Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sunum Yapan: Fatih AKPINAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sunum Yapan: Fatih AKPINAR."— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sunum Yapan: Fatih AKPINAR

2 ® DOĞ U ÇÖZÜM İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU Şubat 2012 ANTALYA TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3  TANITIM 5  SUNUŞ6  PROBLEM HAVUZU7  PUANLAMA TABLOSU8  İLK ÜÇ SIRALAMASI9  ALT NEDENLER11  ALT NEDENLERİN SINIFLANDIRILMASI15  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TABLOSU20  SONUÇ26 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 Hata değil çare bulun. ( Henry FORD) Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! (Mevlana) Başarının sırrı amaca sadakattir. (Benjamin DİSRAELİ) Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Takımın Adı : Doğ ® u Çözüm Takım Lideri : Hakkı YETİŞİR Takım Raportörü : Emrah KUNDAKCI Takım Üyeleri : Mustafa BİNİCİ Fatih AKPINAR Sema SELÇUK Ertaç SEVİNÇ Ercan SARIYAR Ahmet TANAS Mahmut AYIK Ş.Gülsüm GÜNEŞ Tayfun SAYIN Selin GENÇOĞLU Serdar NERGİZ Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 31/01/2012 tarihinde gerçekleştirilen iyileştirme takımımızın ilk toplantısında takımın adı, lideri ve raportörü belirlendi. Beyin Fırtınası Yöntemi’ni kullanmak suretiyle bir Problem Havuzu oluşturulmuş ve bu problemler puanlamaya tabi tutulmuştur. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 SIRA NOPROBLEMLER 1Kalite faaliyetlerinin benimsenmemesi. 2Halkla ilişkilerin zayıf olması. 3TAKBİS güncellemelerinde gecikmeler. 4Standart dosya planına ve yazışma kurallarına uyulmaması. 5 Genelgelerin uygulamada farklı yorumlanması. 6 Birimler arası iletişimin yetersizliği. 7Kurum içi sosyal faaliyetlerin yetersizliği. 8Mevzuatın personelce yeterince bilinmemesi. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 PROBLEM HAVUZUNUN PUANLAMASI Sıra No PROBLEMLER AKPINAR BİNİCİ SELÇUK SEVİNÇ SARIYAR TANAS KUNDAKCI YETİŞİR AYIK SAYIN GENÇOĞLU NERGİZ GÜNEŞ TOPLAM 1Kalite faaliyetlerinin benimsenmemesi.10 9889 89 9 120 2Halkla ilişkilerin zayıf olması.98104978978878100 3Mevzuatın personelce yeterince bilinmemesi.7966108439 98998 4 Genelgelerin uygulamada farklı yorumlanması. 8787762410776387 5 Standart dosya planına ve yazışma kurallarına uyulmaması. 6471054556644470 6TAKBİS güncellemelerinde gecikmeler.123965962325755 7Birimler arası iletişimin yetersizliği.534523771533553 8Kurum içi sosyal faaliyetlerin yetersizliği.411632315412639 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Doğ ® u Çözüm İyileştirme Takımı üyeleri tarafından yapılan puanlamada ilk üç problem sıralaması 1, 2 ve 8 sıra numaralı problemler biçiminde gerçekleşmiştir. Sıra No EN ÇOK PUAN ALAN İLK ÜÇ PROBLEMToplam Puan 1Kalite faaliyetlerinin benimsenmemesi.120 2Halkla ilişkilerin zayıf olması.100 8Mevzuatın personelce yeterince bilinmemesi.98 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Yapılan toplantıda ve puanlama sonucunda en çok puanı alan “Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi” problemi, iyileştirme takımımızın çalışma gündemine alınarak, problemin kök ve alt nedenleri beyin fırtınası yöntemi kullanılmak suretiyle tespit edilmiş ve aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 1: Çalışanların kalite faaliyetlerine duyarsız kalması. 1.a: Eğitimlerin yeterli olmaması. 1.b: Mevcut düzenin değişmeyeceğine olan inanç. 1.c: Geri beslemenin yetersiz olması. 2: Bölge Müdürlüklerinde Kalite Şube Müdürlüğünün veya Kalite Biriminin olmaması. 3: Birim Kalite Sorumlularının kalite faaliyetlerine yeterli zaman ayıramaması. 3.a: İş yoğunluğu. 3.b: Eğitim eksikliği. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4: Hizmet Takip Masası verilerinin kalite faaliyetlerinde kullanılmaması. 5: Kalite faaliyetlerinin Birim Amirleri tarafından yeterince desteklenmemesi. 5.a: İdarecilerin yeterince eğitim almamaları. 5.b: İdarecilerin kalite faaliyetlerini asli iş olarak görmemeleri. 5.c: Birim Kalite Sorumlularının Birim Amirlerince dinlenmemesi. 6: Kalite faaliyetlerinin etik konusundaki çalışmalarla desteklenmemesi. 7: Öneri kutularına yeterince ilgi duyulmaması.

13 Doğ ® u Çözüm İyileştirme Takımı, “Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi” probleminin kök ve alt nedenlerini, Balık Kılçığı Yöntemi’ni kullanmak suretiyle, üç başlık altında sınıflandırmıştır. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 1 2 5 Yapısal Nedenler Yönetsel Nedenler Personel Kaynaklı Nedenler a b 3 6 KALİTE FAALİYETLERİNİN BENİMSENMEMESİ Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 a b c 7a b c

15 Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapısal Nedenler 2: Bölge Müdürlüklerinde Kalite Şube Müdürlüğünün veya Kalite Biriminin olmaması. 6: Kalite faaliyetlerinin etik konusundaki çalışmalarla desteklenmemesi. 7: Öneri kutularına yeterince ilgi duyulmaması. KÖK ve ALT NEDENLER SINIFLANDIRMASI (Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi)

16 Yönetsel Nedenler 3: Birim Kalite Sorumlularının kalite faaliyetlerine yeterli zaman ayıramaması. 3.a: İş yoğunluğu. 3.b: Eğitim eksikliği. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK ve ALT NEDENLER SINIFLANDIRMASI (Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi)

17 Yönetsel Nedenler 4: Hizmet Takip Masası verilerinin kalite faaliyetlerinde kullanılmaması. 5: Kalite faaliyetlerinin Birim Amirleri tarafından yeterince desteklenmemesi. 5.a: İdarecilerin yeterince eğitim almamaları. 5.b: İdarecilerin kalite faaliyetlerini asli iş olarak görmemeleri. 5.c: Birim Kalite Sorumlularının Birim Amirlerince dinlenmemesi. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK ve ALT NEDENLER SINIFLANDIRMASI (Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi)

18 Personel Kaynaklı Nedenler 1: Çalışanların kalite faaliyetlerine duyarsız kalması. 1.a: Eğitimlerin yeterli olmaması. 1.b: Mevcut düzenin değişmeyeceğine olan inanç. 1.c: Geri beslemenin yetersiz olması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK ve ALT NEDENLER SINIFLANDIRMASI (Kalite Faaliyetlerinin Benimsenmemesi)

19 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 YAPISAL NEDENLERÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2: Bölge Müdürlüklerinde Kalite Şube Müdürlüğünün veya Kalite Biriminin olmaması. 6083 Sayılı Teşkilat Kanunundaki boşluğun bir idari düzenleyici işlemle (Bakanlar Kurulu Kararı) giderilerek Bölge Müdürlükleri bünyesinde Kalite Müdürlüğünün kurulması veya 2012/2 Sayılı Genelgede değişiklikler yapılarak Bölge Müdürlükleri bünyesinde Kalite Birimlerinin kurulması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 YAPISAL NEDENLERÇÖZÜM ÖNERİLERİ 6: Kalite faaliyetlerinin etik konusundaki çalışmalarla desteklenmemesi. a: Bölge Müdürlüklerinde Etik Komisyonları ile Kalite Yöneticileri arasında koordinasyonun sağlanması. b: Etik Komisyonlarında Bölge Kalite Temsilcilerinin de yer almasının sağlanması. 7: Öneri kutularına yeterince ilgi duyulmaması. Vatandaş katılımının arttırılması için her Bölge Müdürlüğünün web sitesinde öneri kutusunun oluşturulması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 YÖNETSEL NEDENLERÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4: Hizmet Takip Masası verilerinin kalite faaliyetlerinde kullanılmaması. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için hizmet takip masası verilerinin Bölge Kalite Temsilcilerine verilerek kalite faaliyetlerinde kullanılmasının sağlan- ması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 YÖNETSEL NEDENLERÇÖZÜM ÖNERİLERİ 5: Kalite faaliyetlerinin Birim Amirleri tarafından yeterince desteklenmemesi. 5.a: Birim Amirlerinin yeterince eğitim almamaları. 5.b: İdarecilerin kalite faaliyetlerini asli iş olarak görmemeleri. 5.c: Birim Kalite Sorumlularının Birim Amirlerince dinlenmemesi. 5.a:Birim Amirlerine teorik ve uygulamalı Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi. 5.b:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanacak bir talimat ile kalite faaliyetlerinin Birim Amirlerince asli iş olarak görülmesinin sağlanması. 5.c:Kalite Sorumlularının KYS konularında Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmasının sağlanması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 YÖNETSEL NEDENLERÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3: Birim Kalite Sorumlularının kalite faaliyetlerine yeterli zaman ayıramaması. 3.a: İş yoğunluğu. 3.b: Eğitim eksikliği. 3.a: Birim Kalite Sorumlularının 15 günde bir, sadece kalite faaliyetleriyle ilgilenmeleri hususu, bir talimata bağlanarak bağlı müdürlüklere gönderilmesi. 3.b: Bölge Müdürlüklerinde ve bağlı müdürlüklerde 15 günde bir, Birim Kalite Sorumluları tarafından birim çalışanlarına, geliştirici iş başı eğitimlerinin verilmesi. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 PERSONEL KAYNAKLI NEDENLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1: Çalışanların kalite faaliyet- lerine duyarsız kalması. 1.a:Eğitimlerin yeterli olmaması. 1.b:Mevcut düzenin değişmeyeceğine olan inanç. 1.c: Geri beslemenin yetersiz olması. 1.a:Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Hizmet İçi ve İş Başı Eğitimleriyle sürekli hale getirilmesi. 1.b:Kurumsal gelişim faaliyetlerinin kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenerek, personelin değişime karşı olan direncinin kırılması. 1.c:Geri besleme yöntemlerinin revize edilerek, başarılı personelin ödüllendirilmesinin (Takdirname, Başarı Belgesi v.b.) sağlanması. Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 TARİHİ TESCİL VE MUHAFAZA EDEN GEÇMİŞİMİZİN IŞIĞINDA, KALİTELİ HİZMETLERİMİZİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIMA VİZYONUMUZ İLE… Doğ ® u Çözüm İyileştirme Takımı Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 TEŞEKKÜRLER… Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"Tapu ve Kadastro VIII.Bölge Müdürlüğü Doğ®u Çözüm İyileştirme Takımı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sunum Yapan: Fatih AKPINAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları