Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2. DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2. DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ)"— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2

2 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 3.PIHTILAŞMA VE (ANTİ-)KOAGÜLANLARIN ETKİSİ 4.PIHTILAŞMA ZAMANININ TAYİNİ 5.KANAMA ZAMANININ TAYİNİ (Duke Metodu) 6.KANDAN FİBRİN ELDESİ

3 TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI Lökosit pipeti: + 11 e kadar ölçekli + Beyaz boncuklu Sayma kamarası Basamaklar: Lökosit pipetine 0.5 çizgisine kadar kapiler kan alınır Lökosit sulandırma eriyiği ile haznenin üst sınırına (11 çizgisi) kadar sulandırılır Boncuk yardımıyla karıştırılır Sayma kamarasına karışan kısım eklenerek mikroskopta sayılır SULANDIRMA KATSAYISI 1: 20

4 SAYMA KAMARASI 1/10 mm örnek derinliği

5 TOPLAM LÖKOSİT SAYISI 1 mm 3 =  l kanda4000-10000 SAYILAN DEĞER X (1-4) mm 2 X 0,1 mm X 20 X 10 L 1mm Sayılan alan YükseklikSulandırma katsayısı = 1 mm 3 kandaki toplam lökosit sayısı 1 mm 3

6 LÖKOSİT SAYIM ALANI (1 mm 2 ) (10X) 1 mm

7 LÖKOSİT SAYIM ALANI (2/16) (20X)

8 4 LÖKOSİT

9 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 1.PIHTILAŞMA VE (ANTİ-)KOAGÜLANLARIN ETKİSİ 2.PIHTILAŞMA ZAMANININ TAYİNİ 3.KANAMA ZAMANININ TAYİNİ (Duke Metodu) 4.KANDAN FİBRİN ELDESİ

10 PERİFERİK KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLAMA İki lam: Birine 1 damla kapiler kan

11 Periferik Yayma Preparatı Kan sürüntüsünün baş kısmı Gövde kısmı Kuyruk kısmı

12 YAYMA PREPARATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Boyanarak ışık mikroskobunda inceleme ile: Metilen mavisi + Eozin Asidik yapıları boyar Bazik yapıları boyar DNAMajör bazik protein (Örnek) Uygulanan yöntem: Giemsa Boyama 1.5 ‘ May-Grünwald (Fiksasyon)Yıka 2.10 ’ GiemsaYıka 3.Kurut 4.İmersiyon objektifi (100X) ile imersiyon yağı damlatarak mikroskopta incelenir

13 PERİFERİK KAN LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI ( FORMÜLÜ ) % oranı Sayısı mm 3 =  l kanda Nötrofil% 40-751600-7500 Eozinofil% 1-6 40- 600 Bazofil<% 1 <40- 100 Monosit% 2-10 80-1000 Lenfosit% 20-45 800-4500

14 Normal Periferik Kan 1.Eritrositler 2.Lökositler 3.Trombositler Sayım alanı

15 Yayma Preparatta Kalın Kısım – İnce Kısım

16 Eritrositler

17

18 Lökosit Alt Grupları Kırmızı granül Parçalı çekirdek Granül yok Parçasız çekirdek Mor granül Parçalı çekirdek Mor ince granül Parçalı çekirdek Granül yok Çentikli çekirdek

19 Çomak ve Parçalı Nötrofil İnce mor granüllü

20 1 Lenfosit ve 1 Parçalı Nötrofil Yoğun yuvarlak tek çekirdek Dar sitoplazma

21 Monosit Granül seçilmiyor Çentikli geniş çekirdek Geniş sitoplazma

22 Bazofil Mor iri granüllü Parçalı çekirdekli

23 Trombositler Küçük parçacık görünümünde Çekirdekli hücrelerin çekirdeklerine yakın renkte Kümeler halinde Her alanda 1-2 adet

24 WEB SİTESİNDE GÖRÜLECEK GÖRÜNTÜLER

25 Analizatör Cihazlarla Lökosit Sayımı Sonucu Toplam lökosit sayısı 10^3=10 3, yani 1000 Lökosit sayısını söylerken binli sayılar olarak söylüyoruz Lökositleri % olarak verir # (sayı) olarak da altgrupları verir  L= Litrenin milyonda biri, yani mm 3 karşılığı

26 Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı Her bir hücrenin büyüklüğünü ve granül içeriğini inceler ve iki boyutlu bir grafik olarak gösterir. Hücre büyüklüğü Granülarite Lökosit altgrupları bu ölçümlere göre değerlendirilir. Şüpheli durumlarda bu değerler periferik yayma preparatı ile doğrulanır.

27 Büyük ve granüllü hücreler: Nötrofiller Granülsüz ve küçük hücreler: Lenfositler Hücre artıkları Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı

28 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 1.PIHTILAŞMA VE (ANTİ-)KOAGÜLANLARIN ETKİSİ 2.PIHTILAŞMA ZAMANININ TAYİNİ 3.KANAMA ZAMANININ TAYİNİ (Duke Metodu) 4.KANDAN FİBRİN ELDESİ

29 PIHTILAŞMA VE (ANTİ-)KOAGÜLANLARIN ETKİSİ Tüplere maddeler (0,2 ml) konulur ve kan (1 ml) eklenir: 1.+ Kan 2.Sodyum (Na)-sitrat + Kan 3.Sodyum (Na)-sitrat + Kan + Kalsiyum (Ca) klorür 4.Heparin + Kan 5. + Kan + Kalsiyum (Ca) klorür Pıhtılaşma gözlenerek değerlendirilir. Yalnız kan olan tüpe göre farklar gözlenir.

30 KOAGÜLASYON REAKSİYONU (KASKADI) HMWK Kallikrein XII XI IX VIII VII aPTZ PZ V+X İntrensek yol Ekstrensek yol Doku faktörü Trombin Fibrinojen Fibrin Aktive parsiyel tromboplastin zamanı Protrombin zamanı PIHTILAŞMA ZAMANI (GENEL TEST)

31 KANAMA ZAMANININ TAYİNİ Duke Metodu (Normal değeri: 1 – 3 ’) –Parmak ucundan lanset kesisi ile uygulanır. –Düzenli aralıkla (10 “) filtre kağıdı ile kan uzaklaştırılarak kanamanın durma süresi saptanır.

32 KANDAN FİBRİN ELDESİ Venöz kan örneği porselen yüzeyde “pıhtılaştırılırken” oluşan fibrin yapısı lifler halinde süpürge çöpünde gözlenir!! Fibrinin beyaz, şeffaf yapısı ve arasında sıkışan eritrositler ve pıhtı yorumlanır.

33 SARI FİBRİN LİFLERİ


"UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2. DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları