Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konutlar, Eğitim binaları,Sağlık binaları,Oteller,Alışveriş ve ticaret merkezleri ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ Konutlar, Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konutlar, Eğitim binaları,Sağlık binaları,Oteller,Alışveriş ve ticaret merkezleri ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ Konutlar, Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Konutlar, Eğitim binaları,Sağlık binaları,Oteller,Alışveriş ve ticaret merkezleri ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ Konutlar, Eğitim binaları,Sağlık binaları,Oteller,Alışveriş ve ticaret merkezleri ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ Tel&Fax: 0212 4747650 Cep:0532 6401383 *5627 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre her binanın Enerji kimlik belgesi sahibi olması gerekmektedir. BİNA/SANAYİ ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

2 Şirket Profili Sayın İlgili, Ç alışmalarımızın amacı, m ü şterilerimizin ü r ü n-hizmet başına d ü şen enerji giderlerini azaltarak enerjiyi daha verimli kullanmalarını sağlamak, karlılıklarını arttırmaktır. Bep group m ü hendislik, T ü rkiye'de Enerji Tasarrufu ve Y ö netimini t ü m sistemler (mekanik,elektrik,enerji) kapsamında uygulayan ö nc ü firmalardan bir olarak kurulmuştur. Enerji Y ö netimi konusunda kendine ö zg ü ç alışma y ö ntemleri ve disiplinleri ile pek ç ok sekt ö re hitap eden tesis ve binalarda ö nemli tasarruflar sağlamaktadır. BEP GROUP M Ü HENDİSLİK Şirket Profili Sayın İlgili, Ç alışmalarımızın amacı, m ü şterilerimizin ü r ü n-hizmet başına d ü şen enerji giderlerini azaltarak enerjiyi daha verimli kullanmalarını sağlamak, karlılıklarını arttırmaktır. Bep group m ü hendislik, T ü rkiye'de Enerji Tasarrufu ve Y ö netimini t ü m sistemler (mekanik,elektrik,enerji) kapsamında uygulayan ö nc ü firmalardan bir olarak kurulmuştur. Enerji Y ö netimi konusunda kendine ö zg ü ç alışma y ö ntemleri ve disiplinleri ile pek ç ok sekt ö re hitap eden tesis ve binalarda ö nemli tasarruflar sağlamaktadır. BEP GROUP M Ü HENDİSLİK

3 ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETLERİ 2 Mayıs 2007 tarih ve 5627 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca; Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimlerinin, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahiplerinin Enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet alması gerekmektedir. 02.05.2009 tarihinden itibaren Enerji Yöneticisi bulundurmayan yukarıdaki kapsamdaki binalara idari para cezası verilecektir. 05 Aralık 2008 de yayınlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" nde de tanımlanan aşağıdaki çalışmalarla önemli düzeyde enerji tasarrufu elde edilebilmektedir. Bina ısı yalıtımı ( Isı yalıtım projesi zorunludur) Mekanik tesisat yalıtımı Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi Otomatik kontrol sistemlerinin kurulması (5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur ) Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. BEP GROUP MÜHENDİSLİK, Enerji Yöneticisi hizmetleri vermekte buna paralel olarak binanıza uygun olan yukarda tanımlanan çözümlere yönelik hizmetleri de gerçekleştirmektedir. ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETLERİ 2 Mayıs 2007 tarih ve 5627 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca; Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimlerinin, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahiplerinin Enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet alması gerekmektedir. 02.05.2009 tarihinden itibaren Enerji Yöneticisi bulundurmayan yukarıdaki kapsamdaki binalara idari para cezası verilecektir. 05 Aralık 2008 de yayınlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" nde de tanımlanan aşağıdaki çalışmalarla önemli düzeyde enerji tasarrufu elde edilebilmektedir. Bina ısı yalıtımı ( Isı yalıtım projesi zorunludur) Mekanik tesisat yalıtımı Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi Otomatik kontrol sistemlerinin kurulması (5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur ) Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. BEP GROUP MÜHENDİSLİK, Enerji Yöneticisi hizmetleri vermekte buna paralel olarak binanıza uygun olan yukarda tanımlanan çözümlere yönelik hizmetleri de gerçekleştirmektedir.

4 Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ile Alışveriş ve ticaret merkezleri Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller ile Alışveriş ve ticaret merkezleri BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. BAZI REFERANSLARIMIZ *Say yapı inşaat ltd.şti *Yurdakul inşaat.(Bahçelievler) *Kemersin inşaat sanayi tic. *İdeal yapı denetim(Bağcılar şb.) *Kafkas mimarlık ltd.şti. *Mimyap mimarlık(Bağcılar) *Seryapı mimarlık müh. *Elpan İnşaat ltd.şti *İ.Gülbetekin müh. Bürosu. *Öztürk inşaat (Bahçelievler) *Oruç İnşaat(Küçükçekmece) …… BAZI REFERANSLARIMIZ *Say yapı inşaat ltd.şti *Yurdakul inşaat.(Bahçelievler) *Kemersin inşaat sanayi tic. *İdeal yapı denetim(Bağcılar şb.) *Kafkas mimarlık ltd.şti. *Mimyap mimarlık(Bağcılar) *Seryapı mimarlık müh. *Elpan İnşaat ltd.şti *İ.Gülbetekin müh. Bürosu. *Öztürk inşaat (Bahçelievler) *Oruç İnşaat(Küçükçekmece) ……

5 1-Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir., 2-Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, binalar için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 3-Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 4-Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. 5-Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. alım, satım ve kiraya verme 6-Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. 7-Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. 1-Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir., 2-Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, binalar için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 3-Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 4-Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. 5-Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. alım, satım ve kiraya verme 6-Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. 7-Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

6 Güneşli mah.Kirazlı cad.Sümbül sok.No:2/4 Bağcılar-İSTANBUL Tel&Fax:0212 4747650 Cep:0532 6401383 bepgroup@hotmail.com


"Konutlar, Eğitim binaları,Sağlık binaları,Oteller,Alışveriş ve ticaret merkezleri ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ ENERJ İ K İ ML İ K BELGES İ Konutlar, Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları