Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015."— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2

2 DENEYLER KAPİLER KAN TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

3 TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI Lökosit pipeti: + 11 e kadar ölçekli
+ Beyaz boncuklu SULANDIRMA KATSAYISI 1: 20 Sayma kamarası Basamaklar: Lökosit pipetine 0.5 çizgisine kadar kapiler kan alınır Lökosit sulandırma eriyiği ile haznenin üst sınırına (11 çizgisi) kadar sulandırılır Boncuk yardımıyla karıştırılır Sayma kamarasına karışan kısım eklenerek mikroskopta sayılır

4 SAYMA KAMARASI 1/10 mm örnek derinliği

5 TOPLAM LÖKOSİT SAYISI 1 mm3= ml kanda 4000-10000

6 LÖKOSİT SAYIM ALANI (1 mm2) (10X)

7 4 LÖKOSİT

8 DENEYLER KAPİLER KAN TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

9 PERİFERİK KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLAMA
İki lam: Birine 1 damla kapiler kan

10 Periferik Yayma Preparatı
Kan sürüntüsünün baş kısmı Gövde kısmı Kuyruk kısmı

11 YAYMA PREPARATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Boyanarak ışık mikroskobunda inceleme ile: Metilen mavisi Eozin Asidik yapıları boyar Bazik yapıları boyar DNA Majör bazik protein (Örnek) Uygulanan yöntem: Giemsa Boyama 5 ‘ May-Grünwald (Fiksasyon) Yıka 10 ’ Giemsa Yıka Kurut İmersiyon objektifi (100X) ile imersiyon yağı damlatarak mikroskopta incelenir

12 PERİFERİK KAN LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ)
% oranı Sayısı mm3 = ml kanda Nötrofil % Eozinofil % Bazofil <% < Monosit % Lenfosit %

13 Normal Periferik Kan Eritrositler Lökositler Trombositler Sayım alanı
Normal blood film. Red cells have a zone of central pallor approximately 1/3 the size of the RBC (similar to diameter of a small lymphocyte). The blue cell on the left is a band, the right a neutrophil. The small fuzzy blue cells are platelets.

14 Yayma Preparatta Kalın Kısım – İnce Kısım

15 Eritrositler

16 Lökosit Alt Grupları Kırmızı granül Parçalı çekirdek Mor ince granül
Granül yok Parçasız çekirdek Mor granül Parçalı çekirdek Granül yok Çentikli çekirdek

17 Çomak ve Parçalı Nötrofil
İnce mor granüllü

18 1 Lenfosit ve 1 Parçalı Nötrofil
Yoğun yuvarlak tek çekirdek Dar sitoplazma

19 Monosit Granül seçilmiyor Çentikli geniş çekirdek Geniş sitoplazma

20 Bazofil Mor iri granüllü Parçalı çekirdekli

21 Trombositler Küçük parçacık görünümünde
Çekirdekli hücrelerin çekirdeklerine yakın renkte Kümeler halinde Her alanda 1-2 adet

22 Analizatör Cihazlarla Lökosit Sayımı Sonucu
Toplam lökosit sayısı 10^3=103, yani 1000 Lökosit sayısını söylerken binli sayılar olarak söylüyoruz Lökositleri % olarak verir L= Litrenin milyonda biri, yani mm3 karşılığı # (sayı) olarak da altgrupları verir

23 Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı
Hücre büyüklüğü Her bir hücrenin büyüklüğünü ve granül içeriğini inceler ve iki boyutlu bir grafik olarak gösterir. Lökosit altgrupları bu ölçümlere göre değerlendirilir. Şüpheli durumlarda bu değerler periferik yayma preparatı ile doğrulanır. Granülarite

24 Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı
Büyük ve granüllü hücreler: Nötrofiller Granülsüz ve küçük hücreler: Lenfositler Hücre artıkları

25 Lökosit sayısı değişiklikleri
Lökopeni Nötropeni Eozinopeni? Lenfopeni Lökositoz Nötrofili Eozinofili Monositoz Lenfositoz

26 DENEYLER KAPİLER KAN TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

27 SEDİMENTASYON TAYİNİ Sedimentasyon kanın şekilli elemanlarının yer çekimi ile çökme hızıdır. -0 mm -100 mm ANTİ-KOAGÜLAN SİTRAT (%3,8) 0,4 ml (SİYAH KAPAK) VENÖZ KAN 1,6 ml Erkekte: mm / 1.saat Kadında: mm / 1.saat WESTERGREN TÜPÜ VE STATİVİ

28 Sedimentasyon Artışı-Hızlanması Akut faz yanıtı: Fibrinojen ↑
İnfeksiyon İnflamasyon Malignite Akut faz yanıtı: Fibrinojen ↑ g-Globulin ↑ C reaktif protein ↑

29 İNFLAMASYONUN SİSTEMİK BULGULARI
1. ATEŞ: İL-1, İL-6 ve TNF-a Hipotalamus 2. LÖKOSİTOZ: İL-1, İL-6, CSF ler Kemik iliği 3. AKUT FAZ YANITI: İL-1, İL-6, TNF-a Karaciğer Sedimentasyon artışı: C reaktif protein Serum amiloid A proteini Haptoglobin Mannoz bağlayan lektin (MBL) Fibrinojen a1 Antitripsin a2 Makroglobulin Seruloplazmin g-globulin 4. GLUKOKORTİKOİD SALINIMI: İL-1, İL-6 Hipofiz ve adrenal bez


"UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları