Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

080090060 M.CİHAD ATİLLA 080090061 SEFA SAYAR 080090016 BATUHAN KAVALCI 080100120 KARDELEN GENÇERLER,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "080090060 M.CİHAD ATİLLA 080090061 SEFA SAYAR 080090016 BATUHAN KAVALCI 080100120 KARDELEN GENÇERLER,"— Sunum transkripti:

1 M.CİHAD ATİLLA SEFA SAYAR BATUHAN KAVALCI KARDELEN GENÇERLER,

2 DENİZ KİRLİLİĞİ Denizler ve okyanuslar dünyamızın ¾ ünü kapsarlar. Doğal sularda sayısız canlı türü yaşar. Çeşitli yollardan meydana gelen deniz kirliliği, toplumların korunması ve insanlığın geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir.

3 1.KARASAL KİRLENME 1.1. EVSEL ATIKLAR 1.2. ENDÜSTRİYEL ATIKLAR

4 1.KARASAL KİRLENME Denize kıyısı olan yerleşimlerde ki bir takım faaliyetlerin yol açtığı kirlenmedir. Deniz kirliliğinin büyük oranını karasal kökenli kirlenmeler oluşturur. Evsel ve Endüstriyel olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

5 1.1.Evsel Atıkların Sebep Olduğu Kirlenme
Evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir. Deterjanlar bir diğer evsel kirlenme nedenidir.

6 1.2.Endüstriyel Atıkların Sebep Olduğu Kirlenme
Enerji santralleri, çelik fabrikaları, kağıt fabrikaları, rafineri ve otomobil fabrikaları çevreye toksik madde katılımına yol açabilecek endüstriyel kuruluşların başlıcalarını oluşturmaktadır.

7 Tersanelerin Sebep Olduğu Kirlenme
Havuzlama, Yüzey hazırlığı, Boyama, Makine işleri, gibi işlemler sırasında kirlenmeye sebep olacak yüksek düzeyde atık oluşur.

8 Havuzlama Tamiri yapılacak olan gemi havuza alınırken tanklarındaki suyunu boşaltır. Tanklarda bulunan pis su arıtılmadan salınırsa kirliliğe sebep olur. Ayrıca gemi onarımı sırasında yapılan işlemlerden dolayı kirliliğe yol açılır.

9

10 Yüzey Hazırlığı Yüzey hazırlığında ortaya çıkan atıklar belirli metodların kullanılması sonucu oluşur. Hazırlıkta kullanılan aşındırıcı malzemeler; kum, temizleme suyu, kesme taşı, kimyasal çözücüler, deterjan, boya çıkartıcı, vb. Malzemelerdir.

11

12 Boyama Tersanede boyama hava basıncından faydalanılarak yapılır. Bu da boya zerrelerinin uçuşmasına ve bu zerrelerin sızıntıyla beraber suda boya katmanı oluşturur.

13 Deniz ulaşımı kökenli kirlilik kaynakları
a-Gemilerden kaynaklanan atıklar b-Kazalar sonucunda oluşan kirlilik

14 Denizcilik Kaynaklı Kirlilik
Deniz taşımacılığı diğer taşımacılık metotları arasında en ucuz ve çevre dostu olması, deniz ticaretinin ve bölgenin ekonomisinin büyümesine yardımcı olmasıyla birlikte, yapılan yanlış ve yetersiz uygulamalar sonucunda deniz çevresinin kirlenmesi riski artmaktadır.

15 Deniz Kaynaklı Kirlilik
Deniz kirlenmesinin %80 i kara kökenli , %20 si deniz kökenli kaynakların denize deşarjı sonucu meydana gelmektedir. Deniz kökenli kaynaklar içinde en önemli rolü gemiler oynamaktadır. Gemi kökenli deniz kirlenmesi, çevresel, gemi işletme ve endüstrisi ile hukuksal yönleri iledeğerlendirilmesi gereken bir konudur.

16 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası kuruluşlar gemi kökenli deniz kirliliği konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu kuruluşlardan konu ile en fazla ilgilenen kurum olan Birleşmiş Milletlere bağlı olarak uluslararası çalışmalarını sürdüren uluslararası denizcilik örgütü IMO’ nun 1973 ve 1978 yıllarında yaptığı MARPOL 73/78sözleşmesine göre gemi kökenli deniz kirliliğinin önlenmesi iki yolla gerçekleşmektedir.

17 1) Denizlerin petrol, zehirli sıvılar, ambalajlı zararlı maddeler , pis sular ve çöpler ile kasıtlı kirlenmesinin önlenmesi 2)Gemilerin neden olduğu kazalar sonucu oluşacak kirlenmenin en aza indirilmesi

18 Denizcilik Faaliyetleri Kirlilik Kaynakları
Petrol Ürünleri Dökme olarak taşınan zehirli sıvı maddeler Konteynırlarda taşınan diğer zararlı maddeler, Gemilerin sintine, slaç, slop, balast ve tank yıkama suları Gemi kaynaklı evsel atık sular ( tuvalet, lavabo ve mutfaklardan gelen sular) Gemilerin çöpleri Gemilerin emisyonları Kirletici balast suları

19 Gemi atıklarının alınması
Atık veren gemilerin talepleri doğrultusunda atığın tür ve miktarına bakılarak resmi kurumlara atığın alınacağına dair bilgi verildikten sonra atık alım gemisi görevlendirilir. Atık alan gemi Atığını verecek gemi ile iletişim kurar. Daha sonra atık gemisi yanaştırılır ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra atık gemisine transfer gerçekleştirilir.

20

21 Kaza Sonucu Meydana Gelen Deniz Kirliliği
Deniz kirliliğine neden olan en önemli maddelerden biri de akaryakıttır. Denizlere akaryakıt sürekli olarak gemilerdeki kaçaklardan akmaktadır. Bu kaçaklar az miktarda oldukları için genelde eko sistemde çok ciddi bir soruna yol açmazlar. Henüz daha çok iyi bilinmeyen bir bakteri tarafından bu az miktardaki petrol zararsız hale getirilebilir. Asıl sorun deniz kazalarının sonucu büyük miktarlarda denize dökülen akaryakıttan kaynaklanır. Bu kazaların en bilineni 24 Mart 1989'da Alaska'da Prince William Sound'da meydana gelen Exxon Valdez kazasıdır. Bu kazada 10 milyon galonluk ham petrol okyanusa dökülmüştür. Bu kazada da gözlendiği gibi büyük miktarlardaki akaryakıtın denizlere dökülmesindeki en büyük sorun kıyılarda görülmektedir. Sahil yüzeyini kaplayan petrol, kum ve taşlarda yaşayan midye gibi deniz canlılarının oksijene ulaşmasına imkansızlaştırdığı için toplu ölümlere neden olurken, deniz yüzeyini kalın bir tabaka halinde kaplayan petrol, denizle atmosfer arasındaki oksijen alışverişini engellediği için de deniz eko-sisteminde sorunlara yol açmaktadır ve toksin özelliğinden dolayıda toplu balık ölümlerine sebep olmaktadır. Yüksek miktarda petrol sindiren balıklar, kendileri ölmese bile besin zincirindeki bir üst canlı-deniz memelileri, deniz kuşları ve insanlar tarafından yenildiğinde bu canlıda da zehirlenmeye hatta ölüme neden olurlar

22

23

24 . Exxon Valdez olayının Türkiye'deki bir benzeri de 1979 yılında İstanbul Limanında patlayan Indepentenda tankeridir. Bu tankerin taşıdığı petrol İstanbul Boğazından başlayarak Marmara Denizi'nin büyük bir kısmına yayılmıştır. Bu kazayı takiben de Marmara Denizi'nde büyük miktarlarda balık ölümü gözlenmiştir. Sonuç itibari ile gemilerden gerek kasti, gerekse de kaza sonucu oluşan kirliliğin giderilmesi; denizlerden sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kullanım için önem arz etmektedi

25

26 Denizde Petrol Kirlenmesi

27 Petrol bileşiklerinin deniz ortamında bulunması dört grupta ele alınmaktadır.
İnsan tarafından suya bırakılan veya kaza sonucu denize dökülen petrol bileşikleri. Denizel organizmaların fizyolojik ve metabolik faaliyetleri sonucu üretilen hidrokarbon bileşikleri. Deniz dibi katmanlarından doğal olarak su içine sızan petrol ürünleri Petrol ürünlerinin işlendiği rafineriler veya petrol sondajlarından kaynaklanan ürünler.

28 Petrolün deniz ortamında geçirdiği evreler;
Buharlaşma Çözünme Emülsiyon - karışım Sedimentasyon – çökelme Oksidasyon Mikrobiyal ayrışma

29 Değişimler Süreler (gün) Yüzde oranı Buharlaşma 1-10 25 Çözünme 5 Fotokimyasal ayrışma 10-100 Mikrobiyal ayrışma 50-500 30 Çökelme 15 Petrol kalıntısı 1000 20 Toplam 100

30 Ham Petrolün Deniz Ekosistemindeki Birikimi
1. Su Kütlesinde Birikim 1.1. Çözünmüş veya partikül fazındaki birikimler 1.2. Su yüzeyinde oluşan birikimler 1.3. Yüzer katranlar 2. Sediment’de Birikim

31 Ham Petrolün Deniz Ortamında Yarattığı Diğer Etkiler
Fitoplankton’da hücre bölünmesinin gecikme ve engellenmesi Balıklarda anormal yumurtlama Kemotaktik beslenme tepkilerinin azalması Üremenin engellenmesi Çift kabuklularda beslenme, yem/su filtrasyonun durdurulması Deniz kurtlarında döllenmenin durdurulması

32 TURİZME BAĞLI DENİZ KİRLİLİĞİ

33 Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili konumu sebebiyle çekici bir turizm merkezidir. Kıyılarımızda kurulan turistik tesisler, marinalar ve plajlardaki işletmeler; yoğun insan trafiğiyle birlikte deniz kirliliği oluşturmaktadır. Bölgelere göre deniz kirliliği sebepleri ve sonuçları değişkenlik gösterir.

34 EGE BÖLGESİ Ege Bölgesinde sanayi gelişimine paralel olarak gerçekleşen nüfus artışı yurdumuz ortalamasının üzerindedir. Turizm sonucu özellikle yaz aylarında nüfus çok artmakta ve kirlilik yükü normalin çok üzerine çıkmaktadır. Mevcut altyapı yetersiz kalmakta ve sorunlar ortaya çıkmaktadır.

35 Akbük / Didim – Aydın

36 AKDENİZ BÖLGESİ Akdeniz ise gerek turistik çekicilik ve buna bağlı nüfus yoğunluğu, gerekse endüstriyel açıdan hızla gelişen ülkelerin kendisini çevrelemesi ile kirliliklere karşı karşıyadır. Kentleşme, turizm, sanayi vb. aktiviteler sonucu oluşan atıkların miktarı, bu faaliyetler sonucu doğal bitki örtüsünün değişmesi ve erozyonun ortaya çıkması, ayrıca tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan kirlilik Akdeniz'in genel sorunudur. Bunların yanı sıra, yat turizmi de önemli deniz kirliliği sebeplerindendir.

37 Ay Işığı Koyu / Kemer - Antalya

38 MARMARA BÖLGESİ Ülke nüfusunun yaklaşık %26'ını ve sanayinin %60'ını barındıran, tüm yüzölçümün ise sadece %9'luk bir bölümünü kaplayan Marmara Bölgesi'ndeki nüfus artışı ile buna bağlı olarak ortaya çıkan hızlı kentleşme ve sanayileşme sonucu, Marmara denizi, özellikle 60'lı yılların ikinci yarısından sonra belirginleşen bir kirlenme dönemine girmiştir. 980'li yıllardan bu yana Marmara'nın sahil bölgelerindeki hızlı yapılaşma, buna paralel olarak gelişen turizm ve artan nüfus olayının katkısı ile ilk aşamada Marmara Denizi'ne bağlı Haliç ve Körfezlerden, daha sonra da kıyı şeridinden başlayarak kıta sahanlığına doğru hızla ilerleyen bir kirlenme ve bunun sonucu olarak da deniz ekonomisinde geniş çaplı doğal denge bozukluklarına yol açmıştır.

39 Marmara Denizi

40 KARADENİZ BÖLGESİ Karadeniz ise yıllardan beri bölge insanları için geçim kaynağı, dinlence alanı ve hatta atıkların boşaltıldığı bir bölge olmuştur. Doğrudan veya nehirler yoluyla denize ulaşan arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıklar, plansız yerleşme, nüfus artışı Karadeniz'in su kalitesine olumsuz etki yapan nedenlerdendir.

41 Zonguldak


"080090060 M.CİHAD ATİLLA 080090061 SEFA SAYAR 080090016 BATUHAN KAVALCI 080100120 KARDELEN GENÇERLER," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları