Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki Akciğer Hastalıkları Prof. Dr. İbrahim AKKURT CÜTF Göğüs Hast. AD. - Sivas.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki Akciğer Hastalıkları Prof. Dr. İbrahim AKKURT CÜTF Göğüs Hast. AD. - Sivas."— Sunum transkripti:

1 Mesleki Akciğer Hastalıkları Prof. Dr. İbrahim AKKURT CÜTF Göğüs Hast. AD. - Sivas

2 2 Konu başlıkları Tanımlama- fizyopatoloji Tarihçe MH kavramı -gerçeği /pratiği Epidemiyoloji Sınıflama – Tanı-tedavi- takip kriterleri

3 3 Mesleki Akciğer Hastalıkları Katılar - partikül büyüklüğüGazlar - suda çözünebilirlik - > 10 ...nasal - 3-10 ....Trakeobronş. - 0.1-3 ... Perif. SY. ve Alveoller - Suda çözünenler (NH3, SO2..)...ÜSY - Suda çözünmeyenler (NO2, Fosgen)... Alt sol.Y. ve alv YANIT AKUT - ÜSY irritasyonu, obst. - Bronkokonstruksiyon - RADS - Alveolit-P.Ödem-ARDS - Fume fever KRONİK - B.Astım - KOAH - Fibrozisler -Pnömokonyozlar - Maligniteler

4 4 Ne iş yapıyorsun ? “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?” Bernardino Ramazzini (1633-1714) De Morbis Artificum Diatriba Dünya -Tarihsel süreç

5 5 18. yüzyılda yer altı maden işçilerinde pnömokonyoz-silikoz epidemileri Avrupa’da 1842’de kadın ve çocukların madenlerde çalışması yasaklandı 1844’de ise fabrikalarda işyeri hekimi bulundurulması zorunluluğu getirildi 1919’da ILO kuruldu... 1950’de WHO sağlık-çalışan sağlığı tanımları...

6 6 - 1930...Umumi Hıfzısıhha Kanunu -1946... İş kazaları ve MH sigortası... - 1969... İSGÜM... - 1972’de MH ve iş kazasının yasal tanımı - MH ve iş kolları listesi - 1979... Ankara ve İstanbul MHH - 1988... TTB “İş yeri hekimliği” - Temmuz ve Aralık 2003...yeni iş kanunu- İşyeri Hekim yönetmeliği... Ülkemizde - Tarihsel süreç

7 7 Meslek Hastalığı Kavramı - Pratiği (?) Dünya-Türkiye

8 8 Dünyada Mesleki = Çalışanlar Ülkemizde Mesleki = İşçi

9 9 MH yasal yaklaşım bazı farklılıklar gösterse de temel mentalite hemen benzerdir... Dünyada:

10 10 Değişik ülkelerde MH yasal yaklaşım Evet352 (1991) Çok K.Uzm.EvetİşverenU.BüroFinland. Evet  100 Değişir EvetİşverenEyalet Bürosu Kanada Evet?Çok K.Uzm. Kurulu EvetİşverenU.BüroBulgar. Evet?Çok K.U.B. Hekimi Evetİşveren- devlet U.BüroBrezilya Evet?Çok K.Uzm. Kurulu EvetİşverenU.BüroBelçika Evet?Çok Kadem Uzm.EvetÖ. Sigorta Mahk.Avustralya Kalıcı malul. varmı? Olgu sayısı (yılda) Tanı nasıl konur Kim muay. eder Tazmin edilir mi? Kim öder ? Kim idare eder ? Eur Respir J 1994; 7: 969-80

11 11 Kalıcı malul. varmı? Olgu sayısı (yılda) Tanı nasıl konur Kim muay. eder Tazmin edilir mi? Kim öder Kim idare eder Evet ??? 13/83 (1998) Çok K.Uzm.EvetSSK- İşveren SSK MHH TÜRKİYE ??Değişir EvetİşverenNo- fault sig.sis. ABD Evet293 (1991) DeğişirMeslek H.Uzm. EvetGenel vergi U.Büroİngiltere Hayır?Çok K.Uzm.Hayırİşveren- işçi Değişi k Hollanda Evet146 (1990) Çok K.HeyetEvetİşverenU.Büroİspanya Hayır?Çok Kadem UzmanlarEvetİşverenU.BüroG.Kore Eur Respir J 1994; 7: 969-80

12 12 SSK Sosyal SİGORTALAR Kurumu Hastalık Sigortası Analık Malüllük Yaşlılık Ölüm İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

13 13 Meslek Hastalığı Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir

14 14 Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Edirne İstanbul İzmir Kırklareli Kocaeli Sakarya Tekirdağ Yalova Geri kalan tüm iller + Yurt dışı Sigortalıları + Mahkemeler + Mesleki Ölüm kararları Zonguldak Bartın Karabük İSTANBUL MESLEK H.H. ZONGULDAK MESLEK H.H. ANKARA MESLEK H.H.

15 15 MESLEK HASTALIKLARININ TESBİTİ (TÜRKİYE’DE DURUM)

16 16 Meslek Hastalığı Epidemiyolojik veriler Dünya-Türkiye

17 17 MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI Sağlık ve Güvenlik patolojileri

18 18 DÜNYADA DURUM YILDA :  160 MİLYON MESLEK HASTALIĞI  125 MİLYON İŞ KAZASI WHO-1997

19 19 %44 %56 DÜNYA %99 %1 TÜRKİYE MESLEK HASTALIKLARI İŞ KAZALARI

20 20 BEKLENİLEN MESLEK HASTALIĞI SAYISI ? Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmeli... Harrington JM, Gill FS, Aw TC, Gardiner K. Occupational Health; 4 th Edition 1998

21 21 TÜRKİYE’DE DURUM TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ RESMİ VERİLER SADECE SSK (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI) İSTATİSTİKLERİ...

22 22 Son 4 yıl 601

23 23 Son 4 yıl

24 24 Son 3 yıl

25 25 Meslek Hastalıklarının sistemlere göre dağılımı Bir çok ülkede 1992’ye kadar bildirilen MH listelerinin 1.sırasını MAH oluştururdu... Son yıllarda MAH 4-5.sıraya düşmüştür olası nedenleri: – Birincil korunma önlemlerinin yeterliliği – Bir çok patolojinin de MH kavramı içine alınması: iş stresi-ergonomik sorunlar vb.

26 26 MESLEK HASTALIKLARININ TESBİTİ (İNGİLTERE - ODIN- MESLEK HAST. BİLGİ AĞI PROJESİ ) 1996 YILINDA TESPİT EDİLEN 21686 yeni meslek hastalığının dağılımı: % 44’Ü KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIĞI % 22’Sİ DERİ HASTALIĞI % 16’SI MENTAL BOZUKLUKLAR % 9’U SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI % 7’Sİ DUYMA BOZUKLUKLARI % 2’Sİ DİĞER HASTALIKLARDIR. Cherry N Occupational Diseases; BMJ 1999;318:1397-9

27 27 Saptanmış olan meslek hastalıklarının Sistemlere göre dağılımı 1992’den beri ??? Ülkemizde MH sınıflaması

28 28 Mesleki Akciğer Hastalıkları (SSK AMH-1998) 49.5212Mesleki akciğer hastalıkları 428Meslek hastalıkları %n

29 29 MAH Tanısı Konulan Olguların Dağılımı (N:212) –(SSK AMHH-1998) 1.43Siderosis 1.43Asbestosis 3.88Bissinosis 4.710KOAH 4.710İAH 15.633KİP 22.247Mesleki astım 23.149Kronik bronşit 23.149Silikosis %n

30 30 Kliniklerimizde veya bilimsel çalışmalarda saptadığımız MH, Meslek Hastalıkları yasal havuzuna girmedikçe Meslek Hastalığı sayılamazlar...

31 31 S.Ocağı Devlet Hast. Ünv. Özel MESLEKİ şüphesi SSK – (Disp.-Hast. Sigorta müdürlüğü) Bölge Meslek Hastalıkları Hastanesi İş yeri Müf. Tah. Raporu Kesin tanı + yasal getiri

32 32 Mesleki Akciğer Hastalıkları A. PNÖMOKONYOZLAR - KİP - Silikosis - Asbestosis - Silikat pnömokonyozları - Berilyum hastalığı -Diğerleri:Aluminyum, antimon,baryum, Kobalt,Siderosis, Miks toz Pnömokonyozları, vb. B. Mesleki astım C. HSP D.KOAH(kr.bronşit- amfizem) E. Bissinosis F.Toksik ajanlara bağlı patolojiler: Amonyak, Kadmiyum, Klorin, Metal- Polymer-Organik tozların ateşi(MFF-PFF-ODF) G. Akciğer kanserleri H. İnfeksiyöz hastalıklar

33 33 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

34 34 Pnömokonyozlar Diğerleri Radyolojik tanı-takip Klinik/fonksiyonel tanı-takip

35 35 Pnömokonyoz Akciğerlerde toz birikimi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonunun genel adı (ILO-1972-98) Benign Pnömokonyoz Kollajenöz Pnömokonyoz Basit Pnömokonyoz Komplike Pnömokonyoz Doku reak. Radyoloji

36 36 Pnömokonyozlarda Tanı Kriterleri: –Meslek öyküsü –ILO klasifikasyonuna uygun radyolojik görünüm –Bu görünüme yol açabilecek başka patolojinin  Zorunlu olmadıkça invaziv tanı yöntemine gerek yoktur... Tanıda Semptomatoloji ve klinik bulguların önemi ??? Bu nedenle;

37 37 - 1950, 1958, 1968, 1971 ve 1980’de bu esaslar gözden geçirilerek.... erkenden saptanması için uluslararası ortak dil ve yöntem oluşturulması amaçlanmıştır... -1997’de revizyon??? -ILO’nun 1930’da Güney Afrikanın Johannesburg.... pnömokonyoz radyografilerini okuma esasları.... - 1950, 1958, 1968, 1971 ve 1980’de bu esaslar gözden geçirilerek.... erkenden saptanması için uluslararası ortak dil ve yöntem oluşturulması amaçlanmıştır... -1997’de revizyon??? Dünyada 1900’lerin başından itibaren yoğun pnömokonyoz epidemileri sonucu PMF ile bir çok olgu kaybedilmiştir. Bunun üzerine erken tanı için her ülkede ulusal önlemler...

38 38 Buna göre Pnömokonyoz yapıcı işlerde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamdaki nonsp. toz, silika, asbest gibi spesifik toz konsant. göre belli aralıklarla standart PA grafi... Bu filmlerin “ILO Pnömokonyozlu Filmleri değerlendirme sınıflaması” esaslarına göre değerlendirilmesi...

39 39 Klasifikasyonun kullanımı:  Epidemiyolojik...  Kliniklerde...  İstatistiklerde...  Maluliyet... gereken bilginin bir kısmının sistematik tanımı... 1- Standart grafi seti..., 2- Metin...

40 40 Ana kurallar PA’da toz maruziyeti için patognomonik olabilecek bir görüntü  İncelenen grafideki bulguların standart grafilerle ve metinle kesin bir uyum göstermesi... PA’daki bazı anormallikler pnömokonyozu taklit eden bir görünüm verebilirler(ör. eski enf.). PA da tozla ilişkili olmadığı düşünülen görünümler semboller kullanılarak, yorumlanmalıdır.

41 41 Patolojiler : Parankimal Küçük-Büyük opasiteler Plevral Semboller Diğerleri Grafi kalitesi 1... 2... 3... 4...(u/r)

42 42 Büyüklük Yuvarlak(çap) Düzensiz(genişlik) 0-1.5 mm ps 1.5-3 mm qt 3-10 mm ru Parankimal küçük opasiteler A, B, C Parankimal büyük opasiteler

43 43 Yoğunluk Yaygınlık Her birim alandaki küçük opasitelerin konsantrasyonu... Değerlendirmede yazılı metin yol göstericidir, standart grafiler daha önceliklidir... Küçük opasitelerin görüldüğü zonlar... Zonlardaki yoğunlukta belirgin farklılık varsa, yoğunluğun fazla olduğu zon veya zonlar göz önüne alınır...

44 44 Küçük opasitelerin yoğunluk kategorileri 0. Kategori: 0/- 0/0 0/1 1. Kategori:1/01/11/2 2. Kategori2/12/22/3 3. Kategori 3/2 3/3 3/+ ILO sınıflamasındaki yoğunluk kategorileri: – Tozlara kümülatif maruziyet Post-mortem akciğerdeki toz içeriği – Mortalite Akciğerin postmortem patolojik görünümleri ile uyumlu bulunmuştur.

45 45 PLEVRAL ANORMALLİKLER – Diffüz plevral kalınlaşma, – Plevral plaklar ve – Kostofrenik açı obliterasyonu

46 46

47 47 Semboller

48 48 Sonuçta; Sınıflamanın esası, basit tekrarlanabilir bir yöntemle radyografik anormallikleri kodlamaktır. Sınıflama ne patolojik oluşumları tanımlar nede çalışma kapasitesini hesaplayabilir.

49 49 Opasitelerin yoğunluk kategorileri 0. Kategori: 0/- 0/0 0/1 1. Kategori:1/01/11/2 2. Kategori2/12/22/3 3. Kategori 3/2 3/3 3/+ Amaç, riskli işlerde çalışan kişilerde etkileme başladığı an (1.kategori) uygun koşullarda iş değişikliği sağlayarak...

50 50 Dünyada Ulusal Pnömokonyoz Kontrol Programları : Kurul (eşdeğer -2/3) sistemi Kademeli okuma sistemi (A-B okuyucu) İşçi İşveren Devlet

51 51 KURUL SİSTEMİ 1990-2000 arası dönemde 6 PDK: (İstanbul-2, Ankara, İzmir, Adana, Zonguldak)  SSK -1  Sağlık Bakanlığı-1  ÇSGB(İSGÜM)-1 (Atama?, Uzmanlık?, Koşullar ?) Ülkemizde; MTOİ ve tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelik. Resmi Gazete No:20635, tarih. 14.9.1990

52 52 1990-2000 arasıdönemde en az 200 bin kişinin 4- 5 defa grafilerinin değerlendirilmesi gerekirdi.... ?

53 53 Bu süre içinde bu kurullar tarafından; ~ 25 bin akciğer grafisi okunmuş: Grafilerin %24’ü kalite – 4 (u/r): değerlendirilmemiş Geri kalanların %22’sinde patoloji saptanmış Pnömokonyoz prevalansı(???) : %7.4 http://demolar.pleksus.com.tr/isagu/

54 54 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönet. RG. No:23976, tarih: 26 Şubat 2000

55 55 Standart Göğüs filmi: 35 x 35 cm veya daha büyük boyutta ILO sınıflandırılmasına göre 1 ve 2. Kalitede göğüs radyografisi MTİTY- RG. No:23976, tarih: 26 Şubat 2000

56 56 A – okuyucusu: ILO Uluslararası pnömokonyoz radyografisi sınıflandırması konusunda eğitim görmüş tercihan işyeri hekimi B – okuyucusu : ILO Uluslararası pnömokonyoz radyografisi sınıflandırması seminerine katılarak film değerlendirme sınavını başarmış... Göğüs hast. veya Radyoloji Uz. MTİTY- RG. No:23976, tarih: 26 Şubat 2000

57 57 “A” okuyucusu “B” okuyucusu İSGÜM İŞYERİ İSGÜM MHH

58 58 Geçen ~ 4 yıllık süre içinde ???

59 59 Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP) Kömür madenleri... Siyah karbon, grafit, karbon elektrolit endüstrisi... Pigmente lezyonlar –Kömür makülü- nodül-PMF –Silikotik nodül Amfizem Bronşit İş kollarıPatoloji ilk radyolojik değişiklikler çoğunlukla <1.5 mm ve 1.5-3.0 mm çapındaki yuvarlak “p”,”q” tipi opasiteler öncelikle üst ve orta zonların periferinde lokalize olurlar

60 60 KİP-Fonksiyonel etkiler Hava giriş-çıkışına etkiler: – Büyük HY bronşitik değişiklikler, – HY distorsiyon, KHY da dilatasyon hiperenflasyon... – Bronşiol ve alveol seviyesindeki elastik doku destruksiyonu HY rezistans  Obst.  Rest. Diffüzyona etkileri: – KHY distor./dilatas. – Fibrotik değiş., insp. alınan havanın homojen dağılımını engeller – Kapillerler destruk. diffüzyon ve perf. dengesini bozar, – Rad. olarak “p-s-t” tipinde/ 2-3. Kateg. diffüzyon etkilenmesi daha 

61 61 KİP tıbbi tedavi-takip Komp: obstrüksiyon, solunum enf., TB, hipoksemi, solunum yet., kor pulmonale, aritmiler, pnx... Sigaranın bıraktırılması, Kategori B ve C’ye giren ileri, komplike pnömokonyozda hipoksemi ve onun komp. USOT, İnfluenza ve pnömokok aşıları,NİMV KİP’te prognozu etkileyen faktörler : Maruziyet süresi/yoğunluğu,Maruziyet yaşı, Radyolojik bulgular ?

62 62 Silikosis Serbest kristal silikaya maruziyet sonucu oluşan akciğerin kronik-diffüz-interstisyel- fibrotik- granülomatöz hastalığıdır  Taş ocakları  Kuvars değirmenleri  Kum püskürtme işleri  Madenciler  Tünel kazıcıları  Dökümcüler  Cam sanayii.  Seramik,vitray yapımı.  Çimento üretimi.  Çanak- çömlek yapımı.  Kiremit, tuğla, balçık üretimi..... Bazı İş Kolları

63 63 Silikosis gelişiminde, Genetik yatkınlık Kişisel çalışma alışkanlıkları Solunum koruyucusu kullanma alışkanlığı Sigara İlave akciğer hastalığı Maruziyetin yoğunluğu Maruziyet süresi Partiküllerin yapısı Ek etkenler: –Beraberinde maruz kalınan tozlar(talk, silikatlar),dumanlar (kaynakçılık,döküm) kişiye ait faktörlerortama ait faktörler ilk radyolojik değişiklikler çoğunlukla 1.5-3.0 ve 3.0-10 mm çapındaki yuvarlak “q”,”r” tipi opasiteler

64 64 Silikosis Hastalık proçesi başladıktan sonra; –Hastalığın gelişim hızına –Si’nın temizlenme derecesine bağlı olarak proçes ilerler... –Ancak progresyonu önlemek için yinede erkenden maruziyetin sonlandırılması... 1.Kronik-klasik silikosis 2.Akselere silikosis 3.Akut silikosis (silikoprotein. )

65 65 Tedavi: Korunma, Erken tanı, Komplikasyonların tedavisi,

66 66 Prognoz Prognozu olumsuz olarak etkileyen faktörler; – Genç yaş, – Radyolojik yaygınlık – TB – KOAH – Pnömoni

67 67 Maluliyet almış KİP ve Silikosisli kişilerde yaşam süresini etkileyen faktörler Maluliyet almış, ölümü saptanmış KİP ve silikosisli olgularda yaşam süresi...ilk tanı konulduğundaki fonksiyonel etkilenme derecesi ile kuvvetli negatif ilişkilidir r: - 0.851, p < 0.005 Akkurt İ ve ark. Toplum ve Hekim 1997; 12(77): 17-21

68 68 ASBESTOS’A BAĞLI HASTALIKLAR Tekrarlayan plevral effüzyonlar Plevral kalınlaşma Plevral kalsifikasyonlar Rounded atelektazi Asbestosis Mezotelyomalar Kanserler Özellikle beyaz asbestos hala sanayide izolasyon malzemeleri başta olmak üzere bir çok iş kolunda...

69 69 ASBESTOZİS - Korunma(çevresel, bireysel) - Erken tanı - Komplikasyonların tedavisi Prognoz: - SFT’de erken etkilenme, - Radyolojik parankimal ve plevral fibrozis, erkenden efor dispnesinin varlığı Tedavi:

70 70 İzlem Akciğer grafisi, SFT (DLCO dahil) Asbestos’a bağlı radyolojik değişiklikler: öncelikle bilateral-diffüz-bazallerde düzensiz opasiteler(s,t), plevral kalınlaşma-kalsifikasyon Bu değişiklikler malign dejenerasyonun da habercisi

71 71 Mesleki Akciğer- plevra kanseri (mezotelyoma) Sayısı: ? Ülkemizde

72 72 MESLEKİ BRONŞİYAL ASTIM Mesleki astım tanımının genel astımdan her hangi bir farkı yoktur – M. Astım – Mesleğin ortaya çıkardığı astım – RADS....irritan astımı Mesleki Astım prevalansı... MA yapıcı madde sayısı > 250

73 73 Mesleki Astım Riski Olan Bazı İş Kolları  Kağıt üretimi işçiler  Buğday öğütücüler  Ağaç işçileri  Değirmenciler  Fırıncılar  Veterinerler  Hayvan besleyiciler  Çiftçiler  Laboratuvar çalışanları  Elek. elektronik end.  Kaynakçılar  Kozmetikçiler  Bitkisel yağ üretenler  Deterjan endüstrisi  Gıda katkı maddesi ür  Kahve işçileri  Hastane çalışanları  İlaç üretenler  Lehimciler  Elbise üretenler  Platin arıtanlar  Metal işçileri

74 74 Semptomatoloji ve Klinik bulgular Meslek(maruziyet) anamnezi SFT-reverzibilite Nonspesifik ve spesifik BPT PEF takibi İş öncesi-sonrası FEV1 Cilt Testleri/Spesifik ve total IgE MA’da TANI

75 75 - Medikal tedavi mesleki olmayan astım tedavisi gibidir: basamak tedavisi - Çift kartuşlu respiratörler, yüz maskeleri ? MA - Tedavi - takip Maruziyetin mutlak sonlandırılmaması ani atakla exitus’a yol açabilir

76 76 MA-Prognoz Maruziyetin sonlandırılması ile olguların %50’sinde birkaç ayda düzelme... MA da kötü prognostik göstergeler * Uzun süreli maruziyet, * Uzun süren semptomlar, * Tanı sırasında hastalığın şiddetinin ağır olması, * BPT’ne dual yanıt, * BAL’da eozinofil varlığı, * TDI(toluen diisosiyanat)’a yüksek dozda akut maruziyet

77 77 Mesleki KOAH Tanı ve takipte KOAH’ın standart kuralları geçerlidir HY obstruksiyonu İrreversibl Progressiv Anormal inflamasyon Tanı: -Klinik -SFT WHO,NHLB-GOLD

78 78 KOAH- risk faktörleri Kişiye ait faktörler – Alfa-1 AT – HY aşırı duyarlılığı Maruziyetler – Sigara – Mesleksel toz, gaz, kimyasallar – Hava kirliliği – İnfeksiyonlar – Sosyo-ekonomik durum WHO,NHLB-GOLD

79 79 KOAH yapan bazı ajanlar KİMYASALLAR – Amonyak, – Arsenik, – Klorin, – Osmium tetraoksit, – Fosgen, – Tungsten karbid, – Vanadyum, – Sülfür dioksit, – Toluen diisosiyanat, – Hidrokarbonlar... ENDÜSTRİ TOZLARI – Pamuk ve keten tozları, – Kömür tozları, – Çimento tozları – Dökümcülükte ortaya çıkan tozlar, – Seramik-biriket-tuğla tapımı, – Taş ocaklarındaki tozlar, – Metal işçiliğinde ortaya çıkan tozlar, – Asbest, Silica vb.

80 80 Mesleki KOAH tanı zorluğu ?

81 81 Sigara – Mesleki maruziyet-KOAH – Sigara  mesleki maruziyet   20 ml/yıl  – Sigara  mesleki maruziyet +  50 ml/yıl  Sigara + mesleki maruziyet   80 ml/yıl  Sigara + mesleki maruziyet +  160 ml/yıl  WHO,NHLBI-GOLD-Nisan 2001 Kaufmann F. Int J Epid. 1979 FEV1

82 82 Mesleki KOAH Tedavi-takip - Standart KOAH tedavisi + - Maruziyetin sonlandırılması

83 83 Hipersensitivite pnömonileri (EAA, Çiftçi akciğeri vb) Tekrarlayan antijenik maddelerin inhalasyonu ile duyarlı kişilerde alveollerde ve interstisyel aralıktaki inflamatuvar-granülomatöz reaksiyonla karakterize klinik... AKUTKRONİK Tanı kriterleri mesleki olmayan HSP ile aynı...

84 84 Hipersensitivite pnömonileri Tedavi: – Sorumlu etkenden uzaklaşma, – Hava temizleme sistemleri, – Çevre düzenlenmesi, – Endüstriyel tekniklerin değiştirilmesi, – Kişisel koruyucu ekipmanlar – Tıbbi tedavi....Steroid

85 85 HSP- Prognoz İzlem Rad., SFT(DLCO dahil) ve AKG... Erken tanı ve maruziyetten uzaklaşmayla prognoz çok iyi... 1-6 ayda düzelme HP tipine ve coğrafik lokalizasyona göre de prognoz anlamlı olarak değişmektedir...

86 86 BİSİNOSİS İlk defa 1705’de İtalyan B.Ramazzini pamuk işçileri Astım... Pamuk, keten, kenevir tozlarına maruz kalanlarda hafta sonu veya izin dönüşü göğüste sıkışma hissi, öksürük, zamanla balgam çıkarma ve nefes darlığı semptomları... Prevalans....%1-80

87 87 BİSİNOSİS-KLİNİK SINIFLAMASI Grade-2 semp. + ventilatuar kapasitede  Grade-3 Tüm çalışma günlerinde göğüste sıkışma Grade-2 Her ilk çalışma gününde göğüste sıkışma Grade-1 Bazı ilk çalışma günleri göğüste sıkışma ve/veya öksürük Grade-1/2 semptom yokGrade-0 Schilling RSF, 1956

88 88 Göğüs hastalığının alevlenmesiyle toza maruz kalmakla ortaya çıkan ya da kötüleşen inatçı balgam. Evre SYİ3 Toza maruz kalındığında yeni ortaya çıkan ya da tetiklenen inatçı balgam (yılın 3 ayı boyunca günlerin çoğunda) Evre SYİ2 Toza maruz kalındığında öksürük. Evre SYİ1 İlk çalışma gününde ve sonraki günlerinde göğüste sıkışıklık ve/veya nefes darlığı. Evre B2 İşe döndüğü ilk çalışma günlerin çoğunda göğüste sıkışıklık hissi ve/veya nefes darlığı Evre B1 Belirti yokEvre 0 WHO

89 89 Fonksiyonel etkilenme > %20Ağır Etki %10-20Orta Etki %5-10Hafif Etki < %5Etki yok WHO Vardiya boyunca FEV 1 değişikliği

90 90 Bissinosis-Takip NIOSH Basal FEV1Vardiya boyunca FEV1 değişkliği Evre < %60F-3 % 60-70F-2 > %80 BELİRGİN (> %20)F-1 > %80 HAFİF (%6-20)F-1/2 > %80 YOK < %5F-0

91 91 Bissinosis -Tedavi - Birincil korunma önlemleri - Semptomatik: bronkodilatatörler, antiinflamatuarlar, USOT... + - Maruziyetin sonlandırılması

92 92 Prognoz Pamuk işçilerindeki FEV 1 azalmasının daha çok kümülatif endotoksin maruziyetine bağlı... SFT etkilenmesinin şidetini belirleyen faktörler: – Maruziyet süresi, – Bissinosis semptomlarının şiddeti ve süresi...

93 93 Ülkemizde Resmi tanı konulabilen Bissinosis: ~10-20/yıl Bissinosis yapıcı işlerde çalışan aktif sigortalı: ~ 600 bin

94 94 TOKSİK İNHALANLAR Maruziyet seviyesi ve süresine bağlı olarak, - ÜSY irrit., bronkospazm, laringospazm - Pnömonitis, P.Ödem, ARDS - Fume fever - BO, BOOP - RADS - B.Astım, KOAH, Fibrozis, Ca

95 95 Üst Solunum Yolu Hasarı – Maruziyet alanından uzaklaşma, yaşamın devamını sağlayıcı genel destek- semptomatik yaklaşım : –aspirasyon, –O 2, –epinefrin, –gereğinde entübasyon., –bulaşmış maddenin bol suyla yıkanması, –gereğinde steroid...

96 96 Pnömonitis, ARDS, BO-BOOP - Genel destek tedavisi, - O 2,  MV... - Bazı durumlarda Steroidler (civa,kadmiyum ve çinko gibi metal buharlarına bağlı şiddetli, bazen fatal seyirli akut akciğer hasarında) - ARDS’de hemodinamik izlem ve MV

97 97 Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu (RADS) * Daha önce her hangi bir solunumsal yakınması olmayan bir kişide ani ve yoğun maruziyet sonrası gelişen astım benzeri tablo... * Klinik ve fonksiyonel incelemedeki bulgular astım ile benzeridir... * Tanı-tedavi-takip kriterleri....B.Astım gibidir * Yanıt vermeyen bazı olgularda İrritanlara bağlı B.Astım gelişir...

98 98 BERİLYOZİS

99 99 AĞIR METAL HASTALIKLARI

100 100 Teşekkürler...


"Mesleki Akciğer Hastalıkları Prof. Dr. İbrahim AKKURT CÜTF Göğüs Hast. AD. - Sivas." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları