Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Konutlarda Isı Yalıtım Zorunluluğu ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması YAPI KOOPERATİFLERİ SEMİNER PROGRAMI Abdullah BİLGİN Makina Mühendisi Kooperatif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Konutlarda Isı Yalıtım Zorunluluğu ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması YAPI KOOPERATİFLERİ SEMİNER PROGRAMI Abdullah BİLGİN Makina Mühendisi Kooperatif."— Sunum transkripti:

1 1 Konutlarda Isı Yalıtım Zorunluluğu ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması YAPI KOOPERATİFLERİ SEMİNER PROGRAMI Abdullah BİLGİN Makina Mühendisi Kooperatif Başkanı

2 Nihai Enerji Tüketim Dağılımı Türkiye - 2010 Nihai Enerji Tüketim Dağılımı Türkiye - 2010

3 Kaynaklara Göre Elektrik Üretim Oranları Türkiye - 2011 Kaynaklara Göre Elektrik Üretim Oranları Türkiye - 2011

4 Türkiye’deki Doğal Gaz Kullanımı Sektörel Dağılım Durumu - 2011 Türkiye’deki Doğal Gaz Kullanımı Sektörel Dağılım Durumu - 2011

5 TURKEY MEXICO POLAND PORTUGAL ITALY SPAIN SWITHZERLAND & DENMARK JAPAN UK GERMANY N. ZELLAND FRANCE NETHERLAND SWEDEN CANADA USA Enerji Yoğunluğu

6 6 Enerji Tasarrufu Potansiyeli Sektörel Enerji Tasarruf Potansiyeli  Sanayide %20 - 30  Binalarda %30 - 60  Ulaşımda %20 - 30

7 Türkiye’de yapı sektöründe kullanılan enerjinin disipline edilmesi amacıyla hazırlanan BEP Yönetmeliği 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında yer alan ve binaların sertifikalandırılmasında kullanılacak yazılım (BEP-TR) 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yazılım; yeni binaların inşaat ruhsatı alınması aşamasında, mevcut binaların ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunluluğunu getirmiştir. Enerji Kimlik Belgesi Alınması

8 Program, kullanılmaya başlanmasıyla birlikte; kullanılış zor- luğu, gereksiz detaylar, değerlendirilmeyen enerji ekipmanları ve verdiği sonuçlardaki tutarsızlıklar nedeniyle ülke çapında tepki almış ve binalarda ruhsat sürecinin önünü tıkamıştır. Bakanlık, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla 5 Aralık 2009 tarihinde yeni binalar için yürürlüğe girecek olan enerji kimlik belgesi zorunluluğunu; Önce1 Nisan 2010 tarihli yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2010 tarihine, Sonra 30 Haziran 2010 tarihli yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2011 tarihine, Son olarak ise 20 Haziran 2011 tarihli yönetmelik değişikliği ile yapı kullanım izin belgesi alınması aşamasına ertelemiş ve yeni bir yazılım arayışına girmiştir. Enerji Kimlik Belgesi Alınması

9 Bugün gelinen noktada; Bakanlıkça yeni bir yazılım üretilememiş olduğundan iskan aşamasına gelen binalarda kaos başlamıştır. Mimar ve mühendis profesyonel tasarımcılar, mevcut yazılımla bugüne kadar düzenlendiği belirtilen enerji kimlik belgelerinin sayısı ne olursa olsun doğruluğuna inanmamaktadır. Doğru çalışmayan, güncel gelişmiş programlarla hazırlanan mimari projelerden dijital veri aktarma özelliği olmayan, bilgi giriş süreci tasarım sürecinden fazla zaman alan, mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler bölümü son derece yetersiz olan bu yazılım ile enerji kimlik belgesi vermek istememekte, kullanılmasında ısrarcı olunan söz konusu yazılım konusunda tüm eksiklikleri, hataları ve çözüm önerilerini ilgili kurum/kuruluşlar nezdinde her fırsatta ve her platformda dile getirmektedirler. BepTr Yazılımı

10 Profesyonel mühendis ve mimarlar olarak, inşaat sektöründe daha fazla kaosa neden olmaması için, iskan aşamasına gelmiş binalarda enerji kimlik belgesi uygulamasının doğru sonuç veren kullanılabilir bir yazılım ülkemize kazandırılıncaya kadar Bakanlıkça, her hangi bir süre verilmeksizin bir kez daha ertelenmesini ve bu binaların mevcut binalar kapsamında değerlendirilmek suretiyle sertifikalan- dırılmasını önermekteyiz. BepTr Yazılımına Önerimiz

11

12

13

14 Tasarımcıların mevcut programı kullanmak istememesi ile ilgili olarak; EKB hazırlamaya yetkili kuruluşlar “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile belirlenmiş olup, EKB uzmanı olan kişilerin programı kullanıp kullanmamaları kendi inisiyatiflerindedir. Ulusal Hesaplama Yönteminin yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi, BEP-TR programının kullanıcı dostu, CAD tabanlı programlar ile uyumlu ve masaüstü çalışma olanağı sağlayan sektörün ihtiyacına cevap verecek şekilde ikinci versiyonunun geliştirilmesi hususunda TÜBİTAK ile çalışmalar devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yaklaşımı

15

16 BepTr ‘nin Hedefi Ne Olmalıdır ? “Bu program, yapı sektöründe sağlayacağı disiplinle Türkiye’yi 2050’li yıllarla taşıyacak, uluslar arası rekabete hazırlayacak olan bir program olmalıdır. Program; Doğru sonuç vermeli, Yapı tasarımlarının enerji etkinliğine yön vermeli, CAD ortamında çalışabilir, kolay kullanılabilir olmalı, Binanın mimari ve mekanik dizaynı yapılırken arka planda çalışabilmeli, Aktif ve pasif mimari sistemleri, yalıtım malzelerinin, doğal ısıtma, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma tekniklerinin, yenilenebilir enerjilerin yapıya etkisi anında tasarımcı tarafından izlenebilmelidir. Bu amaca ulaşmada aktörler, yapı tasarımında aktif olarak çalışan uzman, profesyonel mühendis ve mimarlar olmalıdır.

17

18 Tel : 0312 354 40 75 E-posta : abdullahbilgin@superonline.com Teşekkürler… Teşekkürler… Abdullah BİLGİN Makina Mühendisi Kooperatif Başkanı


"1 Konutlarda Isı Yalıtım Zorunluluğu ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması YAPI KOOPERATİFLERİ SEMİNER PROGRAMI Abdullah BİLGİN Makina Mühendisi Kooperatif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları