Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS ÖDEVİ
Hazırlayan:Beril HERAL Sınıf:4-B Numara:518 Konu:Meslekler ve İhtiyaçlarımız

2 ASTROLOG Astrologlar üniversitelerde bulunan ve rasathaneler yardımıyla gökcisimlerinin, güneşin, yıldızların hareketlerini, nitelik ve niceliklerindeki değişimlerini, evrendeki konumlarını inceleyerek bize yeni kaynaklar sağlamaya ve bizi korumaya çalışır

3 BANKACILIK VE FİNANS Bankacı ve Finansmanlar bize en uygun şartlarda mali imkan bulup bunların en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde kullanım yollarını gösterirler. Para harcayan her şahıs, firma, örgüt, kurum ve kuruluşların yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu faydalı bilgileri bize sağlarlar.

4 BESLENME VE DİYETİSYEN
Beslenme ve diyet uzmanları bize beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi konusunda yardımcı olur. Beslenme sorunlarına yönelik araştırmalar yaparlar.

5 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ Bilgisayar Mühendisliği’nin esas amacı bilgiyi otomatik olarak kullanma, programların yazılım ve donanımları, bilgi iletişim tekniklerini geliştirme ve bu yöntem ve teknikleri çeşitli alanlarda kullanmaktır. Bize, yazılım ve donanımlarını bütünleşerek oluşturduğu bilgisayar sistemleri ile yeni teknolojiler sunarlar.

6 BİYOLOG Biyologlar teorik ve pratik olarak canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi üzerine bilgiler vererek, bize ülkemizin hastane ve laboratuarlarında hizmet verirler.

7 ÇEVRE MÜHENDİSİ Hızla artan dünya nüfusu ile beraber insanlar, pek çok sorunla da yüzleşmek zorunda kalmıştır. Kirlenmiş denizler, zehirli gazlar, nükleer atıklar, çarpık kentleşme, yok olan hayvan ve bitki türleri...  Çevre mühendisleri hızlı nüfus artışının ve endüstrileşmenin ortaya çıkardığı çevre sorunlarına bizim için çözümler üretir

8 DİŞ HEKİMİ Diş Hekimleri bize ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması,diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında yardımcı olur.

9 ECZACI Eczacılar doğal ve sentetik ilaç hammaddelerinin elde edilişi, üretimi ve kalite kontrolü ile ilacın hammadde halinden hastaya sunulacak hale gelene kadar geçirdiği tüm evrelerle ilişkin kuramsal ve deneysel bilgilerin kazandırılması, ilaçların hastalara en etkin biçimde uygulanması için gerekli olan tüm biyolojik ve farmakolojik bilgilerin verilmesi konularında bize hizmet verir.

10 ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Elektrik üretme, iletme ve dağıtma ile ilgili sistemlerin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması yapım ve işletimini yaparak bize daha rahat bir hayat sağlarlar.

11 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ Endüstri Mühendisleri üretim sürecinde kullanılan insan, bilgi, malzeme, enerji mali kaynaklar ve makine girdilerini en iyi şekilde kullanabilen, üretim ve hizmet sistemleri kurmayı amaçlar. Uluslararası bilgi akışının gitgide hızlandığı çağdaş rekabet sistemlerine sahip olmayan kuruluşların rekabet gücü olmayacağı düşünülürse endüstri mühendislerinin bize faydası daha iyi anlaşılacaktır .

12 FİZİK MÜHENDİSİ Fizik Mühendisleri, fizik biliminin tüm teorik bilgileriyle günlük yaşamda karşılanan problemlerinin çözümüne yönelik konularda eğitim ve araştırma yaparak hayatımızı daha kolaylaştırmaya çaalışır.

13 GIDA MÜHENDİSİ Gıda mühendisleri, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırmalar yapar ve sağlığımızı korur.

14 HAVACILIK / UÇAK MÜHENDİSİ
Havada ve uzayda hareket eden uçak, helikopter, roket gibi tüm araçların tasarımını, geliştirilmesini, bakım ve onarımını sağlayarak bize ulaşım ve güzenlik konularında hizmet verirler.

15 HUKUKÇU Bireyle devlet ve devletle diğer devletler arasındaki sorunlara uygulanacak yasal düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak hukuk mezunlarının görev alanlarına girer. Avukatlar hakkımızı savunur, Hakimler adaleti sağlar, Savcılarda kanunlara uyulmasını sağlar..

16 İNŞAAT MÜHENDİSİ  İnşaat Mühendisleri her türlü yapı, karayolu, tünel, demiryolu, su şebekesi gibi hizmet ve endüstri yapılarının projelendirilmesi, yapımı, denetimini yaparak bize daha güvenli yapılar sunar.    İnşaat Mühendisleri hangi uzmanlık alanında çalışırlarsa çalışsınlar yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, iş planının hazırlanması inşaat mühendislerinin görev alanları içinde yer alan faaliyetlerdir.

17 İŞLETMECİ İşletmeci, özel yada kamuya ait fabrika, maden, sigorta, banka, çiftlik gibi yerlerde üretim ve hizmet etkinliklerinde bulunan; kuruluşların sahip oldukları para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli biçimde yararlanmalar için planlar yapan, çalışmaları yöneten ve denetleyen kişidir. Bu kurumlarda mal ve hizmet ortaya koymak üzere üretim faktörlerini bir araya getiren, bunları belli bir amaca yönelten, kıt kaynakların en mükemmel bileşimini sağlayan meslek dalıdır.

18 JEOLOJİ MÜHENDİSİ Jeolog, yerküreyi oluşturan maddeleri ve jeolojik süreçleri inceler. Jeolejik problemlerin araştırılmasını, maden, petrol ve yeraltı su kaynaklarının bulunmasını ve geliştirilmesini; mühendislik yapılarının yer seçimini ve doğal afetlerin tanımlanması yaparak hem bizi afetlerden korur hem de yeni madenlerle zenginleşmemizi sağlar.

19 KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi programında devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışacak elemanlara hukuk ve sosyal bilimler bilgisi kazandırmak amacıyla politika, maliye, uluslararası ilişkiler alanında eğitim ve araştırma yapılır. Öğrencilere bu eğitim yöntemiyle sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme becerisi kazandırılır.

20 KİMYA MÜHENDİSİ Kimya Mühendisliği programında, kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaların sağladığı verilerin çeşitli endüstri kollarında kimyasal üretim yapacak tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında ortaya çıkacak her türlü sorunu değerlendirip, ortadan kaldırabilecek düzeyde mühendislik ve teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendislikleri yetiştirilir.

21 MADEN MÜHENDİSİ Maden mühendisleri yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek teknik düzeyde işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve çevreye zarar vermeden ülke ekonomisine sunulmasını sağlar. Yeraltı kaynaklarının bulunması, işletilmesi, zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili sorunların çözümünde metot ve yöntemler geliştirmek, bu alanlarda hizmet verirler.

22 MAKİNE MÜHENDİSİ Makinelerin ve motorların tasarım ve üretimi, işletilmesi ve onarımını, ayrıca yapımında kullanılan malzemelerin tespitini yapar. Etkin bir biçimde tasarım, üretim ve yöneticilik yaparak günlük hayatımızı kolaylaştırırlar.

23 METALURJİ MÜHENDİSİ Metalurji Mühendisleri, metal cevherleri ve diğer hammaddelerden başlayarak malzemelerin üretilmesi sağlar. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji ve taşıma sektörlerinin giderek artan gereksinimleri üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirirler.

24 METEROLOJİ MÜHENDİSİ Meterologlar, hava tahmininin yanı sıra, atmosferdeki tüm olayları incelemeye, onların dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklar ve gerekli tedbirleri uygulamaya koyarak günlük hayatımızı yönlendirirler.

25 MİMAR Mimarlar, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında çalışırlar. Mimarlar, zamanlarının büyük bir bölümünü hesaplamalar yaparak, proje çizerer ve proje kontrolü yaparak geçirirler ve bize daha fonksiyonel yapılar sunarlar.

26 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Artan dünya nüfusunun getirdiği çeşitli sorunlar ve henüz tedavisi olmayan hastalıklar geleceğimizi ciddi bir şekilde tehdit ederken, moleküler biyoloji ve genetik bilimindeki gelişmeler sayesinde 21. yüzyıla daha umutla bakabiliriz. Daha verimli ve dayanıklı hayvan ve bitki türleri geliştirilerek tarımda üretim artışı sağlanabilmekte, laboratuarlarda insan eliyle geliştirilen yeni mikroorganizma türleri ve çevre kirlenmesi engellenebilmektedir.

27 MUHASEBECİ Muhasebeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için gerekli olan hesap işlerini yürütmek, yorumlamak, kayıtlarını tutmak ve kontrol etmek görevleri arasında yer alır.

28 PSİKOLOG Psikologlar, insan davranışlarını bilimsel yöntemlerle inceler ve araştırma yapar. Beyinsel, gelişimsel, davranışsal işlevler ile ilgili problemlerimizde bize yardımcı olur.

29 SOSYOLOG  Sosyologlar gelişkin, eleştirel yeteneklere sahip ve toplumsal yapıları değerlendirerek bize içinde yaşadığımız toplumu daha iyi tanımamızı sağlar.

30 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
 Şehir plancısı, şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim ve sağlık gibi gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına binaların nerelere hangi yoğunlukta kurulacağına karar verir. Bu kararın uygulanma aşamasını da inceler. Sosyo – ekonomik gelişimine paralel olarak doğan gereksinimlerin giderilmesi için gerekli mekan düzenlemelerinin ve değişikliklerinin en ekonomik şekilde nasıl yapılacağını araştırır.

31 TIP Doktorlar, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, insanların sağlığını korumak amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgiler ile hayatımızı korur ve uzatmaya çalışır. Sağlık problemlerimizi teşhis ve tedavi ederler.

32 VETERİNER Veterinerler, evcil, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun kontrölü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında bize hizmet verir.


"SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları