Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Personel Durumu Görevi Personel Sayısı Şube Müdürü 1 Jeoloji Mühendisi 2 Harita Mühendisi Şehir Plancısı İŞÇİ (4857 S.K.Tabi ve 4/C li) Teknisyen Toplam 7 Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
2013 ve YILLARI ARASINDA YAPILAN İŞLER: JEOLOJİK ETÜT RAPORLARININ ONAYLANMASI: Manisa Merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 2013 yılında 66 adet , 2014 yılı içinde 24 adet Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporların İlçelere Göre Dağılım Grafiği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

3 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları İle İlgili Olarak Sahadan Görünümler Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

4 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
ZEMİN ETÜTLERİNİN ONAYLANMASI: Manisa Merkez ve İlçeleri olmak üzere yılında 8 adet, yılında 32 adet zemin etüt raporu Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI: İlimiz sınırları içerisinde kıyı kanunu hükümlerine tabi deniz ve akarsu bulunmamaktadır. İlimizde 4 adet baraj gölü, 1 adet rezervuar gölet, 3 adet sulama amaçlı suni gölet bulunmaktadır. Baraj gölleri: Göletler: 1-Gördes baraj gölü 1-Kula göleti 2-Demirköprü baraj gölü 2-Yuntdağı köseler göleti 3-Afşar baraj gölü 3-Kırkağaç bakır göleti 4-Sevişler baraj gölü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

5 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Rezervuar Göleti Söz konusu baraj göllerinden Gölmarmara Gölü (rezervuar göleti) İl Özel İdaresi ile Gölmarmara Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Gölmarmara Gölü Demirköprü Baraj Gölü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

6 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Afşar Baraj Gölü Sevişler Baraj Gölü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

7 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
2011, 2012 ve 2013 yıllarında Belediye ve İl Özel İdarelerden 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritaların temin edilerek gönderilmesi için yazışmalar yapılmış olup gelen cevabı yazılarda 1/1000 ölçekli halihazır haritaların temin edilmesi olanaklarının olmadığından bahsetmişlerdir tarihindeki yazıda; Belediyelerden ve İl Özel İdarelerden 1/1000 ölçekli haritalar temin edilemediğinden söz konusu baraj ve göletlerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli orta foto haritaların temin edilerek gönderilmesi istenilmiş olup gelen cevabı yazıda, Bakanlığımızda mevcut olan ortafoto haritalar yükseklik kıymetlendirilmesi yapılmamış ortafoto haritalar olduğundan göl ve göletlere ilişkin kıyı kenar çizgisi tespitlerinde altlık olarak kullanılmasının uygun görülmediğini belirterek halihazır haritaların belediyeler veya valiliklerce yaptırılması gerektiği belirtilmiştir Bugüne kadar da 1/1000 ölçekli halihazır haritalar temin edilemediğinden İlimizde kıyı kenar çizgisi çalışması yapılamamıştır yılı içerisinde kıyı kenar çizgisi tespiti için müdürlüğümüze yapılacak başvuruları incelemek üzere komisyon oluşturmuştur. ( tarih ve 3008 sayı) Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

8 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
DEFİNE HARİTALARININ ONAYLANMASI 2013 yılında da 2 adet, 2014 yılında da ise 4 adet olmak üzere 6 adet define haritası onayı yapılmıştır. İMAR PLANI İNCELEMESİ: Belediyelerden gelen 2013 yılında 56, 2014 yılında 63 olmak üzere toplam 119 adet onaylanmış imar planı, ilgili mevzuata göre incelenmiş, eksik olanlar tamamlanması için Belediyeye yazı yazılmış, diğerleri arşivlenmiştir. İMAR İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ VE ŞİKAYETLER :   Belediyelere değişik konularda imar mevzuatı ve uygulamaları hakkında 2013 yılında 38, 2014 yılında 56 olmak üzere toplam 94 kurum görüşüne cevap verilmiştir. Müdürlüğümüze 2013 yılında 32, 2014 yılında 21 adet imar şikayeti incelenmiştir. TAHSİS, SATIŞ, KİRALAMA VE İDARİ TESCİL, TAKYİT ŞERHLERİNİN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:   yılında 57 adet, 2014 yılında ise 68 adet kurum görüşü verilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

9 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
ÇEVRE DÜZENİ PLANI   T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakanlık Makamının tarih ve 9948 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları – tarihleri arasında, 30 (otuz) gün süreyle,Müdürlüğümüz zemin kat panosunda, adresinde ve Manisa’nın tarihli yerel gazetesinde (Haber) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup çevre düzeni planları   tarihinde askıdan indirilmiştir. Söz konusu plan, plan açıklama raporu ve plan hükümlerine toplam 126 adet itirazda bulunulmuş olup itirazlar tarih ve 7435 sayılı yazı ile Bakanlığımıza gönderilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

10 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
5543 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Yaptığımız İşler Gördes barajı nedeni ile Gördes İlçesine bağlı Karayakup Köyünde kamulaştırmadan etkilenen ailelerin Sayılı İskan Kanuna göre Devlet Eliyle İskan Kanunu kapsamında hak sahipliği çalışması yapılmış ve 41 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Ancak bazı hak sahiplerinin haklarından feragat etmesi bazılarının da almış oldukları kamulaştırma bedellerini Bakanlığımız hesabına yatırmadıkları için hak sahiplikleri iptal edilmiş olup güncel hak sahibi sayısı 28 olarak belirlenmiştir. Bu hak sahipleri için Akhisar İlçesine bağlı Akselendi Belediyesi sınırları içerisinde 902 ve nolu mera vasıflı parsellerde yer seçimi yapılmıştır. Parsellerin Bakanlığımıza tahsis yapılması için Milli Emlak Müdürlüğü’ne tarih ve 3750 sayılı yazı yazılmış, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce parsellerin Bakanlığımıza tahsisi tarihinde yapılmıştır. İmar Planı onayı tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Bakanlığımızca 2014 yılı yatırım programına alınmış olup ihale hazırlığı devam etmektedir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

11 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Foto 1. Yer seçimi yapılan 902 ve 898 nolu parsellerin görünüm. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

12 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
GÖÇMEN İŞ VE İŞLEMLERİ: yılları arasında, Bulgaristan , Makedonya, Suudi Arabistan bulunan akrabalarını Türkiye’ ye serbest göçmen olarak getirmek isteyen aile başvuru yapmıştır. Bu ailelerden 14 tanesinin soruşturmalarının yapılması için Emniyet Müdürlüklerine yazı yazılmıştır. Soruşturması tamamlanan 11 ailenin evrakları Bakanlığımıza ( Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ) gönderilmiştir.1 aileye de göçmen belgesi verilmiştir. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

13 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
1663 SAYILI KOOPERATİF KANUNU KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ İŞLER: Manisa Merkez ve İlçelerinde faal halde 116, tasfiye halinde 99 olmak üzere toplam 215 yapı kooperatifi bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde 172 kooperatifin olağan ve olağanüstü genel kurul (faal ve tasfiye halinde) yapmak üzere Müdürlüğümüze başvurmuştur yılı içerisinde, 31 kooperatifin fesih işlemi gerçekleşmiştir. 5 tane konut, 1 tane toplu işyeri ve 1 tane küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 tane yapı kooperatif kurulmuştur. 2014 yılı içerisinde 120 kooperatifin olağan genel kurul (faal ve tasfiye halinde) yapmak üzere Müdürlüğümüze başvurmuştur yılı içerisinde 21 kooperatifin fesih işlemi gerçekleşmiştir. 1 tane konut yapı kooperatifi merkezini İzmir’e taşımıştır. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

14 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Merkez ve İlçelerde Kurulan Yapı Kooperatiflerinin Dağılım Grafiği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


"İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları