Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu Üniversitesi ECTS/Erasmus Koordinatör Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu Üniversitesi ECTS/Erasmus Koordinatör Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Anadolu Üniversitesi ECTS/Erasmus Koordinatör Bilgilendirme Toplantısı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 15 Şubat 2012

2 Sayılarla 11-12 Akademik Yılı:
Program Adı: Giden Gelen Erasmus – Öğrenim 438 148 Erasmus - Staj 100 6 Protokol, Free-mover 3 - Erasmus- (Eğitim Alma) 25 2 Erasmus – (Ders Verme) 91 37

3 Bütçedeki Artış (Euro)
Faaliyet Öğrenim Hareketliliği Staj Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği 19.900 33.700 Ders Verme Hareketliliği 75.850 83.350

4 Uygulamadaki Değişiklikler:
Öğrenim faaliyetinden faydalanan öğrenciler hibe almadan birden fazla faaliyetten faydalanabilirler Öğrenci öğrenim tarihleri içerisinde eğitim gördüğü ülkeden veya şehirden (hafta sonları hariç) ayrıldığı günler 5 günden fazla ise toplam günden düşülecek Yeni kayıt sisteminde Erasmus öğrencilerinin kayıtları ders seçmeksizin boş olarak danışmanları tarafından onaylanacaktır.

5 Uygulamadaki Değişiklikler:
Öğrencilerin hibe ödemelerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla, Ulusal Ajans’ın kararı doğrultusunda, öğrencilerin LA’ları okunaklı ve taraflarca imzalı olmak kaydıyla PDF, faks, fotokopi olarak da işleme konacaktır Yönerge çalışmalarımız tamamlanma aşamasındadır. Data Sheet!

6 Data Sheet Örneği

7 Koordinatör Sorumlulukları;
Öğrenim Anlaşması Öğrenim Anlaşması Değişikliği, Öğrenci döndükten sonra not transferi, Süreç boyunca, gerekli Yönetim Kurulu Kararlarının (İlk LA, değişiklik sayfası için alınan kararlar ve dönüş sonrası alınan karar) alınması ve UİB’ye gönderilmesi, Akademik danışmanlık,

8 Öğrenim Hareketliliğinde Karşılaşılan Problemler
Kota aşımından kaynaklı reddedilme, Dil seviyesi nedeniyle elenen öğrenciler, Öğrenim anlaşmalarındaki hatalar, Kurum içi süreçte belirlenen son tarihlere riayet edilmemesi, Bazı bölümler için yeterli anlaşma bulunmaması,

9 Dikkat edilmesi gereken konular
Öğrencinin niteliklerine uygun eşleştirme, Öğrenciye nitelikli rehberlik hizmeti, Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi, Not denkliği için ÖİDB’ye doğru belgelerin gönderilmesi, Koordinatörlerin hareketliliğe katılacak öğrencilerimizle iletişim halinde olmaları, (Bknz. Facebook Giden öğrenci)

10 Dikkat edilmesi gereken konular
Belirlenen tarihlerden geç gönderilen öğrenim anlaşmaları, birimimiz tarafından imzalanmayacaktır. Sürecin düzgün işleyebilmesi amacıyla her öğrenci için bir koordinatörün görevlendirilmesi, Öğrencilerin ilk LA’ları, değişim sayfaları ve dönüş sonrası not denklikleri için gerekli Yönetim Kurulu kararlarının zamanında alınması ve UİB’ye ulaştırılmasıdır.

11 Learning Agreement - 1 LA giden öğrencinin hibe sözleşmesinin eki olduğundan, öğrenci gitmeden önce –mümkünse başvuru sürecinde-hazırlanmalıdır. Hibenin öğrencinin hesabına aktarılabilmesi için karşı kurumdan onaylı, orijinal olarak UİB’ye ulaştırılması gerekliliği kaldırılmıştır. Karşı kurum tarafından imzalanmış LA’ların faks, fotokopi ve ya PDF kopyaları orijinalmiş gibi işleme alınacaktır. Yine de orijinal evrakların temin edilmesinde fayda vardır. Değişiklikler karşı kurumdaki öğrenimin başlamasını takip eden 15 gün içinde yapılmalıdır. Bunu aşan süreler için öğrenciler gittikleri kurumun koordinatöründen kendi koordinatörlerine durumu açıklayan bir e-posta atılmasını sağlamalıdırlar.

12 Learning Agreement - 2 Değişikliklerin değişiklik formunda belirtilerek öğrenci tarafından doğrudan bölüm koordinatörüne gönderilmesi, uygunsa koordinatör tarafından onaylanarak UİB’ye ulaştırılması, İlk LA gibi değişiklik için de Yönetim Kurulu Kararı alınması, Öğrencinin karşı kurumda öğrenimini tamamlamasının ardından yapılan transfer işlemi için alnına Yönetim Kurulu kararının sadece ÖİDB’ye değil UİB’ye de gönderilmesi

13 Learning Agreement - 3 Sık karşılaşılan hatalar:
Karşı kurumdan alınan ECTS’in Anadolu Üniversitesi’nde denklenen ECTS’den az olması: Örneğin;

14

15 Learning Agreement – 4 Sık karşılaşılan hatalar: Örneğin;
30 ECTS’den az kredi alınması ve/veya Anadolu Üniversitesi denkliğinin yapılmaması. Örneğin;

16

17 Learning Agreement – 5 Sık karşılaşılan hatalar
Değişiklikten sonra 30 ECTS alınmaması ve/veya kredi denkliğinin sağlanmaması, Örneğin öğrencinin ilk LA inin her iki tarafının da 30 ECTS olduğunu varsayarak;

18

19 Learning Agreement - 6 Zorunlu derslerin denkliği yapılırken içerik örtüşmesi ve A.Ü. tarafında isimlerinin yazılması şarttır. Mesleki Seçmeli ve seçmeli derslerde A.Ü. tarafına ders adı ve kodu kesinlikle yazılmamalı, kredi miktarı da karşıdan alınan derse göre ayarlanmalıdır. Doğru Learning Agreement Örneği:

20

21 Learning Agreement - 7 Ve doğru değişiklik sayfası;

22 Akademik Tanınma Öğrencinin LA’de alacağını taahhüt etmediği ve Kurumumuzca onaylanmayan dersler Transkriptte olsa bile tanınma verilemez. Öğrencinin LA’inde olduğu halde Transkriptinde olmayan derslere kaldı işlemi yapılır.

23 Gelen Öğrenci Akademik Takvim
Kayıt Tarihi: Şubat 2012 Ders Başlangıcı: 20 Şubat 2012 Oryantasyon ve Hoş geldin yemeği: Şubat 2012 Ekle-sil kayıtları ve LA değişiklik sayfası gönderimi için son tarih: 24 Şubat 2012 Dersten çekilme için son tarih: *16 Mart 2012 (*Dersten çekilen öğrenciye yeniden LA değişiklik sayfası hazırlanır.) Dönem Sonu: 18 Haziran 2012

24 Gelen Öğrenci Learning Agreement
Öğrencinin LA’yi gelmeden önce kendi üniversitesi tarafından hazırlanır ve UİB’ ye gönderilir. *LA koordinatöre üst yazı ile iletilir ve imzalanıp UİB’ye gönderilmesi beklenir. (*Hangi dersin açılıp açılmayacağı birçok bölümde Haziran-Temmuz aylarında belli olmadığı için ya da öğrenci yanlış dönemden ders seçtiği için LA üzerinde bir uyarıda bulunulmalı, bununla beraber belge öğrencinin geç kalmaması adına imzalanmalıdır .) Öğrenciler geldikten sonra “Örgün Öğrenci Sistemi”nden kaydı yapılır aynı zamanda “LA değişiklik sayfası” düzenlenip UİB’ye gönderilir.

25 Gelen Öğrenci İngilizce Dersler
Tavsiye edilen Dersler: TSP 001/2/3- Turkish Language Certificate Programme (Online) / Rektörlük ERA 191 (İng) Digital Technology and Cultural Integration / Eğitim Fak./BÖTE ERA193 (Alm) Türkische Mentalitaten / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ERA194 (Alm) Europaische Bildungssyteme / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ERA195 (İng) Cultural Heritage of Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ERA196 (Alm)   Europaische Identitat und Vielfalt der Kulturen / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ERA197 (İng) Culture and Tourism in Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ERA199 (İng) Cultural Diversity and Communication / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu FOT201 (İng) Basic Photography / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın TAR357 (İng) History of the Twentieth Century / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın BYN307 (İng) History of Media / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın BYN407 (İng) International Journalism / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın ERA198 (İng) International Journalism / Eğitim Fak./ Resim iş Öğretmenliği Programı  *Yukarda bahsi geçen derslerin hangi dönemde açılacağı kesin olmayıp önerilmeden once kontrolü gerekmektedir.

26 Gelen Öğrenci Problemleri
AÜ. Akademik Takvim problemi Yabancı Dilde açılan ders problemi Kalacak yer problemi

27 Giden Öğretim Elemanı ve Personel
ÖNEMLİ HUSUSLAR Programdan Yaralanmak için Öncelikli Durumlar Daha önce değişimden yararlanmamış olmak Öğretim Elemanları için; Erasmus kapsamında anlaşmalı olunan ancak pasif durumdaki bir üniversiteye yapılacak ilk değişim faaliyeti olması Programdan yetersiz seviyede yararlanan bir bölüme mensup olunması Yararlanıcının ECTS/Erasmus bölüm Koordinatörü ya da Yardımcısı olması Erasmus Değişim faaliyeti 31 Ağustos 2012 tarihinde son bulacaktır.

28 Giden Öğretim Elemanı ve Personel
Gidecek Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Listesi Ulusal Ajanstan gelen bütçe ve kontenjanlarla sınırlıdır. Detaylı bilgi ve belgeler için lütfen adresini ziyaret ediniz. Anlaşmalı olduğumuz AB Üniversiteler listesi yine adresinde mevcuttur. İsteyen Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlilerimiz “Non-Grant” olarak hibe almaksızın değişimden yararlanabilirler.

29 Giden Öğretim Elemanı ve Personel
ÖRNEK GÖREVLENDİRME KARARI EĞİTİM BİRİMİNİN ADI YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarih : xx.xx.xxxx Karar No : x GÜNDEM : Personelin adı tarihli başvurusunun görüşülmesi. Anadolu Üniversitesi ………………… Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Dekanı/Müdürü …………………….. başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  KARAR: Personelin Adı …/…/….. tarihli başvurusu görüşüldü. Adı geçenin Üniversitemizin nolu performans hedefi doğrultusunda; işbirliği yaptığımız Gidilecek Ülke – Üniversite Adı eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere yolluklu-yevmiyesiz (uçak ile ulaşım dahil) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu bütçesinden ödenerek …/…/….. - …/…/….. tarihleri arasında … gün süreyle 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine gerekli izin ve onayın alınması için Rektörlük Makamı’na arz edilmesine karar verildi.

30 Gelen Öğretim Elemanı Bölümünüzde Erasmus kapsamında ders vermek üzere gelmek isteyen tüm öğretim elemanlarını lütfen UİB’ye yönlendiriniz. Akademik konular ve ders programı Bölüm Koordinatörü ile, diğer konular hakkında UİB yardımcı olacak. Gelen Öğretim Elemanlarının Davet Mektupları ve Katılım Sertifikaları UİB tarafından temin edilmektedir.

31 Teşekkür Ederiz…


"Anadolu Üniversitesi ECTS/Erasmus Koordinatör Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları