Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013). 2 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013). 2 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

2 2 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101

3 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2 Et Üreten Tarımsal işletmeler 3

4 101 4 Yeni tarımsal işletme olması durumunda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıt kriteri başvuru aşamasında sağlanmalıdır ve bu işletmelerde ÇKS ve HKS’ye kayıt şartı yatırımın sonunda aranır. FAYDALANICI KRİTERLERİ Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak

5 101 5 Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık kayıt veya Başvuru yaptığı alanda en az 3 yıllık iş tecrübesi Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı

6 101 6 101 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 1.000.000 Avro ile sınırlıdır. YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında (tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi) olan başvuru sahiplerinin yatırımları için %55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65

7 7 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-1

8 8 Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme 10-100 baş süt ineği veya 50-300 baş koyun veya keçiye sahip olmalı (7,8,9 baş süt ineğine sahip olanlar, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine sahip olmalı), 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun veya keçiye sahipse, yatırım sonunda gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli, Yatırım, süt hijyeni ile ilgili AB standartlarını hedefleyen yatırımları içermelidir.

9 101-1 9 TANIMLAMALAR Yeni Tarımsal İşletme: Halihazırda süt üretimi ( İnek sütü veya koyun/keçi sütü) konusunda bir faaliyeti olmayan, bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım için gerekli bina, makine-ekipman ile faaliyet ve üretim ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olmayan ancak bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım alanında faaliyet göstermek isteyen başvuru için gerekli belgeleri sağlayabilen ve ilgili vergi sınıflarından herhangi birisine dahil olan işletmelerdir. Yeni işletmeler, yatırımın sonunda, başvuru çağrı rehberinin “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ve ilgili Kanunlar çerçevesinde faaliyeti ile ilgili gerekli olan sertifikalara mutlaka sahip olmalıdır. Yeni Tarımsal İşletme: Halihazırda süt üretimi ( İnek sütü veya koyun/keçi sütü) konusunda bir faaliyeti olmayan, bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım için gerekli bina, makine-ekipman ile faaliyet ve üretim ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olmayan ancak bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım alanında faaliyet göstermek isteyen başvuru için gerekli belgeleri sağlayabilen ve ilgili vergi sınıflarından herhangi birisine dahil olan işletmelerdir. Yeni işletmeler, yatırımın sonunda, başvuru çağrı rehberinin “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ve ilgili Kanunlar çerçevesinde faaliyeti ile ilgili gerekli olan sertifikalara mutlaka sahip olmalıdır. Mevcut Tarımsal işletme: Halihazırda süt üretimi ( İnek sütü veya koyun/keçi sütü) konusunda faaliyet gösteren, üretim ve faaliyeti ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olan ve bu işletmelerini modernize etmek, genişletmek veya faaliyetlerini devam ettirecek yatırımlar yapmak isteyen işletmelerdir.

10 101-1 10 15.000€ En az 1.000.000€ En fazla

11 101-1 Uygun Harcamalar Listesi Açık veya yarı açık ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu veya mevcut kapalı ahırların/ağılların modernizasyonu, Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi, Yapım İşleri

12 Silaj makinası ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme,dağıtma ve depolama sistemleri Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanı ile üretilen sütün çiftlik içinde nakilini sağlayan ekipmanlar Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon ) Hayvan Sulama sistemleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi) 101-1 Uygun Harcamalar Listesi Makine-Ekipman Alımı

13 101-1 Süt üreten tarımsal işletmeler 13 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Tarımsal işletmenin ürününü, alt tedbir 103- 1süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama altında "pilot entegre süt toplama ve işleme ağına" yönelik bir faaliyet gerçekleştirmek üzere IPARD Programı’ndan faydalanan süt işleme tesisine satması 30 Tarımsal işletmedeki süt ineklerinin en az %50’sinin saf ya da melez ırk olması 20 Ürünlerin en az %60’ının tedarik sözleşmesi yolu ile işleme tesislerine verilmesi 20 Faydalanıcının kendi faaliyeti ile ilgili bir üretici grubuna üye olması10 İşletmenin organik tarımla ilişkili olması10 Başvuru sahibinin (Gerçek Kişi ise kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 10 101-1

14 14 Et Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

15 15 Özel Uygunluk Kriterleri Tarımsal İşletme Kırmızı et için 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun veya keçiye Kanatlı eti için 5.000-20.000 broyler/dönem veya 1.000-8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip olmalı Kırmızı et için, 50 baştan fazla sığır veya 150 baştan fazla koyun veya keçiye sahipse, yatırım sonunda gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli Kanatlı eti için, 10.000 Broyler/dönem veya 5.000 hindi/dönem’den fazla kapasiteye sahipse, yatırım sonunda atık yönetimi uygulanacağı ve gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmeli

16 101-2 16 TANIMLAMALAR Yeni Tarımsal İşletme: Halihazırda et üretimi (sığır eti veya koyun/keçi eti, kanatlı eti) konusunda bir faaliyeti olmayan, bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım için gerekli bina, makine-ekipman ile faaliyet ve üretim ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olmayan ancak bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım alanında faaliyet göstermek isteyen, başvuru için gerekli belgeleri sağlayabilen ve ilgili vergi sınıflarından herhangi birisine dahil olan işletmelerdir. Yeni işletmeler, yatırımın sonunda, başvuru çağrı rehberinin “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ve ilgili Kanunlar çerçevesinde faaliyeti ile ilgili gerekli olan sertifikalara mutlaka sahip olmalıdır. Yeni Tarımsal İşletme: Halihazırda et üretimi (sığır eti veya koyun/keçi eti, kanatlı eti) konusunda bir faaliyeti olmayan, bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım için gerekli bina, makine-ekipman ile faaliyet ve üretim ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olmayan ancak bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım alanında faaliyet göstermek isteyen, başvuru için gerekli belgeleri sağlayabilen ve ilgili vergi sınıflarından herhangi birisine dahil olan işletmelerdir. Yeni işletmeler, yatırımın sonunda, başvuru çağrı rehberinin “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ve ilgili Kanunlar çerçevesinde faaliyeti ile ilgili gerekli olan sertifikalara mutlaka sahip olmalıdır. Mevcut Tarımsal İşletme: Halihazırda et üretimi ( sığır eti veya koyun/keçi eti, kanatlı eti) konusunda faaliyet gösteren, üretim ve faaliyeti ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olan ve bu işletmelerini modernize etmek, genişletmek veya faaliyetlerini devam ettirecek yatırımlar yapmak isteyen işletmelerdir.

17 17 Tarısal İşletme Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-2

18 KIRMIZI ET ÜRETEN İŞLETMELER-Uygun Harcamalar Listesi Açık veya yarı açık ahırlara/ağıllara öncelik verilmesi kaydıyla, hayvan barınaklarının ahır/ağıl inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi, Yapım İşleri

19 Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.) AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanlarıSulama sistemleriSadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılarBiyogaz tesisleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) KIRMIZI ET ÜRETEN İŞLETMELER-Uygun Harcamalar Listesi Makine-Ekipman Alımı

20 KANATLI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER-Uygun Harcamalar Listesi Kanatlı kümesleri (broyler ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi Yapım İşleri

21 Kanatlıların fiziksel biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik) 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil çevresel otomatik kontrol sistemleri, Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımlarıTartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipmanlarAB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları Bilişim teknolojileri ve yazılım dâhil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) KANATLI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER-Uygun Harcamalar Listesi Makine-Ekipman Alımı

22 101-2 22 20.000 € (KIRMIZI ET) 15.000 € (KANATLI ET) En az 1.000.000 € (KIRMIZI ET) 500.000 € (KANATLI ET) En fazla

23 101-2 Et üreten tarımsal işletmeler (KIRMIZI ET) 23 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Başvuru sahibinin yatrrımında yarı açık ya da açık ahır kullanıyor veya inşa etmeyi planlıyor olması 30 Başvuru sahibinin yatırımının dağlık alanlarda yer alması30 Başvuru sahibi (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 20 Eğer tarımsal işletme organik tarımla ilgili ise20

24 101-2 Et üreten tarımsal işletmeler (KANATLI ETİ) 24 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİPUAN Başvuru sahibi (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi ) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 40 Başvuru Sahibinin (Gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin )kadın olması 30 Başvuru sahibinin yatırımının dağlık alanlarda yer alması30

25 25 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 103

26 Süt ve süt ürünlerinin Et ve et ürünlerinin Meyve ve sebzelerin Su ürünlerinin 26 İşlenmesi ve Pazarlanması

27 103 27 103 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 3.000.000 Avro ile sınırlıdır. Faydalanıcı Kriterleri Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak AB ihracat numarasına sahip olmamak 552/1995 Sayılı KHK’de tanımlanan üretici örgütleri (Sadece Meyve ve Sebze Sektörü için) 5179&5996 sayılı Gıda Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nca (yalnızca 103-4 tedbiri için) öngörülen sertifikalara sahip olmak (Yeni kurulacak ise, yatırım sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek)

28 28 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-1

29 29 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ Süt İşleyen İşletmeler * Günlük 10-70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalı * Günlük 10 tondan az kurulu işleme kapasitesine sahip ise yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt etmeli * Yatırım sonunda ilgili AB standartlarına uyacağını taahhüt etmeli

30 103-1 30 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ Süt Toplama Merkezi * Günlük 10-70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı, * 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu,1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş olmalı * Üretici örgütü, en az bir yıldır mevcut ve faaliyette olmalı, * Yatırım sonunda süt toplama merkezinin tamamı, ilgili AB Standartlarını sağlamalıdır.

31 Süt İşleme Tesisleri-Uygun Harcamalar Listesi Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi Süt işleme işletmelerinin ya da mevcut işletmede süt işleme tesislerinin kurulumu,

32 Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar Hijyen ve kalite kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipmanGıda güvenlik sistemlerinin (HACCP,ISO 22000, GMP, GHP) kurulmasına yönelik yatırımlar, Çevrenin korunmasına, ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesine yönelik tesis ve ekipmanlara, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırım yapılması, Paketleme için ekipmanların alınması,İyi ve kötü kalitedeki sütü ayırt etmek için gerekli Basit Test ekipmanlarının alınması,, İşlem ve ürün yönetimi için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı (süt kaydı, genel işletme yönetimi) Süt İşleme Tesisleri Uygun Harcamalar Listesi

33 Süt Toplama Merkezleri Uygun Harcamalar Listesi Süt toplama merkezinin inşası/genişletilmesi/modernize edilmesi

34 Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanları da dahil olmak üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman Gıda güvenlik sistemlerinin (HACCP, ISO 22000, GMP ve GHP) kurulmasına yönelik yatırımlar Süt depolama ve soğutma ekipmanlarıSüt taşıma ekipmanları Sütün kontrolü, izlenmesi, yönetimi ve kayıt altına alınması için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı Süt Toplama Merkezleri -Uygun Harcamalar Listesi

35 103-1 35 50.000€ İŞLETME 25.000€ SÜT TOPLAMA MERKEZİ En az 3.000.000€ İŞLETME 1.000.000€ SÜT TOPLAMA MERKEZİ En fazla

36 103-1 36 Bütçe Kalemi 1 (Süt işleme tesisi)PUAN Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesi ile ilgili olması,20 Ham maddenin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağlanması olacak 30 Yatırımın gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (ISO 22000,HACCP, GMP ve GHP) kurulmasını içermesi 20 Süt işleme tesisinin, tedbir 101–1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbirinden yararlanan ve/veya yararlanmak üzere başvurusunu yapmış bir tarımsal işletme ile tedarik sözleşmesi bulunması ve teknik planında “pilot entegre süt toplama ve işleme” ağı uygulama çalışmasına ait ham maddesinin en az %25’ini bu tarımsal işletmeden almak şartıyla gösterebilmesi * 30 Bütçe Kalemi 2 (Süt toplama merkezi)PUAN Süt toplama merkezinin 500’den fazla üyeye hizmet vermesi50 Ham maddesinin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden veya üretici örgütüne üye bir çiftçiden sağlanması 50 103-1 *IPARD programı uygulanmaya başladıktan sonraki ikinci yıldan itibaren geçerli olacaktır.

37 37 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-2

38 38 Özel Uygunluk Kriterleri Kırmızı Et İçin (Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri) Kesimhane ise; İşletme sığır,koyun veya keçi cinsi hayvan kesimi üzerine faaliyet göstermelidir. Günlük en az 30 sığır+ 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır+2000 koyun /keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır, _ ya da sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır, _ ya da sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır.Kesimhaneler için, projenin sonunda, tesisin tamamında Topluluk standartları sağlanmalıdır. Et işleme Tesisi ise; İşletme ısıtma,tütsüleme,kürleme,olgunlaştırma,marinasyon,kurutma,ekstrakte etme,ekstrüzyon işlemlerinin ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir. Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

39 103-2 39 Özel Uygunluk Kriterleri Kanatlı Eti İçin (Kesimhane- Et İşleme Tesisleri) Kesimhane ise; İşletme kanatlı hayvan kesimi üzerine faaliyet göstermelidir. Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine sahip olmalıdır, ya da saatte en az 100, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalıdır.Kesimhaneler için, projenin sonunda, tesisin tamamında Topluluk standartları sağlanmalıdır. Et işleme Tesisi ise; İşletme ısıtma,tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon,k urutma,ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerinin ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir. Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

40 Kesimhane ve İşleme tesisleri için-Uygun Harcamalar Listesi Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi Et işleme tesislerinin yenilenmesi Yapım İşleri

41 Topluluk standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuarlar ve ekipman,Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulması için yatırımlar (HACCP, ISO 22000, GMP ve GHP), Çevre korumasının geliştirilmesi; işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların arıtılması ve imha edilmesi: et işleme tesisleri için kesimhanelerdeki atık su ve yağ toplama tesisleri, Hayvanların kesim koşullarının hayvan refahı ile uyumlu hale getirilmesi için yatırımlar,Paketleme işlemleri için yeni ekipman satın alınması,Soğuk hava deposu ekipmanı, karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçlarının satın alınması,Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları,Tesis içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin geliştirilmesi için yazılım ve izleme sisteminin oluşturulması. Kesimhane ve İşleme tesisleri için-Uygun Harcamalar Listesi Makine-Ekipman Alımı

42 103-2 42 30.000 € En az 3.000.000 € En fazla

43 103-2 43 Bütçe Kalemi 1 ve 2 (Kırmızı Et İşleme ve Kesimhane)PUAN Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesini hedeflemesi20 Et işletmeleri veya kesimhanelerin, atıkların değerlendirilmesi için rendering tesislerine sahip olması veya atıkların değerlendirilmesi için rendering tesisleri ile sözleşmesinin bulunması 20 Et işletmesi veya kesimhanede organik et işlenmesi10 Kesimhanelerin karkas sınıflandırmasını gerçekleştirmesi20 Yatırımın sonunda, et işleme tesisinin tamamında AB standartlarının sağlanması 30 Bütçe Kalemi 3 ve 4 (Kanatlı Eti İşleme ve Kesimhane)PUAN Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesini hedeflemesi20 Et işletmeleri veya kesimhanelerin, atıkların değerlendirilmesi için rendering tesislerine sahip olması veya atıkların değerlendirilmesi için rendering tesisleri ile sözleşmesinin bulunması 40 Et işletmesi veya kesimhanede organik et işlenmesi10 Yatırımın sonunda kanatlı eti işleme tesisinin tamamında AB standartlarının sağlanması 30


"KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013). 2 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları