İşlem önceliği matematikte olduğu gibidir. Emin olmadığımız yerde parantez kullanabiliriz. echo 27-(3*( $sayi1-$sayi2)); Çıktısı: 5+2=7 5-2=3 5*2=10 6/2=3 3">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Operatörler ve Denetim Yapıları. Aritmetik Operatörler OperatörTanımÖrnek +Toplama2+4=6 -Çıkarma4-5=-1 *Çarpma6*5=30 /Bölme6/2=3 %Mod7%2=1 ++Arttırma$x=5;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Operatörler ve Denetim Yapıları. Aritmetik Operatörler OperatörTanımÖrnek +Toplama2+4=6 -Çıkarma4-5=-1 *Çarpma6*5=30 /Bölme6/2=3 %Mod7%2=1 ++Arttırma$x=5;"— Sunum transkripti:

1 Operatörler ve Denetim Yapıları

2 Aritmetik Operatörler OperatörTanımÖrnek +Toplama2+4=6 -Çıkarma4-5=-1 *Çarpma6*5=30 /Bölme6/2=3 %Mod7%2=1 ++Arttırma$x=5; $x++; 6 $x=5; ++$x; 6 --Eksiltme$x=5; $x--; 4 $x=5; --$x; 4 $x=5; echo $x++; sonucu 5 tir $y=5; echo ++$y; sonucu 6 dır. 2

3 Aritmetik Operatörler İşlem önceliği matematikte olduğu gibidir. Emin olmadığımız yerde parantez kullanabiliriz. echo 27-(3*( $sayi1-$sayi2)); Çıktısı: 5+2=7 5-2=3 5*2=10 6/2=3 3

4 Mod Operatörü Yapılan bölme işlemindeki kalan sayıyı ifade eder. Sonucu: 7% 5=2 dir. 4

5 Arttırma ve Eksiltme Operatörleri Genelde döngüler için kullanılır. (++ veya --) Değişkenden önce veya sonra yazılabilir. Sonucu: $y=4 $b=3 5

6 İşaret Operatörleri OperatörÖrnek =$i=1; +=$i=5; $i+=3; 8 ($i=$i+3) -=$i=5; $i-=3; 2 *=$i=5; $i*=3; 15 /=$i=9; $i/=3; 3 %=$i=5; $i%=3; 2 6

7 İşaret Operatörleri Çıktısı: Değişkenin değeri: 10 Değişkenin değeri: 15 Değişkenin değeri: 12 Değişkenin değeri: 24 Değişkenin değeri: 8 Değişkenin değeri: 3 7

8 Karşılaştırma Operatörleri OperatörAçıklama ==Eşittir !=Eşit değildir >Büyüktür =Büyük veya eşittir <=Küçük veya eşittir ===Eşittir ve tipi de aynıdır. !==Eşit değildir veya tipi aynı değildir. Sonuç boolean bir değerdir. True(1) veya false(0) 8

9 Karşılaştırma Operatörleri $sayi2; ?> Sonuç : 0 1 9

10 Mantıksal Operatörler OperatörAçıklama &&Ve ||Veya !Değil Sonuç boolean bir değerdir. True(1) veya false(0) $sayi2) && ($sayi1>5);?> ?> Sonuç: 1 Buradaki satırdan sonucun true dönebilmesi için $sayi1 in değeri $sayi2 den büyük olmalı ve aynı zamanda 5 ten de büyük olamlıdır. 10

11 Mantıksal Denetlemeler Programa verilen bir şart doğrultusunda yapılacak veya yapılmayacak işlemleri belirtmek suretiyle uzayıp giden yapılara denetim yapıları denir. C ve türevi dillerde mantıksal denetlemeler amacı ile if ve switch kullanılır. 11

12 IF Mantıksal Denetleme if (yapılması istenen koşul veya koşullar) { bu koşul gerçekleşmiş ise yapılacak işlemler } =5) { echo $x; } ?> Tek bir satır kodumuz varsa kıvrık paranteze gerek duyulmaz. Birden fazla satır için kıvrık parantez kullanılmalıdır. Koşul sağlanmaz ise komut(lar) çalışmaz. if (($x>5) && ($x>$y)) birleşik mantıksal denetleme Bütün koşullar parantez içerisinde yazılmalıdır, aksi takdirde kodlama hatası (syntax error) oluşur. 12

13 IF-ELSE MantıksalDenetleme if (yapılması istenen koşul veya koşullar) { bu koşul gerçekleşmiş ise yapılacak işlemler } else { yukarıdaki koşul veya koşullar gerçekleşmemişse yapılacak işlmler } 13

14 IF-ELSE Mantıksal Denetleme =$y) echo $x; else { echo $y; } ?> Burada ya $x in yada $y nin değeri ekrana yazdırılır. 14

15 ELSEIF if tekli if –else ikili mantıksal denetimler için kullanılır İkiden çok koşul oluşturmak istiyorsak elseif koşulu kullanılır. Her üç mantıksal denetleme de çalışacak ve üç uyarıda verilecektir. 15

16 ELSEIF Sonuç: İkinci form elemanını doldurmadınız olacaktır. Burada birinci denetim false olarak değerlendirilecek. İkinci denetim true olarak değerlendirildiği için, üçüncü denetim yapılmayacaktır. 16

17 İçi içe girişik mantıksal denetlemeler =90) echo "A aldınız"; elseif ($puan>=85) echo "A- aldınız "; elseif ($puan>=80) echo "B+ aldınız "; elseif ($puan>=75) echo "B aldınız "; else echo "F aldınız "; } else echo "Kullanıcı adı veya şifreniz yanlış"; ?> – Burada koşulun gerçekleştiği alan içerisinde farklı koşulları sınadık. 17

18 Alternatif if kullanımı $x=koşul ? koşul doğru ise değer : koşul yanlış ise değer ; Burada soru işareti ve iki nokta üst üsteye dikkat edilmelidir. $y=2; $x=$y<6?2:5; $y=2; if ($y<6) $x=2; else $x=5; Yukarıdaki tek satırın if -else bloğu ile işlevi tamamen aynıdır. 18

19 İf deyiminde kullanılan komutlar KomutAçıklaması issetDeğişkenin tanımlı olup olmadığına bakılır emptyDeğişkenin boş olup olmadığına bakılır is_arrayDeğişkenin dizi olup olmadığına bakılır is_boolDeğişkenin boolean değer içerip içermediğine bakılır is_integerDeğişkenin tamsayı değer içerip içermediğine bakılır is_numericDeğişkenin değerinin sayısal olup olmadığına bakılır. Değer tam veya ondalık sayı olabilir. is_stringDeğişkenin değerinin string olup olmadığına bakılır. is_nullDeğişken değerinin null olup olmadığına bakılır. is_binaryDeğişkenin binary değer içerip içermediğina bakılır. 19

20 İf deyiminde kullanılan komutlar Sonuç: $isim değişkeni tanımlıdır. $soyisim değişkeni boştur. yeni $soyisim değişkeni doludur. 20

21 Switch Bir değişkenin birden fazla değer ile kıyaslanması amacı ile kullanılır. default kısmının kullanımı zorunlu değildir. Switch ile aynı işlevi görür. Switch daha hızlı çalıştırılır. 21

22 Switch Bir değişkenin birden fazla değer ile kıyaslanması amacı ile kullanılır. default kısmının kullanımı zorunlu değildir. Birden fazla değer için aynı kod çalıştırılabilir.(case 1: case 3:) 22

23 Döngüler Döngüler, program içerisinde belli bir bölümü sürekli tekrarlayan süreçler içerisinde işlemlerimizi yapmamıza yardımcı olur. Örneğin veritabanındaki yüzlerce veriyi web sayfamızda oluşturmak için dögüler kullanılır. 23

24 while while (mantıksal denetleme) { // çalıştırılacak kod bir satır ise kullanılmayabilir çalıştırılacak kodlar } // çalıştırılacak kod bir satır ise kullanılmayabilir 24

25 while 25

26 for for(başlangıç;mantıksal denetleme;güncelleme) { // çalıştırılacak kod bir satır ise kullanılmayabilir çalıştırılacak kodlar } // çalıştırılacak kod bir satır ise kullanılmayabilir 26

27 for 27

28 do...while Programcılıkta bazı durumlarda, koşul satırı uygun olmasa da döngünün en az bir kere dönmesini istediğimizde do while döngüsünden yararlanırız. do { çalıştırılacak kodlar } while (mantıksal denetleme) 28

29 do...while 29

30 break ve continue if mantıksal denetlemesiyle sayacımız 5 e geldiğinde döngümüz durdurulur. Kısaca sayaç 10 değil 5 te durur. 30 Sonuç: 1 2 3 4 5

31 break ve continue if mantıksal denetlemesiyle sayacımız 5 e geldiğinde döngümüz geriye kalan satırları çalıştırmaz ve dönmeye bir sonraki döngü değeriyle devam eder. 31 Sonuç: 1 2 3 4 6 7 8 9 10


"Operatörler ve Denetim Yapıları. Aritmetik Operatörler OperatörTanımÖrnek +Toplama2+4=6 -Çıkarma4-5=-1 *Çarpma6*5=30 /Bölme6/2=3 %Mod7%2=1 ++Arttırma$x=5;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları