Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalgı Müziği Merve Koleji2 Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe “çalgı müziği “ denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalgı Müziği Merve Koleji2 Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe “çalgı müziği “ denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya."— Sunum transkripti:

1

2 Çalgı Müziği

3 Merve Koleji2 Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe “çalgı müziği “ denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine ve özelliklerine göre dört büyük grupta toplanır.

4 Merve Koleji3 Çalgı Çeşitleri 1. Vurmalı Çalgılar 2. Üflemeli Çalgılar 3. Telli Çalgılar a. Yay ile çalınanlar b. Tezene (mızrap) ile çalınanlar 4. Tuşlu Çalgılar

5 Merve Koleji4 Türk Müziği Vurmalı Çalgıları Davul Türklerin en eski çalgılarındandır. İplerle iki yüzüne deri gerilmiş, silindir şeklinde tahta bir kasnaktan meydana gelir. Sağ elde tokmak, sol elde ince bir değnekle çalınır.

6 Merve Koleji5 Kös İki dev bakır kabın ağzına deve derisi gerilerek yapılmıştır. Hun’lara kadar uzanan ve mehter müziğinde kullanılan en büyük çalgıdır. Küçükleri at, büyükleri develer üzerinde taşınmıştır.

7 Merve Koleji6 Kudüm Farklı büyüklükte iki bakır kasenin ağzına deri gerilerek yapılır.”Zahme” adı verilen iki çubukla çalınan bu çalgı dini ve din dışı müzikte kullanılır. Halk müziğinde kullanılan türüne “çifte Nağra” denir.

8 Merve Koleji7 Daire Büyükçe ve dar enli bir kasnağın kenarına bir sıra zil takılarak bir yüzüne deri gerilmek suretiyle yapılmıştır. Dini müzikte “Bendir” adlı zilsiz şekli kullanılır.

9 Merve Koleji8 Def Daireden ufak ve daha enli bir kasnağın kenarına iki veya üç sıra zil takılarak bir yüzüne deri gerilerek yapılmış bir çalgıdır.

10 Merve Koleji9 Darbuka Değişik büyüklüklerde sürahi biçimindeki toprak veya madeni bir kabın genişçe olan ağız kısmına deri gerilerek yapılmış bir çalgıdır. Bazı yörelerimizde “Dümbelek” adı ile de bilinir

11 Merve Koleji10 Zil Türklerin etkisiyle batı orkestralarına girmiştir. Birbirine çarpılmak suretiyle çalınır. Bunun yanı sıra orkestralarda davul tokmağı veya trampet değneği gibi araçlar kullanılarak da çalınır. Daire biçiminde ortası delik olup, dövme bakırdan yapılır.

12 Merve Koleji11 Türk Müziği Üflemeli Çalgıları Zurna Şimşir, gürgen, ardıç gibi ağaçlardan yapılır. Sesi çok güçlü bir ezgi çalgısıdır. Önde yedi, arkada bir delik olmak üzere toplam sekiz deliği vardır. Büyük boyuna “Kaba Zurna”, Orta boyuna “Zurna”, Küçük boyuna “Cura Zurna” denir.

13 Merve Koleji12 Zurna

14 Merve Koleji13 Kaval Halk çalgılarımızın en eskisi olup dilli ve dilsiz kaval olmak üzere iki çeşidi vardır. Ağaçtan yapılmış olup blokflüt gibi önde yedi, arkada bir olmak üzere sekiz deliği vardır.

15 Merve Koleji14 Sipsi Yurdumuzda daha çok Burdur yöresinde kullanılan bu çalgı kamıştan yapılmıştır. Çok tiz ve oynak bir sesi vardır. Bir kurşun kalem büyüklüğünde olup önde beş, arkada bir deliği vardır.

16 Merve Koleji15 Ney Kamıştan yapılır. Altı delik önde, bir delik arkada olmak üzere yedi deliği vardır. Üç oktava yakın bir ses genişliği vardır. Ney çalan kişiye NEYZEN denir.

17 Merve Koleji16 Mey Bir gövde üzerine, üflemek için takılmış bir kamıştan meydana gelmiştir. Gövde kısmında, yedi önde bir arkada olmak üzere sekiz delik bulunur. Özellikle doğu bölgelerimizde kullanılan meyin, çeşitli büyüklükte boyları vardır.

18 Merve Koleji17 Tulum Çift sesli bir halk çalgısıdır. Toklu derisinden tulum çıkarılarak, kol kısmına bir çifte kamış eklenmesi ile yapılır. Nefesle şişirilmesi için kamıştan bir ağızlığı vardır.

19 Merve Koleji18 Türk Müziği Telli Çalgıları A. Yay ile çalınanlar Kemençe Üç telli bir çalgıdır. Güçlü ve parlak bir sesi vardır. Klasik Türk müziğinde ve halk müziğinde şekil ve çalınış bakımından farklılık gösterir. Doğu Karadeniz bölgesinde çok yaygın olarak kullanılır. Yay ile çalınır.

20 Merve Koleji19 Kabak Kemane Su kabağının üzeri deri ile kaplanıp ağaçtan bir sap takılarak yapılır. Üç teli vardır. Gövdenin altında çalgının herhangi bir yere dayanmasını sağlamak için 8-10 cm uzunluğunda bir demir çubuğu vardır.

21 Merve Koleji20 B.Tezene İle Çalınanlar Bağlama En eski Türk halk çalgısıdır. Kökeni kopuza dayanır. Divan sazı, bağlama ve cura diye boylarına göre üç ana grupta toplanır. Dut, kestane ve erik ağaçları bu çalgının yapımında en çok kullanılan ağaçlardır. Gövde ve sap olmak üzere iki kısımdan oluşur.

22 Merve Koleji21 Tar Kars ve Azerbaycan’da yaygın olan bu çalgının gövdesi, ağaçtan oyulmuş yan yana iki çanak şeklindedir. Göğüs deri kaplı olup, sapında perdeleri vardır.

23 Merve Koleji22 Ud Çok eski bir halk çalgısıdır. Tekne, göğüs, sap, burguluk olmak üzere başlıca dört parçası vardır. Tekne yapımında ceviz, maun gibi ağaçlar kullanılır. Beşi çift, biri tek on bir teli vardır. Ses genişliği üç buçuk oktavdır. Ud çalan kişiye udî denir.

24 Merve Koleji23 Lavta Ud gibi kopuz ailesinden olup, Haçlılar eliyle Avrupa’ya götürülmüş, 13-18. yy. lar arasında çok kullanılmıştır. Özellikle oyun müziği eşlik çalgısı olarak kullanılır. Dört çift teli, küçük bir teknesi, uzunca bir sapı, sapında da perde bağları vardır.

25 Merve Koleji24 Tanbur Bağlama gibi kopuzdan türemiş çok eski bir klasik Türk müziği çalgısıdır. Dört çift madeni teli ve uzun sapında perde bağları vardır.Yarım küre şeklindeki teknesinde ceviz, maun, gül gibi desenli ağaçlar kullanılır. Üç oktavlık ses genişliği olan tanburun yayla çalınanına “Yaylı Tanbur” denir.

26 Merve Koleji25 Kanun Çok eski bir Türk çalgısıdır. Teknesinin dar kenarına gerili deri üzerine basan dört ayaklı bir eşiği ve üçerli olarak 72 teli vardır. Uzun yamuk kenarında ise hem burguları, hem de mandal adı verilen, farklı diyez ve bemollerin elde edilmesine yarayan madeni kaldıraçlar bulunur. İki elin işaret parmaklarına takılan bağa mızraplarla çalınması ve sabit perdeli oluşu yüzünden, Türk müziğinin piyanosu kabul edilmiştir.

27 Merve Koleji26 Kanun


"Çalgı Müziği Merve Koleji2 Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe “çalgı müziği “ denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları