Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 15 Şubat 2012. Program Adı:GidenGelen Erasmus – Öğrenim 438148 Erasmus - Staj 1006 Protokol, Free-mover 3- Erasmus- (Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 15 Şubat 2012. Program Adı:GidenGelen Erasmus – Öğrenim 438148 Erasmus - Staj 1006 Protokol, Free-mover 3- Erasmus- (Eğitim."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 15 Şubat 2012

2 Program Adı:GidenGelen Erasmus – Öğrenim 438148 Erasmus - Staj 1006 Protokol, Free-mover 3- Erasmus- (Eğitim Alma) 252 Erasmus – (Ders Verme) 9137

3 Faaliyet 2011-122012-13 Öğrenim Hareketliliği 912.300986.050 Staj Hareketliliği 136.600219.450 Eğitim Alma Hareketliliği 19.90033.700 Ders Verme Hareketliliği 75.85083.350

4  Öğrenim faaliyetinden faydalanan öğrenciler hibe almadan birden fazla faaliyetten faydalanabilirler  Öğrenci öğrenim tarihleri içerisinde eğitim gördüğü ülkeden veya şehirden (hafta sonları hariç) ayrıldığı günler 5 günden fazla ise toplam günden düşülecek  Yeni kayıt sisteminde Erasmus öğrencilerinin kayıtları ders seçmeksizin boş olarak danışmanları tarafından onaylanacaktır.

5  Öğrencilerin hibe ödemelerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla, Ulusal Ajans’ın kararı doğrultusunda, öğrencilerin LA’ları okunaklı ve taraflarca imzalı olmak kaydıyla PDF, faks, fotokopi olarak da işleme konacaktır  Yönerge çalışmalarımız tamamlanma aşamasındadır.  Data Sheet!

6

7  Öğrenim Anlaşması  Öğrenim Anlaşması Değişikliği,  Öğrenci döndükten sonra not transferi,  Süreç boyunca, gerekli Yönetim Kurulu Kararlarının (İlk LA, değişiklik sayfası için alınan kararlar ve dönüş sonrası alınan karar) alınması ve UİB’ye gönderilmesi,  Akademik danışmanlık,

8  Kota aşımından kaynaklı reddedilme,  Dil seviyesi nedeniyle elenen öğrenciler,  Öğrenim anlaşmalarındaki hatalar,  Kurum içi süreçte belirlenen son tarihlere riayet edilmemesi,  Bazı bölümler için yeterli anlaşma bulunmaması,

9  Öğrencinin niteliklerine uygun eşleştirme,  Öğrenciye nitelikli rehberlik hizmeti,  Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi,  Not denkliği için ÖİDB’ye doğru belgelerin gönderilmesi,  Koordinatörlerin hareketliliğe katılacak öğrencilerimizle iletişim halinde olmaları, (Bknz. Facebook Giden öğrenci)

10  Belirlenen tarihlerden geç gönderilen öğrenim anlaşmaları, birimimiz tarafından imzalanmayacaktır.  Sürecin düzgün işleyebilmesi amacıyla her 15-20 öğrenci için bir koordinatörün görevlendirilmesi,  Öğrencilerin ilk LA’ları, değişim sayfaları ve dönüş sonrası not denklikleri için gerekli Yönetim Kurulu kararlarının zamanında alınması ve UİB’ye ulaştırılmasıdır.

11  LA giden öğrencinin hibe sözleşmesinin eki olduğundan, öğrenci gitmeden önce –mümkünse başvuru sürecinde-hazırlanmalıdır.  Hibenin öğrencinin hesabına aktarılabilmesi için karşı kurumdan onaylı, orijinal olarak UİB’ye ulaştırılması gerekliliği kaldırılmıştır. Karşı kurum tarafından imzalanmış LA’ların faks, fotokopi ve ya PDF kopyaları orijinalmiş gibi işleme alınacaktır. Yine de orijinal evrakların temin edilmesinde fayda vardır.  Değişiklikler karşı kurumdaki öğrenimin başlamasını takip eden 15 gün içinde yapılmalıdır.  Bunu aşan süreler için öğrenciler gittikleri kurumun koordinatöründen kendi koordinatörlerine durumu açıklayan bir e-posta atılmasını sağlamalıdırlar.

12  Değişikliklerin değişiklik formunda belirtilerek öğrenci tarafından doğrudan bölüm koordinatörüne gönderilmesi, uygunsa koordinatör tarafından onaylanarak UİB’ye ulaştırılması,  İlk LA gibi değişiklik için de Yönetim Kurulu Kararı alınması,  Öğrencinin karşı kurumda öğrenimini tamamlamasının ardından yapılan transfer işlemi için alnına Yönetim Kurulu kararının sadece ÖİDB’ye değil UİB’ye de gönderilmesi

13  Sık karşılaşılan hatalar: ◦ Karşı kurumdan alınan ECTS’in Anadolu Üniversitesi’nde denklenen ECTS’den az olması: Örneğin;

14

15  Sık karşılaşılan hatalar: ◦ 30 ECTS’den az kredi alınması ve/veya Anadolu Üniversitesi denkliğinin yapılmaması. Örneğin;

16

17  Sık karşılaşılan hatalar ◦ Değişiklikten sonra 30 ECTS alınmaması ve/veya kredi denkliğinin sağlanmaması, ◦ Örneğin öğrencinin ilk LA inin her iki tarafının da 30 ECTS olduğunu varsayarak;

18

19  Zorunlu derslerin denkliği yapılırken içerik örtüşmesi ve A.Ü. tarafında isimlerinin yazılması şarttır.  Mesleki Seçmeli ve seçmeli derslerde A.Ü. tarafına ders adı ve kodu kesinlikle yazılmamalı, kredi miktarı da karşıdan alınan derse göre ayarlanmalıdır.  Doğru Learning Agreement Örneği:

20

21  Ve doğru değişiklik sayfası;

22  Öğrencinin LA’de alacağını taahhüt etmediği ve Kurumumuzca onaylanmayan dersler Transkriptte olsa bile tanınma verilemez.  Öğrencinin LA’inde olduğu halde Transkriptinde olmayan derslere kaldı işlemi yapılır.

23  Kayıt Tarihi: 13-17 Şubat 2012  Ders Başlangıcı: 20 Şubat 2012  Oryantasyon ve Hoş geldin yemeği: 22-23 Şubat 2012  Ekle-sil kayıtları ve LA değişiklik sayfası gönderimi için son tarih: 24 Şubat 2012  Dersten çekilme için son tarih: *16 Mart 2012 (*Dersten çekilen öğrenciye yeniden LA değişiklik sayfası hazırlanır.)  Dönem Sonu: 18 Haziran 2012

24  Öğrencinin LA’yi gelmeden önce kendi üniversitesi tarafından hazırlanır ve UİB’ ye gönderilir.  *LA koordinatöre üst yazı ile iletilir ve imzalanıp UİB’ye gönderilmesi beklenir. ◦ (*Hangi dersin açılıp açılmayacağı birçok bölümde Haziran-Temmuz aylarında belli olmadığı için ya da öğrenci yanlış dönemden ders seçtiği için LA üzerinde bir uyarıda bulunulmalı, bununla beraber belge öğrencinin geç kalmaması adına imzalanmalıdır.)  Öğrenciler geldikten sonra “Örgün Öğrenci Sistemi”nden kaydı yapılır aynı zamanda “LA değişiklik sayfası” düzenlenip UİB’ye gönderilir.

25  Tavsiye edilen Dersler:  TSP 001/2/3- Turkish Language Certificate Programme (Online) / Rektörlük  ERA 191 (İng) Digital Technology and Cultural Integration / Eğitim Fak./BÖTE  ERA193 (Alm) Türkische Mentalitaten / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  ERA194 (Alm) Europaische Bildungssyteme / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  ERA195 (İng) Cultural Heritage of Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  ERA196 (Alm) Europaische Identitat und Vielfalt der Kulturen / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  ERA197 (İng) Culture and Tourism in Turkey / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  ERA199 (İng) Cultural Diversity and Communication / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  FOT201 (İng) Basic Photography / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın  TAR357 (İng) History of the Twentieth Century / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın  BYN307 (İng) History of Media / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın  BYN407 (İng) International Journalism / İletişim Bilimleri Fak./Basın Yayın  ERA198 (İng) International Journalism / Eğitim Fak./ Resim iş Öğretmenliği Programı *Yukarda bahsi geçen derslerin hangi dönemde açılacağı kesin olmayıp önerilmeden once kontrolü gerekmektedir.

26  AÜ. Akademik Takvim problemi  Yabancı Dilde açılan ders problemi  Kalacak yer problemi

27  ÖNEMLİ HUSUSLAR  Programdan Yaralanmak için Öncelikli Durumlar ◦ Daha önce değişimden yararlanmamış olmak ◦ Öğretim Elemanları için; Erasmus kapsamında anlaşmalı olunan ancak pasif durumdaki bir üniversiteye yapılacak ilk değişim faaliyeti olması ◦ Programdan yetersiz seviyede yararlanan bir bölüme mensup olunması ◦ Yararlanıcının ECTS/Erasmus bölüm Koordinatörü ya da Yardımcısı olması ◦ Erasmus Değişim faaliyeti 31 Ağustos 2012 tarihinde son bulacaktır.

28 ◦ Gidecek Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Listesi Ulusal Ajanstan gelen bütçe ve kontenjanlarla sınırlıdır. Detaylı bilgi ve belgeler için lütfen www.uib.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.www.uib.anadolu.edu.tr ◦ Anlaşmalı olduğumuz AB Üniversiteler listesi yine www.uib.anadolu.edu.tr adresinde mevcuttur. www.uib.anadolu.edu.tr ◦ İsteyen Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlilerimiz “Non-Grant” olarak hibe almaksızın değişimden yararlanabilirler.

29  ÖRNEK GÖREVLENDİRME KARARI  EĞİTİM BİRİMİNİN ADI  YÖNETİM KURULU KARARI   Karar Tarih: xx.xx.xxxx  Karar No: x   GÜNDEM :   Personelin adı 08.02.2012 tarihli başvurusunun görüşülmesi.  Anadolu Üniversitesi ………………… Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Dekanı/Müdürü …………………….. başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  KARAR:   Personelin Adı …/…/….. tarihli başvurusu görüşüldü. Adı geçenin Üniversitemizin 3.1.2 nolu performans hedefi doğrultusunda; işbirliği yaptığımız Gidilecek Ülke – Üniversite Adı eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere yolluklu-yevmiyesiz (uçak ile ulaşım dahil) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu bütçesinden ödenerek …/…/….. - …/…/….. tarihleri arasında … gün süreyle 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine gerekli izin ve onayın alınması için Rektörlük Makamı’na arz edilmesine karar verildi. 

30  Bölümünüzde Erasmus kapsamında ders vermek üzere gelmek isteyen tüm öğretim elemanlarını lütfen UİB’ye yönlendiriniz.  Akademik konular ve ders programı Bölüm Koordinatörü ile, diğer konular hakkında UİB yardımcı olacak.  Gelen Öğretim Elemanlarının Davet Mektupları ve Katılım Sertifikaları UİB tarafından temin edilmektedir.

31 Teşekkür Ederiz…


"ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 15 Şubat 2012. Program Adı:GidenGelen Erasmus – Öğrenim 438148 Erasmus - Staj 1006 Protokol, Free-mover 3- Erasmus- (Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları