Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Süt Sektörüne Sunulan Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

2 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
1- Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2-Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi

3 TARIMA DAYALI YATIRIM KONULARI:
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,

4 Koyun,Keçi ve Manda Projeleri
Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. (Yeni tesis başvurularında "sürü projeksiyonu" sunulacak projede yer alacaktır.) Bireysel başvurularda sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi; koyun ve/veya keçi için en az 100, manda için en az 10 başlık olacaktır. Tüzel kişi başvurularında sunulacak sabit yatırım projesinin kapasitesi ise; koyun ve keçi için en az 500, manda için en az 20 başlık olacaktır. Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Manda için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş mandaya sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi proje kapasitesinin tamamı kadar hayvan varlığına sahip olabilir ya da taahhüt edebilir. Bu durumda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almaz. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

5 EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER:
Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

6 EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI :
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında KDV Hariç Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise Türk Lirasını geçemez. Hibe Tutarı gerçekleşen yatırımın % 50’sidir.

7 GİDER KALEMLERİ : Öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Yatırım uygulamalarına ait; a) İnşaat işleri alım giderlerine, b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, (aynı faturada gösterilmek şartıyla montaj giderleri de dahil) hibe desteği verilir.

8 YASAL İZİNLER A-YENİ TESİS PROJELERİ
Başvuru avan ya da tatbikat projeleri ile yapılabilir. Avan proje başvurularının kabul edilmesi durumunda yatırımcının hibe sözleşmesi imzalayabilmesi için teknik projeleri (mimari,statik,elektrik,sıhhi tesisat vb.) ilgili kuruluşlardan onaylatmaları gereklidir. Yapı ruhsatı ilk inşaat hibe ödemesi talebiyle birlikte verilebilir. Yatırımcı nihai raporla birlikte yapı kullanım izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını sunmak zorundadır. B-TAMAMLAMA PROJELERİ Hibe başvuru dosyasında yapı ruhsatı olmak zorundadır. Sadece makine alımından ibaret bir tamamlama söz konusu ise yapı kullanım izin belgesi dosyada bulunmalıdır. C-KAPASİTE ARTIRMA TEKNOLOJİ YENİLEME PROJELERİ Hibe başvuru dosyasında yapı kullanım izin belgesi bulunmalıdır.

9 YATIRIM SÜRESİ Başvuru sahibi ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırımın 1 Aralık tarihi itibarıyle tamamlanması ve nihai raporun sunulması talep edilir. Belirtilen tarihe kadar yatırım tamamlanamamış ise başvuru sahibinin talebi üzerine en fazla 8 ay süre uzatımı verilebilmektedir. Ancak İl Proje Yürütme Birimi 1 Aralık tarihinde proje sahasında tamamlanan imalatları tespit eder ve bu harcamalar için hibe desteği verilir. Süre uzatımında yapılan iş ve satın alımlar için hibe desteği verilmez. Hibe desteği yatırımın nihai rapora bağlanmasından sonra yatırımcıya aktarılır.

10 EKONOMİK YATIRIMLAR(2006-2013)
ETAPLAR PROJE BAŞVURU SAYISI GERÇEKLEŞEN PROJE SAYISI HİBEYE ESAS PROJE TUTARI(TL) HİBE MİKTARI(TL) 1 4 - 2 8 48.376,00 24.188 3 14 6 ,00 9 ,22 ,61 5 12 7 ,18 ,09 22 ,90 ,45 ,77 ,39 TOPLAM 78 29 ,07 ,54

11 KIRKLARELİ KKYDP EKONOMİK YATIRIM PROJELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sıra No Sektörü Alt Ürün Grubu Uygulanan Proje Sayısı 1 Hayvansal Ürün İşleme Süt,Sucuk,İşkembe 13 (11 PRJ. SÜT İŞLEME HAKKINDADIR) 2 Çelik Silo Buğday,Ayçiçeği 6 3 Bitkisel Ürün İşleme Üzüm,Buğday 4 Bireysel Sulama Soğan,Kiraz 5 Soğuk Hava Deposu Yaş meyve,sebze Koyun,Keçi,Manda İşletmesi Koyun 7 Alternatif Enerji Üretimi Güneş

12 SÜT SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEK MİKTARI:
İlimizde faaliyet gösteren 11 adet Süt İşleme Tesisine Ekonomik Yatırımlar kapsamında TL hibeye esas proje tutarı üzerinden TL hibe desteği sağlanmıştır. 15 adet Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı için toplam TL hibe desteği sağlanmıştır.

13 Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Gerçek Kişiler ile Tüzel Kişilikler başvuru yapabilmektedir. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına TL ve tüzel kişiler için mal başına TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

14 Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
Soğuk Hava Tesisatlı Taşıma Aracı (Bakanlığımızca programdan çıkarılmıştır.) İlimizde 15 ad. soğuk hava tesisatlı taşıma aracı için hibe desteği verilmiştir.

15 Süt İşleme Tesisi Projesi
Lüleburgaz 3050m2 kullanım alanına ve günlük 90 ton süt işleme kapasitesine sahip proje

16 Süt İşleme Tesisi Teknoloji Yenileme Kapasite Artırma Projesi
Okçular Köyü-Vize 3500 ton/yıl kapasite

17 Süt İşleme Tesisi Projesi
Lüleburgaz Köprübaşı Sanayi Sitesi

18 Süt İşleme Tesisi Rehabilitasyon Prj.
Devletliağaç Köyü/Kofçaz

19 SÜT İŞLEME TESİSİ PROJESİ
Çiftlikköy/Lüleburgaz

20 Süt İşleme Tesisi Rehabilitasyon Prj.
Dokuzhöyük Köyü/Kırklareli

21 Kapasite Artırımı,Teknoloji Yenileme
Armağan / Kırklareli

22 Soğuk Hava Deposu Projesi
Büyükkarıştıran Beldesi Ovacık Köyü-Lüleburgaz 1800 ton/yıl depolama kapasitesi

23 Un Fabrikası Paketleme Sistemi Projesi
Yenibedir Köyü/Lüleburgaz Aynı anda 6’lı paketleme yapabilme özelliği

24 İşkembe İşleme Projesi
Hamitabat Köyü-Lüleburgaz İşkembe işlenip paketlenerek katma değer kazandırılacaktır.

25 Ayçiçeği Depolama Çelik Silo Projesi
Babaeski 2 ad ton/yıl depolama kapasiteli çelik silo

26 Şarap Üretim Tesisi Hamitabat Köyü-Lüleburgaz 198 ton/yıl kapasite

27 Ürün Çeşitlendirme Projesi(Sucuk Üretimi)
Karakoç Köyü/Kırklareli 100 ton/yıl kapasite

28 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
İrtibat: İl Proje Yürütme Birimi Zir. Müh. Burak AKBAYRAK Zir. Müh. Evren GÜLPINAR TEL: (142) İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü


"KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları