Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Bülent Gülekli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı POLIKISTIK OVER SENDROMU Tanı ve Tedavi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Bülent Gülekli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı POLIKISTIK OVER SENDROMU Tanı ve Tedavi."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Bülent Gülekli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı POLIKISTIK OVER SENDROMU Tanı ve Tedavi

2 NIH / NICHD (1990)  Ovulatuvar disfonksiyon  Hiperandrojeneminin klinik ve / veya biyokimyasal bulguları  Hiperandrojenemi yapan diğer hastalıkların dışlanması (KAH, AST, HiperPRL, tiroid bozuklukları gibi) BG

3  PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.  Etiolojisi belli değildir.  Tedavisi de semptomlara yönelik ve ampriktir. (ACOG Bülteni, Kasım 2002) BG

4 Semptomlar Hiperandrojenizm İnfertilite (%75) Hirsutism Akne Alopesi Amenore DUK Hiperinsülinemi IGT (%31-35) Tip 2 DM (%7.5-10) Dislipidemi & Obesite KAH, HT Recurrent Abortus Preeclampsi End. Hiperplazi & Ca BG

5 PCOS için Tanı Protokolü (R. Homburg; Hum Reprod 2002;17:2495—99 ) 2. Ultrasonografi PCO (+) Tanı Doğrulanır Menstrüel bozukluklar Hirsutism Akne Anovulatuar infertilite 1. Semptomlar PCO (-) Artmış serum T Artmış LH Açlık Glukoz/İns<4,5 Artmış FAI Bir veya daha fazla pozitif ise 3. Biyokimyasal testler BG

6 Rotterdam 2003 Concencus Meeting Rotterdam 2003 Concencus Meeting  Kronik oligo ve/veya anovülasyon  Klinik ve / veya biyokimyasal hiperandrojenizm hiperandrojenizm  Polikistik overlerin USG bulguları Hiperandrojeneminin diğer sebeplerinin Hiperandrojeneminin diğer sebeplerinin dışlanması dışlanması BG

7 Patofizyolojide rol oynayan faktörler 1.Hipotalamus-hipofiz gonad aksında değişiklikler 2.Ovaryan değişiklikler 3.Artmış insülin direnci ve hiperinsülinemi 4.Adrenal androjen aktivite artışı ? 5.Genetik BG

8 PCOS ve Genetik  PCOS’in ailesel bir hastalık olduğu düşünülmektedir.  Ancak kalıtsallığın modeli tam olarak ortaya konulamamıştır.  Heterojen bir hastalıktır ve evrensel kabul görmüş bir tanı kriteri yoktur.  Erkek fenotipi belli değildir. BG

9

10 PCOS ve İnsülin Resistansı PCOS’li hastaların %30-50’sinde insülin resistansı ve % 7-10’unda Tip II DM bulunur. PCOS’de insülin resistansı selektifdir. Glukoz metabolizmasına insülin duyarlılığı azalırken, insülinin ovaryan etkilerinde değişiklik olmaz. BG

11  Klinik ve in vitro çalışmalarda insülinin, gonadotropinlerden bağımsız olarak ovaryan androjen sentezini uyardığı gösterilmiştir.  Otoantikor veya reseptör defektine bağlı şiddetli insülin resistansı olanlarda ileri derece hirsutism ve virilizm bulunur. BG

12 Over Kompansatuvar Hiperinsülinemi İnsülin rezistansı Serum insülin Androjenler Neden-ve-etki ilişkisi ? BG

13 Normo- insülinemik hastalar Hiper- insülinemik hastalar Hasta sayısı 1420 111463 Obes Zayıf BMI P<0.05 23.2+4.127.8+5.3 SHBG P<0.001 48.47+29.323.29+8.2 FAI (Tx100)/SHBG P<0.005 4.12+1.911.39+5.4 Fulghesu et al. J.C.E.M. 1997 BG

14 Adet hCG 5,000 124 4 amp 1 FSH 8 14 18 E2E2 Fulghesu et al. J.C.E.M. 1997 Tedavi protokolü BG

15 Stimülasyon Sonuçları Normo- insülinemik hastalar Hiper- insülinemik hastalar Doz/BMI 21 57.7+18.7 23.8% 85.7% 28.5% 16.6% 1395+472 OHSS Ovulasyon oranı Gebelik Düşük FSH dozu Siklus sayısı P<0.05 31 54+18 64.5% 83.8% 16% 20% 1507+727 Fulghesu et al. J.C.E.M. 1997 BG

16 Follikül sayısı hCG enjeksiyonundan sonraki günler Çap >12 mm ve <16 mm P<0.01 Fulghesu et al. J.C.E.M. 1997 BG

17

18

19

20

21

22 Hirsutism skorlama sistemi- Modifiye Ferriman- Gallwey sistemi

23 Hirsutizm tedavisi Üç grupta sınıflanır; 1- Androjen üretimini azaltmak için kaynağa yönelik medikal tedavi. 2- Hedef organda androjenik etkiyi bloke etmek amacıyla yapılan medikal tedavi. 3- Mekanik yöntemlerle kılların alınması. BG

24 HİRSUTİSM ve AKNE Ovarian SupresyonAdrenal Supresyon Ovarian Supresyon Adrenal Supresyon OCP Glukokortikoidler Progestin GnRH-a Kilo verme Antiandrojen Mekanik Yöntem Spironolakton Depilatuar Cyproterone Acetate Elektroliz Flutamid Kozmetik ajan Ketakonazol 5 alfa Redüktaz İnh Finasterid BG

25 PCOS: Değişik tedavi seçenekleri Farmakolojik TedaviCerrahi Tedavi CC – Aromataz inh. hMG uFSH HP-FSH rec-FSH Gonadotropinler GnRH-analogları Hiperinsülinemi? İnsüline karşı duyarlılığı arttıran ilaçlar Wedge rezeksiyon Elektro- koterizasyon BG

26 PCOS: Tedavinin Amaçları Ovulasyonu gebelikle sonuçlanacak tarzda indüklemek Gebelik kayıpları insidansını en aza indirmek Çoğul gebelikleri önlemek OHSS riskini en aza indirmek Anovulasyon- İnfertilite Anovulasyon- İnfertilite BG

27 Gonadotropin Tedavisi hMG vs uFSH vs rec-FSH GnRH-a ile birlikte veya GnRH-a olmaksızın Gonadotropin uygulamasının farklı şekilleri Geleneksel Kronik düşük doz basamaklı artan Basamaklı azalan BG

28 50 IU 75 IU 100 IU Days7142128 hCG Kronik Düşük Doz (CLD): S. Franks et al. Basamaklı Azalan (SD): B. Fauser et al. Ardışık (SE): J.N. Hugues et al. 100 IU75 IU 50 IU hCG Foll. ³ 10 mm 50 IU 75 IU 100 IU 612 50 IU hCG Foll. ³ 14 mm ½ FSH uygulama şekilleri BG

29 Low-Dose FSH vs Conventional Regimen for PCOS Table. Response to Treatment Conventional Chronic Significance Low dose(p) No. of cycles 48 59 Days of treatment 12.8±4.6 17.4±8.0 =0.01 Dailly effec. dose(IU) 165±62 112.5±45 <0.0001 E2 on day of hCG 1024±596 452±327 <0.0001 No of cycles with one follicle only >16mm(%) 13 (27)39 (74) =0.0001 Pregnancies 6 (24)10 (40) NS OHSS No of cycles(%) 5(10.9) 0 <0.02 Multiple pregnancy 2/6 (33) 0/10 Homburg et al Fertil Steril,1995 BG

30

31 1995 -2004 arasında letrozole Rx sonucu doğan 171 bebekten takibi olan 150 ise aynı dönemde St Mary hastanesinde doğan 36.050 bebek malformasyon açısından kıyaslanmış SONUÇLAR Non Diabetik 77 gebe ile kontrol arasında doğum ağırlığında fark Ø 20 Gestasyonel D.M 17 term doğumu olanların kontrol gruba kıyasla LBW oranı daha yüksek (p < 0.002,95%CI = 11.3- 136.6) Major malformasyon oranında iki grup arasında fark yok (p < 0.25, 95%CI = 0.78- 11.1) Lokomotor malformasyon (p < 0.0005, 95%CI = 2.64 – 27.0) Kardiak anomali (p < 0.0006,95%CI = 3.30 – 58.1)

32 BG Kongenital Fetal Anomali CC19/397 (%4.8) Letrozole14/514 (%2.4) Letrozol grubunda 1 fetusda (%0.2), CC grubunda 4 fetusda (%1) VSD saptandı. Genel olarak kardiak anomali riski CC grubunda letrozol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (%1.8 vs %0,02; p=0.02) Tulandi T. et al.

33 BG Letrozol kullanan kadınların fetuslarında görülen malformasyonlar

34 BG

35

36 Welcome Guest Renew, Subscribe or Create AccountRenew Subscribe Create Account Sign In The New England Journal of Medicine Home Articles Issues Specialties & Topics For Authors Advanced Search ORİGİNAL ARTİCLE C l o m i p h e n e, M e t f o r m i n, o r B o t h f o r I n f e r t i l i ty in the Polycystic Ovary Syndrome Richard S. Legro, M.D., Huiman X. Barnhart, Ph.D., William D. Schlaff, M.D., Bruce R. Carr, M.D., Michael P. Diamond, M.D., Sandra A. Carson, M.D., Michael P. Steinkampf, M.D., ChristosCoutifaris, M.D., Ph.D., Peter G. McGovern, M.D., Nicholas A. Cataldo, M.D., Gabriella G. Gosman, M.D., John E. Nestler, M.D., Linda C. Giudice, M.D., Ph.D., Phyllis C. Leppert, M.D., Ph.D.,and Evan R. Myers, M.D., M.P.H. for the Cooperative Multicenter Reproductive Medicine NetworkN Engl J Med 2007; 356:551-566 February 8, 2007 February 8, 2007 AbstractArticleReferencesCiting Articles (67)LettersBackground The polycystic ovary syndrome is a common cause of infertility. Clomiphene and insulin sensitizers are used alone and in combination to induce ovulation, but it is unknown whether oneapproach is superior.Full Text of Background... Methods We randomly assigned 626 infertile women with the polycystic ovary syndrome to receive clomiphene citrate plus placebo, extended-release metformin plus placebo, or a combination ofmetformin and clomiphene for up to 6 months. Medication was discontinued when pregnancy was confirmed, and subjects were followed until delivery.Full Text of Methods... Results The live-birth rate was 22.5% (47 of 209 subjects) in the clomiphene group, 7.2% (15 of 208) in the metformin group, and 26.8% (56 of 209) in the combination-therapy group (P<0.001for metformin vs. both clomiphene and combination therapy; P=0.31 for clomiphene vs. combination therapy). Among pregnancies, the rate of multiple pregnancy was 6.0% in theclomiphene group, 0% in the metformin group, and 3.1% in the combination-therapy group. The rates of first-trimester pregnancy loss did not differ significantly among the groups.However, the conception rate among subjects who ovulated was significantly lower in the metformin group (21.7%) than in either the clomiphene group (39.5%, P=0.002) or thecombination-therapy group (46.0%, P<0.001). With the exception of pregnancy complications, adverse-event rates were similar in all groups, though gastrointestinal side effects weremore frequent, and vasomotor and ovulatory symptoms less frequent, in the metformin group than in the clomiphene group.Full Text of Results... Conclusions Clomiphene is superior to metformin in achieving live birth in infertile women with the polycystic ovary syndrome, although multiple birth is a complication. (ClinicalTrials.gov number,NCT00068861.)Full Text of Discussion...Read the Full Article... Source Information From Pennsylvania State University College of Medicine, Hershey (R.S.L.); Duke University Medical Center, Durham, NC (H.X.B., E.R.M.); University of Colorado, Denver (W.D.S.);University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas (B.R.C.); Wayne State University, Detroit (M.P.D.); Baylor College of Medicine, Houston (S.A.C.); University of Alabama,Birmingham (M.P.S.); University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia (C.C.); University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Newark (P.G.M.); Stanford University,Stanford, CA (N.A.C.); University of Pittsburgh, Pittsburgh (G.G.G.); Virginia Commonwealth University School of Medicine, Richmond (J.E.N.); University of California at San Francisco,San Francisco (L.C.G.); and the National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD (P.C.L.).Address reprint requests to Dr. Legro at the Department of Obstetrics and Gynecology, Pennsylvania State University College of Medicine, M.S. Hershey Medical Center, 500 UniversityDr., H103, Hershey, PA 17033, or at rsl1@psu.edu. rsl1@psu.eduOther members of the Cooperative Multicenter Reproductive Medicine Network are listed in the Appendix. Media in This ArticleFigure 1 E nrollment and Outcomes.Figure 2 K aplan–Meier Curves forLive Birth, According to Study Group (Panel A) and Body-Mass Index (BMI) (PanelB). Article Activity67 articles have cited this articleToolsPDF Print Download Citation Slide Set E-Mail Save Article Alert Reprints & Permissions Related Articles EDİTORİALTREATİNG THE POLYCYSTİC OVARY SYNDROME THE OLD-FASHİONED WAYFEBRUARY 8, 2007 | D.S. GUZİCKCORRESPONDENCETREATMENT OF INFERTİLİTY İN THE POLYCYSTİC OVARY SYNDROMEMAY 10, 2007 More In Research February 8, 2007 Trends: Most Viewed (LAST WEEK) UP İN THE AİR — SUSPENDİNG ETHİCAL MEDİCAL PRACTİCE NOVEMBER 18, 2010DRUG-ELUTİNG VERSUS BARE-METAL STENTS İN LARGE CORONARY ARTERİES IN-CENTER HEMODİALYSİS SİX TİMES PER WEEK VERSUS THREE TİMES PER WEEK More Trends Content:HomeCurrent IssueArticlesIssue IndexSpecialties & TopicsMultimedia & ImagesArchive 1812-1989Information For:AuthorsReviewersSubscribersInstitutionsMediaAdvertisersServices:SubscribeRenewPay BillActivate SubscriptionCreate or Manage AccountAlertsRSS & PodcastsSubmit a ManuscriptHelpResources:Physician JobsWeekly CME ProgramReview CME ProgramReprints & PermissionsMedical MeetingsConventionsFAQsJournal WatchNEJM:AboutProduct InformationEditors & PublishersTerms of UsePrivacy PolicyCopyrightAdvertising PoliciesContact Us Follow us Manage Account Manage Alerts Manage Saved Items Article Category Research Reviews Clinical Cases Perspective Commentary Other Browse all articles Multimedia Videos in Clinical Medicine Images in Clinical Medicine Interactive Medical Cases Weekly Audio Summaries Browse all multimedia This Week Last Week Browse full index Selected Specialties Cardiology Endocrinology Gastroenterology Genetics Hematology/Oncology Infectious Disease Nephrology Neurology/Neurosurgery Obstetrics/Gynecology Pediatrics Pulmonary/Critical Care Surgery Browse all Specialties & Topics Featured Topics Health Policy and Reform Haiti after the Earthquake Author Center Submit a Manuscript or Letter Track a Manuscript Help NEJM.org Copyright © 2010 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.Massachusetts Medical Society

37 BG  DİET  EGZERSİZ  FARMAKOLOJİK TEDAVİ ve BARİATRİK CERRAHİ BARİATRİK CERRAHİ YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

38 BG Genel sonuçlar -I  PCOS olması muhtemel ve gebelik arzulayan kadında; çifte infertilite nedenleri ile birlikte diğer tüm sağlık problemleri de ekarte edilmelidir  Gebelik Rx öncesinde kilolu kadınlarda YTD, özellikle de kilo verme ve egzersiz ile birlikte sigara ve alkol konusu gündemde tutulmalıdır  Ov ind için birinci ajan hala CC’dır  CC başarısızlığında ya eksojen gt’ler yada LOS önerilmelidir. Her ikisininde avantaj ve dezavantajları nedeni ile karar kişisel olmalıdır. Eksojen gt’ler çoğul gebelik ve yakın monitorizasyon ile birliktedir. LOS genellikle etkin olmakla birlikte hastaların <%50’sinde ek ov ind gereksinimi ortaya çıkmaktadır

39 BG Genel sonuçlar -II  Genel sonuçta (CC ve gt birarada) kümülatif tekil canlı doğum oranı %72’dir  PCOS’da önerilen 3. etkin Rx biçimi IVF’dir. Eldeki datalar (Genç) PCOS’li kadında tek ET ile çoğul riski anlamlı olarak düştüğünü göstermektedir  PCOS’de metformin kullanımı sadece glukoz intoleransı olanlarla sınırlı olup bu ilacın ov ind’da rutin kullanımı önerilmemektedir  Aromataz inh’lerinin rutin ov ind’da kullanımı için yeterli veri yoktur  PCOS’da tekil gebelik dahi hem anne hemde bebek için artmış sağlık riskleri taşımaktadır

40 BG

41


"Prof.Dr.Bülent Gülekli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı POLIKISTIK OVER SENDROMU Tanı ve Tedavi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları