Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite 4: Bilgisayar Ağları 1 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite 4: Bilgisayar Ağları 1 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah."— Sunum transkripti:

1 Ünite 4: Bilgisayar Ağları 1 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

2 Anahtar kavramlar Bilgisayar ağları, İletim yöntemi, Ağ işletim sistemi, Geniş Alan Ağı, İnternet, Bakır kablo, Fiber optik kablo, Kablosuz iletişim, Radyo dalgalarıyla, Kızılötesi Ağ topolojisi Ethernet 2

3 Giriş  Bilgisayar ağı birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır.  Ağlar sadece bilgisayarlardan oluşmaz, yazıcı tarayıcı gibi birimlerde ağlarda mevcuttur.  Bilgisayar kaynağı bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandığı kapasiteyi tanımlar.  Bilgisayarın bilgi işlemindeki hızı, disk kapasitesi, yazıcı ve tarayıcı gibi terimler birer bilgisayar kaynağıdır.  Herhangi bir kaynağı kendi üzerinden ağ kullanıcılarının kullanımına açan cihaza ağ kaynağı sağlayıcısı denir. 3 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

4 İletim ortamı İletim Yöntemi Arayüz donanımı Ağdaki diğer birimlerle bağlantı kuracak yazılım Bilgisayar ağının temel Öğeleri 4 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

5 Metal kablolar Fiber optik kablolar Hava İletim Ortamı 5 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

6 Metal kablolar: (Bakır kablolar)  100 metre içerisinde etkili bir şekilde elektrik-sinyalleri ile çalışır.  Bu sinyaller Arayüz sayeside elektrik’den sinyale dönüşür.  Daha çok TV’ler için kullanılır.  Veri transfer oranı 10 Mbps dir.  24 anlık çağrı yapılabilir. İletim ortamı 6 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

7 Metal kablolar : Fiber optik kablolar  Bakır kablo’dan daha fazla veri taşır.  Bakır kablo’dan çok daha pahalıdır.  Veri transfer oranı 1 Gbps dir.  İnce Cam tellerden yapıldığı için kalite içerir  Şehirler arası telefon ve internet bağlantılarında kullanılır  43,384 çağrı yapılabilir İletim ortamı 7 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

8 İletim Yöntemleri  Elektrik sinyalleri  Işık sinyalleri  Radyo dalgaları  Mikro dalgaları 8 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

9 İletim Yöntemi  Ortam üzeriden bir bilgisayardan diğerine nasıl mesaj gönderdiğimizdir Örneğin, ortam olarak metal kablolar seçilirse, bilgisayarlar metal kablolarla birbirine bağlanır ve elektrik sinyalleri iletim yöntemi olarak kullanılır. Fiber optik kablolar içinden ışık geçebilen cam gibi malzemelerden üretilen kablolardır. Hava yani boşluk ortamında kızıl ötesi ışınlar radyo ve micro dalgaları dalgaları kullanılır. 9 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

10 İletim Yöntemleri  Kızıl ötesi (Infrared signal)  Veriyi ışık yardımı ile taşır  Alıcı ve verici yüzler birbirine bakarak sinyal alabilirler  Veri transfer oranı 4 Mbps dir  Kızıl ötesi veri kurulumu (IrDa) sayesinde iletişim olmaktadır  100 ayak kare alan içerisinde çalışır. 10 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

11 İletim Yöntemleri Radyo dalgaları yada sinyali (radio frequency signals) Yerel alan ağları içerisinde kablosuz bir şekilde radyo teknolojisi sayesinde çalışır Radyo sinyalleri uzun mesafeli (şehirler arası), ayni zamanda kısa mesafeli, yani bina içerisinde de çalışır. Radyo sinyalleri elektrik’e karşı hassas olduğu için çok ses çıkarır.  Veri transfer oranı 64 Kbps ile 720 Kbps arasıdır 11 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

12 İletim Yöntemleri Mavi Diş (Bluetooth) Her iki birimde (Bluetooth ve diğer alıcı) kendisini tanıtıcı cihaz numarası vardır. Bağlantı ancak onaylanırsa gerçekleşir. Birimlerin Karşılıklı olması gerekmez. Veri transfer oranı 1 Mbps dir 30 ayak kare alan içerisinde birbirlerini bulurlar 12 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

13 İletim Yöntemleri  Mikrodalga (Microwaves) Yüksek radyo frekanslarıdırlar. Çok uzak mesafeli telefon konuşmalarının gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Bu dalgalar doğru yayılma özelliğine sahiptirler. Mikrodalga istasyonlar 30 mil uzaklıkta inşa edilirlerdir 13 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

14 İletim Yöntemleri  Wi-Fi (Wireless-fidelity) Merkezi sunucuyu veya iletim noktasını kullanır. Çok uzak mesafeli sinyallerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Güvenilirdir. Mevcut sistemle uyum içerisinde çalışır Veri taşıma hızı 11 Mbps dir. 14 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

15 Ağ işletim sistemi (network operating system) (NOS) Bir bilgisayardan diğerine mesaj gidebilmesi için her iki bilgisayar üzerinde de çalışan bir yazılıma gereksinim vardır. Bu yazılıma Ağ işletim sistemi denir. Kullanıcı bu sayede ağdaki diğer bilgisayarların kaynaklarına ulaşabilir Bu ağ içerisinde yazıcı veya tarayıcı varsa rahatlıkla da bu birimlerden yararlanabilir 15 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

16 Dosya sunucusu (File server) Dosya sunucuları ağdaki kullanıcılara ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamakla görevlidir. Genellikle diğerlerine göre daha hızlı ve daha geniş kapasiteli bilgisayarlardır.  Geniş kapasite  Yüksek hız  Geniş sabit disk  Ağ işletim sistemi (NOS)  Özel yazılımlar 16 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

17 Yerel Alan Ağı (YYA) (Local Area network) Bilgisayar ağları içerdikleri bilgisayarların büyüklüklerine, kapladıkları coğrafi alana göre değişik isimler alırlar. Bir işyerinde, bilgisayar laboratuarında, binada, kampuste bulunan bilgisayarların oluşturduğu ağa yerel alan ağı denir. yerel alan ağı dar bir coğrafi bölgeye yayılmış olanıdır. 17 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

18 Geniş Alan Ağı (GAY) (Wide Area network)  Geniş bir alan yayılmış ve birçok yerel ağı içeren yapıya denir.  Bir şehirde, bir ülkede ve bir kıtadaki bilgisayarların oluşturdukları ağa geniş alan ağı denir.  Bir ağın diğeri ile fiziksel olarak bağlandığı noktalardaki cihazlara yönlendiriciler denir.  Bunların görevleri mesajların bir ağdan diğerine gitmesini sağlamaktır. (speed 2.5 gigabits)  En büyük geniş alan ağı internettir.  Bir geniş alan ağında omurga (backbone) denen Ve bütün haberleşmenin toplandığı Merkez bulunur. 18 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

19 Geniş Alan Ağı (GAY) (Wide Area network) Yönlendiriciler Veriyi sinyale çevirir Veriyi analog’dan dijitale çevirir Yandakilerin hepsi birer yönlendiricidir Routers (GAA)– iki ve daha fazla YAA ve GAA’yı bağlar  En iyi veri yolunu seçer  YAA’da genellikle switch türü kullanılır. modems routers switches Network Interface Cards computers 19 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

20 Ağ topolojisi  Bilgisayarlar birbirlerine çok değişik şekillerde bağlanırlar.  Benzedikleri geometrik şekillere göre sınıflandırılırlar.  yıldız, otobüs ve halka topolojileri olarak genelde üç ana sınıfta incelenir.  Hızları, 10, 100 ve 1000 Mbps civarındadır. 20 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

21 Ağ topolojisi (LAN Topologies) Ağ topolojisi yerel alan ağının fiziksel planlanmasıdır ve şeklidir. Bu tip ağların şekilsel planlaması sisteme ayni anda giren birçok kullanıcının oluşturduğu problemden dolayıdır. Bu probleme ‘‘contention’’ (veri hatası) denir. Bir çok kullanıcının ayni anda kullanması sebebiyle Donma yada veri hatası oluşur- Yıldız (star), Bus (otobüs), ring (halka) seklindedirler. Bus topoloji Zincir sistemi mevcuttur. Her bilgisayar tek kablo’ya bağlıdır. ‘Contention’ yani veri hatası problemini çözer. Sisteme bilgisayar yüklemek çok zordur. Star topoloji Merkezi çekirdek ve kablo sistemi mevcuttur. Sisteme kolaylıkla bilgisayar eklenebilinir İlgili problemi kolaylıkla çözebilir Halka topoloji Tüm bilgisayarlar bir halkaya etrafında bağlıdırlar. Özel bir veri birimi olan kart (token) halka üzerinde fonksiyoneldir. Bilgisayarlar yalınızca veriyi ilgili kart işlem yaparsa gönderebilir. Slayt 21

22 Neden Bilgisayar ağlarına ihtiyaç duyuluyor?  Paylaşımı daha fazla artırma.  Bilgi alış-verişinin çoğaltmasını sağlama.  Kişisel bilgisayarlarla beraber teknolojinin gelişmesi ile ağların önemi daha da ön plana çıktı.  Kişisel bilgisayarların güç ve kapasitesinin artması.. 22 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

23 Bilgisayar Ağlarının Avantajları?  Fiyat’ın düşmesi  Performans’ın korunması  Güvenilirliğin artması  Eklenebilir kaynaklar oluşması  İşlem gücünün artırılması 23 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah

24 Ağ Yöneticisi (Network administrators) Görevleri  Yükleme  Bakım  Destekleme  Kullanıcılara yardım  System’den kaynaklı problemleri çözme 24 YONT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş I Nevin Seyyah


"Ünite 4: Bilgisayar Ağları 1 YONT171 Bilgi Teknolojilerine GirişI Nevin Seyyah." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları