Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE"— Sunum transkripti:

1 GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2015

2 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI,
Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmaktadır. 2014/43 sayılı tebliğ kapsamında işlemler yapılacaktır.

3 AMACIMIZ NEDİR Kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayinin, entegrasyonu için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini sağlamak. (KOBİ harici basvuru yapamaz)

4 % 50 SİZDEN + % 50 BİZDEN = % 100 ü SİZİN
S L O G A N I M I Z % 50 SİZDEN + % 50 BİZDEN = % 100 ü SİZİN

5 2015 YILINDA UYGULANACAK KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE KONULARI ŞUNLARDIR :

6 Ekonomik Yatırım Konuları
Tarımsal Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik YENİ YATIRIM TESİSLERİNİN yapımı

7 Ekonomik Yatırım Konuları
Tarımsal Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal veya olmayan tesislerin KAPASİTE ARTTIRIMI ve TEKNOLOJİ YENİLEMEYE yönelik yatırımları

8 Ekonomik Yatırım Konuları
Tarımsal Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların TAMAMLANMASINA yönelik projeler

9 Ekonomik Yatırım Konuları
Alternatif Enerji kullanan YENİ SERALARIN YAPIMINA yönelik yatırımlar Alternatif enerji kaynakları : Jeotermal, biogaz, rüzgar ve güneş enerjileridir.

10 Ekonomik Yatırım Konuları
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,

11 Ekonomik Yatırım Konuları
Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

12 Ekonomik Yatırım Konuları
Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir

13 Ekonomik Yatırım Konuları
Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırım projeleri

14 Ekonomik Yatırım Konuları
Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar

15 Kabul Edilmeyecek Başvurular
Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERE hibe desteği verilmez.

16 Kabul Edilmeyecek Başvurular
Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERE hibe desteği verilmez.

17 Kabul Edilmeyecek Başvurular
İlk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik projeler hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. ( zeytinyağının paketlemesi vb. gibi )

18 Kabul Edilmeyecek Başvurular
Ayrıca ; Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

19 sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir
Yatırımcılar ; Bu program kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir

20 Kimler başvurabilir ? Gerçek Kişiler ( bireysel firmalar vb.)
Tüzel Kişilikler ( şirketler, kooperatifler, birlikler ve bunların üst yapıları) Şirketler ( Kollektif, limited ve anonim ) KOBİ olması şartıyla başvurabilir. KOBİ: 250 kişiden az kişi çalıştıran ve yıllık mali bilançosu TL den az olan işletmelere denir.

21 Üst Limitler nelerdir ? YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler Çelik silo Soğuk hava deposu Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Büyükbaş Küçükbaş Kanatlı Kültür balıkçılığı Kültür mantarcılığı

22 Ekonomik Yatırımların Katılım Oranı
% 50 Proje Sahibi + % 50 Hibe Desteği

23 YATIRIMIN SÜRESİ Projeler Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç tarihine kadar tamamlanır. Yatırım uygulamaları yatırımcıdan kaynaklanan nedenlerle bu süre içerisinde tamamlanamaz ise hibe sözleşmesi feshedilir .

24 PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan Referans Projenin Aldığı Puan 1- Başvuru sahibinin niteliği Bireysel başvurular 20 18 Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğitim Merkezi Belgeli, organik tarım üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular* 19 Şirket başvuruları 16 Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler 2- Yatırım yerinin karakteristiği Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması. 12 Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 14 Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/belde belediye sınırları içinde olması Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde olması Köy sınırları içinde olması 3- Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı 5 kişiye kadar 10 8 5 – 10 kişi 9 10 kişiden fazla 4- Yatırım Konusu Yeni tesis 15 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme Tamamlama Alternatif enerji üretim tesisleri ** Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar *** Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları**** 5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise 5 Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise Yararlanan tesis yok ise 6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise 7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması Başvuru sahibinin ilk kez yılında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda 2 Başvuru sahibinin yılından önce de Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda 8- KKYDP 8. Etap (2013/59 nolu Tebliğ) kapsamında Bakanlıkça programa alınan ve yatırım yeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan başvurularda imar/mevzi imar planındaki gecikme sebebiyle hibe sözleşmesi imzalanamayan projeler için ***** Bakanlıkça programa alınıp hibe sözleşmesi imzalanamayan proje başvurusu ise TOPLAM 100

25 Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50 si oranındaki katkı payını ve KDV’ nin finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

26 2011 – 2014 yıllarında hibe desteği alan yatırımcılar bu etapta (9
2011 – 2014 yıllarında hibe desteği alan yatırımcılar bu etapta (9. etap) aynı proje konusu aynı tesise başvuru yapamaz.

27 Yatırım uygulamalarına ait ;
a) İnşaat işleri alım giderlerine, b) Mal ( makine, ekipman ve malzeme) alım giderlerine, hibe desteği verilir.

28 Başvuracaklara sağlanacak teknik destek :
Proje hazırlayarak başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

29 Başvuracaklara sağlanacak teknik destek :
İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

30 Başvuracaklara sağlanacak teknik destek :
İl proje yürütme biriminin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.

31 Başvurulacak yerler ; Proje sahipleri projeni Bakanlığın resmi internet sitesinden online olarak başvurur.

32 Proje başvuru dosyası ? Başvuru formu, ( www.tarim.gov.tr adresinde )
Teknik Belgeler ( mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri vb .) Destekleyici belgeler (firmanın idari ve muhasebe bilgileri, bölgesel durum) olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

33 İl Değerlendirme Komisyonunda Kimler Var ?
Vali Yardımcımız Başkanlığında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İl Özel İdaresi Temsilcisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi Ticaret Borsası Başkanlığı temsilcisi Ziraat Odası Başkanlığı temsilcisi

34 BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK ?
Başvurular için 24 ARALIK 2014 Tarihi son gündür.

35 Projelerin parçası olan tesis ve ekipmanların mülkiyeti konusundaki uygulama nedir ?
Proje kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacı proje (yatırımın) bitiminden 5 ( beş ) sene sonrasına kadar değiştiremeyecektir. Bu husus ruhsat veya diğer mülkiyet belgesine şerh edilecektir.

36 Bütün Proje Sahiplerine Başarılar Dileriz.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bünyesinde kurulan Kırsal Kalkınma Yatırımları İl Proje Yürütme Birimi olarak Yatırımcılara Projeleri Konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün Proje Sahiplerine Başarılar Dileriz. Sizleri proje yapmadan & yaptırmadan önce mutlaka bir çayımızı içmeye bekliyoruz.

37 Katılımınız ve Katkılarınız İçin Teşekkürler…


"GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları