Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel ısınmaya karşı Biomass - Ahşap Talaşından Pellet Yakıtlar…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel ısınmaya karşı Biomass - Ahşap Talaşından Pellet Yakıtlar…"— Sunum transkripti:

1 Küresel ısınmaya karşı Biomass - Ahşap Talaşından Pellet Yakıtlar…

2 PELLETS ALTERNATİF DOĞAL YAKIT
Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma dünya çapında bir sorun olmaktadır. Buna karşın yinelenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve var olan metotlar çeşitlendirilmiştir. Orman artıkları, ahşap toz ve talaşları ve üretim artığı olan masif artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır. Bu noktada en mükemmel örnek ısı enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisidir.Ahşap Pelletleri,metan gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine Küresel Isınmayı Önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahiptir. Gelişmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hızar tozu veya üretim noktalarında toplamda kayda değer miktarlarda yaş toz talaş ve benzeri ahşap atıklar oluşmakta ve bunların etkin bir şekilde değerlendirilememesi hatta değersiz olduğunun düşünülmesi sonucu büyük kayıplar oluşmakta aynı şekilde çevreyi de olumsuz anlamda etkilemektedir. Öyle ki değerlendirilemeyen bu yaş talaşların Uzun süre bekletilmesi yine metan gazı oluşumuna sebebiyet vermektedir. Metan gazının kirletici etkisi CO2 gazının kirletici etkisinden 21 kat daha fazladır. Ayrıca orman atıklarının da toplanarak değerlendirilememesi sebebiyle, kendiliğinden alev alarak yangına sebebiyet vermesi de yine göz ardı edilen ve kaynaklarımızın kontrolsüz şekilde kaybolmasına sebep olan önemli bir durumdur. Ahşap Pelletler, kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip ağaç talaşlarının, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorifik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternatif yakıttır.

3 Teknik değerlere bakacak olursak :
Bazı Farklı Yakıtların Karşılaştırılması :

4 (Yukarıdaki karşılaştırma 2006 yılı değerlerini baz almakta
ancak o dönemden bu döneme petrol türevi yakıtların fiyatlarının astronomik artması bu tabloyu çok daha farklı boyutlara taşımakta ve Ahşap Pellet yakıtların değerini ortaya koymaktadır. Hafif yağlar veya motorin gibi fosil yakıtların küresel ısınmaya olan etkilerine karşın pellet yakıtların birçok pozitif etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birisi pellet yakma prosesinin CO2 Nötr etkiye sahip olmasıdır. Ağaçlar büyümek için CO2 absorbe ederler.Bu ağaçlardan oluşan atıklar ise pellet üretiminin ham maddesini oluşturmaktadır. Üretilen pellet yakıldığında oluşan CO2 tekrar ağaçlar tarafından absorbe edilir ve çevrim bu şekilde devam eder. Küresel Isınmaya Karşı ülkelerin bir araya gelerek imzaladığı Kyoto Protokolü, çevreye zararlı gazların emisyonlarını ve Karbon Emisyonlarını azaltmak ve sınırlamak için geleceğe atılmış önemli bir adımdır. Günümüzde, kaçınılmaz olan, bu tür yakıtların üretilmesi ve tüketilmesi teknolojilerine yapılacak akılcı yatırımlar hem firmaların yaptıkları yatırımı kısa sürede amorti etmeleri ve hem de emisyon değerlerinin düşerek daha temiz bir çevrenin oluşması ile sonuçlanacaktır.

5 NİÇİN ENERJİ TASARRUFU?
Kalkınmakta ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Doğalgaz kaynakları kısıtlı olduğu halde, büyük bir hızla tüketilmektedir. Bu tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılması sonucu, meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir.Üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri sanayide tüketilmektedir. Bu enerjinin önemli bir miktarı, ileri teknoloji ürünlerinin kullanıldığı enerji tasarruf önlemleriyle geri kazanılabilir.Enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemiz Doğalgazda dışa bağımlılıktan kurtulacak, hem de sanayici aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacaktır. Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji maliyetlerini düşüren üretici, aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır.

6 Pellet yakıtı ile Amaç ve Hedef
1. Dış Ülkelerin Doğalgaz Yakıtından BAĞIMSIZ olmak, 2. Doğamıza zarar vermeden Isınmamız, 3. Pellet Yakıt Üretimi dış Ülkelere Bağlı değildir, 4. Dolara Bağlı değildir, 5. Doğalgaz da olduğu gibi OTOMATIK fiyatlandırma YOK, 6. Petrol fiyatları yansımıyor. Pellet üretiminde kendi Ülkemizde bulunan, Kaynaklardan yararlanmaktayız.

7 Doğalgaz Dezavantajları
1. Ülkemizde doğalgaz yok denecek kadar az olduğundan, 2. Tümüyle dışa bağımlı bir sektör meydana getirmektedir, 3. Doğalgaz Dolar ve Petrol fiyatlarına Bağlı (OTOMATIK fiyatlandırma), 4. Kapalı hacimlerde %5-15 oranında hava ile karışım oluşturduğunda küçük bir kıvılcımla patlayabilen ve büyük hasar oluşturabilen bir yakıttır, 5. Standart dışı ve dikkatsiz kullanımında çok büyük tehlikeler yaratabilir 6. ...

8 PELLET Doğal küçük atık maddelerin öğütülüp yüksek
basınç altında preslenmesi işlemi sonucu ortaya çıkan mamule verilen isimdir. Bu işlemi her türlü ağaç atık mamul ile gerçekleştirmek mümkün olmakla beraber; ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi yapı, iklim koşulları, bitki örtüsü, ekonomik konum ve enerjide dışa bağımlılık, çevre, insan sağlığı, ülke ekonomisi, yeterli hammadde ve enerji verimliliği göz önüne alınarak yapılan araştırmalar sonucu anlaşılmıştır ki; yakıt amaçlı kullanılacak pellet için ilk sırada doğal ağaç atık maddelerden yapılan pellet gelmektedir.

9 NİÇİN PELLET Niçin pellet sorusuna verilecek cevapların başında çevre ve insan sağlığı gelmektedir. Pelletin yakıt olarak kullanılması halinde diğer yakıt türlerine göre ekonomik olmasının yanında çevreye diğer katı yakıtlar olarak bilinen fosil yakıtlara göre %80 kirliliği azaltmaktadır. Dünyamızı tehdit eden küresel ısınmanın asıl nedenlerinden biri olan ve fosil yakıtlar olarak tarif edilen kömür, petrol ve doğalgazın dünyamıza verdiği çok büyük boyuttaki zararlardan biraz bahsedeceğiz. Bilindiği gibi insanlık özellikle son 150 yıldır yoğun olarak bu fosil yakıtları tüketiyor ve bunun sonucu olarak dünyamız yaşanabilir bir yer olmaktan hızla çıkmaktadır. Kısacası dünyamız yok olmaya ilerlemektedir. Fosil yakıtların sağladığı avantajlar yanında verdiği zararlar saymakla bitecek gibi değildir. Örnek vermek gerekirse kömürün kalorifer kazanında veya sobalarımızda yandığı zaman atmosfere saldığı zehirli gazlardan bahsetmeden önce, kömür madenlerinden, buralarda grizu patlamaları sonucu hayatını kaybeden yüzlerce madenciden, kömürün çıkartılması, saklanması, taşınması ve nihayet yakılması sonucu çevreye verilen zararları incelememiz gerekmektedir.

10 Kömüre benzer bir olay da petrol kuyularındaki
yangınlar, özellikle petrolün büyük tankerlerle deniz yoluyla taşınması sırasında meydana gelen kazalar sonucu denizlere saçılan ve doğal hayata geri dönülemez zararlar veren tanker facialarının maddi boyutu maalesef tahminlerin çok üzerindedir. Birçokları tarafından adeta çevre dostu yakıt olarak takdim edilen doğalgaz ise hiç de sanıldığı gibi sütten çıkma ak kaşık değildir. Doğalgazın çevreye verdiği zararlar kömür ve petrole göre nispeten daha az da olsa, küresel ısınmaya neden olan gazların başında gelen karbondioksit ve asit yağmurlarına neden olan azot oksitler, doğalgaz yakıldığında da yine bol miktarda atmosfere atılmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar  olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani Türkiye’nin bütçesinin neredeyse 125 katı.

11 Konunun diğer boyutu ise doğaya, çevremize karşı yapılan
bu acımasız saldırıya karşı dünyanızın da kendi ekolojik dengesini korumak için verdiği ilginç savunmadır. Örneğin Andrew Katrina gibi isimler verilen fırtınaların şiddetlerini giderek arttırması, daha çok sel baskınları veya aşırı kuraklık olması, buzulların hızla eriyerek, denizlerin yükselmesi gibi değişiklikler son yıllarda daha çok gözlenmektedir. Bunların hepsi dünyanın bu savunma mekanizmasının bir parçası olarak kabul edilebilir. İnsanoğlu kendi bindiği dalı kesmekte ve yaşadığı çevreye verdiği zararları arttırdıkça göreceği tepkinin de giderek artacağının ve hatta bu hatanın kendi sonu olacağının farkında mı? Peki, bu problemlerin çözümü var mı? Benzin biterse otomobillerimizi ne ile çalıştıracağız? Doğal gaz ve kömür biterse neyle ısınacağız? Daha temiz ve güvenli bir yakıt bulunabilir mi? Dünyamızı bu çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kurtarabilecek miyiz? Bütün bu soruların cevabı kesinlikle EVET dır. Yapılan çalışmalar ve hesaplamalar, sahip olduğumuz bitki örtüsü, coğrafik konum, iklim şartları gibi koşullar dikkate alındığında neredeyse tüm ısınma ihtiyacımız için dışarıdan aldığımız katı yakıtı ülkemizde kendimiz sağlayabileceği gibi ülkemizde istihdam ve ekonomik katkının yanında çevre ve hava kirliliğini önlemesi insan sağlığına katkısı da çok fazla olacak doğal yakıt ağaç pellet dır.

12 Burada unutulmaması gereken diğer bir konu da Türkiye’nin
enerjisinin yaklaşık yüzde 70‘ini ithal ettiği ve bunun karşılığında yılda 20 milyar doların üzerinde yurtdışına ödeme yaptığıdır. Ödenen bu miktarın önümüzdeki yıllarda hem artacak ithalat miktarı hem de petrol ve doğalgaza yapılacak zamlarla daha da büyüyeceği ve ekonomimizde gittikçe derinleşen bir yara açacağı kesindir. Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın, orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir. Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Pellet yakıtın en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı artırma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesinde doğaya katkıda bulunmaktadır. Pellet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa’nın neredeyse tamamı Rusya İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Finlandiya yakıt ihtiyacının %96 oranında pellet den karşılamaktadır.

13 Neden pellet çünkü Doğalgaz sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun ) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir. Pellet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır. Pellet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır. Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır %0,5 kül oranına sahiptir. Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken pellet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir. Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %400 oranında artış göstermektedir. Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir. Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır. Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlaması. Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırması Sadece ısınma amaçlı istenildiğinde evin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek olması

14 Neden Pellet Yakıt? Pellet Yakıtın en önemli Noktaları; Dolara Bağlı degil, Doğalgaz da olduğu gibi OTOMATIK fiyatlandırma YOK, Petrol fiyatları yansımıyor. Yukarıda resimde görünen 3-6-mm uzunluğunda, silindir şeklinde parçacıklara "Pellet" deniyor bir nevi ağaç kabuğu. Evlerde aynı zamanda evin kalorifer sisteminde yakıt olarak kullanılıyor. Çeşitli ağaç ve odun pres yapılırken odunun doğasındaki özelliklere bağlı olarak Geliştirilen bir sistemle presleniyor. Tüketiciye maliyeti ucuz. Daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor. 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pellet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyaç var. Co² gaz içermiyor. 6 kg Pellet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor. Pellet kalorifer ısıtma sistemiyle, ev, hotel, siteler, okul ve devlet daireleri ısıtılıyor. Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat, 4-5 senede amorti edebiliyor. Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 - %45 karlı. Avrupa'da Teşvik amacıyla devlet bir miktar parasal katkıda bulunuyor. Makineye pellet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor. Pellet Yakıtı 10 kg, 15 kg, 30 kg ve bir ton´luk torbalarda satışa sunulmaktadır.

15 YAKIT ÖZELLİKLERİ Diğer yakıtlara göre %40–45 daha tasarrufludur.
Tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomiktir. Doğaya ve çevreye zararı yoktur. Tamamen ülkemizin kendi kaynaklarından üretildiği için ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pelle yakıt yanma sonucu oluşan enerjinin %95 oranında kullanımını sağlar, enerji kaybını ortadan kaldırır. Kül oranı %0,5 gibi çok düşük bir oranda olup temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu oran diğer yakıtlarda %10–50 arasında değişmektedir buda enerji kaybını artırmaktadır. Pelletleme sayesinde yakıtın tamamen yanması sağlanmakta ve en yüksek verim alınmaktadır. Dilendiğinde otomatik dolum ve yakım uygulanabileceği için temiz ve rahat bir kullanım sunmaktadır. Aynı miktarda pelletlenmemiş odunla kıyaslandığında %300 enerji artışı sağlanmaktadır. Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur. Sağlıklı ve güvenlidir. 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg Pellet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyeti düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır.

16 ÜRETİM ŞEKLİ Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak
üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

17 Üretim şekli şematik olarak görülmektedir.
1)Hammadde deposu 2)Ayrıştırıcı 3)Değirmen

18 4)Fırın 5)Kuru malzeme ara deposu 6)Karıştırıcı 7)Ara silo

19 8)Pellet pres 9)Soğutucu ünite 10)Elek 11)Silo

20 Fabrika işleyiş şeması
1)Hammadde deposu 2)Ayrıştırıcı )Değirmen 4)Fırın )Ara depo )Karıştırıcı 7)Ara depo )Pellet pres )Soğutucu 10)Elek )Silo

21 Kullanıma hazır mamul

22 Bu sekildeki Pellet PELLET-Kazanına zarar verir.
     DIN-Plus Normlu      Avrupa Standartlarına uygun

23 DIN-plus Normu Pellet Üretimi
DIN-plus Normlu Pelletler Kazanına zarar vermez, ve yakıtdaki sağlayacağınız 96% Tasarrufunuzu sağlar! DIN-plus Normu Pellet Üretimi

24 KULLANIM ŞEKLİ Doğal yakıt Pellet evde sobalarda, kalorifer
kazanlarında,sanayide,ekmek fırınlarında ister elle dolum yapılarak ister otomatik dolum sistemi ile rahatlıkla kullanılabilir. Otomatik dolum sistemi sayesinde büyük kolaylık sağladığı gibi kül oranının binde beş olması nedeniyle kül boşaltma işlemini ayda bir kere uygulamakta temizlik açısından sunduğu kolaylıklardandır. Bu sistem sayesinde mekânın sıcaklığını istediğiniz dereceye sabitleyebilir böylece israfı da kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu otomatik dolum ve yakma sistemi sayesinde evinizde bulunan sobanın kötü görüntü ve kirliliğinden de kurtulabilir. Dekoratif bir görüntüde sağlayabilirsiniz. Kullanımı son derece basit ve kolaydır. Torba şekli Dekoratif soba

25 Otomatik dolum ve yakma işleyiş şeması
1)Ağaç pellets 2)Otomatik dolum sistemi 3)Hava sirkülâsyonu elemanı 4)Kül haznesi 5)Yanma bölümü 6)Sıcak hava sirkülâsyonu

26 Biz sizlere Doğalgaz dan en az 45%  Enerji tasarrufu
sağlayan Yeni Biyolojik Isitma Sistemlerini sunuyoruz. Merkezi Isitma ve katdaki Dairenizi bu Sistemle Isıtabilirsiniz, aynı anda sıcak suyunuzu da sağlar. Doğalgaz Kombiniz artan Enerji Fiyatlarından dolayı bütçenize gereksiz sekilde yükleniyor. Sıvı ve gaz yakıt rezervlerinin sınırlı olmasindan dolayı, Enerji fiyatları her sene yükseliyor. Gelecek senelerde Enerji fiyatlarında (Doğalgaz ve Sıvı) yüksek sekilde bir artıs bekleniyor. Bunun için size farklı alternatifler sunuyoruz. Biz size objektif ve kapsamlı sekilde bilgi edinme ve her ihtiyaç ve bütçe aralıgı için uygun çözümü bulma sansı sunuyoruz. Burada ön planda olan ekonomik, verimli ve modern Biyolojik ısıtma Sisteminden faydalanmak. Asıl önemli nokta sıvı ya da Doğalgaz yakıtından bağımsız olmak.

27 Merkezi Sistem Kat Kalorifer
1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pellet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyac var. Co² gaz içermiyor. 6 kg Pellet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor. Pellet kalorifer ısıtma sistemiyle, ev, okul ve devlet daireleri ısıtılıyor. Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat, 4-5 senede amorti edebiliyor. Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 - %45 karlı. Avrupada Teşvik amacıyla devlet bir miktar parasal katkıda bulunuyor. Pellet Yakit daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor. Makineye pellet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor.Merkezi Sistem: Binalar, Müstakil ev, Okul, Fabrika, 100m2 den 5000m2 ısıtma gücüne sahip olan bir sistem.

28 Kat Kalorifer sistemi iki ceşit: 1. Kalorifer-Petek´lerine bağlantılı 2. Resimde gördüğünüz gibi, bulundugunuz odayı ve yan odaları da ısıtabiliyorsunuz.

29 1 Ailenin Yıllık Doğalgaz miktarı ortalama 2200m3
Yıl 2009:   1m3 Doğalgaz = 1.155,00 TL       1 Ailenin Yıllık Doğalgaz miktarı ortalama 2200m3     Örnek: Evinizin büyükl. 130m2 2009 senesi Eski sistem Kombi Doğalgaz Yeni sistem Pellet Kazan veya Kat Kalorifer sistemi Türü: Pellet sistemi Yakit: Doğalgaz Pellet Modell Senesi: 2009 Sıcak Su: evet Kisi sayıisıi: 5 Fotovoltaik: yok Enerji gücü: 26 kW = kcal 11 kW = 9455 kcal Enerji harcama: 2200 m3  Doğalgaz 3.7 Ton Pellet Yılda toplam masraf: 2.541 TL 1.295 TL Enerji  tasarrufunuz: % 46 Tassaruf miktari birinci senede:           TL Karbonmonoxid azalma derecesi: % 93 Örnek Yeni Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde. Eviniz, 130m2 Lazim olan Pellet miktarı:  3.7 Ton Pellet.

30 Örnek Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde.
Yıl 2019:   1m3 Doğalgaz = 1.552,10 TL     örnek 10 sene sonra     Örnek:10 Yıl sonra Evinizin büyükl. 130m2 2019 senesi Eski sistem Kombi Doğalgaz Yeni sistem Pellet Kazan veya Kat Kalorifer sistemi Türü: Pellet sistemi Yakit: Doğalgaz Pellet Modell Senesi: 2009 Sıcak Su: evet Kisi sayıisıi: 5 Fotovoltaik: yok Enerji gücü: 26 kW = kcal 11 kW = 9455 kcal Enerji harcama: 2200 m3  Doğalgaz 3.7 Ton Pellet Yılda toplam masraf: 3.414,62 TL 1.791,17 TL Enerji  tasarrufunuz: % 47 Tassaruf miktari birinci senede:           1.623,45 TL Karbonmonoxid azalma derecesi: % 93 Örnek Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde. Eviniz, 130m2 Lazim olan Pellet miktarı:  3.7 Ton Pellet.

31 Yeni Sistemle elde edebileceğiniz tasarruf:
ilk senede elde edebileceğiniz tasarruf Miktarı: TL. Örneğin: 10 Sene* içinde değişik Zam oranlarında tasarruf şöyledir:     1. Yıl = TL |    2. Yıl = TL | 3. Yıl = TL 4. Yıl = TL |    5. Yıl = TL | 6. Yıl = TL | 7. Yıl = TL |    8. Yıl = TL | 9. Yıl = TL |  10. Yıl = TL |  5 Yıl içinde toplam tasarrufunuz:   TL. 10 Yıl içinde toplam tasarrufunuz: TL. Doğalgaz zam oranı senede %3 ile hesaplanmıştır. Doğalgaz zam oranı %3 ün üzerine yükseldiğinde, yıllık tasarrufunuz daha fazla olacaktır. Pellet yakıtının 2009, 1 ton  Fiyatı 350 TL.

32 ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
Ülkemizin yılda yaklaşık 20 milyar dolar bütçesini yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pellet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve insan sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasını dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık dışarıya yakıt için harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonominse büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.

33 ÇEVREYE KATKISI Diğer yakıt türlerine göre tamamen
doğal olup hava kirliliği yaratmamakta zehirlenmelere yol açmamaktadır. Ayrıca atık malzemeler kullanıldığı için çevre temizliği sağlanmakta ormanların daha verimli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Diğer yakıt türleriyle karşılaştırıldığında çevre kirliliğine büyük ölçüde çözüm olmaktadır.

34 GELİŞTİRİLEBİLİRLİK Pellet yakıt ile evin kalorifer sistemini
sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğiniz gibi, istediğiniz takdir de küçük bir iki aletin monte edilmesiyle de evin elektrik ihtiyacını tamamen kendiniz karşılayabilirsiniz. Şu an Avrupa’nın birçok ülkesinde devlet pellet enerji ve yakıt sistemlerini teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabilmektedir.

35 Pellets yakıt kullanımı
Hatta bazı Avrupa ülkelerinde ev sahipleri evin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında ürettiği elektrik enerji fazlasını devlete satarak gelir elde etmektedir. Devlet bu sayede dışarıdan aldığı enerji miktarını azaltmış ve ekonomisine katkı sağlamış olmaktadır. Aşağıda bazı Avrupa ülkelerinde pellet kullanım oranları ve yıllara göre gösterdiği artışı görmekteyiz. Sıvı yakıt tüketimi Pellets yakıt kullanımı Tabloda yıllara göre Almanya da pellets kullanımında ki artışı görmekteyiz

36 Bu tabloda ise Almanya’daki pellet üretim fabrikalarını ve kapasitelerini göstermektedir. Fabrikaların sadece birkaç yıl içinde ne kadar arttığını ve ne ölçüde üretim kapasitelerine ulaştığına dikkat edersek pellet yakıtın ne kadar ekonomik temiz ve tercih edilir olduğunu görebiliriz. Ekonomik anlamda ise diğer yakıt türleriyle kıyaslandığında çok daha karlı olduğu tespit edilmiştir.

37 Yandaki haritada Avrupa İskandinavya ülkelerindeki pellet fabrikaları görülmekte ve bu enerji sisteminin ne kadar hızlı bir biçimde kabul gördüğü ve yayıldığını anlamaktayız. Bu doğal yakıt türünün yaygınlaşmasında ki en önemli birkaç etken çevreye hiçbir zararı olmaması, aksine atık maddelerin değerlendirilmesi ile temizlik sağlaması. Hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırması. Enerjide özelliklede yakıt olarak kullanılan enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması. Ekonomik oluşu. Hammadde olarak tamamen atık malzeme kullanılması çevre doğa orman kaygısı yaratmamaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi konum fiziki yapı ve iklim şartları göz önüne alınırsa bizim için enerjide büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Otomatik dolum ve yakım sistemleriyle bu yakıt desteklendiği takdirde israfı engelleyip enerjide tam verim alınabildiği gibi bugün kullanılanın sadece %25 ile aynı enerjiyi elde edebiliriz ormanlarımızı ve çevreyi de koruyabiliriz. İstenildiği takdirde bu yakıt sistemine bir iki ilave ile evimizin veya tesisimizin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında elektrik ihtiyacını da karşılayabiliriz. Finlandiya da bu yakıtın kullanımı %96 gibi rakamlara ulaşmakla rakamlarda da bu yakıttan elektrik ihtiyacını karışılmaktadır.

38 SONUÇ Tüm bu bilgiler ışığında bakıldığında biraz
devlet desteği ve teşvik ile bu yakıtın ülke genelinde üretilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması ile ülke ekonomisine, çevre ve hava kirliliğine, insan sağlığına büyük katkılar sağlayacağı gibi aynı zamanda yeni bir istihdam kaynağı olarak ülkemize faydası olacaktır.

39 Ç E V R Y D U A L I O M K İ N Wood-pellet heater PELLETSE EVET!!!


"Küresel ısınmaya karşı Biomass - Ahşap Talaşından Pellet Yakıtlar…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları