Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Tanzimat Döneminde siyasi alanda olduğu gibi eğitim alanında da “Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Tanzimat Döneminde siyasi alanda olduğu gibi eğitim alanında da “Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır."— Sunum transkripti:

1 D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Tanzimat Döneminde siyasi alanda olduğu gibi eğitim alanında da “Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır.  Yeni okullar açılarak Müslüman ve Gayrimüslim herkesin buralarda Osmanlı vatandaşlığı bilincine sahip olması hedeflenmiştir.

2 D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Medrese dışındaki örgün eğitimde ilk, orta, yükseköğretim şeklinde bir derecelenmeye gidilmiştir.  1856’da bütün eğitim işleri “Maarif-i Umumiye Nezareti”ne bağlanmıştır.

3 D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Müslüman ve gayrimüslim okulu ayrı olmak üzere eğitim süresi dört yıldır.  Darülfünun; felsefe ve edebiyat, hukuk, tabi ilimler ve matematik eğitimine yönelik üç fakülteden oluşacaktır.  Ders kitaplarının Maarif Nezareti ya da mahalli maarif idaresi ve vali tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesi’nin Bazı Maddeleri

4 1902 YILINDA RÜŞTİYE OKULLARINDA OKUTULAN DERS PROGRAMI BİRİNCİ YILİKİNCİ YILÜÇÜNCÜ YIL DERS İSİMLERİ HAFTALIK SAAT DERS İSİMLERİ HAFTALIK SAAT DERS İSİMLERİ HAFTALIK SAAT Kur’an-ı Kerim1 1 1 İlmihal2 2Ulum-ı Diniye2 Türkçe6 4Ahlak1 Arapça2 4Türkçe3 Hesap (Hendese)2Farsça2Arapça3 Muhtasar Coğrafya 2Ahlak1Farsça2 Hüsn-ı Hat2Hesap2 2 Ahlak1Coğrafya2Tarih-i Osmani1 Muhtasar Tarihi1Hendese1 Malumat-ı Ziraiye1Coğrafya2 Resim1Malumat-ı Ziraiye1 Hüsn-ı Hat1Hesab1 FransızcaResim1 Hıfzısıhha1 Fransızca1 Toplam1822

5 1897’de OSMANLI SINIRLARI İÇİNDE AZINLIKLARIN VE YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI OKUL SAYILARI AZINLIKLARIN OKULLARI YABANCI OKULLARI MİLLETOKUL SAYISIÜLKEOKUL SAYISI RUM4390AMERİKAN131 ERMENİ851FRANSIZ127 BULGAR693İNGİLİZ60 YAHUDİ331ALMAN22 SIRP85İTALYAN22 ROMANYA63AVUSTURYA11 KATOLİK RUM60RUS7 KATOLİK50İRAN4 TOPLAM6523TOPLAM384


"D) TANZİMAT SONRASI OSMANLI EĞİTİMİ  Tanzimat Döneminde siyasi alanda olduğu gibi eğitim alanında da “Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları