Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı RIA'YA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı RIA'YA."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı RIA'YA (DEA - Düzenleyici Etki Analizi) GENEL BAKIŞ ve ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLAMASINA DAİR DİREKTİFİN ETKİSİNE ODAKLANMAK Carlos Cisneros Kısa Dönemli Ekonomi Uzmanı Kasım 2012

2 RIA / DEA RAPORU İÇİNDEKİLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. BÖLÜM 1: POLİTİKA ARKA PLANI & PROSEDÜREL KONULAR BÖLÜM 2: SORUN TANIMI BÖLÜM 3: HEDEFLER BÖLÜM 4: POLİTİKA SEÇENEKLERİ BÖLÜM 5: ETKİLERİN ANALİZLERİ BÖLÜM 6: SEÇENEKLERİN KIYASLANMASI BÖLÜM 7: İZLEME & DEĞERLENDİRME

3 BÖLÜM 5 ETKİ ANALİZİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.  Bölüm 5'in Amacı yeni yönetmeliklerin uygulanması ile ortaya çıkacak Olumlu (Faydalar) ve Olumsuz (Maliyetler) Etkileri değerlendirmektir;  Normalde RIA, Yönetmeliklerin bir bütün olarak Toplum ve çeşitli paydaşlar (Tüketiciler, Yönetim, Endüstri, Ticaret, vb.) üzerinde sahip olacağı nitel etkileri tanımlayan önceki Sektörel Etki Analizini takip eder.  RIA'nın 5. Bölümünde FMA'nın, Fayda Maliyet Analizi, ne olduğunu saptamak adına bu Etkiler listelenir, ölçülür ve kıyaslanır.

4 MALİYETLER EED (IED) / EKÖK (IPPC) uygulama maliyeti ve oluşturulan politika hedeflerini Türkiye'nin başarması için gerekli zaman birkaç faktörle belirlenir: Alt yapının mevcut durumu ve başlangıç hizmet düzeyleri; Tüketici düzeyinde Alım Gücü Kısıtı. Bu son kullanıcıdan elde edilebilecek maliyet miktarını belirler. Sanayi tüketicilere uyum maliyetini yansıtacaktır, ancak bunların gelirlerinin %si olarak ifade edilen sınırlı bir karşılanabilirliği vardır (bütün faturalar için %25 eşiği); Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

5 MALİYETLER Ulusal düzeyde alım gücü. Türkiye'nin istediği ve gerekli çevresel projelere uygulayabileceği GSYiH miktarı; İdarenin etkili biçimde yasa çıkarma ve akabinde bütün mali kaynakları finansal olarak planlama ve en iyi düzeyde programlama kapasitesidir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

6 MALİYETLERİN TAHMİNİ  Türkiye için "AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi" çeşitli Çevre Sektörleri için maliyet tahminlerini içerir. Bu kapsamlı doküman, diğer birçok kaynak ile birlikte gözden geçirilmektedir.  Ancak, bazı Ağır Yatırım Direktiflerinin Toplum üzerindeki etkilerini değerlendirme prosedürü ve bir uyum zaman çerçevesi oluşturmaya olan ihtiyaç, daha önceki çalışmalarda uygulanandan farklı bir yaklaşım gerektirebilir. Bu yöntem, Direktiflerin uygulanması ile gerekli olan artan hizmet düzeylerine uygulanan birim maliyetlere dayanmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

7 MALİYETLERİN TAHMİNİ  Şunun farkına varılmalıdır ki, birçok maliyet, Sanayi tarafından uluslararası Rekabeti sürdürmek için yaptıkları modernleşme çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkar. Özellikle ek bir yük getirmezler, ancak normal Yatırım planlarının bir parçası olarak veya belirli pazarlara ihraç etme ihtiyacı dolayısı ile her şekilde zaten bunu yapmak durumunda kalacaklardı.  Özellikle yeni Yönetmelikler ışığında ek yükün tanımlanması genelde zordur ve sonuç her durumda uyuma ilişkin uzatılmış olan zaman çerçevesi demektir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

8 MALİYETLERİN TANIMLANMASI UYUM MALİYETLERİNİN BİLEŞENLERİ:  Yatırımcıların ek veya artan hizmet düzeylerini sağlamak için gerekli altyapıyı yaratmak adına yapmak zorunda oldukları Sermaye Masrafları (CAPEX);  Ek hizmet düzeylerini sağlama ve ek Altyapıyı sürdürmek için gerekli, tekrar eden masraflar, İşletme Masrafları (OPEX);  Yeni yönetmeliklerin hükümlerinin uygulanma, yürütme ve izlenmesinin İDARİ masrafları. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

9 MALİYETLERİN TANIMLANMASI  Maliyetlere ilişkin genel bir uygulama, Türkiye'nin tüketicilerini yani vatandaşlarını etkileyen Ağır Yatırım bileşenlerine odaklanmaktır. IED (EED)'de yer alan ağır yatırım direktifleri şunlardır: LCPler - AB Emisyon Limitleri ile uyum Atık su toplama & Arıtma; Katı Atıkları Düzenli Çöp Depolama Sahasına Boşaltma / Tasfiye Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

10 MALİYETLERİN TANIMLANMASI Buna ek olarak, bu üç Direktif, en çok sınırlı alım gücüne sahip olan tüketicileri etkilediği için Geçiş Süreçlerine tabi olabilir.  LCPlerin AB Emisyon Limitlerine uyumu;  Elektriğin fiyatını etkileyecek  Atık su toplama & Arıtma;  Atık su toplama & arıtma tarifelerini etkileyecek  Katı Atık imhası;  Atık c&d (yapım ve yıkım) tarifelerini etkileyecek Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

11 ALIM GÜCÜ KISITLARI ETKİYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN, ÇOK YILLI MALİYET AKIŞLARI İKİ DÜZEYDE ALIM GÜCÜNE İLİŞKİLENDİRİLMELİDİR:  Tüketici düzeyinde alım gücü. Bu son kullanıcıdan elde edilebilen maliyet miktarını belirler.  Ulusal düzeyde alım gücü. Türkiye'nin çevresel projelere uygulayabileceği GSYiH miktarıdır; Bu analizler, tanımlanan seçenekler için yapılmalıdır, dolayısıyla uygulama için güvenilir bir zaman çerçevesi geliştirilebilir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

12 FAYDALAR Türkiye eğer AB'ye katılmaya karar verdiyse, Temiz Teknolojiler pahalı bir lüks değildir; Düşük çevre standartları bir bütün olarak ekonomide gizli maliyetleri içerir ve bu maliyetler hesaplanmalıdır; Bu maliyetlerin dahil edilmemesi, malların bakımının ve yenilenmesinin göz ardı edilmesi gibidir: üretimin devam edemeyeceği bir an gelecektir; Bazı Faydalar açıkça görülemeyebilir (örneğin düzelmiş sağlık), ancak bunlar ölçülebilir gerçeklerdir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

13 FAYDALAR  Faydalar, basit bir ifade ile, direktifin uygulanması ile kaçınılan zarardır. Faydaların kesin olarak ölçülmesi, çevrenin söz konusu etkileşimli / birbirini etkileyen karışıklığı, uygulama imkansızlı ğı, ancak atlayamayacağımız iki ö nemli nokta vardır:  Çevre dostu olmayan uygulamaların yarattığı gerçek ve açık bir zarar vardır;  Bu zararın çoğu, değişen derece lerde, ekonomik olarak ölçülebilir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

14 FAYDALAR Daha yüksek çevre standartlarını uygulamanın ana faydaları: Hayata ilişkin zarardan korunma (azalan ölüm oranı); Sağlığa ilişkin zarardan korunma (azalan hastalıklar); Mülkiyet & Tarıma ilişkin zarardan korunma (binaların ve tarım ürünlerinin bozulması); "Ödemeye İsteklilik" kavramı bağlamında tahmin edilebilen Eko sisteme olan faydalar; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

15 FAYDALAR Faydaların Maddi Değerini Belirleme Yöntemi Birim Kirlilik Zarar Maliyetleri Birim Alıcı Zarar M a liyetleri Doz-Cevap İşlevleri Teknikler Ödemeye isteklilik Faydalar Devir Değeri Hayatın Değeri (Ölüm Oranı) Sağlığın Değeri (Hastalık Oranı) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

16 BÖLÜM 6 SEÇENEKLERİN KIYASLANMASI  Bütün olumsuz ve olumlu faktörler uyumlu bir çerçevede sunulmalıdır;  Bu oluşturulan Seçenekler için yapılır, her biri kendi uygulama zaman çerçevesi ile;  Bir Dayanak “Eylem Yok" Senaryosu tanımlanan seçenekleri temsil eden diğerleri ile birlikte yaratılır;  CBA açısından, tüm değerler önemsenmemiştir (NPVler) ve Risk Analizine karşı Hassasiyete tabidir; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

17 BÖLÜM 6  Hassasiyet Analizine dayanarak "Tavsiye Edilen Seçenek" oluşturulur;  Tavsiye Edilen Seçenek daha detaylı olarak geliştirilir, uygun olunduğu zaman, ilerlemenin izlenmesi için kilometre taşları ve parametreler oluşturulur;  Optimal uygulama için gerekli olan zaman çerçevesi tanımlanır. KAVRAMSAL OLARAK, TAVSİYE EDİLEN SEÇENEK: “HEDEFLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİREN EN AZ MALİYETLİ SEÇENEK OLMALIDIR" Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

18 NÜFUSA DAYALI DİREKTİF İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRME ADIMLARI  MEVCUT HİZMET DÜZEYLERİNİ NÜFUSUN %Sİ OLARAK TAHMİN EDER  ÇOK YILLI UYUM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN HEDEFLERİ BELİRLER  CAPEX & OPEX İÇİN BİRİM MALİYETLERİ TAHMİN EDER  İDARİ MALİYETLERİ TAHMİN EDER  NÜFUSUN MEVCUT MALİYETLERİNİ TAHMİN EDER  HANEHALKI GELİRİNİ ÖNGÖRÜR & GELECEKTEKİ ALIM GÜCÜNÜ TAHMİN EDER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

19 ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  CAPEX, OPEX & İDARİ MALİYETLERİ ÖNGÖRÜR  ALIM GÜCÜ TAHMİNİNİ OPEXE BAĞLAR VE OPEX<ALIM GÜCÜ OLMASINI SAĞLAR  ÇOK YILLI MALİYET AKIŞLARI BAKIMINDAN NÜFUS ÜZERİNDEKİ ETKİYİ VE MEVCUT ORTALAMA TARİFELER ÜZERİNDEKİ GEREKLİ MAKRO EKONOMİK ARTIŞI TAHMİN EDER  FİNANSMAN İÇİN GEREKLİ BİLANÇOYU YILLIK OLARAK TAHMİN EDER (ULUSAL DÜZEYDE FON AÇIĞI)  ULUSAL GSYİH ÜZERİNDEKİ ETKİYİ VE BELEDİYE KATI ATIKLARI (MSW) DEPOLAMA DİREKTİFİ DOLAYISIYLA ÇEVREYE AYRILAN GEREKLİ YILLIK ARTIŞI TAHMİN EDER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

20 ATIĞA ODAKLANMA ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI DİREKTİFİNİN ÖN BİR ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ARACILIĞIYLA METODOLOJİNİN AÇIKLANMASI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

21 MEVCUT HİZMET DÜZEYLERİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

22 EK HİZMET KAPSAMI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

23 HİZMET VERİLEN EK NÜFUS Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

24 HİZMET VERİLEN NÜFUSUN % OLARAK UYUMUNA İLİŞKİN HEDEFLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

25 VAKA ÇALIŞMASINA DAYALI CAPEXE İLİŞKİN BİRİM MALİYETLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

26 VAKA ÇALIŞMASINA DAYALI CAPEXE İLİŞKİN BİRİM MALİYETLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. Katılım Ülkelerinde seçilmiş sektörlere ilişkin kümülatif yatırım maliyetleri Ülke€/sermaye Bulgaristan108 Çek Cumhuriyeti112 Estonya487 Macaristan45 Letonya132 Litvanya160 Polonya96 Romanya123 Slovakya165 Slovenya588

27 OPEX İÇİN BİRİM MALİYETLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

28 UYGULAMANIN İDARİ MALİYETLERİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. Henüz güvenilir bir veri bulunamadı. Romanya’daki deneyimden proxy alındı. Türkiye için tahmin 2013'te yıllık 48 Milyon €, endeks düzeltmesinde reel olarak büyümektedir (€ Enflasyon + GSYİH büyümesinin % 15'i)

29 ÇOK YILLI CAPEX MALİYETLERİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

30 ÇOK YILLI OPEX MALİYETLERİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

31 ÇOK YILLI İDARİ MALİYETLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

32 ALIM GÜCÜ KISITI Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

33 ÇOK YILLI TOPLAM MALİYET AKIŞI VE UYUM HEDEFİNİN ÖZETİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

34 ÇOK YILLI TOPLAM MALİYET ÖZETİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

35 OPEX KAPSAM GRAFİĞİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

36 FONLAMA BOŞLUK GRAFİĞİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

37 HANEHALKI ÜZERİNDEKİ ETKİ GRAFİĞİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

38 UYUMUN MALİYETLER ÜZERİNDE ETKİSİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

39 TÜRKİYE'NİN ÇEVRESEL ÇABASI ÜZERİNDEKİ ETKİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

40 OLUMLU ETKİLER - FAYDALAR BUNUNLA BERABER.... ANALİZİ TAMAMLAYABİLMEK İÇİN FAYDALARI TAHMİN ETMELİYİZ....... SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.


"Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı RIA'YA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları