Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE İÇİ İLETİŞİM.  Ana – babalarla çocuklar arasında kurulan iletişim çeşitleri iki grupta toplanabilir. Çocuklarını kabul eden anne babaları iletişimde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE İÇİ İLETİŞİM.  Ana – babalarla çocuklar arasında kurulan iletişim çeşitleri iki grupta toplanabilir. Çocuklarını kabul eden anne babaları iletişimde."— Sunum transkripti:

1 AİLE İÇİ İLETİŞİM

2  Ana – babalarla çocuklar arasında kurulan iletişim çeşitleri iki grupta toplanabilir. Çocuklarını kabul eden anne babaları iletişimde kabul dilini yani etkili iletişim becerilerini kullanırken….

3  Çocuklarını kabul etmeyen ana babalar ise kabul etmeme dilini, yani iletişim engellerine yol açan iletişim biçimini kullanırlar.

4  Kabul etmek, bir çocuğu olumlu – olumsuz, iyi kötü tüm yönleriyle kabul etmektir. Kabul edilen şey bireyin kendisidir. Onaylamayan ise çocuğun davranışıdır.

5  Çocuğa karışmama  Onun eylemlerine ve etkinliklerine karışmamaktır.  Ör ; kumdan kale yapan bir çocuk ……..  Edilgen dinleme  Çocuk konuşurken kendi görüşlerimizi açıklamadan ve geri bildirim kullanmadan, yalnızca “onay tepkileri” vererek çocuğu dinletir.  Etkin dinleme  Dinleyen, konuşan iletilerini doğru anlayıp anlamadığı denetlemek için bilinçli bir şekilde ve sürekli olarak geri iletim kullanılır. Kendini karşındakinin yerine koyması, yani empati kurmalı demektir. Çocuklar bize olumsuz duygularla geldikleri zaman onlara ‘haydi üzülme’ ‘bunda korkacak ne var’onun duygularını anlamadığımızı düşünmelerine neden olur.

6  Sempati duygusallık  Empati ise, karşımızdaki kişinin duygularını anlamaktır.

7  Emir vermek yönlendirmek  Çocuğa o andaki durumuyla kabul edilmediğini duygularının yada gereksinimlerinin önemli olmadığını açıklar. Çocuğun yeteneğine ve kararlarına güvenilmediği iletisini verir. Dolayısıyla Çocuğu kırar ve kızdırır.  Doğru odana git!  Gürültüyü kes  Odana gitmezsen göndermesini bilirim  Kardeşinden uzak dur. KABUL ETMEME İLETİŞİM ENGELLERİ

8  Çocuğu korkak ve uysal yapabilir. Onda düşmanlık ve küskünlük duyguları yaratabilir.  Hemen yatmazsan tokadı yiyeceksin.  Bunu yaparsan pişman olursun  Mutfağı bulduğun gibi bırakmazsan pişman olursun. UYARMAK GÖZDAĞI VERMEK

9  Otoritenin gücünü duyumsatır; onu baskı altına alır.  Çocuktan bunlara karşı koyar ve tepki verir. Çocuk da suçluluk duygularını yol açar.  Böyle düşünmemelisin.  Öğretmenine her zaman saygı duymalısın  Her zaman teşekkür etmelisin. AHLAK DERSİ VERMEK

10  Çocuğun kendi sorunlarını irdelemesine, değişik çözümler düşünerek bunları denemesine, dolayısıyla sorunlarını çözme becerisi geliştirmesine engel olur.  Anne babanın kendisini hiç anlamadığı duygusunu oluşturur.  Neden gidip arkadaşlarınla oynamıyorsun. ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM VE ÖNERİ GETİRMEK

11 Çocuklarımızla Doğru İletişim kuralım Adlı

12  Bıçak sağ elle tutulur. Kitap fırlatılıp atmak için değil, okumak içindir. ÖĞRETMEK, NUTUK ÇEKMEK, MANTIKLI DÜŞÜNCELER ÖNERMEK

13  Çocukların kendilerini yetersiz, değersiz, aşağılanmış ve kötü duyumsamalarına neden olur. Çocuğun duygularını saklamasına, birçok şeyi anne babasından gizlemesine ve olumsuz benlik algısına neden olur.  Kötü çocuk oldun  Çok dikkatsizsin YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, SUÇLAMAK

14  Kötü değersizlik duygusuna yol açar  -Geri zekâlı  -Hadi sende sulu gözlü  -Tembel çocuk AD TAKMAK, ALAY ETMEK UTANDIRMAK. AD TAKMAK, ALAY ETMEK UTANDIRMAK.

15  1-Kabulsüz dinleme yararsızdır.  Çocuğun duyguları anne babasından ne kadar farklı olursa olsun onun duygularını gerçekten kabul etmek gerekir.  2-Etkin dinleme için uygun bir zamana gereksinim vardır. Anne baba gerçekten çocuğu ve anlamak istediği ve ona zaman ayırabileceği durumlarda etkin dinlemeyi kullanmalıdır.  Etkin dinleme, çocuğa güvenmeyi gerektirir.  Etkin dinleme, anne babanın istediği bir çözümü çocuğa kabullendirmek amacıyla kullanılmamalıdır. ETKİN DİNLEMENİN KOŞULLARI

16  Anne babanın duygularını ve düşüncelerini işin içine karıştırmaması gerekir. Çocuğu anlayabilmek için kendimizi onun yerine koymalıyız. Karşımızdaki insanın duygularını ve düşüncelerini doğru anlamak, dünyayı onun gözüyle görmek, o an için onun yerinde olmak amacıyla gösterdiğimiz çaba, kendi tutum ve görüşlerimizin değişme tehlikesini de birlikte getirir. Bu durum rahatsız edici, korkutucu olabilir. Ancak esnek bir insan değişmekten korkmaz. Böyle ailelerin çocukları, onların esnek olduğunu görünce olumlu tepki verirler. ETKİN DİNLEMENİN OLUMSUZ YÖNLERİ

17

18  1-Duygusal boşalma ve duyguların keşfedilmesine yol açar.  2-Etkin dinleme, çocukların olumsuz duygularından korkmamalarına yardım eder. Yaşam çocuklara, güç ve yeteneklerinin sınırlı olduğunu ve her şeyin üstesinden gelemeyeceklerini öğretir.  3 – Etkin dinleme ebeveyn ile çocuk arasında sıcak bir ilişkinin kurulmasını sağlar.  4-Etkin dinleme, çocukta sorumluluk duygusunun gelişmesine yardım eder. Ebeveynler çocuklarının sorunlarını çözmeyi sürdürdükçe çocuklarda bağımlı olmayı sürdürürler.  6- Çocukları anne babalarını dinlemeye daha istekli yapar. ETKİN DİNLEMENİN YARARLARI

19 ÇOCUKLARIN SORUMLULUKLARINI ALMALARI İLE İLGİLİ TİYATRO

20  1 – Gelişimin her döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir.  Sorunlarla baş edebilme becerisi, geliştirebilmelerine bu alışkanlığı kazanmaları için sorunların çözümü mutlaka çocuklara bırakılmalıdır. ÇOCUĞUN SORUNLARLA BAŞ EDEBİLMESİNE İZİN VERME

21  2-Çocukların sorunları çözmede gizil güçleri vardır. Ona bu fırsatı verirsek bunun gelişmesini sağlamış olacağız.  3-Anne babaların çocukların sorunlarını kendileri çözerlerse ya da çözümler önerirlerse, çocuklar ebeveynlerine bağımlı bir kişilik geliştirirler.  4-Anne babalar çocukların sorunlarını sahiplendikleri ve bu sorunlara çözüm bulmanın tüm sorumluluğunu üstlendikleri zaman, büyük bir yük ve görev almış olurlar.

22  BEN DİLİNİ KULLANMAK  Ben dili; anne babaların çocuğun davranışını kabul etmediği zaman o davranışı nedeniyle kendisinde oluşan duyguları, dolayısıyla ne hissettiğini açıklamasıdır.  Git başımdan, seninle uğraşamam  Ben dili-Yorgun olunca oynamak istemiyorum  Evi yine çöplüğe çevirmişler, usandım senden  Ben dili-BURADAN DEVAM ET BEN DİLİ

23  5-Kuşkusuz, bazı özel durumlarda çocuklar anne babalarından yardım isterler. Onlara yardım etmek, sorunlarının tüm sorumluluğunu üstlenmek ya da onlar adına sorunları çözmek değildir.

24  1-Bir çocuğunuza zaman ayırın, çocuğunuzla birlikte geçen zaman asla boşa harcanan zaman değildir. ETKİN DİNLEMENİN OLUMLU YÖNLERİ

25 ÇOCUKLA ZITLAŞMAK ADLI TİYATRO

26  2- çocuğu sevmek, ona bolca ve pahalı oyuncak almak değil onunla orta faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak onunla oyun oynamaktır. Sadece sözlü olarak değil eylemle bu duyguyu ona yaşatmaktır.

27  3- çocuğunuzla birlikte olduğunuz zaman tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın  4- anne babasını kendisini dinlediğini gören duygularını ifade etme olanağı bulur.

28  5- Göz kontağı kurmak

29 Kardeş kıskançlığında ebeveynin tavrı

30  6 -Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun. kendi içinizde çelişkili davranışlarda bulunmanın yada anne babanın biberleriyle çelişen biçimde davranması çocuğa doğruyu bulma konusunda zorlar.  Anne babanın tutarlı olması sıkıca sarıldığımız bir inanıştır. Çocuğun bir davranışını bugün kabul etmiyorsak, yarın da etmemeliyiz.

31 ÇOCUĞUN HER DEDİĞİNİ YAPMAK İYİ MİDİR ? ADLI TİYATRO

32  Çocuğun gereksinimlerinin karşılandığı, fakat davranışları, anne babasının gereksinmelerinin karşılanmasını somut bir şekilde engellendiği zaman sorun ebeveynindir.  Çocuğun anne babası konuşurken gürültü yapması  Odasının dağınız olması gibi SORUN EBEVEYNİN

33 ÇOCUĞUN TÜM DAVRANIŞLARI

34 KABUL EDİLEBİLİR DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR Ebeveyn canlı, dinç ve bir işle uğraşırken çocuğun gürültü yapması Kabul çizgisi Ebeveyn yorgunluktan uyuya kalmışken çocuğun gürültü yapması

35 Ebeveyne her şeyin iyi göründüğü onu rahatsız etmediği günlerde KABUL EDİLEBİLİR DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEBİLİR DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR Ebeveynin sıkkın, üzgün olduğu, işlerinin ters gittiği zamanlarda ise

36 ERGENLE İLETİŞİM

37  - KURALLAR ADALETSİZDİR  -KURALLAR BENİM HAYATIMI MAHVEDECEK  -TAMAMEN ÖZGÜR OLMALIYIM  -BENİ SEVSELER HER ZAMAN BANA GÜVENİRLER ERGENLE İLETİŞİM

38 DAYAK  -Çocuğun iç disiplin kazanmasına yardımcı olmaz.  - Çocuk : canım yandı ama bir şey öğrendim demez.  - Haksızlık bu !  - beni anlamıyorlar ondan nefret ediyorum diye düşünecektir.  -Dayak suçun cezası bir borcun ödenmesi olarak görülür.

39  -Dayak ebeveynin kendisini güçlü hissetmesini sağlar  -Dayak zamanla tek disiplin yöntemi haline gelir.  -Dayak sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisini önünü keser.  -Dayak etkili bir yöntem değildir.  -Dayak etkili bir disiplin yönetimi değildir.  -Dayak insani bir yöntem değildir.

40  Kontrollü öfke: öfkemize neden olan faktörü biliriz.  1. Adım  Durun  Çocukla aranıza mesafe koyun  Derin nefes alın  Sayı sayın  2. Adım  Kendinizi TV de izler gibi izleyin ÖFKE DOĞAL VE NORMAL İNSANİ BİR DUYGUDUR

41  1. Küçükken daha, çocuğa ne isterse vermeye başla!  Ki herkesin onun geçimini sağlamakla mükellef olduğuna inansın…  2. Fena sözler söylediğinde gül!  Ki, kendisinin akıllı olduğuna inansın…  3. Ona düşünmeyi, beynini kullanmayı öğretme sakın!  Bırak, on sekizine gelince kendisi karar versin…  4. Yerde bıraktığı her şeyi kaldır: kitaplarını, giysilerini, pabuçlarını…Onun için her şeyi sen yap!  Ki sorumlulukları hep başkalarına yüklesin…  5. Onun önünde sık sık kavga et!  Ki bir gün aile parçalanırsa pek de şaşırmasın…  6. Ona istediği kadar harçlık vermekten kaçınma!  Asla kendi parasını kazanmanın ne demek olduğunu öğrenmesin…  7. Yiyecekmiş, içecekmiş, konformuş, tüm arzularını yerine getir!  Ki istediklerini her zaman elde etmeye şartlansın…  8. Komşulara, öğretmenlere, polise, vs. karşı hep onun tarafında ol!  Ki hepsine karşı önyargılarla davransın… GELECEĞİN SUÇLUSUNU YETİŞTİRMENİN 8 KURALI

42 KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"AİLE İÇİ İLETİŞİM.  Ana – babalarla çocuklar arasında kurulan iletişim çeşitleri iki grupta toplanabilir. Çocuklarını kabul eden anne babaları iletişimde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları