Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9-10/2/2007 ANTALYA

2 YÖNETMELİĞİN AMACI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK: 12/4/2000 TARİHLİ VE 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNA GÖRE KURULARAK TÜZEL KİŞİLİK KAZANAN OSB’LERİN, 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ (G) BENDİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ FAALİYETLERE İLİŞKİN ESAS VE USULLERİ DÜZENLEMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR

3 ELEKTRİK PİYASASINDA OSB
İLGİLİ KANUN MADDESİ UYARINCA, OSB: TÜKETİM MİKTARINA BAKILMAKSIZIN SERBEST TÜKETİCİ KABUL EDİLİR. LİSANS ALMAK KAYDIYLA ONAYLI SINIRLARI İÇİNDE DAĞITIM VE/VEYA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNUR.

4 LİSANS ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
OSB’LER, 4628 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNDE BULUNMAK İÇİN KURUMDAN LİSANS ALMAK ZORUNDADIR: OSB’LERE BİR DEFADA EN ÇOK 49 YIL İÇİN LİSANS VERİLİR. LİSANSLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ SÜRE 10 YILDIR.

5 LİSANS BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
OSB’LER: “OSB DAĞITIM VE OSB ÜRETİM LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER” LİSTESİNDE YER ALAN BELGELER İLE KURUMA LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNUR. SUNULAN BELGELER, MERKEZ EVRAKA GİRİŞ TARİHİNİ İZLEYEN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR. BAŞVURULARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE GİDERİLMESİ İSTENİR.

6 OSB DAĞITIM/OSB ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSU
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER : BAŞVURU DİLEKÇESİ, TAAHHÜTNAME, TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ ŞAHIS/ŞAHISLARIN “YETKİ BELGELERİ” NİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA ONAYLI, 4562 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ, İLGİLİ OSB’NİN OSB SİCİL DEFTERİNE KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR YETKİ BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ, OSB KURULUŞ PROTOKOLÜ VEYA ANA SÖZLEŞMESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ, AYRICA ÜRETİM TESİSİNE VE YERLİ KAYNAK KULLANILMASI HALİNDE KAYNAĞA İLİŞKİN BİLGİLER DE VERİLİR.

7 OSB DAĞITIM LİSANSI BAŞVURUSU
BİR ÖNCEKİ SLAYTTAKİ BİLGİ VE BELGELERE EK OLARAK, AYRICA, 1) OSB DAĞITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU (3 NÜSHA) 2) OSB DAĞITIM SİSTEMİ TEK HAT ŞEMASI (3 NÜSHA) (BAĞLANACAĞI/BAĞLI OLDUĞU TRANSFORMATÖR MERKEZİ VEYA DAĞITIM MERKEZİ İLE İLETİM VEYA DAĞITIM HATTINI İÇERECEK ŞEKİLDE HAZIRLANIR.) 3) OSB DAĞITIM SİSTEMİNİN YERİNİ GÖSTEREN, SINIRLARI İŞARETLENMİŞ 1/ ÖLÇEKLİ HARİTA VE KOORDİNAT TABLOSU (3 NÜSHA)

8 OSB DAĞITIM LİSANSI BAŞVURUSU
4) OSB SINIRLARI İÇERİSİNDE BEDELSİZ OLARAK VEYA SEMBOLİK BEDEL İLE TEDAŞ’A DEVREDİLEN TESİSLER BULUNMASI HALİNDE, MÜLKİYETİ VE İŞLETME HAKLARINA İLİŞKİN DEVİR İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELER, 5) İÇİNDE BULUNULAN YIL UYGULANMAK ÜZERE, YÖNETMELİK EKİNDEKİ TABLO-1’E UYGUN OLARAK KURUMA SUNULACAK DAĞITIM BEDELİ ÖNERİSİ DE SUNULUR.

9 LİSANS BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
EKSİKSİZ YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN BAŞVURU SAHİBİ OSB’DEN, LİSANS ALMA BEDELİNİN % 1’NİN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE KURUM HESABINA YATIRILMASI İSTENİR. LİSANS ALMA BEDELİNİN % 1’İNİ KURUM HESABINA YATIRAN OSB’NİN TALEBİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE ALINIR. OSB ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSU İÇİN TEİAŞ VE / VEYA İLGİLİ DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİNİN GÖRÜŞÜ ALINIR.

10 LİSANS BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
OSB ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSU İLE İLGİLİ OLARAK DİĞER KURUM VE KURULUŞLARDAN, UYGUN BULMA KARARINA ESAS TEŞKİL EDECEK NİHAİ GÖRÜŞ ALINIR. BAŞVURU, NİHAİ GÖRÜŞÜN KURUMA GELİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 45 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR. OSB DAĞITIM LİSANSI BAŞVURUSU İSE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINI MÜTEAKKİP 45 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR.

11 LİSANS BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
LİSANS ALMASI KURUL KARARI İLE UYGUN BULUNAN OSB’DEN LİSANS ALMA BEDELİNİN KALAN TUTARININ KURUM HESABINA YATIRILMASI İSTENİR. SÖZ KONUSU TUTARIN 90 GÜN İÇİNDE YATIRILIP İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE LİSANSININ VERİLECEĞİ BİLDİRİLİR. LİSANS VERİLEN OSB’NİN UNVANI VE LİSANS SÜRESİ RESMİ GAZETEDE VE EPDK İNTERNET SAYFASINDA YAYIMLANIR. LİSANS BAŞVURUSUNUN KURUL KARARIYLA REDDEDİLMESİ DURUMUNDA RET GEREKÇELERİ KARARI İZLEYEN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİLİR. LİSANS ÜZERİNDE BELİRTİLEN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

12 LİSANS TADİLİ LİSANS: OSB’NİN TALEBİ İLE,
İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA Kİ UYGULAMALARIN, GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA, YASAL DEĞİŞİKLİK DURUMLARINDA TADİL EDİLEBİLİR.

13 LİSANS YENİLENMESİ YÜRÜRLÜKTEKİ LİSANS SÜRESİNİN BİTİMİNDEN EN ERKEN 1 YIL-EN GEÇ 9 AY ÖNCE LİSANS SAHİBİ TARAFINDAN YENİLEME TALEP EDİLEBİLİR. LİSANS, LİSANS SÜRESİNİN BİTİMİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE EN FAZLA 49 YIL İÇİN YENİLENEBİLİR. OSB ÜRETİM LİSANSI KAPSAMINDAKİ ÜRETİM TESİSLERİ KURUL ONAYI ALINARAK BİR BAŞKA TÜZEL KİŞİYE DEVREDİLEBİLİR.

14 LİSANS KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
OSB ÜRETİM LİSANSI SAHİBİ OSB: ONAYLI SINIRLARI İÇERİSİNDE ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETMEYE ALINMASI, ÜRETİLEN ENERJİ VE/VEYA KAPASİTENİN SATIŞI İLE İŞTİGAL EDER.

15 LİSANS KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER OSB DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB:
ONAYLI SINIRLARI İÇERİSİNDE DAĞITIM TESİSİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, ELEKTİK ENERJİSİNİN DAĞITIMININ YAPILMASI İLE DİĞER HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İŞTİGAL EDER.

16 LİSANS KAPSAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
OSB DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB: KATILIMCILARINA ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN ETMEK, DAĞITIM TESİSLERİNİN GEREKLİ YENİLEME VE GENİŞLEME YATIRIMLARI İLE İŞLETME VE BAKIMINI YAPMAK, KAYIP-KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK, KATILIMCILARINA, EŞİT TARAFLAR ARASI AYRIM GÖZETMEMEKSİZİN SİSTEME ERİŞİM VE SİSTEMİ KULLANIM İMKANI SAĞLAMAK,

17 LİSANS KAPSAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
SERBEST TÜKETİCİ OLAN KATILIMCILARINA, TEDARİKÇİLERİNİN TAAHHÜT ETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTEYİ SAĞLAYAMADIĞI DURUMDA ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTE SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

18 LİSANS KAPSAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE DAĞITIM ŞİRKETİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER, ONAYLI SINIRLARI İÇERİSİNDE OSB TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. ÖLÇÜ DEVRELERİNİN KONTROLU VE SAYAÇ ENDEKSLERİNİN OKUNMASI İLE TAHAKKUK VE TAHSİLATTAN SORUMLUDUR.

19 KATILIMCILARA UYGULANACAK BEDELLLER
ELEKTRİK ENERJİSİ BEDELİ, DAĞITIM BEDELİ, TEİAŞ’A VEYA DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİYE ÖDENEN SİSTEM KULLANIM VE SİSTEM İŞLETİMİ İLE İLGİLİ BEDELLER, OSB BAĞLANTI BEDELİ, OSB GÜVENCE BEDELİ, OSB KESME-BAĞLAMA BEDELİ

20 DAĞITIM BEDELİ DAĞITIM BEDELİ:
ONAYLI SINIRLAR İÇERİSİNDEKİ KATILIMCILARA YILLIK OLARAK UYGULANIR. YÖNETMELİK EKİNDEKİ TABLO-1’E UYGUN OLARAK HER YIL EKİM AYI SONUNA KADAR HAZIRLANARAK KURUMA SUNULUR. UYGUN BULUNMASI HALİNDE KURUL TARAFINDAN 31 ARALIK TARİHİNE KADAR ONAYLANIR.

21 TABLO-1 .

22 DAĞITIM BEDELİ DAĞITIM BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK MALİYET BİLEŞENLERİ: OSB DAĞITIM SİSTEMİ İÇİN YAPILAN YATIRIM GİDERLERİ, OSB DAĞITIM FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL GİDERLERİ, OSB DAĞITIM FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ İŞLETME VE BAKIM- ONARIM GİDERLERİ, GELİR FARKI DÜZELTME BİLEŞENİ, OSB DAĞITIM FAALİYETİNİN HİZMET ALIM YOLU İLE SAĞLANMASI HALİNDE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN GİDERLER, OSB İÇİ DAĞITIM KAYIPLARININ MALİYETİ, SAYAÇ OKUMA, FATURALAMA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN MALİYETLER

23 BAĞLANTI, GÜVENCE VE KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ
OSB BAĞLANTI BEDELİ, OSB DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTISI YAPILAN KATILIMCILAR ADINA TESİS EDİLEN BAĞLANTI VARLIKLARI İLE TESİSİNE İLİŞKİN MASRAFLARI İÇERİR. OSB BAĞLANTI, OSB GÜVENCE VE OSB KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ, OSB’NİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU DAĞITIM BÖLGESİ İÇİNKURUL TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BEDELLERİ AŞAMAZ. OSB’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU DAĞITIM BÖLGESİ İÇİN ONAYLANAN BAĞLANTI, GÜVENCE VE KESME-BAĞLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR OSB İÇİN DE GEÇERLİDİR.

24 SERBEST TÜKETİCİ UYGULAMASI
OSB İÇİNDEKİ KATILIMCILARDAN, SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ AŞAN TÜKETİCİLER, OSB’YE DAĞITIM BEDELİNİ ÖDEMEK KAYDIYLA BAŞKA BİR TEDARİKÇİDEN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN EDEBİLİR. 25/1/2007 TARİHLİ VE 1070 SAYILI KARAR İLE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ 3 MİLYON KWH OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

25 SERBEST TÜKETİCİ UYGULAMASI
SERBEST TÜKETİCİ HAKKINI KULLANAN KATILIMCILAR İÇİN: ENERJİ TÜKETİM MİKTARLARINA OSB İÇİ KAYIP MİKTARI EKLENMEZ. SAYAÇ ÖLÇÜM DEĞERİ OSB SAYAÇ ÖLÇÜM DEĞERİNDEN DÜŞÜLÜR. TEİAŞ’A VEYA DAĞITIM ŞİRKETİNE ÖDENEN SİSTEM KULLANIM, SİSTEM İŞLETİM GİBİ BEDELLERİ OSB TARAFINDAN ÖDENİR. DAĞITIM BEDELİ İLE BİRLİKTE KATILIMCIDAN TAHSİL EDİLİR. SAYAÇLAR OSB TARAFINDAN OKUNUR, PMUM VE İLGİLİ KURUM LARA GEREKLİ BİLGİLER İLETİLİR. DUY UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEMİNATLAR KONUSUNDA OSB SORUMLU DEĞİLDİR.

26 BAĞLANTI BAŞVURUSU ONAYLI SINIRLAR İÇERİSİNDE KURULAN YENİ BİR TESİS İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN ETMEK İSTEYEN BİR KATILIMCI: YAZILI OLARAK OSB’YE BAŞVURUR. OSB’NİN İSTEDİĞİ BELGELERİ İBRAZ EDER. OSB TARAFINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ MÜSADESİ VERİLİR.

27 BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLANTI ANLAŞMASI
BAĞLANTI BAŞVURUSU: OSB TARAFINDAN, DAĞITIM SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU, GENİŞLEME YATIRIMI VEYA YENİ YATIRIMIN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. DAĞITIM SİSTEMİNİN BAĞLANTI TALEBİNİN KARŞILANMASI İÇİN UYGUN OLMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER İBRAZ EDİLEREK BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILIR. DAĞITIM SİSTEMİNİN UYGUN OLMAMASI, YENİ YATIRIM VEYA GENİŞLEME YATIRIMI GEREKMESİ HALİNDE İSE BAŞVURU SAHİBİNE TALEBİN KARŞILANABİLECEĞİ SÜRE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR.

28 BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLANTI ANLAŞMASI
BAŞVURU SAHİBİ İÇİN BELİRTİLEN SÜRENİN UZUN OLMASI DURUMUNDA, GEREKLİ YATIRIMIN BEDELİ, DAĞITIM BEDELİNDEN DÜŞÜLMEK KAYDIYLA BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN KARŞILANILIR. BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDIKTAN SONRA, ANLAŞMADA BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE GEREKLİ BAĞLANTI VARLIKLARI TESİS EDİLİR. BAĞLANTI BEDELİ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE VE İLK BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDIĞINDA TAHSİL EDİLİR. GERİ ÖDENMEZ.

29 PROJE ONAYI VE KABUL OSB DAĞITIM TESİSİ PROJELERİ ETKB TARAFINDAN YAYIMLANAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANIR. ETKB VEYA ETKB TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN KURUM YA DA KURULUŞLAR TARAFINDAN ONAYLANIR. GEÇİCİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ DE AYNI ŞEKİLDE ETKB VEYA ETKB TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN KURUM YA DA KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILIR.

30 DUY KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR
DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE MADDE 15’TE TANIMLANMIŞTIR MADDE 15’E GÖRE, DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER, DENGELEME VE UZLAŞTIRMA SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK AŞAĞIDA TANIMLANAN İŞLERİ YÜRÜTÜR:

31 DUY KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR
A) DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLI UZLAŞTIRMAYA ESAS VERİŞ-ÇEKİŞ BİRİMİ OLAN PİYASA KATILIMCILARININ, DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLI OLAN VE İKİLİ ANLAŞMA YAPMAK YOLUYLA BÖLGESİNDEKİ DAĞITIM ŞİRKETİNİN DIŞINDA BİR TEDARİKÇİDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI YAPAN SERBEST TÜKETİCİLERİN VE İKİ DAĞITIM BÖLGESİ ARASINDAKİ ELEKTRİK ENERJİSİ AKIŞLARINI ÖLÇEN ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI, B) ÖLÇÜM SİSTEMLERİNE YÖNELİK TEST, KONTROL VE DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK SURETİYLE UZLAŞTIRMAYA ESAS ÖLÇÜM VERİLERİNİN DOĞRULUĞUNUN SAĞLANMASI, ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN PMUM’UN İSTEDİĞİ FORMATTA VE ZAMANINDA OKUNMASI, ÖLÇÜM VERİLERİNİN SAKLANMASI, ZAMANINDA PMUM’A BİLDİRİLMESİ,

32 DUY KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR
C) PİYASA KATILIMCILARI VE SERBEST TÜKETİCİLER İLE UZLAŞTIRMAYA ESAS ÖLÇÜM VERİLERİ ÜZERİNDE BU YÖNETMELİĞİN 53 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE MUTABAKAT SAĞLANMASI, D) BU MADDENİN (A) BENDİNDE SAYILAN İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN VERİ TOPLAMA, SAKLAMA VE İŞLEME SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE BAKIMI, E) İLGİLİ MEVZUATIN DİĞER HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİ.

33 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
HAZIRLAYAN: SEHER KARACA MANCAR UZMAN ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları