Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHP ve MySQL Web Yazılımı Gülin ÜTEBAY Bilgisayar Mühendisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHP ve MySQL Web Yazılımı Gülin ÜTEBAY Bilgisayar Mühendisi"— Sunum transkripti:

1 PHP ve MySQL Web Yazılımı Gülin ÜTEBAY Bilgisayar Mühendisi utebay@aku.edu.tr

2 PHP Giriş PHP, Hypertext Proprocesso (Hyper –metin ön işlemcisi) anlamına gelir. PHP ile her türlü işlevselliğe ait program yazılabilir. PHP web sunucuya bir takım işler yaptırmak için kullanılan program yazma dillidir. PHP kodları, HTML sayfaları arasına HTML etiketleri arasında kendi özel ayıraçları arasına yazılır. Ekrana merhaba şeklinde yazı gelir

3 PHP Nasıl Çalışır? WEB SERVER URL URL HTML HTML PHP Scripti PHP CLIENT (BROWSER)

4 PHP Çalışma Şekli Web Serverlar htm ve html uzantılı dosyalarını sabit diskinde bulundurur ve ziyaretçiye sunar, ama PHP uzantılı dosyalar da ise PHP derleyicilerin çağrılması gerekir. PHP derleyiciler ise kendine ulaşan metin dosyayı içinde arasındaki PHP kodlarını seçerek alır ve gereği neyse onu yapar.Bu ayıraçların içinde kalan kodlar, bizim yapılmasını istediğimiz işlemin komutlarıdır

5 PHP Özelikleri PHP Kodları HTML tagları içine gömülür. PHP Kodları HTML tagları içine gömülür. PHP scriptleri HTML formları ile kendine sunulan veriyi işleyebilir PHP scriptleri HTML formları ile kendine sunulan veriyi işleyebilir PHP scriptleri veritabanıyla haberleşebilir. PHP scriptleri veritabanıyla haberleşebilir. Karışık matematiksel işlemleri yapabilir. Karışık matematiksel işlemleri yapabilir.

6 PHP ile neler yapılabilir? Veritabanı bağlantılı uygulamalar Dinamik olarak oluşan grafikler, Flash animasyonları Ziyaretçiye, tarayıcıya veya tarihe göre özel durumlar veya içerikler Anketler Tartışma forumları Elektronik ticaret uygulamaları

7 Web tabanlı e-posta uygulamaları XML verilerini yorumlama ve oluşturma İçerik yönetimi Site içi veya dışı arama motorları

8 Neden HTML değil PHP? HTML ile bir web sunucusundaki bir veri tabanı dosyasını açıp okuyamayız HTML ile bir web sunucusundaki bir veri tabanı dosyasını açıp okuyamayız Düz yazı dosyalarını da okuyamayız Düz yazı dosyalarını da okuyamayız Bu disklere dosya yazamayız Bu disklere dosya yazamayız “ ” ayıraçları arasındaki Kaynak kodlarını PHP de ziyaretçi görüntüleyemez. “ ” ayıraçları arasındaki Kaynak kodlarını PHP de ziyaretçi görüntüleyemez.

9 Neden PHP? Web tabanlı programlama için tasarlanmış Yazım kurallarının basit olması Kaynak kodu açık ve ücretsiz Sunucu hafızasını az kullanır Birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilir: LinuxWindows MacOS XSolaris BSD UnixlerNetware

10 Neden PHP ? Birçok web sunucusu yazılımına entegre çalışabilir: ApacheMicrosoft IIS Microsoft PWSNetscape iPlanetXitami Yaygın veritabanı desteği: OracleMySQL PostgreSQL Interbase MS-SQLSybase IBM DB2Informix Birçok eklenti ve hazır kütüphanelerinin olması

11 PHP yazım Kuralları Php komutları ;(noktalı virgül) işaretiyle sonlandırılır. Php komutları ;(noktalı virgül) işaretiyle sonlandırılır. Echo,Print ve Printf : Ekrana bilgi yazdırma komutudur. Echo,Print ve Printf : Ekrana bilgi yazdırma komutudur. // : Tek satırlık açıklamalar için kullanılır // : Tek satırlık açıklamalar için kullanılır /* ve */ : Birden çok açıklama satırlarında kullanılır. Bu komutlar arasına yazılan tüm PHP komutlarını dikkate almaz. /* ve */ : Birden çok açıklama satırlarında kullanılır. Bu komutlar arasına yazılan tüm PHP komutlarını dikkate almaz. \nYeni Satır geçiş yapar (New Line)\nYeni Satır geçiş yapar (New Line) \rSatır Başı (Return) \rSatır Başı (Return) \tSekme (Tab) karakteri \tSekme (Tab) karakteri ekrana merhaba “PHP” dünyası şeklinde yazılır. ekrana merhaba “PHP” dünyası şeklinde yazılır.

12 Değişken Türleri PHP’ de değişkenler önüne $ simgesi konularak tanımlanır. PHP’ de değişkenler önüne $ simgesi konularak tanımlanır. PHP de değişkenlerin tipleri (nümerik,karakter, tarih,...) ilk değerleri atandıktan sonra belirlenir PHP de değişkenlerin tipleri (nümerik,karakter, tarih,...) ilk değerleri atandıktan sonra belirlenir Değişkenlere değer atamak için "=" işareti kullanılır Değişkenlere değer atamak için "=" işareti kullanılır

13 Bir değişken direkt olarak değer atanarak tanımlanabilir. Bir değişken direkt olarak değer atanarak tanımlanabilir. Bir değişkenin değerini diğer bir değişkene atamak için "=" den sonra ikinci değişken yazılır. Bir değişkenin değerini diğer bir değişkene atamak için "=" den sonra ikinci değişken yazılır.

14 PHP’de diğer programlama dillerinden farklı olarak bir değişkenin tuttuğu değer diğer bir değişken tarafından gösterilebilir. PHP’de diğer programlama dillerinden farklı olarak bir değişkenin tuttuğu değer diğer bir değişken tarafından gösterilebilir.

15 Sabitler Sabitler program boyunca değişmeyen değerlerdir. Bir sabit tanımlandıktan sonra atanana ilk değerini korur, yeni bir değer ataması yapılamaz. Sabitler program boyunca değişmeyen değerlerdir. Bir sabit tanımlandıktan sonra atanana ilk değerini korur, yeni bir değer ataması yapılamaz. Sabitler define() komutu ile tanımlanırlar. Sabitler define() komutu ile tanımlanırlar. Kullanılış biçimi: define (sabit_adi,deger)

16 defined() : Bir sabitin daha önce tanımlanıp tanımlanmadığına göre true / false sonuç döndürür. defined() : Bir sabitin daha önce tanımlanıp tanımlanmadığına göre true / false sonuç döndürür. Kullanılış biçimi: defined ("sabit_adi") defined ("sabit_adi")

17 İki String’i Birleştirme (Concotenation) İki string ifadeyi birleştirmek için "." kullanılır. İki string ifadeyi birleştirmek için "." kullanılır. Örnek : ?>

18 PHP’ de Kontrol Yapıları if Kontrol Yapısı if Kontrol Yapısı if ( koşullar ) { Komutlar} elseif (diğer koşullar) { Komutlar} else { Komutlar}

19 Örnek : İki sayıdan büyük olanı bulan program. $sayi2) if ($sayi1 > $sayi2) { print ("İlk sayı büyük $sayi1"); } else if ($sayi1 < $sayi2) { else if ($sayi1 < $sayi2) { print ("İkinci sayı büyük $sayi2"); } else else { print ("Sayılar eşit $sayi1,$sayi2"); print ("Sayılar eşit $sayi1,$sayi2"); }?>

20 while Döngüsü while (koşul) { Şart sağlanıyorsa yapılacaklar } Örnek : 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan program. Örnek : 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan program.

21 do – while Döngüsü do { Şart sağlanıyorsa yapılacaklar } while (koşul); Örnek : 1'den başlayarak, sonuç 100 den büyük oluncaya kadar toplanması gereken rakamların sayısını bulan program. Örnek : 1'den başlayarak, sonuç 100 den büyük oluncaya kadar toplanması gereken rakamların sayısını bulan program.

22 for Döngüsü for ( $degisken = ilk_deger ; kosul ; adim ) { Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar } Örnek : 1'den 100'e kadar çift sayıların toplamını bulan program.

23 switch Kontrol Yapısı switch ( değişken ) { case KOŞUL-1 ; Komutlarbreak; case KOŞUL-2 ; Komutlarbreak; case KOŞUL-3 ; Komutlarbreak;............................................default:Komutlar}

24 Örnek : Verilen sayıya göre gün adını bulan program.

25 Fonksiyonlar print () : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print () : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print ("PHP Programlama"); // Ekrana "PHP Programlama" yazdırır. $gun = "Perşembe"; print ($gun); //Ekrana "Perşembe" yazdırır.

26 gettype() : Bir değişkenin ne tür bir veri içerdiğini döndürür gettype() : Bir değişkenin ne tür bir veri içerdiğini döndürür $ders_adi = "PHP Programlama"; $ders_adi = "PHP Programlama"; print gettype($adi); // Ekrana "string" yazılacaktır print gettype($adi); // Ekrana "string" yazılacaktır settype() : Bir değişkenin veri türünü değiştirmek için kullanılır settype() : Bir değişkenin veri türünü değiştirmek için kullanılır $sonuc = "75" ; // Karakter türdeki $sonuc değişkenine "75" değeri atanıyor. $sonuc = "75" ; // Karakter türdeki $sonuc değişkenine "75" değeri atanıyor. $basari = ( integer ) $sonuc // $sonuc değişkeninin değeri integer a dönüştürülüyor

27 isset() : Bir değişkene değer atanıp atanmadığı sonucunu döndürür isset() : Bir değişkene değer atanıp atanmadığı sonucunu döndürür Örnek : if (isset($sifre)) { if (isset($sifre)) { print("Şifre girildi"); print("Şifre girildi"); } unset() : Varolan bir değişkeni yok eder unset() : Varolan bir değişkeni yok eder Örnek : unset ($soyadi); // $soyadi değişkeni yok edilir.

28 empty() : isset() fonksiyonunun tersine eğer değişkene değer atanmamışsa True sonuç döndürür. empty() : isset() fonksiyonunun tersine eğer değişkene değer atanmamışsa True sonuç döndürür. Örnek : $adi = "". print (empty($adi)); // True değerini döndürür. $adi = "Mehmet" print (empty($adi)); // False değerini döndürür.

29 is_string(),is_integer(), is_double(): Değişkenin değerinin aradıkları tür olup olmadığına göre True/False değer döndürür. is_string(),is_integer(), is_double(): Değişkenin değerinin aradıkları tür olup olmadığına göre True/False değer döndürür. Örnek : $sayi = 10; $sayi = 10; $sonuc = is_string ($sayi); // False sonuç döndürür. $metin = "Ankara" $sonuc = is_string ($metin); // True sonuç döndürür.

30 String Fonksiyonları substr() : Bir metnin içerisinden istenilen bir kısmının alınmasını sağlar substr() : Bir metnin içerisinden istenilen bir kısmının alınmasını sağlar Örnek :

31 trim() : Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. trim() : Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. Örnek : $sehir = " Ankara"; trim ($sehir); print ($sehir); // Sağ ve sol boşlukları kırparak "Ankara" yazılacaktır. print ($sehir); // Sağ ve sol boşlukları kırparak "Ankara" yazılacaktır. chr() : ASCII kodu verilen karakteri döndürür. chr() : ASCII kodu verilen karakteri döndürür. Örnek : print (chr(65)); // "A" değerini döndürür

32 ord(): Verilen karakterin ASCII kodunu döndürür. ord(): Verilen karakterin ASCII kodunu döndürür. Örnek : print (ord("A")) ; // 65 değerini döndürür. strlen() : Verilen metnin uzunluğunu tamsayı cinsinden döndürür. strlen() : Verilen metnin uzunluğunu tamsayı cinsinden döndürür. print (strlen("Ankara")); //6 değerini döndürür printf(),sprintf(): Metin biçimlendirme için kullanılır.

33 number_format():Sayı basamaklarını gruplamak için kullanılır. number_format():Sayı basamaklarını gruplamak için kullanılır. Kullanılış biçimi: number_format($degisken, ondalik_hane, ondalik_ayirac, binler_ayirac) ); number_format($degisken, ondalik_hane, ondalik_ayirac, binler_ayirac) ); //chr(44)=virgül //chr(44)=virgül

34 Tarih ve Saat Fonksiyonları getdate() : PHP’ nin kurulu olduğu sunucudan tarih ve saat bilgisini alır ve vereceğiniz bir isimdeki dizi- değişkende kaydeder. getdate() : PHP’ nin kurulu olduğu sunucudan tarih ve saat bilgisini alır ve vereceğiniz bir isimdeki dizi- değişkende kaydeder. $saat_tarih = getdate() $saat_tarih = getdate() print date("d/m/Y"); Bu komut şu tarihi verir 12/04/2004 print date("d/m/Y"); Bu komut şu tarihi verir 12/04/2004

35 Dosya Fonksiyonları : include() : Bir dosyayı başka bir dosya içerisinden çağırmak için kullanılır. include() : Bir dosyayı başka bir dosya içerisinden çağırmak için kullanılır.Örnek:include(ekle.php); Fonksiyon tanımlama : Fonksiyon tanımlama : function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2,... argümanN) { function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2,... argümanN) { fonksiyon içinde yapılacak işlemler } Fonksiyon içerisinden geriye değer döndürmek için return komutu kullanılır.

36 function hesapla ($sayi1,$sayi2) { if ($sayi1 > $sayi2) if ($sayi1 > $sayi2) { return $sayi1; return $sayi1; } if ($sayi2 > $sayi1) if ($sayi2 > $sayi1) { return $sayi2; return $sayi2; }}

37 Global ve Static Değişkenler Bir fonksiyon sadece içerisinde tanımlanan değişkenlerle çalışabilir. Fonksiyon geriye döndürdükten sonra içinde tanımlanmış değişkenler ve bunların değerleri yok olurlar. Bir fonksiyon sadece içerisinde tanımlanan değişkenlerle çalışabilir. Fonksiyon geriye döndürdükten sonra içinde tanımlanmış değişkenler ve bunların değerleri yok olurlar. Örnek :

38 PHP ile Veritabanı Etkileşimleri GET : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenir. GET : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenir. Adınız : Adınız : Soyadınız : Soyadınız : ....../formyolla.php?ad="Muhittin"&soyad="Altınka ya"&.... POST : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenmeden yollanır. POST : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenmeden yollanır.

39 PHP Kullanarak MYSQL bağlanmak Mysql_connect(“localhost”,”root”,”sifre”); Mysql_connect(“localhost”,”root”,”sifre”); Mysql_select_db(“baslangicdb”); Mysql_select_db(“baslangicdb”);

40 MySql’e SQL sorgusu göndermek mysql_query() mysql_query() $isimler = mysql_query(“select * from ögrenciler”); mysql_result() mysql_result() $ad=mysql_result($isimler,$i,”ad”); mysql_numrows() mysql_numrows()$sayi=mysql_numrows($isimler) mysql_fetch_array() mysql_fetch_array() $gelen = mysql_fetch_array($result)

41 Mysql Kayıt Eklemek { $sql = "insert into ozluk (NOM, BOLUM, SINIF, ADI, SOYADI) (NOM, BOLUM, SINIF, ADI, SOYADI) values values ('$NOM', '$BOLUM', '$SINIF', '$ADI', '$SOYADI',)"; ('$NOM', '$BOLUM', '$SINIF', '$ADI', '$SOYADI',)";} $result= mysql_query($sql);

42 Mysql Kayıt Silmek ve Update $sql="delete from ozluk where NOM='$NOM‘ “; $sql="delete from ozluk where NOM='$NOM‘ “; $result= mysql_query($sql); $result= mysql_query($sql); $sql = "update ozluk set $sql = "update ozluk set BOLUM = $BOLUM', BOLUM = $BOLUM', SINIF = '$SINIF', SINIF = '$SINIF', ADI = '$ADI', ADI = '$ADI', where NOM = $NOM"; where NOM = $NOM"; $result= mysql_query($sql); $result= mysql_query($sql);

43

44

45 PHP Örnek siteler http:// www.php.org.tr http:// www.php.org.tr http://www.php.org.tr http://www.php.org.tr http:// www.php.net http:// www.php.net http://www.php.net http://www.php.net http://www.phparsivi.net/ http://www.phparsivi.net/ http://www.phparsivi.net/ http://www.turk-php.com/ http://www.turk-php.com/ http://www.turk-php.com/ http://www. hazirkod.kom/ http://www. hazirkod.kom/ http://www. hazirkod.kom/ http://www. hazirkod.kom/


"PHP ve MySQL Web Yazılımı Gülin ÜTEBAY Bilgisayar Mühendisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları