Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IEC EN "Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" bilgi@mikrobilgi.com.tr IEEE AISI BSI ASTM ANSI ISO.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IEC EN "Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" bilgi@mikrobilgi.com.tr IEEE AISI BSI ASTM ANSI ISO."— Sunum transkripti:

1 IEC EN "Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" IEEE AISI BSI ASTM ANSI ISO JIS

2 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Bilgi Materyali Olarak Standartlar Standart Nedir? Bir malzeme, ürün, metot, veya hizmetin tanımlanmış olan amacı doğrultusunda istenen özellikler ve kullanım koşullarını karşılamasını sağlamak üzere spesifikasyon ve prosedürleri sunan ilgili tarafları bağlayıcı dokümandır.* *TS-9579.: “Dokümantasyon ve Enformasyon Terimleri-Genel Dokümanlar”, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, (1991), s.3.

3 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Standartlar Kuruluşlara: Problem çözen mühendislik uygulamalarını mühendislik prensipleri doğrultusunda geliştirme, En yeni mühendislik uygulama ve teknolojilerinden yararlanma, Tasarım ve üretimde kalite, Performans, güvenlik, bir arada çalışabilirlik ve güvenilirlik, Bütün dünyada kabul görecek uygulama ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu doğrultuda geliştirilen ürün ve hizmetlerin piyasalara kolaylıkla yerleşmesi, Tekrarların, hataların önlenmesi dolayısı ile AR-GE maliyetlerinde düşüş, Sağlar…

4 Güvenlik ve Güvenirlik ihtiyaçları
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Neden Standartlara Gereksinim Vardır? Ar-Ge ve Tasarım süreçlerinde otoritelerce kabul edilmiş standartlara uygunluk zorunluluğu, Proje ve üretim aşamasında talebe yönelik kabul görmüş standartlara uyum gereği, Ürün veya hizmet alım şartnamelerinde refere edilmiş standartlara erişim gereği, Patent geliştirme ve fikri mülkiyet ile ilgili hukuki süreçler için referans Güvenlik ve Güvenirlik ihtiyaçları Kalite, bakım ve test sertifika gereksinimleri

5 Akademi – Sanayi İlişkilerinde En Önemli Bağlantı Standartlardır!
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Akademi – Sanayi İlişkilerinde En Önemli Bağlantı Standartlardır! Pazar araştırması sonucunda belirlenen bir talebe yönelik yapılan her türlü ar-ge ve tasarım çalışmalarının ticari son ürün’e dönüşmesi için mevcut standartlara uyumluluk esastır. Üniversite’lerde yapılan akademik araştırma geliştirme faaliyetlerinin ticari bir ürün haline getirilmesi ve patentinin alınarak korunması aşamalarının tümünde standart dokümanlar referans alınır.

6 Hangi Kuruluşlar Standart Geliştirir?
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Hangi Kuruluşlar Standart Geliştirir? Uluslar Arası Standart Geliştiren Kuruluşlar ISO, IEC, WIPO, gibi Ulusal Standart Geliştiren Kuruluşlar TSE, BSI, DIN, gibi Standart Geliştiren Ulusal ve Uluslar Arası Mühendislik Odaları ASTM, IEEE, ASME, SAE, gibi Ulusal veya Uluslar Arası Standart Geliştiren Askeri Kuruluşlar NATO, TSK, DoD (ABD), gibi Global Hizmetler Sunan Firmalar Ford, ISUZU, OPEL, gibi

7 Bir Standartın Geliştirilme Süreci Örneği: IEEE
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak standart çok sıklıkla yeniden değerlendirmeye alınır.

8 Standartların Sağlanma Yöntemleri
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Standartların Sağlanma Yöntemleri Basılı Temin: Bizzat kurumun kendisi veya aracı kuruluş ile basılı tedarik yöntemidir. Doküman başına fiyatlar çok daha yüksektir. Güncelleme gereği ile maliyetler katlanır. Lisans ve telif hakları nedeni ile çoğaltılamaz, dağıtımı yapılamaz. DVD Ortamında Temin: DVD ortamında doğrudan kuruluş veya aracı firma aracılığı ile sağlama yöntemidir. Basılıya göre daha maliyet avantajlıdır. Fakat güncelleme gereğinde maliyetin yükselme potansiyeli vardır. Lisans ve telif hakları nedeni ile çoğaltılamaz, dağıtımı yapılamaz. Online Ortamda Temin: Doğrudan kuruluş veya aracı firma aracılığı ile çevrimiçi ortamda sağlama yöntemidir. Basılı ve DVD ortamını göre çok daha maliyet avantajlıdır.Güncelleme gereğinde maliyetin yükselmesi söz konusu değildir. Güncelleme anında aboneliğinize yansıtılır. Network aboneliği söz konusu olduğundan çoğaltma ve dağıtım hakları verilmiştir.

9 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Akademi-Sanayi ilişkisi sonucu ortaya çıkan ürünün “patent” ile fikri mülkiyetinin korunması da bilgi üretiminin kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Patentler: Bilimsel bir kaynak olarak önemi: Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tek vücududur. Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama bir milyon yeni patent dosyalanmaktadır. Patentler bir buluşun tüm detaylarını açıkça verir: açıklamalar, çizimler, şemalar, kimyasal yapılar, genetik zincirler, v.b. Patentler teknik bilgi ve bilimsel alanda sık sık rapor edilen ilk yerlerdir – Güncel bilginin farkında olmak önemlidir. Bilimsel araştırma yapan şirketler elde ettikleri bilimsel verileri dergilerde makale ile duyurmazlar, patent ile korumaya alırlar. Başka hiçbir yerde yayınlanmamış patentlerde bilginin büyük bir hacmi rapor edilir.

10 Derwent Innovations IndexSM:
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Derwent Innovations IndexSM: Her yerden erişilebilir durumda olan kolay kullanımlı bir kaynak olarak tasarlanan patentlerin dünyası parmaklarınızın ucunda... 31 milyon patent için 14.5 milyon icat açıklaması 41 yetkili patent yayınlayıcısını kapsar 1966dan günümüze kapsam, haftalık güncellenir 1996’dan beri Japonya’dan bütün patentler Her hafta 20,000’nin üzerinde patent eklenir. Anahtar kelime ve atıf taramaları ile patent temini Web of Science gibi diğer Web of Knowledge kaynaklarında çapraz sorgulama yapılabilir – karşı duran patentleri, dergileri ve konferans literatürünü eş zamanlı olarak aramaya fırsat verir.

11 Derwent Innovations IndexSM:
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Derwent Innovations IndexSM: Tanımlayıcı Başlıklar – Orijinal patent başlığı tekrar yazılır, daha kolay anlaşılması için daha fazla detay geliştirilmiştir. Detaylandırılmış Absrakt – Derwent uzmanları tarafından yazılır yılından beri aşağıdaki gibi düzenlenir: Novelty (yenilik) – Patentlerde yeni buluşlar kasten gizlenir. Novelty bölümü okuyucunun patent kaydındaki yenilikleri hızlı bir biçimde anlamasına olanak tanır. Use (kullanım) – Tüm patentli buluşlar endüstriyel bir uygulamaya sahip olmalıdırlar. Bu paragraf buluşun farklı teknoloji alanları açısından kullanımını kapsar. Advantage (yarar) – geçmiştekini sona erdiren yeni buluşun tüm faydalarını açıklar. Detailed Description (detaylandırılmış açıklama)– İddia edilen teknoloji üzerine ek detaylar.

12 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Derwent Innovations IndexSM: Patent Family Records – Buluşun küresel kapsamını örnekleyen bir aile kaydı içinde ilişkili kayıtların gruplanması. Patent Assignee Codes – Dünya üzerinde yaklaşık 21,000 organizasyon görevlendirilmiş olup birleştirilmiş ortaklıklar ve yan kuruluşlar olarak bu kodları vermektedir. Çizimler ve resimler seçilmiş ve dahil edilmiştir Derwent Sınıflama ve Manüel Kodlar – tek biçimde sağlama, doğru indeksleme; patent literatüründe daha fazla bilirkişiyle doğru erişime olanak tanır.

13 Derwent Innovations IndexSM:
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması Derwent Innovations IndexSM: Derwent Değer Katan veri ilgili patent bilgilerini anlamada ve bunlara erişmede büyük beceri sağlar Derwent tam değer katan kayıtlar büyük patent veren yetkililerin DWPI’ye eklenen tüm kayıtları için 30 gün içinde Derwent yenilik indeksi (Derwent Innovations Index) verilerini yayınlar. Bu değer ekleme bilgisi bedava olan patent kaynaklarında erişilemezdir.

14 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Derwent Innovations Index’in Önemi: Tüm teknolojilerin geniş kapsamı, tüm büyük patent yetkilileri – tüm bilimsel disiplinlerde desteklenen araştırma Kullanıcı dostu yöntemlerle patent kayıtları arama -- bir patent uzmanı olmanıza gerek kalmadan. Derwent değer katan veri – Patent literatürü ve Derwent kayıtları bilimsel bilginin bir hazinesidir. Sonuçları Analiz etme Seçeneği – açıklayıcı, anlayış sağlama! WoS Indekslerine link verir. Atıf yapılan patent ve makalelere linkler, uyarılar, kolayca aktarım (export) ve tam metin patent dokümanına erişim.

15 Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması
Sıraladığımız önceliklerden dolayı standartlar, standart yönetimi ve patentlere ilişkin çözümlerimizi akademi-sanayi işbirliği kapsamında sunuyoruz. Halihazirda Standart Doküman hizmetlerimizi kullanan bazı Universitelerimiz ve Sanayii Sirketlerimiz 1.ITU 2.BU 3.ODTU 4.KTU 5.YTU 6.TUBITAK ENSTITULERI ASELSAN TUSAS-TAI ARCELIK THY MSB BOTAS

16 sunumu hakkında SORULARINIZ bilgi@mikrobilgi.com.tr
Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması "Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" sunumu hakkında SORULARINIZ Dinlediğiniz için teşekkür ederim Mehmet T Haseki, 2008


"IEC EN "Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" bilgi@mikrobilgi.com.tr IEEE AISI BSI ASTM ANSI ISO." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları