kişi veya aynı eğitimi almış kişilerce yapılmalı. Cihazların kalibrasyonu en azından haftalık yapılmalı. Aynı değerler kıyaslanmalıdır ( Z skorla T skoru, ya da BMD ile BMC kıyaslanamaz!) İki ölçüm arasında ölçümü etkileyen diğer artefaktlar dikkate alınmalıdır. (Kompresyon kırıkları, osteofitler, aort kalsifikasyonları vb.)

25 Dual Enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA)
Zayıf Yanları Kortikal ve trabeküler kemik ayrımı yapamaz. Kırık riski açısından tek başına spesifisitesi yüksek ancak sensitivitesi düşüktür (% 50) osteoporotik fraktürlerin % 50’si osteoporozu olmadığı düşünülen grupta olacaktır. Osteomalasi, kalsifikasyonlar, osteoartirit, obesite gibi durumlardan etkilenebilir. Kemik kalitesi hakkında net bilgi vermez

26 1985-1994 arası prospektif kohort çalışmalar base-line ölçümler değerlendirilmiş,
11 çalışma, hasta, 2000 fraktür BMD ölçümü fraktür riskini tahmin edebilir ama fraktür geçirecek bireyleri saptayamaz. Marshall D Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ. 1996

27 KMY (BMD) Ölçüm Endikasyonları
65 yaş ve üzerinde risk faktörü olmayan hastalar Daha erken yaşta (50-65 yaş) olup risk faktörü olanlar Osteoporoz için aile hikayesi 45 yaş ve üzerinde az travma ile fraktürü olan hastalar Sigara içmekte olan hastalar Düşük kilolu olanlar (<57 kg) Osteoporoz için tedavi alacak olan hastalar NAMS’a göre, tekrarlanacak KMY testi tedavi edilmeyen kadınların bazı gruplarında 3 ila 5 yıl içinde düşünülmelidir: Bu gruplar; Ek risk faktörü bulunmayan ve femur T skoru – 2’nin üzerinde bulunan, 65 yaşından genç postmenopozal kadınlar En az bir osteoporoz risk faktörü ve femur T skoru – 1.5’un üzerinde bulunan, 65 yaşından genç postmenopozal kadınlar Osteoporoza bağlı kırığı olmayan ve femur T skoru – 2.5’un üzerinde bulunan, 65 yaş ve üstündeki postmenopozal kadınlar National Osteoporosis Foundation Guides

28 NORA çalışmasında artmış osteoporoz
riski ile ilgili faktörler ( kadın) (National Osteoporosis Risk Assessment) Odds Ratio (95% CI) Faktör Halen kortizon kullanımı Halen sigara içimi Önceden sigara içimi Annede fraktür hikayesi 1.63 ( ) 1.58 ( ) 1.14 ( ) 1.16 ( ) Siris E, et al. JAMA. 2001

29 1 Majör veya 2 Minör Risk faktörü tara!
Majör Risk Faktörleri Minör Risk Faktörleri Yaş >65 Vertebral kompresyon fraktürü Frajilite fraktürü Ailede osteoporotik fraktür hikayesi (özl. annede kalça) Sist. glukokort. tedavisi (> 3 ay) Malabsorbsiyon send. Primer Hiperparatiroidi Düşmeye meyil Direkt grafide osteopeni Hipogonadizm Erken menopoz (< 45) RA Klinik hipertiroidi hikayesi Kronik antikonvulsan tadavisi Düşük diyet kalsiyumu Sigara Aşırı alkol alımı Aşırı kafein alımı Düşük kilo (<57) Kilo kaybı (25 yaş. >% 10) Kronik heparin tedavisi 1 Majör veya 2 Minör Risk faktörü tara! Canadian Guidelines for Osteoporosis, 2002

30 BMD’yi ne sıklıkla ölçelim ?
İdeal ölçüm aralıklarının belirlendiği hiçbir çalışma yoktur Testlerin keskinlik yetersizliğinden dolayı tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için en azından 2 yıllık bir süreç gereklidir. Başlangıçta osteoporotik olmayan kişilerin yeniden kontrolü için daha da uzun sürelere ihtiyaç vardır. Başlangıç BMD’si belirgin düşük olup diğer risk faktörlerini taşıyan ve kemik kaybına yol açma olasılığı olan tedavileri kullanan hastalarda (kronik steroid kullanımı, renal transplantlılarda immunsuppressif tedaviler) bir yıldan daha sık aralıklarla (örneğin 6 ayda bir) ölçüm yapılabilir. U.S. Preventive Services Task Force, Screening for Osteoporosis in Postmenopausal Women: Recommendations and Rationale, 2002

31 Biyokimyasal Kemik Belirteçleri
Formasyon Serum Kemik Alkalin Fosfataz (BAP) Tip I kollajen C-terminal propeptidleri Tip I kollajen N-terminal propeptidleri Osteokalsin Rezorpsiyon İdrar Tip I kollajen C-telopeptidleri (CTx) Deoksipridinolin (Dpd) Crosslinked N-telopeptidleri (NTx) Pridinolin (Pyd) Serum Kemik “turnover” ının biyokimyasal belirteçleri osteoporoz için tanı koyduramaz, kemik yoğunluğunu ölçemez veya kırılma riskini öngöremez. Bununla birlikte, bu testler KMY’dan daha sık olarak terapötik yanıtı izlemek, kemik kaybı oranlarını ortaya çıkarmak, ve tedaviye yanıtı ölçmek için yapılan değerlendirmelerde kullanılmaktadır. KMY’daki değişikliklerin gözlenebilmesinden önce kemik turnover’ındaki değişiklikler ölçülebilir. Bazen bu ölçümler aynı günlerde yapılabilmektedir. Ancak, bu tür belirteçlerin günlük klinik uygulamalardaki önemi kayıtlara geçmemiştir. Kemiğin yeniden yapılanma oranı kemiğin sağlamlığını etkiler. Kemiğin yeniden yapılanması, kemik turnover’ının kanda ve idrardaki surrogate belirteçlerini ölçmek suretiyle test edilebilir. Belirteçler, serum veya idrar kullanarak hem kemik formasyonunu hem de kemik rezorpsiyonunu test edebilirler.

32 Biyokimyasal Kemik Belirteçleri
Biyokimyasal belirteçler kemik metabolizmasındaki akut değişikikleri yansıtırlar HRT verilmesini takiben belirteçler ile kemik turnover’ındaki azalma belirlenebilir NTx, CTx ve osteokalsin en ümit vaad eden belirteçlerdir KMY’nin yerine geçemezler Posacı C et al. Maturitas 2002

33 Osteoporozda Diagnostik Yaklaşım
Rutin Anamnez ve fizik muayene Hemogram, sedimentasyon, serum kalsiyum, fosfat, albumin alkaline fosfataz, transaminazlar Tam idrar tahlili Lomber ve torasik vertebral kolon grafisi Kemik mineral yoğunluk ölçümleri (DEXA ya da SEXA) Testosteron ve gonadotropinler (erkekte)

34 Osteoporozda Diagnostik Yaklaşım
Opsiyonel Serum ve idrarda kemik turnover belirteçleri Serum PTH, 25–OH vitD, TSH, tümör belirteçleri Gonadotropinler İdrarda serbest kortizol Kemik iliği değerlendirmesi İliak kemik biyopsisi ve kemik histomorfometrisi

35 + Kırık Riskinin Değerlendirilmesinde Yeni Teknikler- Mikroyapı
3 D MR µl (Proks. Femur) 3 D µ qCT (İliak kanat) + Digital imaj Analizi ; Mikrofinite Element Analizi Borah B. Anat Rec, 2001

36 3D qCT ve multislice spiral qCT ile;
Volümetrik ölçüm Yapısal indeksler hakkında bilgi 0.2 mm’lik rezolüsyon Kortikal kalınlık Trabekül sayısı, kalınlığı Trabeküllerin matematiksel formülasyonu

37 Kollagen/Mineral Matriks özelliklerinin değerlendirilmesi
FTIR Imaging – Kollagen - çapraz bağlanma oranı 10 20 30 40 50 60 TR2 COLL X 0.4000 0.8000 1.200 1.600 2.000 X Axis Title Y Axis Title Kızıl ötesi Spektrometre Fourier Transform Infrared Microscopic Imaging (FTIRI) couples an infrared spectrometer to an optical microscope, enabling the acquisition of spectral data at known sites in a histologic section of mineralized tissue. FTIRI provides quantitative and qualitative data on the amount and nature of mineral and matrix present in the sample (corresponding to ash weight and porosity measurements), mineral crystallinity (crystallite size), type and relative amount of collagen cross-links and orientation of collagen fibers. Kemik kesiti E. Paschalis. 2003

38 SONUÇ-1 KMY kemik kırıkları için etkili faktörlerden sadece biridir, en önemlisidir, tek belirleyici değildir. KMY tüm popülasyona uygulanacak bir tarama testi değildir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yaş >65, BMI <20, ailede fraktür hikayesi, erken menopoz, cerrahi menopoz, 6 aydan fazla GCC alan, radyografide osteopenik görünüm veya deformitesi olan kişiler taranmalıdır DEXA halen pratikte kullanım alanı olan en uygun KMY ölçüm yöntemidir. Ancak sensitivitesinin yüksek olmadığı unutulmamalıdır.

39 SONUÇ-2 Kalkaneal USG 65 yaşından yaşlı bayanlarda sadece risk belirlemek amacıyla kullanılabilir. Biyokimyasal belirteçler problemli durumlarda ek olarak işe yarayabilir, ancak rutin kullanımı önerilmemektedir. Tedaviye gereksinim gösteren hastalarda 2 yıldan önce KMY ölçümü ile değerlendirme yapılmamalıdır. Ciddi kemik kaybına yol açacak risk taşıyorsa daha sık değerlendirme yapılabilir Kişinin osteoporozu taklit eden başka bir hastalığı olup olmadığı da mutlaka düşünülmelidir

40 Postmenopozal Osteoporoz Amaç ve yaklaşım
Yerleşmiş osteoporozun tedavisi (kırık varsaKMY ÖNEMSİZ) Yeni kırıkların engellenmesi Kemik yoğunluğunun arttırılması Ağrınin giderilmesi, fonksiyonun geri gelmesi KMY T-2.5 (kalça/bel) TÜM olguların tedavisi NAMS 2002

41 Postmenopozal Osteoporoz Amaç ve yaklaşım
KMY -2.5<T<-1.5 olgularda risk faktörlerinin varlığına ve şiddetine bağlı olarak tedavi endikasyonu Osteoporozun önlenmesi Kemik kaybının engellenmesi Kırık riskinde artışa engel olmak Beslenme ve egzersiz... Kalsiyum (1200 mg/g, vit D ( IU/g) Ağırlıklarla aerobik veya hızlı yürüyüş Sigara, alkol↓

42 Osteoporoz tedavisi-ilaçlar
Anti-rezorptif Etidronat Alendronate Risedronate Raloksifen Kalsitonin Kemik oluşumunu uyaran Vit. D türevleri Fluorid Parathormon Anti-rezorptif +Kemik oluşumunu uyaran Estrogen Stronsiyum ranolid

43 PM Osteoporozlu kadınlarda optimal tedavi
Non-farmakolojik tedavi: Ca,Vit. D, Egzersiz Kırık (-) Kırık (+) Vazomotor semptomlar Evet Hayır Alendronat,Risedronat Raloksifen Alendronat,Risedronat Raloksifen HRT 1. Seçenek Kalsitonin,Etidronat, Stronsiyum, pth Alendronat, Risedronat Raloksifen Kalsitonin Kalsitonin,Etidronat 2. Seçenek Brown JP Canadian Guidelines

44


"OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları