Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yard ı m.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yard ı m."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yard ı m ı RIA'YA (DEA) GENEL BAKIŞ ve ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLAMASINA DAİR DİREKTİFİN ETKİSİ Carlos Cisneros Kısa Dönemli Ekonomi Uzmanı Kasım 2012

2 RIA/DEA RAPORU İÇİNDEKİLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. BÖLÜM 1: POLİTİKA ARKA PLANI & PROSEDÜREL KONULAR BÖLÜM 2: SORUN TANIMI BÖLÜM 3: HEDEFLER BÖLÜM 4: POLİTİKA SEÇENEKLERİ BÖLÜM 5: ETKİLERİN ANALİZLERİ BÖLÜM 6: SEÇENEKLERİN KIYASLANMASI BÖLÜM 7: İZLEME & DEĞERLENDİRME

3 BÖLÜM 5 ETKİ ANALİZİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.  Bölüm 5'in Amacı yeni yönetmeliklerin uygulanması ile ortaya çıkacak Olumlu (Faydalar) ve Olumsuz (Maliyetler) Etkileri değerlendirmektir;  Normalde RIA, Yönetmeliklerin, bir bütün olarak Toplum ve çeşitli paydaşlar (Tüketiciler, Yönetim, Sanayi, Ticaret, vs) üzerinde sahip olacağı nitel etkileri tanımlayan önceki Sektörel Etki Analizini takip eder  RIA Bölüm 5‘te FMA'nın “Fayda Maliyet Analizi” ne olduğunu saptamak adına bu Etkiler listelenir, ölçülür ve kıyaslanır.

4 FAYDALAR IED (EED) / EKÖK’ün uygulama maliyeti ve belirlenen politika hedeflerini Türkiye'nin başarması için gerekli zaman birkaç faktörle belirlenir: Mevcut altyapı durumu ve başlangıç hizmet düzeyleri; Tüketici düzeyinde Alım Gücü Kısıtı. Bu son kullanıcıdan elde edilebilecek maliyet miktarını belirler. Sanayi tüketicilere uyum maliyetini yansıtacak, ancak bunların gelirlerinin %si olarak ifade edilen sınırlı bir karşılanabilirliği vardır (bütün faturalar için %25 eşiği) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

5 MALİYETLER Ulusal düzeyde alım gücü. Türkiye'nin istediği ve gerekli çevresel projelere uygulayabileceği GSYiH miktarı; İdarenin etkili biçimde yasa çıkarma ve akabinde mevcut tüm mali kaynakları finansal olarak planlama ve en uygun şekilde programlama kapasitesidir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

6 MALİYETLERİN TAHMİNİ  Türkiye "AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi" çeşitli Çevre Sektörleri için maliyet tahminlerini içerir. Bu kapsamlı doküman, diğer birçok kaynak ile birlikte, gözden geçirilmektedir.  Ancak, bazı Ağır Yatırım DirektiflerininToplum üzerindeki etkilerini değerlendirme yöntemi ve bir uyum zaman çerçevesine olan ihtiyaç önceki çalışmalarda uygulanmış olandan farklı bir yaklaşım gerektirebilir. Bu yöntem, Direktiflerin uygulanması ile gerekli olan artan hizmet düzeylerine uygulanan birim maliyetlere dayanmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

7 MALİYETLERİN TAHMİNİ  Şuna dikkat edilmelidir ki, birçok maliyet, Sanayi tarafından uluslararası Rekabet edebilirliği sürdürmek için yaptıkları modernizasyon çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkar. Özellikle ek bir yük getirmezler, ancak normal Yatırım planlarının bir parçası olarak veya regüle/düzenlenmiş pazarlara ihracat yapma ihtiyacı dolayısı ile her şekilde bunu yapmak durumunda kalınacaktır.  Yalnızca yeni Yönetmelikler dolayısı ile ek yükün tanımlanması genellikle zordur ve nihai sonuç her durumda uyum için uzatılmış olan zaman çerçevesidir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

8 MALİYETLERİN TANIMLANMASI UYUM MALİYETLERİNİN BİLEŞENİ:  Yatırımcıların ek veya artan hizmet düzeylerini sağlamak için gerekli altyapıyı yaratmak adına yapmak zorunda oldukları Sermaye Giderleri (CAPEX);  Ek hizmet düzeylerini sağlamak ve ek Altyapıyı sürdürmek için gerekli tekrar eden masraflar, İşletme Giderleri (OPEX);  Yeni yönetmeliklerin hükümlerini uygulamanın, yürütmenin ve izlemenin İDARİ maliyetleri. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

9 MALİYETLERİN TANIMLANMASI  Maliyetlere ilişkin genel bir uygulama tüketicileri yani Türkiye vatandaşlarını etkileyen Ağır Yatırım bileşenlerine odaklanmaktır. IED(EED)'de yer alan ağır yatırım direktifleri şunlardır: LCPler - AB Emisyon Limitleri ile uyum Atık su toplama & Arıtma; Katı Atıkları Düzenli Çöp Depolama Sahasına Boşaltma / Tasfiye. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

10 MALİYETLERİN TANIMLANMASI Buna ek olarak, bu üç Direktif, en çok sınırlı alım gücüne sahip olan tüketicileri etkilediği için Geçiş Süreçlerine tabi olabilir.  LCPlerin AB Emisyon Limitlerine uyumu;  Elektriğin fiyatını etkileyecek  Atık su toplama & Arıtma;  Atık su toplama & arıtma tarifelerini etkileyecek  Katı Atık imhası;  Atık c&d (yapım ve yıkım) tarifelerini etkileyecek Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

11 ALIM GÜCÜ KISITLARI ETKİYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN, ÇOK YILLI MALİYET AKIŞLARI İKİ DÜZEYDE ALIM GÜCÜNE İLİŞKİLENDİRİLMELİDİR:  Tüketici düzeyinde alım gücü. Bu son kullanıcıdan elde edilebilen maliyet miktarını belirler.  Ulusal düzeyde alım gücü. Türkiye'nin çevresel projelere uygulayabilacaği GSYİH miktarıdır; Bu analizler, uygulama için güvenilir bir zaman dilimi yaratmak adına tanımlanan seçenekler için yapılmalıdır. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

12 FAYDALAR Türkiye eğer AB'ye katılmaya karar verdiyse Temiz Teknolojiler pahalı bir lüks değildir; Düşük çevre standartları bir bütün olarak ekonomide gizli maliyetleri kapsar ve bu maliyetler hesaplanmalıdır; Bu maliyetlerin dahil edilmemesi, malların bakımının ve yenilenmesinin göz ardı edilmesi gibidir: üretimin devam edemeyeceği bir an gelecektir; Bazı Faydalar açıkça görülemeyebilir (örneğin düzelmiş sağlık), ancak bunlar ölçülmesi gereken gerçekliklerdir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

13 FAYDALAR  Basit bir şekilde, faydalar, direktif uygulandığı için zarardan kaçınılmasıdır.  Faydaların kesin olarak ölçülmesi çevrenin söz konusu etkileşimli / birbirini etkileyen karışıklığı, uygulama imkansızlı ğı, ancak atlayamayacağımız iki ö nemli nokta vardır:  Çevre dostu olmayan uygulamaların yarattığı gerçek ve açık bir zarar vardır;  Bu zararın çoğu, değişen derecede netliklerde, ekonomik olarak ölçülebilir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

14 FAYDALAR Daha yüksek çevre standartlarını uygulamanın ana faydaları: Hayata ilişkin zarardan korunma (azalan ölüm oranı); Sağlığa ilişkin zarardan korunma (azalan hastalıklar); Mülkiyet & Tarıma ilişkin zarardan korunma (binaların ve ekinlerin bozulması); "Ödemeye İsteklilik" kavramı bağlamında tahmin edilebilen, Ekosisteme olan faydalar; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

15 FAYDALAR Faydaların Maddi Değerini Belirleme Yöntemi Birim Kirlilik Zarar Maliyetleri Birim Alıcı Zarar Maliyetleri Doz-Cevap İşlevleri Teknikler Ödemeye isteklilik Faydalar Devir Değeri Hayatın Değeri (Ölüm Oranı) Sağlığın Değeri (Hastalık Oranı) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

16 BÖLÜM 6 SEÇENEKLERİN KIYASLANMASI.  Bütün olumsuz ve olumlu faktörler uyumlu bir çerçevede sunulmalıdır;  Bu oluşturulan Seçenekler için yapılır, her biri kendi uygulama zaman çerçevesinde;  Bir Dayanak “Eylem Yok" Senaryo tanımlanan seçenekleri sunan diğerleri ile birlikte yaratılır;  CBA açısından bakıldığında, bütün değerler hiçe sayılır (NPVler) ve bunlar Risk Analizine karşı Hassasiyete tabidir; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

17 BÖLÜM 6  Hassasiyet Analizine dayanarak "Tavsiye Edilen Seçenek" oluşturulur;  Tavsiye Edilen Seçenek, uygun olunduğu zaman, ilerlemenin izlenmesine ilişkin yapı taşları ve parametreler oluşturarak daha detaylı bir biçimde geliştirilir;  En uygun uygulama için gerekli olan zaman çerçevesi tanımlanır. KAVRAMSAL OLARAK, TAVSİYE EDİLEN SEÇENEK: “HEDEFLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİREN EN AZ MALİYETLİ SEÇENEK OLMALIDIR" Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

18 NÜFUSA DAYALI DİREKTİF İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRME ADIMLARI  MEVCUT HİZMET DÜZEYLERİNİ NÜFUSUN %Sİ OLARAK TAHMİN EDER  ÇOK YILLI UYUM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN HEDEFLERİ DETAYLANDIRIR  CAPEX & OPEX İÇİN BİRİM MALİYETLERİ TAHMİN EDER  İDARİ MALİYETLERİ TAHMİN EDER  NÜFUSUN MEVCUT MALİYETLERİNİ TAHMİN EDER  HANEHALKI GELİRİNİ ÖNGÖRÜR & GELECEKTEKİ ALIM GÜCÜNÜ TAHMİN EDER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

19 ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  CAPEX, OPEX & İDARİ MALİYETLERİ ÖNGÖRÜR  ALIM GÜCÜ TAHMİNİNİ OPEXE BAĞLAR VE OPEX { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2803857/slides/slide_19.jpg", "name": "ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  CAPEX, OPEX & İDARİ MALİYETLERİ ÖNGÖRÜR  ALIM GÜCÜ TAHMİNİNİ OPEXE BAĞLAR VE OPEX

20 EMİSYON LİMİTLERİNE ODAKLANMA  ANA HAT: Faydalar hesaplaması yapma ihtiyacına yönelik Ekonomik Gerekçe  MALİYETLERİN TANIMI;  FAYDALAR HESAPLAMASI METODOLOJİSİNİN AÇIKLANMASI. Vaka Çalışması Sırbistan Çevre Uyum Stratejisi 2011. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

21 DAYANAK  Mevcut üretim sistemi çevre aleyhine kaynak tahsis edilmesine sebep olmaktadır;  Kirlilik maliyetlerine(dışsal) ya az değer biçilir ya da hiç değer biçilmez;  Sonuç şudur ki kirliliği yapanlar kirliliğin masraflarını ürünlerine dahil etmezler (içselleştirmek) ve bu maliyet kamuya aktarılır;  Bu özellikle, sürdürülebilir bir "Yeşil" ekonomiye geçiş süreci için önemli olan enerji sektörüne yönelik bir durumdur. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

22 MALİYETLERİN TANIMI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. KAMU SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN MALİYETLER  Yetkili Otoriteleri Kurma;  Envanterlerin ve Azaltma Planlarının Hazırlanması;  İzin Verme, Denetleme, BATlar;  Tesislerin Tanımlanması ve Değerlendirmesi;

23 MALİYETLERİN TANIMI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. SANAYİDEN KAYNAKLANAN MALİYETLER  Emisyon Limitlerine Uyum için gerekli yatırımlar arasında: 1.Emisyon Değerlerini karşılamak için Bitkilerin Değiştirilmesi; 2.Uyum gereksinimlerinden dolayı yeni bitkilere yapılan ek maliyet; 3.Emisyon Azaltma Teknolojisi (Toz, SO2 filtreleri...); 4.Mülkiyet yenilemesi de dahil yeni Yatırımların İşletme & Bakımları

24 MALİYETLERİN TANIMI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. SANAYİDEN KAYNAKLANAN MALİYETLER  Kirliliği azaltmak için tasarlanan Planların ve Programların Uygulanması: 1.Lisans Uygulamaları; 2.Emisyon Envanteri; 3.Ek İdari yük. Maliyetler, girdi için temel veri yeterli ise, son dönemde Sera Gazları ve GAINS Modeline kadar genişletilen RAINS Modelini (Bölgesel Hava Kirliliği Bilgi ve Simulasyon) kullanarak değerlendirilebilir.

25 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. EMİSYON LİMİTLERİ DİREKTİFİNİN 2011'DE SIRBİSTAN'DA YAPILAN FAYDA HESAPLAMA UYGULAMASI ARACILIĞIYLA METODOLOJİNİN AÇIKLANMASI

26 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

27 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

28 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

29 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

30 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

31 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

32 FAYDALARA ODAKLANMA Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.


"Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yard ı m." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları