Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİRŞUTİZM’de MONOTERAPİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİRŞUTİZM’de MONOTERAPİ"— Sunum transkripti:

1 HİRŞUTİZM’de MONOTERAPİ
HİRŞUTİZM’de MONOTERAPİ Ercan M Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD, Reproduktif Endokrinoloji ve İVF Ünitesi

2 Hirşutizm; Kadın vücudunun androjen bağımlı bölgelerinde fazla miktarda terminal kılların bulunması.
Toplumda etkilenen reprodüktif dönem kadının oranı % 5-10 civarındadır.

3 Hirşutizm nedenleri PKOS İdiyopatik hirşutizm
Kongenital adrenal hiperplazi Androgen-sekrete eden adrenal veya ovarian tümör

4 Tedavi 1-Genel prensipler
- Varsa altta yatan hastalığın tanı ve tedavisi - Obezite tedavisi 2-İlaç tedavisi - Adrenal supresyon - Ovariyan supresyon - Anti-androgen tedavi - insulin rezistansı tedavisi 3-Kozmetik tedavi 4-Eğitim ve psikoterapi 5-Kombine tedaviler

5 en az 6 - 9 ay tedavi gereklidir.
Klinik cevap için en az ay tedavi gereklidir.

6 İlaç Tedavisi - Adrenal supresyon - Ovarian supresyon
- Anti-androgen tedavi - insulin rezistansı tedavisi

7 Oral Kontraseptif Ajanlar
Hirşutizm tedavisi sırasında ilk seçenektir. LH   ovarian androgen  SHBG   Free testosterone  Ayrıca adrenal androjen üretimini de baskılarlar

8 Drospirenon OKS ajanlarda progesteron olarak kullanılan spironolakton analogudur Progesteronun antiandrogenik ve antimineralokortikoid özelliklerine sahiptir Androgenik, estrogenik, glukokortikoid aktivitesi yoktur.

9 Drospirenon 17 a -spirolakton derivesi progestin olan drospirenone içeren OK lerin hirşutizmde kullanımı ile ilgili çalışmalar yetersiz ve veriler de çelişkilidir. Guido M. J Clin Endocrinol Metab Jun;89(6): Palep-Sing M. J Fam Plann Reprod Health Care Jul;30(3):163-5. Ibanez L. Hum Reprod Aug;19(8):1725-7

10 Drospirenon 3 mg drospirenone 25 mg spiranolakton veya 1 mg CPA aktivitesine eşittir. 52 genç kadın ( 18 PCOS 34 İH) Drsp/EE SHBG testosteron ( serbest ve total) Hirşutizm 91 hasta; Drsp/EE CPA/EE kadar etkili Gregoriou O. Gynecol Endocrinol 2008:24; Peytavi UB Dermatologic Therapy 2008: 21; Batukan C Gynecol Endokrinol 2007:23;38-44

11 İlaç Tedavisi - Adrenal supresyon - Ovarian supresyon - Anti-androgen tedavi - insulin rezistansı tedavisi

12 Anti-androgen tedavi 1. Spironolakton 2. Siproteron Asetat 3. Flutamid
4. Finasterid (5- Redüktaz İnhibitörü)

13 Spironolakton Aldosteron ve androjen antagonisti
Doza bağlı olarak 5  redüktaz aktivitesi gösterir Androjen sentezi inhibisyonu Hirşutizm’de tedavi doz aralığı mg/gün dür

14 Spironolakton 1- Diurezis 2- Gastrointestinal yan etkiler (20%)
- Bulantı - Kusma - Diare - Abdominal rahatsızlık

15 3- Nörologik yan etkiler (%20)
- Somnolans - Mental konfüzyon - Başağrısı - Vertigo 4- Memelerde gerginlik (high dose % 40) 5- Düzensiz menses (polimenore: %70) 6- Hiperkalemi

16 Spironolakton 1- Emniyetlidir 2- Önemli yan etkisi yoktur 3- Etkilidir

17 Siproteron asetat 17-OHP derivesi steroidik anti-androgen
Testosterone ve DHT reseptörlerine bağlanır LH sekresyonu inhibisyonu ile ovaryan testosteron üretimini azaltır Ticari olarak 35 g EE+ 2 mg CPA kombinasyon olarak bulunur

18 Siproteron asetat Yan etkiler Menstruel düzensizlik Kilo alma Ödem
Libido azalması Başağrısı Kusma Hepatotoksisite Yorgunluk Memelerde dolgunluk Yan etkiler

19 Flutamid Non-steroid, periferik androgen antagonisti

20 Flutamid - Yan etkiler 1- Kuru cilt 2- Libido azalması
3- Bulantı - kusma 4- Karaciğer toksisitesi - Anormal transaminaz seviyesi - Kolestatik sarılık - Hepatik nekroz - Hepatik ensefalopati

21 Flutamid Etkilidir Kc toksisitesi yapabilir Pahalıdır

22 Finasterid * 5 -redüktaz inhibitörü
* Testosteronun DHT’a konversiyonunu inhibe eder * Testosteron sekresyonuna etkisi yoktur

23

24

25 19.1 20.3 27.2 31.5 36 38.4 41.3

26

27 Spironolakton vs plasebo
6 ay, 100 mg spironolakton 6 çalışmadan ikisinde kıl gelişiminde anlamlı azalma Farquhar C. Cochrane Database Syst Rev 2001 (4):CD

28 Dianette + placebo Dianette + 20 mg CPA Dianette + 100 mg CPA
CPA: day 1-10 Dozlar benzer iyileşme sağladı. CPA 2 mg yüksek dozlar kadar etkili Barth JH. Clin Endocrinol (Oxf) Jul;35(1):5-10.

29 Finasterid Otuzbeş kadın 1 yıl 5 mg finasterid ile tedavi
FG skoru %45 düştü İyi tolere edilir, önemli yan etkisi yok 52 kadın bir yıl süreyle izlenmiş; 2.5 ve 5 mg finasterid 6 ve 12. aylarda hirşutizm skorunda anlamlı düşüş Düşük doz finasterid yüksek doz kadar etkili Bayram F. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1999. Bayram F Eur J Endocrinol 2002 Oct;147(4):

30 Tedavi sonuçları benzer
İdiyopatik Hirşutizm Ginera+CPA (12.5 mg/gün, 10 gün) Ginera+Finasterid (5 mg/gün) Ginera+Spironolakton (100 mg/gün), 12 ay tedavi Tedavi sonuçları benzer Lumachi F, Rondinone R. Fertil Steril 2003.

31 Diane 35 vs finasterid Diane 35 daha etkili 42 hasta, 9 ay tedavi
Y. Şahin. J Endocrinol Invest 1998.

32 Maliyet analizi Bir aylık tedavi Spironolakton 100 mg : $14
EE+ CPA : $7 EE+ Dspr : $8 Finasterid 5 mg : $24 2.5 mg : $12 Flutamid mg : $36 125 mg : $18

33 Antiandrogenler yeterli kontrasepsiyonla kullanılmalı.
Antiandrojenler teratojenik potansiyele sahiptir (Erkek fetusda ambiguous genitalia?) Antiandrogenler yeterli kontrasepsiyonla kullanılmalı.

34 İlaç Tedavisi - Adrenal supresyon - Ovarian supresyon
- Anti-androgen tedavi - insulin rezistansı tedavisi

35 İnsülin Hassaslaştırıcı Ajanlar
Metformin, thiazolidinedion’lar bu gruptadır Adrenal ve ovaryan androjen üretimini azaltırlar, SHBG düzeyinde artışa Gn sekresyonunda düzelmeye yol açarlar.

36

37 Topical eflornithin Eflornithine kıl follikülünde matriks hücre proliferasyonunu regüle eden, kıl büyüme fizyolojisinde rol alan ve androjenler tarafından modüle edilen bir enzim olan ornitin dekarboksilazın irreverzibl inhibitörüdür Sistemik absorbsiyon yok denecek kadar azdır. Kaşıntı ve kuru cilt başlıca yan etkisidir Eflornithine fasiyal hirşutizmin topikal tedavisi için lisans almıştır. Balfour JA. Topical eflornithine. Am J Clin Dermatol 2001.

38 Topical eflornithin Kısa süreli plasebo kontrollü çalışmalarda, eflornithine 15% krem fasial kıllanması olan kadınlarda hirsutizmi önemli derecede azaldığı görüldü. Tedavi bırakılınca kıllar hemen yeniden büyümeye başladı. Balfour JA. Topical eflornithine. Am J Clin Dermatol 2001.

39

40 Sonuçlar 1. Düşük doz (2 mg/gün) CPA yüksek doz (50 mg/gün) kadar etkilidir. Düşük doz daha ekonomiktir. 2. CPA+EE veya Dspr+EE hirşutizmde ucuz, etkili ilk tedavi seçeneğidir

41 Sonuçlar 3. Flutamidin karaciğer toksisitesi unutulmamalıdır.
4. Düşük doz finasterid ve flutamid yüksek dozlar kadar etkilidir.

42 Teşekkür Ederim


"HİRŞUTİZM’de MONOTERAPİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları