Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright 2006 Thomson ISI Web of Knowledge SM aracılığıyla Derwent Innovations Index SM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright 2006 Thomson ISI Web of Knowledge SM aracılığıyla Derwent Innovations Index SM."— Sunum transkripti:

1 Copyright 2006 Thomson ISI Web of Knowledge SM aracılığıyla Derwent Innovations Index SM

2 Copyright 2006 Thomson Dergi ve konferans tutanaklarıyla birlikte patentler basılı bilimsel literatür dünyasının temel bileşeni olarak kabul edilmelidirler. -- Teknolojinin temel kaynağı -- Faydalı Bilimsel Bilginin değeri Patentler: Bilimsel bir kaynak olarak önemi

3 Copyright 2006 Thomson  Patent literatürü her yerden erişilebilen teknik bilginin en geniş tek vücududur. Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama bir milyon yeni patent dosyalanmaktadır.  Patentler bir buluşun tüm detaylarını açıkça verir: açıklamalar, çizimler, şemalar, kimyasal yapılar, genetik zincirler, v.b.  Patentler teknik bilgi ve bilimsel alanda sık sık rapor edilen ilk yerlerdir – Güncel bilginin farkında olmak önemlidir.  Hiçbir yerde yayınlanmamış patentlerde bilginin büyük bir hacmi rapor edilir – Benzersiz bilgi kaynağı. Araştırma işlemi sırasında patent literatüründe bilgi gözden kaçmaz. Patentler: Bilimsel bir kaynak olarak önemi

4 Copyright 2006 Thomson Tüm üniversiteden erişilebilir durumda olan kolay kullanımlı bir kaynak olarak tasarlanan patentlerin dünyası parmaklarınızın ucunda... –31 milyon patent için 14.5 milyon icat açıklaması –41 yetkili patent yayınlayıcısını kapsar –1966dan günümüze kapsam, haftalık güncellenir 1996’dan beri Japonya’dan bütün patentler –Her hafta 20,000’nin üzerinde patent eklenir. –Anahtar kelime ve atıf taramaları ile patent temini –Web of Science gibi diğer Web of Knowledge kaynaklarında çapraz sorgulama yapılabilir – karşı duran patentleri, dergileri ve konferans literatürünü eş zamanlı olarak aramaya fırsat verir. Derwent Innovations Index SM :

5 Copyright 2006 Thomson Derwent Değer Katan bilgi.  Tanımlayıcı Başlıklar – Orijinal patent başlığı tekrar yazılır, daha kolay anlaşılması için daha fazla detay geliştirilmiştir.  Detaylandırılmış Absrakt – Derwent uzmanları tarafından yazılır. 2002 yılından beri aşağıdaki gibi düzenlenir:  Novelty (yenilik) – Patentlerde yeni buluşlar kasten gizlenir. Novelty bölümü okuyucunun patent kaydındaki yenilikleri hızlı bir biçimde anlamasına olanak tanır.  Use (kullanım) – Tüm patentli buluşlar endüstriyel bir uygulamaya sahip olmalıdırlar. Bu paragraf buluşun farklı teknoloji alanları açısından kullanımını kapsar.  Advantage (yarar) – geçmiştekini sona erdiren yeni buluşun tüm faydalarını açıklar.  Detailed Description (detaylandırılmış açıklama)– İddia edilen teknoloji üzerine ek detaylar. Derwent Innovations Index SM :

6 Copyright 2006 Thomson  Derwent Değer Katan veri ilgili patent bilgilerini anlamada ve bunlara erişmede büyük beceri sağlar  Derwent tam değer katan kayıtlar büyük patent veren yetkililerin DWPI’ye eklenen tüm kayıtları için 30 gün içinde Derwent yenilik indeksi ( Derwent Innovations Index ) verilerini yayınlar.  Bu değer ekleme bilgisi bedava olan patent kaynaklarında erişilemezdir. Derwent Innovations Index SM : Derwent Değer Katan bilgi.  Patent Family Records – Buluşun küresel kapsamını örnekleyen bir aile kaydı içinde ilişkili kayıtların gruplanması.  Patent Assignee Codes – Dünya üzerinde yaklaşık 21,000 organizasyon görevlendirilmiş olup birleştirilmiş ortaklıklar ve yan kuruluşlar olarak bu kodları vermektedir.  Çizimler ve resimler seçilmiş ve dahil edilmiştir  Derwent Sınıflama ve Manüel Kodlar – tek biçimde sağlama, doğru indeksleme; patent literatüründe daha fazla bilirkişiyle doğru erişime olanak tanır.

7 Copyright 2006 Thomson Genel Arama herkesin anında kullanabilmesi için basit ve yeterli tasarlanmıştır. TOPIC (konu), ASSIGNEE (çalışmayı devam ettiren), ve INVENTOR(buluşu yapan) arama kutuları hemen görünür. Derwent Innovations Index patent literatüründe uzmanlık gerektirmeyen tüm kullanıcılar için bir patent kaynağıdır.

8 Copyright 2006 Thomson Genel Arama herkesin anında kullanabilmesi için basit ve yeterli tasarlanmıştır. Ancak – Derwent indeks hakkında ve patent literatüründe deneyimli ve bilgili birisi arama seçeneklerine ulaşabilir – Patent Numarası, IPC Kodları, Derwent Manüel Kodlar ve kimyasal bilgiler

9 Copyright 2006 Thomson Birçok indekslenmiş alan için “Arama Yardımı” kullanma. Arama sorgusuna terim eklemek için “ADD” tıklayın.

10 Copyright 2006 Thomson Atıf Taraması: referans olan ya da diğer buluşlarda atıf yapılmış patentlere erişim organizasyonlar veya bilim adamları için önemlidir. İlgili bilgiye erişimi sağlamak için gerçekten etraflı bir taramayı garanti etmektedir. Anahtar sözcükler tek başına tüm ilgili belgelere erişmeyecektir. Wilson J M Univ Pennsylvania

11 Copyright 2006 Thomson Bileşik arama Chime eklentisi ile çalışır ve ISIS/Draw ile kimyasal yapılar aranabilir.

12 Copyright 2006 Thomson Arama sonuçları açık ve anlaşılır olarak pek çok seçenek ile birlikte sunulur. Çoklu sıralama seçenekleri – 100.000 sonuç için…Özet listesini;: Tarihe Atıf sayısına Buluşu yapan kişiye Yayın tarihine Çalışma yapan kişiye Çalışma koduna Derwent sınıf koduna göre sıralamak mümkündür. Atıf sayısı – etkili olan patentlerin tanımlanmasında önemli bir özelliktir

13 Copyright 2006 Thomson. Arama sonuçları açık ve anlaşılır olarak pek çok seçenek ile birlikte sunulur. Sorgu sonuçları özetlenirken – Thomson Patent Ofisi içinde tam metin dokümana bağlantılar aracılığıyla direkt erişim sağlanabilir. Orijinaline sadık kalarak,patentin kısa başlığını verir...... v e geliştirilmiş Derwent başlığı

14 Copyright 2006 Thomson. Arama sonuçları açık ve anlaşılır olarak pek çok seçenek ile birlikte sunulur.

15 Copyright 2006 Thomson “Analiz Sonuçları” -- araştırmanın yapısını anlamak. Çalışma yapan kişiye Çalışma Koduna Buluşu yapan kişiye IPC Koduna Derwent Sınıf Koduna Derwent Manual Koduna Göre analiz yapılabilir. G eniş bir alan içinde patent aktivitelerinin karşılaştırmalı görünümü – RNA gibi genin ortak bir mekanizması saniyeler içinde sağlanır. “Kim” ve “nerede” sonuçların tümüne katkıları açısından sunulur.

16 Copyright 2006 Thomson The Derwent Innovations Index Tüm kayıt (Full Record), inanılmaz zengin bir bilgi kaynağıdır. Yapısal Abstrakt hemen bu patente olan bakış açılarını anlamaya olanak tanır. “tek tıklama” ile buluşu yapan ve çalışmayı sürdüren/kod için arama Technology Focus patentin kapsadığı ilgili teknolojileri, abstrakt dışındaki tüm diğer bilgileri kapsar. Bu teknolojinin ek uygulamalarının görünümünün sağlanması yararlıdır.

17 Copyright 2006 Thomson The Derwent Innovations Index Tüm kayıt (Full Record), inanılmaz zengin bir bilgi kaynağıdır. Çizimler – patentten seçilmiş buluşun anahtar bileşenlerinden çizimler ve şemalar (eğer varsa). Patent yayınlama ve uygulama dahi sunulur. IPC Codes, Derwent Class (başlıklar gösterilir), ve Derwent Manual Codes tek tıklama ile aranabilir.

18 Copyright 2006 Thomson Atıf yapan ve atıf yapılan patentler ve makalelere linkler Eleştirel atıflar ve Buluşu yapanın atıfları dahil edilmiş ve ulaşılabilir durumdadır.

19 Copyright 2006 Thomson Atıf yapan ve atıf yapılan patentler ve makalelere linkler Eleştirel atıflar ve Buluşu yapanın atıfları dahil edilmiş ve ulaşılabilir durumdadır. Derwent Innovations Index kayıtları içinde bir çok atıf yapılan makaleler Web of Science içinde indekslenmiş olabilir, özellikle biotechnology. Bu makaleler için tam kayıtlara linkler. ISI Web of Knowledge kaynakları bütünleşiktir – en son araştırmayı temin etmek beraber çalışmak için tasarlandı. Bilimsel bilginin çoklu kaynak gücüdür. Web of Science geçitleri izlenerek dergilerde ilgili arama yapılabilir.

20 Copyright 2006 Thomson Tam kayıttan, sunulmuş bu buluş için çeşitli uluslararası patent linkleri.

21 Copyright 2006 Thomson  Tüm teknolojilerin geniş kapsamı, tüm büyük patent yetkilileri – tüm bilimsel disiplinlerde desteklenen araştırma  Kullanıcı dostu yöntemlerle patent kayıtları arama -- bir patent uzmanı olmanıza gerek kalmadan.  Derwent değer katan veri – Patent literatürü ve Derwent kayıtları bilimsel bilginin bir hazinesidir.  Sonuçları Analiz etme Seçeneği – açıklayıcı, anlayış sağlama!  Atıf yapılan patent ve makalelere linkler, uyarılar, kolayca aktarım (export) ve tam metin patent dokümanına erişim. Derwent Innovations Index’in Önemi ISI Web of Knowledge içindeki Derwent Innovations Index sm, patent literatür yapısına araştırmacıların kritik erişimlerine cevap verebilir.


"Copyright 2006 Thomson ISI Web of Knowledge SM aracılığıyla Derwent Innovations Index SM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları