Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015."— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015

2 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 3.SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

3 TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI Lökosit pipeti: + 11 e kadar ölçekli + Beyaz boncuklu Sayma kamarası Basamaklar: Lökosit pipetine 0.5 çizgisine kadar kapiler kan alınır Lökosit sulandırma eriyiği ile haznenin üst sınırına (11 çizgisi) kadar sulandırılır Boncuk yardımıyla karıştırılır Sayma kamarasına karışan kısım eklenerek mikroskopta sayılır SULANDIRMA KATSAYISI 1: 20

4 SAYMA KAMARASI 1/10 mm örnek derinliği

5 TOPLAM LÖKOSİT SAYISI 1 mm 3 =  l kanda4000-10000 L 1mm

6 LÖKOSİT SAYIM ALANI (1 mm 2 ) (10X) 1 mm

7 4 LÖKOSİT

8 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 3.SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

9 PERİFERİK KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLAMA İki lam: Birine 1 damla kapiler kan

10 Periferik Yayma Preparatı Kan sürüntüsünün baş kısmı Gövde kısmı Kuyruk kısmı

11 YAYMA PREPARATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Boyanarak ışık mikroskobunda inceleme ile: Metilen mavisi + Eozin Asidik yapıları boyar Bazik yapıları boyar DNAMajör bazik protein (Örnek) Uygulanan yöntem: Giemsa Boyama 1.5 ‘ May-Grünwald (Fiksasyon)Yıka 2.10 ’ GiemsaYıka 3.Kurut 4.İmersiyon objektifi (100X) ile imersiyon yağı damlatarak mikroskopta incelenir

12 PERİFERİK KAN LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI ( FORMÜLÜ ) % oranı Sayısı mm 3 =  l kanda Nötrofil% 40-751600-7500 Eozinofil% 1-6 40- 600 Bazofil<% 1 <40- 100 Monosit% 2-10 80-1000 Lenfosit% 20-45 800-4500

13 Normal Periferik Kan 1.Eritrositler 2.Lökositler 3.Trombositler Sayım alanı

14 Yayma Preparatta Kalın Kısım – İnce Kısım

15 Eritrositler

16 Lökosit Alt Grupları Kırmızı granül Parçalı çekirdek Granül yok Parçasız çekirdek Mor granül Parçalı çekirdek Mor ince granül Parçalı çekirdek Granül yok Çentikli çekirdek

17 Çomak ve Parçalı Nötrofil İnce mor granüllü

18 1 Lenfosit ve 1 Parçalı Nötrofil Yoğun yuvarlak tek çekirdek Dar sitoplazma

19 Monosit Granül seçilmiyor Çentikli geniş çekirdek Geniş sitoplazma

20 Bazofil Mor iri granüllü Parçalı çekirdekli

21 Trombositler Küçük parçacık görünümünde Çekirdekli hücrelerin çekirdeklerine yakın renkte Kümeler halinde Her alanda 1-2 adet

22 Analizatör Cihazlarla Lökosit Sayımı Sonucu Toplam lökosit sayısı 10^3=10 3, yani 1000 Lökosit sayısını söylerken binli sayılar olarak söylüyoruz Lökositleri % olarak verir # (sayı) olarak da altgrupları verir  L= Litrenin milyonda biri, yani mm 3 karşılığı

23 Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı Her bir hücrenin büyüklüğünü ve granül içeriğini inceler ve iki boyutlu bir grafik olarak gösterir. Hücre büyüklüğü Granülarite Lökosit altgrupları bu ölçümlere göre değerlendirilir. Şüpheli durumlarda bu değerler periferik yayma preparatı ile doğrulanır.

24 Büyük ve granüllü hücreler: Nötrofiller Granülsüz ve küçük hücreler: Lenfositler Hücre artıkları Analizatör Cihazlarda Lökosit Sitogramı

25 Lökosit sayısı değişiklikleri Lökositoz – Nötrofili – Eozinofili – Monositoz – Lenfositoz Lökopeni – Nötropeni – Eozinopeni? – Lenfopeni

26 DENEYLER KAPİLER KAN 1.TOPLAM LÖKOSİT SAYIMI 2.KANDAN YAYMA PREPARAT HAZIRLANMASI: LÖKOSİT ALTGRUP DAĞILIMI (FORMÜLÜ) VENÖZ KAN 3.SEDİMENTASYON HIZI ÖLÇÜMÜ

27 SEDİMENTASYON TAYİNİ WESTERGREN TÜPÜ VE STATİVİ ANTİ-KOAGÜLAN SİTRAT (%3,8)0,4 ml (SİYAH KAPAK) VENÖZ KAN1,6 ml Sedimentasyon kanın şekilli elemanlarının yer çekimi ile çökme hızıdır. Erkekte: 0- 8 mm / 1.saat Kadında: 0-16 mm / 1.saat -0 mm -100 mm

28 Sedimentasyon Artışı-Hızlanması – İnfeksiyon – İnflamasyon – Malignite Akut faz yanıtı: Fibrinojen ↑  -Globulin ↑ C reaktif protein ↑

29 İNFLAMASYONUN SİSTEMİK BULGULARI Sedimentasyon artışı:C reaktif protein Serum amiloid A proteini Haptoglobin Mannoz bağlayan lektin (MBL) Fibrinojen  Antitripsin  Makroglobulin Seruloplazmin  -globulin 1. ATEŞ:İL-1, İL-6 ve TNF-  Hipotalamus 2. LÖKOSİTOZ:İL-1, İL-6, CSF lerKemik iliği 3. AKUT FAZ YANITI: İL-1, İL-6, TNF-  Karaciğer 4. GLUKOKORTİKOİD SALINIMI:İL-1, İL-6Hipofiz ve adrenal bez


"UYGULAMALI ÇALIŞMA V KAN FİZYOLOJİSİ -2 2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları