Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI ÇALIŞMA IV KAN FİZYOLOJİSİ -1. GENEL ÖNLEMLER KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUYUN!!! KANA “İNFEKSİYÖZ” MATERYAL OLARAK YAKLAŞIN (HIV-HBV ??)!!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI ÇALIŞMA IV KAN FİZYOLOJİSİ -1. GENEL ÖNLEMLER KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUYUN!!! KANA “İNFEKSİYÖZ” MATERYAL OLARAK YAKLAŞIN (HIV-HBV ??)!!!"— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI ÇALIŞMA IV KAN FİZYOLOJİSİ -1

2 GENEL ÖNLEMLER KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUYUN!!! KANA “İNFEKSİYÖZ” MATERYAL OLARAK YAKLAŞIN (HIV-HBV ??)!!!

3 DENEYLER VENÖZ KAN 1.KANIN SEDİMENTASYON HIZI KAPİLER KAN 2.ERİTROSİT SAYIMI 3.HEMATOKRİT SAPTANMASI 4.HEMOGLOBİN MİKTARININ SAPTANMASI (2x) 5.HESAPLANAN PARAMETRELER

4 VENÖZ KAN ALMA 1.İNJEKTÖR 2.VAKUMLU TÜP 1 ADAPTÖR 2 STERİL İĞNE

5 VAKUMLU KAN ALMA TÜPLERİ KAPAK RENGİ ANTİKOAGÜLAN KIRMIZIYOK TURUNCUJELLİ (SST) MOREDTA (Na,K) MAVİNa-SİTRAT YEŞİLHEPARİN GRİK-OKSALAT SİYAHNa-SİTRAT

6 TURNİKE İLE VENÖZ KAN ALMA GEREKENLER: 1.TURNİKE 2.PAMUK (ALKOLLÜ) 3.VAKUMLU TÜP 4.İĞNE 5.ADAPTÖR 6.PAMUK (KURU) 7.YARA BANDI?

7 SEDİMENTASYON TAYİNİ WESTERGREN TÜPÜ VE STATİVİ ANTİ-KOAGÜLAN SİTRAT (%3,8)0,4 ml (SİYAH KAPAK) VENÖZ KAN1,6 ml Sedimentasyon kanın şekilli elemanlarının çökme hızıdır. Erkekte: 0- 8 mm / 1.saat Kadında: 0-16 mm / 1.saat -0 mm - 2 00 mm

8 Sedimentasyon Artışı-Hızlanması Plazma protein değişiklikleri ile artar –İnfeksiyon – İnflamasyon – Malinite –Anemi Akut faz yanıtı: Fibrinojen ↑  -Globulin ↑ C-reaktif protein yerini alıyor! Azalması-Yavaşlaması – Polistemi

9 KAPİLER KAN ALMA GEREKENLER: 1.LANSET 2.PAMUK (ALKOLLÜ) 3.PAMUK (KURU)

10 ERİTROSİT SAYIMI Eritrosit sulandırma pipeti: + 101 e kadar + Kırmızı boncuklu 1 mm 3 =  l KANDA ERİTROSİT SAYISI Eritrosit sayısı: Erkek4,5-5,5 milyon /mm 3 (  L) Kadın4,0-4,5 milyon /mm 3 (  L)

11 SAYMA KAMARASI ÖLÇEKLİ ALANI E 1 mm

12 ERİTROSİTLERİN GÖRÜNÜMÜ 1/4 mm

13 KAPİLER TÜPE KAN ALMA “KAPİLERİTE” İLE DOLAR HEPARİNLİ KAPİLER TÜP

14 Şekilli elemanların tam kan hacmine oranı ♂  %46 (40-54) ♀  %42 (37-47) Kanın santrifüjü ile tayin edilir Hct  anemi, kan kaybı   polisitemi Hematokrit NORMAL vs. DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

15 HEMATOKRİT ÖLÇÜMÜ Basamaklar: 2/3 – ¾ oranında kan doldurulur Tüpün kansız kısmındaki ucu ısıtılarak eritilir ve kapatılır Santrfüj edilerek şekilli elemanlar çöktürülür Şekilli elemanların tüp kan hacmine oranı ölçülür/hesaplanır

16 HEMATOKRİT SANTRFÜJÜ Bir ucu kapılan tüpler: 12000 g hızla 5 ‘ santrfüj

17 HEMATOKRİT CETVELİ

18 HEMOGLOBİN ÖLÇÜMÜ: SAHLİ YÖNTEMİ “Sahli” cihazı Sahli tüpü: 2 eksenli:1- %gr (Sarı) 2- % (Kırmızı-kahverengi) Basamaklar: Tüpün % ekseninde 10 a kadar 0.1 N HCl 20 mikrolitre kapiler kan Karıştırılır (Hemin klorür oluşumu) Sahli kolonu rengi ile kan karışımının rengi suyla eşitlenir Hemoglobin pipeti Tek çizgili (20 mikrolitre) Normal değer: Erkek14-16 % gr Kadın12-14 % gr

19 HEMOGLOBİN ÖLÇÜMÜ: KOLORİMETRİK YÖNTEM DRABKIN ERİYİĞİ (5 ml) 20  l KAN Oluşan “CYANMETHEMOGLOBIN” absorbansı 540 nm de ölçülür.

20 ANEMİ (KANSIZLIK) NEDENLERİ DÜŞÜK SAYIDA ERİTROSİT AZ HEMOGLOBİN HEMOGLOBİN ya da ERİTROSİTLERİN ETKİN OKSİJEN TAŞIYAMAMASI

21 ANEMİ SINIFLAMASI 1.KAN KAYBI 2.ERİTROSİT YAPIM BOZUKLUĞU (MCV/MCHC/MCH) – HİPOKROM MİKROSİTERDEMİR EKSİKLİĞİ – NORMOKROM NORMOSİTERRENAL-ENDOKRİN BOZUKLUK – MEGALOBLASTİK MAKROSİTERB12, FOLİK ASİT, VİTAMİN 3.ERİTROSİT YIKIM ARTIŞI – HEMOLİTİK HİPERSPLENİZM, OTOİMMUN, MEKANİK YIKIM ERİTROSİT MEMBRAN, HGB, ENZİM DEFEKTİ

22 “MEAN CORPUSCULAR VOLUME” (MCV) Normal değerler:Erkek 87 ± 7 (  m 3 = fL) Kadın90 ± 9 (  m 3 = fL) Mikrositik = Normalden küçük Normositik = Normal Makrositik = Normalden büyük

23 MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN (MCH) Normal value: 29±2 picogram (pg)Normokromik Normalden az: Hipokrom Normalden fazla: Hiperkrom

24 MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN CONCENTRATION (MCHC) Normal değer: 34 ± 2% Normokromik:Normal Hipokromik :Normalden az hemoglobin

25 HACİM BİRİMLERİ LitreMetrik kl (kilolitre)m 3 (metreküp) l (litre)dm 3 (desimetreküp) ml (mililitre)cm 3 (santimetreküp) µl (mikrolitre)mm 3 (milimetreküp) nl (nanolitre)10 6 µm 3 (milyon mikrometreküp) pl (pikolitre)10 3 µm 3 (bin mikrometreküp) fl (femtolitre)µm 3 (mikrometreküp - mikronküp)

26 OTOMATİK SAYIM CİHAZLARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ Sulandırılmış kan geçirgen bir sıvı içinde vakum ile bir kanaldan geçirilirken oluşturdukları dirence göre büyüklük ve sayıları açısından ölçülür.

27 OTOMATİK CİHAZ RAPOR/ÇIKTI ÖRNEKLERİ (2 ayrı cihazdan)

28 ANEMİ VAKA ÖRNEK 1 Mikrositer hipokrom anemi Örnek: Talasemi, demir eksikliği anemisi

29 ANEMİ VAKA ÖRNEK 2 Makrositer normokrom anemi Örnek: Folik asit, B12 eksikliği

30 ANEMİ VAKA ÖRNEK 3 Normositer normokrom anemi Örnek: Kronik hastalık anemisi, akut kanama


"UYGULAMALI ÇALIŞMA IV KAN FİZYOLOJİSİ -1. GENEL ÖNLEMLER KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUYUN!!! KANA “İNFEKSİYÖZ” MATERYAL OLARAK YAKLAŞIN (HIV-HBV ??)!!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları