Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REMONDIS – İkinci bir gelecek için su ve geri dönüşüm yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REMONDIS – İkinci bir gelecek için su ve geri dönüşüm yönetimi."— Sunum transkripti:

1 REMONDIS – İkinci bir gelecek için su ve geri dönüşüm yönetimi.

2 REMONDIS AG & Co. KG > 2 Avrupa'da geri dönüşüm Kısa Sunum Fa. REMONDIS Geridönüşüm ekonomisi - Atıkları türlerine ayırma, Toplama ve Geri dönüşüm Sürdürülebilrlik

3 REMONDIS AG & Co. KG > 33 RETHMANN-Gruppe şirketlerinin üç bölümü.  Kontrat Lojistiği  Yük Lojistiği  Liman Lojistiği  Toplu Taşıma  Su yönetimi  Geri dönüşüm yönetimi  Hayvan yan ürünlerinden kaliteli ürün imalatçısıdır  Yeni enerji üretmektedir  Tarım ve gıda sektörüne hizmet sunmaktadır  2011 Yılı Ciro (milyon €): 6.000  Personel 2011: 22.600  2011 Yılı Ciro (milyon €): 3.300  Personel 2011: 19.000  2011 Yılı Ciro (milyon €): 1.000  Personel 2011: 4.900 (Bu sunumdaki) bütün rakamlar konsolidedir RETHMANN Şirketler Grubu  2011 Yılı Ciro (milyon €): 10.300  Personel 2011: 46.500

4 REMONDIS AG & Co. KG > 44 Fabrika sayısı: 500 Lojistik ağı: 7.000'in üzerinde araç İşleme hacmi: 25 milyon tonun üzerinde tekrar kullanılabilir ve ham madde Şirket verileri. Ciro: 6,0 milyar Euro Personel: 22.600 Merkez ve ofisleri: 500'ün üzerinde noktada Bulunduğu Ülke Sayısı 35

5 REMONDIS AG & Co. KG > 55 35 ülkede faaliyet. Avrupa: Belçika Almanya Estonya Fransa İngiltere Kazakistan Hırvatistan Lüksemburg İtalya Hollanda Norveç Avusturya Polonya Romanya Rusya İsveç İsviçre İspanya Slovakya Çek Cumhuriyeti Türkiye Ukrayna Macaristan Beyaz Rusya Asya: Bahreyn Çin Hindistan Katar Malezya Suudi Arabistan Tayvan Birleşik Arap Emirlikleri Okyanusya: Avustralya Yeni Zelanda Afrika: Mısır

6 REMONDIS AG & Co. KG > 66 Su yönetimi İki stratejik iş kolu Geri dönüşüm yönetimi

7 REMONDIS AG & Co. KG > 77 İki stratejik iş kolu Su yönetimi Su tedariki, şebeke yönetimi, su arıtma, su çıkarma ve rezerv işletme ile ilgili hizmetler Su yönetiminde bütünleşik yaklaşım Güvenlik, su kalitesi ve maliyet verimliliğine odaklanan özelleştirilmiş çözümlerin gerçekleştirilmesi Yenilikçi, en ileri yöntemlerin geliştirilmesi Su tesisleri ve sıhhi tesislerin planlanması, inşası ve işletilmesi Geri dönüşüm yönetimi Malzemenin alınmasından, lojistiğine, ayıklanmasına, işlenmesine ve arıtılmasına ve yeni ürün olarak pazara geri kazandırılmasına kadar çevre dostu malzeme akışı yönetimi Uygun bertaraf ve kullanım hizmetlerinin geliştirilmesi Elektrikli ve elektronik alet atıkları için geri alma sistemleri gibi kapsamlı sistem hizmetleri Toplama, İşleme, geri kazanma ve üretim tesislerinin planlama, inşa ve işletimi Belediye, sanayi, toptan ve perakende ticaret için hizmetler

8 REMONDIS AG & Co. KG > 88 Geri dönüşüm için malzeme akışı yönetimi Sanayi ve elektrik tesisleri bertaraf hizmetleri Endüstriyel hizmetler Mühendislik ve Servis Plastik geri dönüşümü / plastik granül imalatı Sistemi HizmetleriAtık Elektrikli ve Elektronik aletlerin geri dönüşümü Çözelti geri dönüşümü / Ürünlerin imalatı Fotokimyasal, tıp Atık malzeme, laboratuar kimyasalları Alçıtaşı ve özel kimyasal üretimi Saha ıslahı Geri dönüşüm yönetimi için lojistik Geri dönüşüme yönelik ön işleme tesisleri Ham maddelerin ve Ürünlerin Pazarlanması Geri dönüşüm yönetimi ve fazlası Özelleştirilmiş tam hizmet Maden geri dönüşümü

9 REMONDIS AG & Co. KG > 99 Ayıklama, işleme, üretim ve bertaraf tesisleri örnekleri ÖrnekMiktar Hafriyat atığı geri dönüşüm tesisleri Çöp alanları Fotokimyasal işleme tesisleri Endüstriyel atık işleme tesisleri Cam işleme tesisleri Ahşap işleme tesisleri Pis su arıtma tesisleri Kompost-/Fermentasyon tesisleri Plastik işleme tesisleri Çözelti geri dönüşüm tesisleri Kağıt ayıklama tesisleri Kalıntı atık işleme tesisleri, mekanik / biyolojik Elektrikli ve elektronik alet söküm tesisleri Tehlikeli atık işleme tesisleri Hafif ambalaj ayıklama tesisleri

10 REMONDIS AG & Co. KG > 10 Geri dönüştürülebilir malzemeler için ayrışık bir toplama sisteminin başarıya ulaşması için gerekenler Mutlak Sorumluluk Üreticiler ve İthalatçılar tarafından ambalaj malzemelerinin sınıflandırılmasında ve atıkların biriktirilmesinde gösterilmelidir (tüketici/ toptan ve perakende ticaret için) Atığa dayalı hammaddelerin geliştirilmesi ile ilgili finansmanın üreticiler/ithalatçılar tarafından sağlanması (sistem, vatandaşların üzerine yük getirmemelidir) Atık akışından değerli kaynakların toplanması, ayıklanması ve geri dönüşümüne yönelik kapsamlı bir sistemin geliştirilmesi Vatandaşların malzeme çeşitlerini (cam / kağıt, karton geri dönüşümi ile Plastik/Metalin ıslak ve kuru olarak evsel atıktan ayrılması) birbirinden ayırt edebilmelerini sağlayacak basit bir ayıklama sistemi  Büyük bir hedef olarak maksimum hammadde kazanımı

11 REMONDIS AG & Co. KG > 11 Atık ve bertaraf yöntemlerinin temelleri Sorumluluklar ve yetkiler Özel evsel atıklar (Belediye atığı) Diğer kaynaklardan gelen atıklar (Endüstriyel ve ticari atık) Bertaraf edilecek atık Geri dönüştürülecek atık Nakliye sorumluluğu kamusal-sektörel atık taşıyıcısı Atık sorumluluğu Atık üreticisi veya sahibi Üçüncü şahıs görevlendirmesi Kendinden tedarik Hizmet temini / Üçüncü şahıs İstisnalar: - Ticari ve toplumsal - derneklerin toplaması yoluyla tekrar kullanım İstisna: Kendi tesisinde İşleme İstisna: Ürün sorumluluğu kapsamında yer alan ürünler

12 REMONDIS AG & Co. KG > 12 Her çeşit atık, geri dönüştürülebilir ve kirletici maddelerin toplanması ve nakliyesi Tüm malzeme akışlarının arıtılması ve geri dönüştürülmesi Şirketin sahibi olduğu tesislerde arıtma İşleme, arıtma ve ayıklama tesislerinin ve çöp alanlarının finansmanı, planlaması, inşası ve işletimi Belediyeler için geri kazanım ve geri dönüşüm danışmanlığı Ödemelerin tahsilatı Belediyeler için Geridönüşüm hizmetlerinin kapsamı (1/2)

13 REMONDIS AG & Co. KG > 13 Belediyeler için Geridönüşüm hizmetlerinin kapsamı (2/2) Caddelerin temizlenmesi ve çöp kutularının boşaltılması Yeşil alanların bakımı Yol bakım görevlerinin üstlenilmesi: örneğin yol inşası, yol onarımı ve yol düzenlemesi Kış hizmetleri Kanal temizleme Otoparkların yönetimi

14 REMONDIS AG & Co. KG > 14 Evsel atıkların alınması ve bertarafının düzenlenmesi ve finansmanı 14 Ayıklama/ İşleme Toplama Sistemi Geridönüşüm/ Bertaraf Biyo atık Kalıntı çöp Hafif ambalaj Atık kağıt Cam Kompost Tesisi Kompost (Gübre) MBA MVA Hafif ambalaj Ayıklama tesisi Yararlı kısım/ Artıkların ayıklanması Kağıt ayıklama tesisi Kağıt fabrikas ı Cam işleme tesisi Cam fabrikası Diğer: - Yığın çöp - HH kaynaklı kirleticiler - Eski piller - Eski otomobiller -Elektronik atığı Uygulama Belediye Özel sektör Belediye ve Üreticiler Finansman Ücretler Ücretler ve Lisans masrafları Ücretler ve Üreticiler

15 REMONDIS AG & Co. KG > 15 Sanayi, toptan ve perakende ticaret için geridönüşüm hizmet yelpazesi Konuma dayalı tam bertaraf ve hizmet kapsamlarının geliştirilmesi Almanya ve Avrupa'daki bertaraf tesisleri için kapsamlı sistem hizmetleri Ambalaj ve ürün yönetimi için kapsamlı geri toplama sistemlerinin inşası ve işletimi Fabrikada bertaraf, fabrika lojistiği Tesis planlama, inşa ve işletme Atık bilançoları ve atıkların maliyet verimli bir şekilde toplanmasına yönelik performans analizi

16 REMONDIS AG & Co. KG > 16 Atık kesimleri Geri dönüştürülecek malzemeler, kalıntı atıklar ve gıda atıkları birbiriyle karıştırılmamalıdır!!! Sonraki akış Kağıt örn. Gazete, Dergi, Karton Ambalaj DSD Ambalaj ları örn. Konserve, İçecek kapları, "Yeşil noktalı" plastik ambalajlar cam örn. Minibardan (depozitosuz) Cam ambalajlar Değerlendirme sonrası kalan akış örn. kirletilmiş ambalaj veya "yeşil noktasız" ambalaj Ahşap Gıda artıkları hem doğruca mutfaktan hem de servis sektöründen kullanılmış gıda yağları Kalıntı çöp örn. Süprüntüler, Seramik kırıkları, Atıklar değerlendirme sonrası kalıntı atıktan gelen akış Sonraki akış Gres yağı Sonraki akış yok

17 REMONDIS AG & Co. KG > 17 Geri dönüştürülecek atık Atığın geri kazanım için kullanımında ısı üretimi için kullanım ile geri dönüşümü birbirinden ayırmaktayız: 1) ısı geri kazanımı 01.06.2005 tarihli Kentsel Atık Teknik Talimatları (TASI) doğrultusunda Almanya'da atıklardan %90 oranında ısı üretiminde yararlanılmaktadır. Atığın kalorifik değeri 11.000 Kilojulü aştığında atık ısı üretimi için kullanılmaktadır. Yanma işlemi sırasında üretilen ısı elektrik veya ısı üretimi için kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında gelişmiş filtre teknolojisinin kullanılması sayesinde çok az miktarda yanık emisyonu ortaya çıkmaktadır.

18 REMONDIS AG & Co. KG > 18 Geri dönüştürülecek atık 2) geri dönüşüm için kullanım Isı geri kazanıma alternatif olarak malzemeler geri dönüştürülerek de kullanılabilmektedir. Ayıklama sonrasındaki malzeme kesiminin %80'i geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılabilmektedir. Ayıklama yönteminde döner elekler, manyetik ayırma tezgahları, parçalayıcılar ve NIR teknolojisi (farklı plastik türlerinin ayrıştırılması) kullanılmaktadır.

19 REMONDIS AG & Co. KG > 19 Cam Toplanan camlar özel cam işleme tesislerine satılır. Buradaki standart cam kesimleri beyaz, yeşil ve kahverengi olarak ayrılır. Ayıklama işlemi sonrasında, bu parçalar ayrı ayrı cam fabrikalarına teslim edilerek yeni cam ürünlerin üretiminde kullanılır.

20 REMONDIS AG & Co. KG > 20 Almanya'daki İkili Sistem ("Yeşil Noktalı, Sarı Noktalı kutu") Ambalaj Satışı Yönetmeliği uyarınca özel tüketicileri yönelik satışlarda kullanılacak ambalajların dağıtıcıları bu ambalajlar için özel toplama noktalarına sahip olmalı veya sunulan 10 adet İkili sistem lisansından birini almalıdır. İkili sistemin uygulamaya konulmasıyla ambalaj malzemeleri toplama, ayıklama ve geri dönüşümü için finansman sağlanmıştır. Bu zincirin sonunda pek çok kontrolü içeren ayrıntılı ve adil bir denetim sistemi kurulmuştur.

21 REMONDIS AG & Co. KG > 21 Nakliye ambalajları malların taşınmasını kolaylaştırmakta ve malların hasar görmesini önlemektedir. Dağıtıcının sorumluluğundadırlar. VerpackV'nin 6. maddesi kapsamındaki satış ambalajları, satılan ürün ile birlikte sunulmakta ve özel tüketiciye geçmektedir. Ticari ambalaj özel tüketicilere teslim edilmeyen satış ambalajlarıdır. VerpackV'deki önemli ambalaj malzemeleri

22 REMONDIS AG & Co. KG > 22 Plastik PLANOLEN ® Granülatları şunlarda kullanılır: Kablo kanalları ve borular (ekstrüzyon) Paletler, inşaat malzemeleri ve kaplar (enjeksiyon kalıplama) Yapı folyoları, poşetler ve çuvallar (folyo ekstrüzyonu) Hedef grup: Plastik üretim ve plastik işleme sektörü Toplam üretim: 60.000 ton/yıl > Çıktı PLANOLEN ® Granüllleri tüm önemli ISO ve DIN standartlarını karşılamakta ve güvenilir bir kalite sunmaktadır. Bu markadaki pek çok granül RAL GRS mührünü taşımaktadır. Nakliye ambalajları / Satış ambalajları Üretim atığı vb. > Girdi Kaba taneli toz haline getirme Metal kaplama İnce tanecikler halinde öğütme Temizleme Granülleştirme > Üretim

23 REMONDIS AG & Co. KG > 23 120 l veya 240 l kapasiteli kap organik kalıntılar Mutfak ve gıda atığı kullanılmış mutfak yağları Oleo 90 (90 kg hacim)

24 REMONDIS AG & Co. KG > 24 Enerji üretimi Hammadde - gıda maddeleri ve artıkları Mutfak ve gıda atığı Meyve ve sebzeler Ekmek ve unlu mamüller Paketsiz ve paketli gıdalar Gıda sektöründe üretim artıkları Parçalama Hijyenizasyon Yağ giderme Fermentasyon Biyoyakıtta kullanılmak üzere gıda yağları Biyogaz tesislerinde kullanılmak üzere biyokütle Nitrojen, fosfor ve potasyum içeren organik gübre Hedef gruplar: Biyodizel tesisleri, biyogaz tesisleri, tarımsal kullanım > Girdi> Çıktı> Üretim

25 REMONDIS AG & Co. KG > 25 CO 2 – Örneğin biyodizel ile tasarruf Hayvan yağları Bitkisel yağlar Kullanılmış kızartma ve pişirme yağları > Girdi Ön temizleme Ester dönüştürme Son temizleme Fosil dizel ile karşılaştırıldığında %83 CO 2 emisyon tasarrufu sağlayan ikinci nesil biodizel > Çıktı> Üretim

26 REMONDIS AG & Co. KG > 26 Emtia – Elektrikli/elektronik aletler Büyük ev aletleri Buzdolapları Bilgi ve telekomünikasyon cihazları, tüketici elektronikleri Gaz tahliye lambaları Küçük ev aletleri, medya cihazları, el aletleri Toplam girdi: 150.000 ton/yıl > Girdi Kirleticilerin arındırılması Parçalama Ayıklama > Üretim Değerli metaller ve taşlar, örn. bakır, demir, pirinç, aluminyum, tantal, plastik vb. Temiz, saf kalite hammaddeler yeniden malzeme döngüsüne kazandırılır Tüketim endüstrileri Demir-çelik fabrikaları Bakır ve aluminyum izabeleri İnşaat sektörü > Çıktı

27 REMONDIS AG & Co. KG > 27 Flörasan lambalar Flörasan karton kutularıFlörasan kapları

28 REMONDIS AG & Co. KG > 28 Flörasan lambalar   Flörosanlar genellikle çok sayıda flörasanın içine konabileceği karton kutularda toplanmaktadır.  Flörasanların cam, metal ve civa olarak ayrıştırılması özel tesislerde gerçekleştirilmektedir.

29 REMONDIS AG & Co. KG > 29 Kağıt, Karton, Mukavva Toplanan kağıt yığınları ayıklanarak ve sıkıştırılarak farklı kalitelerdeki balyalara dönüştürülebilmektedir. Bu balyalar kağıt fabrikalarında yeni ürünlerin üretilmesi için kullanılmaktadır. Böylece %100 geri dönüşümleri sağlanarak, odundan üretilen ham maddeden tasarruf elde edilmektedir!

30 REMONDIS AG & Co. KG > 30 Kağıt, Karton, Mukavva KARIŞIK ATIK KAĞIT Evsel atık AMBALAJ Ticari alanlardan BASKILI VE MÜREKKEPLİ KAĞIT Ofislerden ISKARTALAR Üretim işleminden (Kırpma)**

31 REMONDIS AG & Co. KG > 31 Belediye atıkları: Avrupa genelinde 1 yıldan başlayan vadelerle duyurulmaktadır ortalaması 2-3 yıl olan belediye sözleşmeleri yapılmaktadır Fiyat düzenlemesi: Endekse dayalı veya sabit fiyat Ticari miktarlar: Kısa vadeli (üç aylık) ve uzun vadeli (1-5 yıllık) ihalelere bağlı miktarlardır Pazar düzenlemesi, endeksleme Kağıt, Karton, Mukavva - tedarik durumu

32 REMONDIS AG & Co. KG > 32  Depo konteyneri  Mavi kutu  Geridönüşüm merkezleri  Alternatif kazanım Kağıt, Karton, Mukavva – Evden Toplama

33 REMONDIS AG & Co. KG > 33 Kağıt, Karton, Mukavva – ticari toplama sistemleri Tel Kafes Kamyon Kasası 60, 80, 120, 140, 240, 360, 1.100 Litre

34 REMONDIS AG & Co. KG > 34 Kağıt, Karton, Mukavva – Ayıklama Avrupa'da atık kağıdın sınıflandırılmasında Avrupa Liste (CEPI / B.I.R.) standartları ve kaliteleri kullanılmaktadır. Bunlar 5 gruba ayrılmıştır: 1. Grup: Düşük kaliteler 2. Grup: Orta kaliteler 3. Grup: İyi kaliteler 4. Grup: Kraft kaliteleri 5. Grup: Özel kaliteler

35 REMONDIS AG & Co. KG > 35 Kırpma Gizli bilgileri içeren belgeler emniyetli kasalara kilitlenmektedir - Dolu kasalar bertaraf için alınırken yerine boş kasalar verilir. Özel araçlar kullanılarak bertaraf tesisine güvenli nakliye sağlanır. İmha işlemi gözetim altında ve Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) ve DIN 32757-1, güvenlik seviyesi 3 uyarınca erişim korumalı bertaraf tesislerinde gerçekleştirilir.

36 REMONDIS AG & Co. KG > 36 Dosyalar ve veri kayıtları için kilitli kutu T 21/22 (250 Litre) T 61 (600 Litre)

37 REMONDIS AG & Co. KG > 37 Sürdürülebilirlik Belgesi Şu üç kritere dayanılarak çevreye yönelik müşteri değerlendirmeleri gerçekleştirilir: – Birincil hammadde tasarrufu – Enerji tasarrusu ve kazanımı – CO 2 Tasarrufu Tasarrufların uygulamalı örnekler yardımıyla gösterimi

38 REMONDIS AG & Co. KG > 38 Sürdürülebilirlik - Faydaları Çevre ve kaynakların korunması bakımından sürdürülebilirliğin bir kanıtını sağlar Sürdürülebilirlik belgesinin alınması, şirketin kendisini çevre dostu olarak tanıtabilmesini ve bu şekilde rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlar. Nakliye mesafesinin azaltılması ve hammaddelerin kaynağında en uygun toplama ve ayırma derinliği ile optimize edilmesine yönelik olarak her bir toplama noktasında gerçekleştirelecek optimizasyon yaklaşımları şirketlerin ilerlemesini ve ekolojik açıdan benzer noktalara ulaşmasını sağlayacaktır (sektörde standart bir ölçüm enstrümanı temin edecektir).

39 REMONDIS AG & Co. KG > 39 Dinlediğiniz için Teşekkürler!


"REMONDIS – İkinci bir gelecek için su ve geri dönüşüm yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları